4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน

  • อ่าน (3,253)
  • By Webmaster
  • 15:50:42 | 28 ก.ย. 2564

4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน

 4 Great Buddhist Stone Caves in China

 

             แม้จะเดินทางผ่านกาลเวลาอันยาวนานมามากว่า 5,000 ปี ทว่าเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าและสถานที่สำคัญต่างๆ บนผืนแผ่นดินมังกร ก็ยังคงปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมให้เห็นอย่างเด่นชัดอยู่จนถึงปัจจุบัน รวมถึงถ้ำสลักหินอันงดงามวิจิตรแห่งต่างๆ ที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์บนแผ่นดินอันไพศาลของแดนมังกร รอคอยให้ผู้คนเดินทางไปค้นหาและสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์นี้กับ 4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน อันได้แก่ 1. ถ้ำหินมั่วเกา 2. ถ้ำหินหลงเหมิน 3. ถ้ำหินยฺหวินกัง / ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง และ 4. ถ้ำหินม่ายจีซาน  

 
แผนที่แสดงตำแหน่ง 4 ถ้ำหินพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ของจีน


1. ถ้ำหินมั่วเกา (莫高窟 / Mogao Grottoes)

 

             ถ้ำหินมั่วเกา หรือถ้ำหินแกะสลักพระพุทธรูปพันองค์ ตั้งอยู่ในเขตตุนหวง เมืองจิ่วเฉวียน มณฑลกานซู่ ประเทศจีน ถ้ำมั่วเกาสร้างขึ้นตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน โดยการเจาะ ขุดและแกะสลักหน้าผา เพื่อให้เป็นศาสนสถาน นอกจากนี้ภายในถ้ำยังเต็มไปด้วยงานประติมากรรม งานจิตรกรรม รวมถึงโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์อีกมากมาย จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2540 และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแหล่งปฏิมากรรมพุทธศิลป์ที่งดงามที่สุดในประเทศจีน ร่วมกับถ้ำอวิ๋นกัง (ยุหวินกัง) และถ้ำหลงเหมิน

             โดยในปัจจุบันได้มีการค้นพบถ้ำทั้งหมด 492 ถ้ำ และโบราณวัตถุอีกนับ 10,000 ชิ้น บนพื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร และในช่วงเวลาไม่นานมานี้ก็ยังค้นพบ “ถ้ำพระไตรปิฎกของชาวทิเบต” ซึ่งด้านในนั้นเต็มไปด้วยวัตถุโบราณเก่าแก่มากกว่า 5 หมื่นชิ้น กระทั่งทำให้ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนใหม่เกิดขึ้นมาในจีน คือ หลักสูตรนักโบราณคดีเกี่ยวกับตุนหวง ถ้ำมั่วเกาแห่งนี้ถือเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 40°02'29.3"N 94°48'32.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินมั่วเกา ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=22


2. ถ้ำหินหลงเหมิน (龙门石窟 / Longmen Grottoes)

 

             ถ้ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง ในเขตมณฑลเหอหนาน ใจกลางของประเทศจีน เดิมในอดีตเมืองลั่วหยางคือนครหลวงที่มีราชวงศ์ผลัดกันขึ้นปกครอง 10 กว่าราชวงศ์ ถ้ำหินหลงเหมินเป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา อันเป็นที่ตั้งของศิลปะพุทธศาสนาสุดประณีตยุคแรกในจีนที่มีอายุราว1,500 ปี โดยเริ่มสร้างใน พ.ศ.1014 ในรัชสมัยของ “ฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้” แห่งราชวงศ์เว่ย ทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของถ้ำผาแห่งนี้ขนาบด้วยภูเขาโดยมีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูคล้ายประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำหินแห่งนี้ โดย “หลงเหมินฉือคู” นั้นแปลว่า ถ้ำผาประตูมังกร

             ความมหัศจรรย์ถ้ำผาหลงเหมินอยู่ที่จำนวนถ้ำยิบย่อยถึง 2,345 คูหา ประติมากรรมพุทธรูปอีก 100,000 กว่าองค์ ศิลาจารึก 2,500 แผ่น และเจดีย์ถึง 60 แห่ง ถ้ำหินแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของรูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีนด้วย องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้ถ้ำหินหลงเหมินเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2543  

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 34°33'34.1"N 112°28'04.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินหลงเหมิน ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1005


3. ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกัง (云冈石窟 / Yun Gang Shi Ku/ Yungang Grottoes)
 

 

             ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกัง เป็นกลุ่มถ้ำผาหินแกะสลักตามคติพุทธอันโด่งดังแห่งดินแดนมังกร ตั้งอยู่ที่เมืองต้าถง มณฑลซานซี ประเทศจีน ถ้ำหินแห่งนี้มีพื้นที่รวมกว่า 18,000 ตารางเมตร ภายในถ้ำและบริเวณใกล้เคียงเต็มไปด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปสลักพระโพธิสัตว์ ยักษ์ นางฟ้าที่งดงามอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา และงานสลักบนยอดเจดีย์วิจิตรตระการตา ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์จิตรกรรมจีน

             ณ ถ้ำแห่งนี้ได้มีการค้นพบช่องที่ถูกเจาะเป็นแท่นบูชากว่า 1,000 ช่อง และงานประฏิมากรรมกว่า 50,000 ชิ้น โดยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร ขณะที่ชิ้นที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียงแค่ 2 เซนติเมตรเท่านั้น จากการที่ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกังได้ผ่านประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาหลายร้อยปี ทำให้งานศิลปะอันทรงคุณค่าภายในถ้ำแห่งนี้หลายชิ้นมีลักษณะผสมผสานกันของหลายราชวงศ์ ซึ่งจากความมหัศจรรย์ของสถานที่และงานศิลปะภายในเหล่านี้เอง ทำให้ถ้ำหินอวิ๋นกังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2544 และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแหล่งปฏิมากรรมพุทธศิลป์ที่งดงามที่สุดในประเทศจีน         

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 40°06'41.4"N 113°07'56.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินอวิ๋นกัง / ยุหวินกัง ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=155


4. ถ้ำหินม่ายจีซาน (麦积山石窟 / Maijishan Grottoes)

 

             ถ้ำหินม่ายจีซาน มีความหมายถึง “กองรวงข้าวสาลี” ตามรูปลักษณ์ของภูเขาที่เหมือนรวงข้าวสาลีวางซ้อนกันอยู่ โดยตัวถ้ำนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 150 เมตร บนหน้าผาสูงชัน ในเขตม่ายจี เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นถ้ำหินอายุเก่าแก่กว่ากว่าพันปี มีประติมากรรมที่งดงามและโดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำหินแกะสลักที่มีส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมในอดีต สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างถ้ำหินแห่งนี้ขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฉิน เมื่อคราวที่พุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่จีนผ่านเส้นทางสายไหม โดยถ้ำหินม่ายจีซานนั้นอยู่ห่างจากเส้นทางสายไหมไปทางใต้เพียงไม่ถึง 1 ไมล์  

             ผลงานแกะสลักที่ถ้ำแห่งนี้ล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือประณีตบรรจง โดยตลอดแนวหน้าผามีเพียงไม้กระดานแคบๆ ที่ทำเป็นทางเดินเชื่อมถ้ำต่างๆ เข้าด้วยกัน ปัจจุบันม่ายจีซานประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่ 221 แห่ง พระพุทธรูปปั้น 194 องค์ พระพุทธรูปหินสลักกว่า 7,000 องค์ และภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตารางเมตร โดยถ้ำหินแกะสลักแห่งนี้โด่งดังด้านศิลปะการปั้นดินที่มีความงดงามระดับโลก และมีชื่อเสียงในฐานะ “หอนิทรรศการศิลปะประติมากรรมตะวันออก” ถ้ำหินม่ายจีซานยังถูกรวมอยู่ในรายชื่อ “จุดชมวิวม่ายจีซาน” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

ฤดูกาลท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม

พิกัด GPS : 34°20'54.7"N 106°00'35.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ถ้ำหินม่ายจีซาน ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1004


ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้
 : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                   จองตั๋วรถไฟ (ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                   จองตั๋วรถไฟ (ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

                   เว็บไซต์ถ้ำหินมั่วเกา http://www.mgk.org.cn/

                   เว็บไซต์ถ้ำหินหลงเหมิน http://www.lmsk.cn/index.asp

                   เว็บไซต์ถ้ำหินอวิ๋นกัง http://yungang.org/

                   เว็บไซต์ถ้ำหินม่ายจีซาน http://www.mjssk.cn

                   สกุลเงินที่ใช้ : หยวนจีน (CNY)

                   ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                   

                   ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

                   สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย http://www.chinaembassy.or.th/th/


อัตราค่าบริการแท๊กซี่ (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ