10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

  • อ่าน (389)
  • By Webmaster
  • 09:52:50 | 3 ต.ค. 2566

10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

10 Most Famous Churches and Cathedrals in the World

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             โบสถ์ และมหาวิหาร อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ล้วนสร้างขึ้นจากความเชื่อ และความศรัทธา บางสถานที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา บางสถานที่เปรียบเสมือนอนุสรณ์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถถ่ายทอดผลงานทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม 10 โบสถ์และมหาวิหารที่ PALANLA จะพาไปชมในวันนี้ ถือว่าเป็นศาสนสถานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีชื่อเสียงที่สุด  

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World
แผนที่ตั้ง 10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
 

1. มหาวิหารเซนต์บาซิล เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย

(St. Basil’s Cathedral, Moscow, Russia)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์ก และสถาปัตยกรรมสำคัญของกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี ค.ศ. 1555 มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง โดดเด่นด้วย โดมรูปหัวหอมที่มีสีสันสดใสทั้งหมด 9 โดม ลักษณะคล้ายแท่งเทียนที่มีเปลวไฟอยู่บริเวณปลายยอด  ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบรัสเซียโบราณไบแซนไทน์ กับรัสเซียนกอธิค ผลงานการออกแบบของสถาปนิก ปอสต์นิค ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)  จนได้รับการยกย่องว่างดงาม และไม่เหมือนโบสถ์อื่น รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1990 อีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.

พิกัด GPS : 55°45'09.2"N 37°37'21.2"E


2. เวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

(Westminster Abbey, London, England)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             เวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) มหาวิหารอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และที่ฝังพระบรมศพพระมหากษัตริย์อังกฤษ และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสไตล์กอธิคซึ่งพระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างคร่อมโบสถ์เก่าที่มีอยู่เดิมเมื่อปี ค.ศ. 1245 ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ คือ มุมนักกวี ซึ่งจะอยู่บริเวณระเบียงคต โดยศพของกวีคนสำคัญ อาทิ วิลเลียม เบลค, โรเบิร์ต เบิร์นส และวิลเลียม เชกสเปียร์ ก็ถูกบรรจุไว้ในบริเวณเดียวกัน ส่วนพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นจะบรรจุไว้ในชาเปล (Chapel) ต่างๆ ที่อยู่ภายในมหาวิหาร

เวลาทำการเปิด - ปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.30 – 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.30 น.

พิกัด GPS : 51°29'57.3"N 0°07'33.8"W


3. มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน

(Sagrada Familia, Barcelona, Spain)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย (Sagrada Familia) มหาวิหารที่ใช้เวลาสร้างยาวนานที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนา มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1882 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2026 ชื่อของมหาวิหาร ซากราดา แฟมิเลีย นั้นมีความหมายถึง ครอบครัวของพระเยซู โดยโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ งดงามสุดอลังการแห่งนี้ เป็นผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายของสถาปนิกชื่อดัง อันโตนี เกาดี (Antoni Gaudí) ก่อนที่จะเสียชีวิตลง แม้ว่าปัจจุบันมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย ยังคงสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มหาวิหารแห่งนี้กลับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกแล้วเมื่อปี ค.ศ. 2005

เวลาทำการเปิด - ปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 20.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 41°24'11.6"N 2°10'30.2"E


4. มหาวิหารน็อทร์-ดาม เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

(Notre-Dame Cathedral, Paris, France)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารน็อทร์-ดาม (Notre-Dame Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นคู่กับเมืองปารีสมากกว่า 850 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานชิ้นเอกในศิลปะโกธิค ประติมากรรม และหน้าต่างประดับกระจกสี มีอิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก สถาปนิกคนสำคัญของฝรั่งเศส และได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาต่อศาสนาคริสต์ที่สำคัญอย่างยิ่งของเมืองปารีสมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากความหมายในเชิงศิลปะ และความศรัทธาแล้ว มหาวิหารแห่งนี้ ยังมีบทบาทต่อวรรณกรรม อย่างการเป็นฉากหลัง และแรงบันดาลใจให้กับผลงานเรื่อง “คนค่อมแห่งนอเทรอดาม” (The Hunchback of Notre Dame) ของวิกเตอร์ อูโก นักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่อดัง ซึ่งภายหลังโด่งดังไปทั่วโลกทั้งในฐานะของภาพยนตร์และการ์ตูนอนิเมชั่น ของวอลล์ ดีสนีย์

เวลาทำการเปิด - ปิด : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.45 น. และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 19.45 น.

พิกัด GPS : 48°51'09.8"N 2°20'59.5"E


5. มหาวิหารโคโลญ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

(Cologne Cathedral, Cologne, Germany)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาของคริสศาสนิกชน สร้างอย่างยิ่งใหญ่ และยาวนานด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38 เมตรที่ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์กแห่งเมืองโคโลญ คู่กับสะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่น้ำไรน์ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของหีบสามกษัตริย์อันล้ำค่าตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนาอันประเมินค่าไม่ได้ พร้อมหอชมเมืองข้างบนหอคอยทิศใต้ให้คุณได้ชมทัศนียภาพเมืองโคโลญอันน่าประทับใจ

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 50°56'27.6"N 6°57'32.3"E
 

6. มหาวิหารมิลาน เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

(Milan Cathedral, Milan, Italy)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral) หรือ มหาวิหารดูโอโม่ เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ในนครรัฐวาติกัน โดยเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1386 ในขณะการก่อสร้างก็ประสบปัญหาต่างๆทั้งด้านการเมือง และการเงิน จนเกิดการล่าช้า รวมระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 579 ปี และเปิดใช้ในปี ค.ศ.1965 รูปแบบสถาปัตยกรรมของมหาวิหารแห่งนี้ เป็นหินอ่อนแบบกอธิค มีโครงสร้างสูงถึง 157 เมตร และกว้าง 92 เมตร ภายนอกโดดเด่นเป็นสง่า ด้วยรูปปั้นทองของพระแม่มาดอนน่า ขนาด 4 เมตร ที่อยู่บนปลายยอด รายล้อมด้วยหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด และรูปปั้นหินอ่อน กว่า 3,000 ชิ้น จนได้รับฉายาว่า “วิหารเม่น”  ภายในประดับประดาด้วยรูปปั้นของนักบุญ  ภาพเรื่องราวจากพระคัมภีร์ และแสตนกลาสสีสันงดงามวิจิตร จนได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรป และเป็นมหาวิหารอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองมิลาน

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 45°27'49.9"N 9°11'32.8"E


7. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เมืองโรม ประเทศอิตาลี

(St. Peter’s Basilica, Rome, Italy)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica) ศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม และมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี มหาวิหารแห่งนี้คือสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ประจำนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1626 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทรงโดมสูงที่มีความงดงามวิจิตร ภายในอาคารนั้นประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และโมเสค ซึ่งเป็นผลงานของแบร์นินี (Bernini) และจอตโต (Giotto) สถาปนิกและจิตรกรระดับโลกชาวอิตาลีจากเมืองฟลอเรนซ์ รวมถึงผลงานศิลปะล้ำค่าอีกจำนวนมาก อาทิ งานประติมากรรมรูปปั้นผลงานของไมเคิล แอนเจโล (Michael Angelo) และประติมากรรมรูปนักบุญปีเตอร์ ซึ่งเป็นผลงานของอาร์โนลโฟ ดี กัมบิโอ (Arnolfo di Cambio) ในปัจจุบัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปา ที่ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆ ของโลกก็ว่าได้

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 41°54'07.9"N 12°27'22.5"E


8. ฮายาโซฟีอา เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

(Hagia Sophia, Istanbul, Turkey)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง และเป็นโบสถ์ทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเวลาเกือบพันปี ตั้งอยู่ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์เดิมเคยมีสถานะเป็นโบสถ์คริสต์ เปลี่ยนมาเป็นมัสยิดหลวง และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ภายในมีกระเบื้องโมเสกไอคอนภาพพระคริสต์ที่ถูกปกปิดมาเป็นเวลายาวนาน แม้ตลอดระยะเวลา 1,400 ปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นศาสนสถานที่บ่งบอกถึงความเชื่อ ความศรัทธาของศาสนาคริสต์และอิสลามเป็นอย่างดี จนปี ค.ศ. 2020 ฮายาโซฟีอา ก็ได้กลับมาเป็นมัสยิดหลวงอีกครั้ง และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ถึง 3 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 41°00'30.4"N 28°58'49.1"E
 

9. โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ เมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล

(Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem, Israel)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์ (Church of the Holy Sepulchre) หรือโบสถ์การคืนพระชนม์ เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล เป็นสถานที่ตรึงกางเขนพระเยซู สถานที่ฝังศพของพระเยซู และที่ฟื้นคืนชีพของพระเยซู ภายในโบสถ์ จะมีแท่นหินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่วางพระศพของพระเยซูหลังตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์  ทำให้ชาวคริสต์จะต้องมาที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต และนำหน้าผากแตะที่แท่นหิน รำลึกถึงท่านศาสดาพระเยซู และเชื่อกันว่าที่ด้านในสุดของวิหาร ยังเป็นที่ฝังพระศพของพระเยซู ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกของศาสนาคริสต์

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.

ช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 31°46'41.2"N 35°13'45.6"E
 

10. มหาวิหารแห่งลาส ลาจาส ประเทศโคลอมเบีย

(Las Lajas Sanctuary, Ipiales, Colombia)

10 Most Famous Churches and Cathedral in the World

             มหาวิหารแห่งลาส ลาจาส (Las Lajas Sanctuary) ปาฏิหาริย์ของพระเจ้าในหุบเหว ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอนดีส ก่อนที่จะสร้างเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ขึ้นมา มีเรื่องราวน่าอัศจรรย์ของ 2 แม่ลูก ที่ลูกสาวนั้นเป็นใบ้หูหนวก ในขณะที่หลบฝนและพายุอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ ผู้ที่เป็นลูกสาวได้เห็นการปรากฏตัวของพระแม่มารีอยู่ที่บริเวณหิน พร้อมตะโกนบอกแม่ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์  จึงเป็นเหตุที่ทำให้มีการก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1754 และกลายเป็นที่แสวงบุญยอดนิยมในเวลาต่อมา รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างเป็นสไตล์นีโอกอธิคที่มีการสร้างขึ้นหลายต่อหลายครั้งจนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและมีการสร้างสะพานเชื่อมไปยังโบสถ์ และได้รับการเลื่อนสถานะเป็นรองมหาวิหารในปี ค.ศ.1994  อีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 0°48'19.3"N 77°35'08.9"W

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ

อลาคาติ จังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อลาคาติ (Alacati ) เมืองตากอากาศในบรรยากาศสไตล์กรีก โดดเด่นด้วยถนนแคบๆ กับบ้านหินแบบดั้งเดิมทาสีขาว ฟ้า ตกแต่งด้วยสีสันสดใส และกังหันลม ให้กลิ่นอายของซานโตรินี สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศกรีซ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ