1 อาคารมนต์พิชิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 02-294-2222
เว็บไซต์ : www.rose.co.th