10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

  • อ่าน (923)
  • By Webmaster
  • 09:52:50 | 3 ต.ค. 2566

10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

10 Most Famous Churches and Cathedrals in the World

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             โบสถ์ และมหาวิหาร อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ล้วนสร้างขึ้นจากความเชื่อ และความศรัทธา บางสถานที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา บางสถานที่เปรียบเสมือนอนุสรณ์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถถ่ายทอดผลงานทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม 10 โบสถ์และมหาวิหารที่ PALANLA จะพาไปชมในวันนี้ ถือว่าเป็นศาสนสถานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีชื่อเสียงที่สุด  

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World
แผนที่ตั้ง 10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
 

1. มหาวิหารเซนต์บาซิล เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย

(St. Basil’s Cathedral, Moscow, Russia)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์ก และสถาปัตยกรรมสำคัญของกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง โดดเด่นด้วย โดมรูปหัวหอมที่มีสีสันสดใสทั้งหมด 9 โดม ลักษณะคล้ายแท่งเทียนที่มีเปลวไฟอยู่บริเวณปลายยอด  ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบรัสเซียโบราณไบแซนไทน์ กับรัสเซียนกอธิค ผลงานการออกแบบของสถาปนิก ปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)  จนได้รับการยกย่องว่างดงาม และไม่เหมือนโบสถ์อื่น รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1990 อีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.

พิกัด GPS : 55°45'09.2"N 37°37'21.2"E


2. เวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

(Westminster Abbey, London, England)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             เวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) มหาวิหารอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพพระมหากษัตริย์อังกฤษ และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสไตล์กอธิคซึ่งพระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างคร่อมโบสถ์เก่าที่มีอยู่เดิมเมื่อปี ค.ศ. 1245 ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ คือ มุมนักกวี ซึ่งจะอยู่บริเวณระเบียงคต โดยศพของกวีคนสำคัญ อาทิ วิลเลียม เบลค, โรเบิร์ต เบิร์นส และวิลเลียม เชกสเปียร์ ก็ถูกบรรจุไว้ในบริเวณเดียวกัน ส่วนพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นจะบรรจุไว้ในชาเปล (Chapel) ต่างๆ ที่อยู่ภายในมหาวิหาร

เวลาทำการเปิด - ปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.30 – 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.30 น.

พิกัด GPS : 51°29'57.3"N 0°07'33.8"W


3. มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน

(Sagrada Familia, Barcelona, Spain)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) มหาวิหารที่ใช้เวลาสร้างยาวนานที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนา มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1882 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2026 ชื่อของมหาวิหาร ซากราดา แฟมิเลีย นั้นมีความหมายถึง ครอบครัวของพระเยซู โดยโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ งดงามสุดอลังการแห่งนี้ เป็นผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายของสถาปนิกชื่อดัง อันโตนี เกาดี (Antoni Gaudí) ก่อนที่จะเสียชีวิตลง แม้ว่าปัจจุบันมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย ยังคงสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มหาวิหารแห่งนี้กลับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกแล้วเมื่อปี ค.ศ. 2005

เวลาทำการเปิด - ปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 20.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 41°24'11.6"N 2°10'30.2"E


4. มหาวิหารน็อทร์-ดาม เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

(Notre-Dame Cathedral, Paris, France)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารน็อทร์-ดาม (Notre-Dame Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นคู่กับเมืองปารีสมากกว่า 850 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานชิ้นเอกในศิลปะโกธิค ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก สถาปนิกคนสำคัญของฝรั่งเศส และได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาต่อศาสนาคริสต์ที่สำคัญอย่างยิ่งของเมืองปารีสมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากความหมายในเชิงศิลปะ และความศรัทธาแล้ว มหาวิหารแห่งนี้ ยังมีบทบาทต่อวรรณกรรม อย่างการเป็นฉากหลัง และแรงบันดาลใจให้กับผลงานเรื่อง “คนค่อมแห่งนอเทรอดาม” (The Hunchback of Notre Dame) ของวิกเตอร์ อูโก นักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่อดัง ซึ่งภายหลังโด่งดังไปทั่วโลกทั้งในฐานะของภาพยนตร์และการ์ตูนอนิเมชั่น ของวอลล์ ดีสนีย์

เวลาทำการเปิด - ปิด : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.45 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.45 น.

พิกัด GPS : 48°51'09.8"N 2°20'59.5"E


5. มหาวิหารโคโลญ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

(Cologne Cathedral, Cologne, Germany)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาของคริสศาสนิกชน สร้างอย่างยิ่งใหญ่ และยาวนานด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38 เมตรที่ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์กแห่งเมืองโคโลญ คู่กับสะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่น้ำไรน์ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของหีบสามกษัตริย์อันล้ำค่าตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนาอันประเมินค่าไม่ได้ พร้อมหอชมเมืองข้างบนหอคอยทิศใต้ให้คุณได้ชมทัศนียภาพเมืองโคโลญอันน่าประทับใจ

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 50°56'27.6"N 6°57'32.3"E
 

6. มหาวิหารมิลาน เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

(Milan Cathedral, Milan, Italy)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) หรือ มหาวิหารดูโอโม่ เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ในนครรัฐวาติกัน โดยเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1386 ในขณะการก่อสร้างก็ประสบปัญหาต่างๆทั้งด้านการเมือง และการเงิน จนเกิดการล่าช้า รวมระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 579 ปี และเปิดใช้ในปี ค.ศ.1965 รูปแบบสถาปัตยกรรมของมหาวิหารแห่งนี้ เป็นหินอ่อนแบบกอธิค มีโครงสร้างสูงถึง 157 เมตร และกว้าง 92 เมตร ภายนอกโดดเด่นเป็นสง่า ด้วยรูปปั้นทองของพระแม่มาดอนน่า ขนาด 4 เมตร ที่อยู่บนปลายยอด รายล้อมด้วยหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และรูปปั้นหินอ่อน กว่า 3,000 ชิ้น จนได้รับฉายาว่า “วิหารเม่น”  ภายในประดับประดาด้วยรูปปั้นของนักบุญ  ภาพเรื่องราวจากพระคัมภีร์ และแสตนกลาสสีสันงดงามวิจิตร จนได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป และเป็นมหาวิหารอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองมิลาน

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 45°27'49.9"N 9°11'32.8"E


7. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เมืองโรม ประเทศอิตาลี

(St. Peter’s Basilica, Rome, Italy)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica) ศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม และมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี มหาวิหารแห่งนี้คือสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ประจำนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1626 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทรงโดมสูงที่มีความงดงามวิจิตร ภายในอาคารนั้นประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และโมเสค ซึ่งเป็นผลงานของแบร์นินี (Bernini) และจอตโต (Giotto) สถาปนิกและจิตรกรระดับโลกชาวอิตาลีจากเมืองฟลอเรนซ์ รวมถึงผลงานศิลปะล้ำค่าอีกจำนวนมาก อาทิ งานประติมากรรมรูปปั้นผลงานของไมเคิล แอนเจโล (Michael Angelo) และประติมากรรมรูปนักบุญปีเตอร์ ซึ่งเป็นผลงานของอาร์โนลโฟ ดี กัมบิโอ (Arnolfo di Cambio) ในปัจจุบัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปา ที่ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ของโลกก็ว่าได้

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 41°54'07.9"N 12°27'22.5"E


8. ฮายาโซฟีอา เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

(Hagia Sophia, Istanbul, Turkey)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง และเป็นโบสถ์ทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเวลาเกือบพันปี ตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์เดิมเคยมีสถานะเป็นโบสถ์คริสต์ เปลี่ยนมาเป็นมัสยิดหลวง และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ภายในมีกระเบื้องโมเสกไอคอนภาพพระคริสต์ที่ถูกปกปิดมาเป็นเวลายาวนาน แม้ตลอดระยะเวลา 1,400 ปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นศาสนสถานที่บ่งบอกถึงความเชื่อ ความศรัทธาของศาสนาคริสต์และอิสลามเป็นอย่างดี จนปี ค.ศ. 2020 ฮายาโซฟีอา ก็ได้กลับมาเป็นมัสยิดหลวงอีกครั้ง และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ถึง 3 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 41°00'30.4"N 28°58'49.1"E
 

9. โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ เมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล

(Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem, Israel)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulchre) หรือโบสถ์การคืนพระชนม์ เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล เป็นสถานที่ตรึงกางเขนพระเยซู สถานที่ฝังศพของพระเยซู และที่ฟื้นคืนชีพของพระเยซู ภายในโบสถ์ จะมีแท่นหินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่วางพระศพของพระเยซูหลังตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์  ทำให้ชาวคริสต์จะต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต และนำหน้าผากแตะที่แท่นหิน รำลึกถึงท่านศาสดาพระเยซู และเชื่อกันว่าที่ด้านในสุดของวิหาร ยังเป็นที่ฝังพระศพของพระเยซู ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกของศาสนาคริสต์

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.

ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 31°46'41.2"N 35°13'45.6"E
 

10. มหาวิหารแห่งลาส ลาจาส ประเทศโคลอมเบีย

(Las Lajas Sanctuary, Ipiales, Colombia)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารแห่งลาส ลาจาส (Las Lajas Sanctuary) ปาฏิหาริย์ของพระเจ้าในหุบเหว ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอนดีส ก่อนที่จะสร้างเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ขึ้นมา มีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ของ 2 แม่ลูก ที่ลูกสาวนั้นเป็นใบ้หูหนวก ในขณะที่หลบฝนและพายุอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ ผู้ที่เป็นลูกสาวได้เห็นการปรากฏตัวของพระแม่มารีอยู่ที่บริเวณหิน พร้อมตะโกนบอกแม่ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์  จึงเป็นเหตุที่ทำให้มีการก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1754 และกลายเป็นที่แสวงบุญยอดนิยมในเวลาต่อมา รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างเป็นสไตล์นีโอกอธิคที่มีการสร้างขึ้นหลายต่อหลายครั้งจนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและมีการสร้างสะพานเชื่อมไปยังโบสถ์ และได้รับการเลื่อนสถานะเป็นรองมหาวิหารในปี ค.ศ.1994  อีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 0°48'19.3"N 77°35'08.9"W

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ