9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

  • อ่าน (9,211)
  • ByWebmaster
  • 14:52:24 | 12 ม.ค. 2567

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

Top 9 Travel Destinations in Maha Sarakham, Thailand

 

             มหาสารคาม… “ตักศิลานคร” จังหวัดเมืองรองเล็กๆ ใจกลางภาคอีสาน ที่หากมองผิวเผินอาจดูเหมือนไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ทว่าจังหวัดเล็กๆ แห่งนี้มีสถานที่เที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่งด้วยกัน ที่จะเผยให้เราได้เห็น ถึงร่องรอยเก่าแก่ทางอารยะธรรมอันทรงคุณค่าของอีสานได้อย่างแจ่มชัด


แผนที่แสดงตำแหน่งของ 9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดมหาสารคาม


1. พระธาตุนาดูน

             พระธาตุนาดูน (Phra That Na Dun) ตั้งอยู่ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระธาตุนาดูน หรือ “พุทธมณฑลแห่งอีสาน” พระธาตุองค์สีขาวงดงามนี้เป็นหนึ่งในพระธาตุที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของทางภาคอีสาน ซึ่งจำลองแบบมาจากศิลปะสมัยทวารวดีที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 1 องค์ มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่ง หล่อเลี้ยงไว้ด้วยน้ำมันจันทน์ กล่าวกันว่าเมื่อเปิดออกมาจะมีกลิ่นหอมมาก บริเวณรอบๆ พระธาตุมีศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาศรีที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอานาจักรจัมปาศรี สวนรุกขชาติและสวนสมุนไพรที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม  

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 15°42'10.7"N 103°13'29.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุนาดูน ได้ที่ https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=263


2. วนอุทยานโกสัมพี

             วนอุทยานโกสัมพี (Kosumphi Forest Park) ตั้งอยู่ที่ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เดิมพื้นที่วนอุทยานโกสัมพีเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ติดแม่น้ำชี มีสภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่ที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและต้นไม้นานาพรรณ และมีเจ้าถิ่นที่สำคัญอย่างลิงแสมที่มีอยู่เกือบพันตัว โดยส่วนหนึ่งของลิงเหล่านี้เป็นลิงแสมขนสีทอง ซึ่งสามารถพบได้ที่นี่ที่เดียวในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 16°15'12.5"N 103°04'02.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วนอุทยานโกสัมพี ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=288


3. วัดสุวรรณาวาส

             วัดสุวรรณาวาส (Wat Suwannawat) วัดสำคัญของ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมิ่งเมือง องค์พระยืนโบราณสร้างด้วยหินทรายแดงที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิมหรือพระอุโบสถโบราณก่ออิฐถือปูนที่ไม่ปรากฏปีสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากช่างญวนแบบไม่มีมุขหน้าขนาด 4 ห้อง เต็มไปด้วยความงดงามและลักษณะทางศิลปะที่น่าสนใจ จนได้รับการยกย่องให้เป็นสิมที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างอีสานยุคก่อนได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว 

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 16°19'20.3"N 103°17'56.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดสุวรรณาวาส ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=350


4. สะพานไม้แกดำ

             สะพานไม้แกดำ (Kae Dam Wooden Bridge) อยู่ที่อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นสะพานไม้ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร อายุเก่าแก่ราว 100 ปี สร้างขึ้นด้วยวิธีง่ายๆ โดยการปักเสาลงไปในโคลนใต้น้ำจนถึงชั้นดินและปูด้วยแผ่นไม้ สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการไปมาหาสู่กันกันในระหว่างคน  2 ฟากฝั่งหนอง คือฝั่งหนองแกดำด้านวัดดาวดึงษ์แกดำกับหมู่บ้านหัวขัว ท่ามกลางธรรมชาติยังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ของหนองน้ำอันเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและเป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวบ้าน แม้ว่าจะเคยมีโครงการรื้อถอนเพื่อสร้างสะพานคอนกรีตจากทางจังหวัดเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรที่แข็งแรง ทว่าชาวบ้านต้องการให้อนุรักษ์สะพานนี้ไว้ตามเดิมสะพานไม้แกดำจึงยังคงอยู่เช่นทุกวันนี้ และเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 16°01'26.9"N 103°23'31.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สะพานไม้แกดำ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=291


5. กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)


ขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.m-culture.go.th

 

             กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) (Prang Ku Ban Khwao) ตั้งอยู่ที่ บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม ถือเป็นโบราณสถานสำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม คาดว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 สำหรับเป็นโรคยาศาล ในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน  ปรางค์กู่แห่งนี้เป็นศิลปะขอมแบบบายน รูปทรงกระโจมสี่เหลี่ยม สร้างด้วยศิลาแลง สูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก นอกจากนี้ ยังมีประติมากรรมสำคัญที่ค้นพบภายในกู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) คือ รูปเคารพหินทราย 2 องค์ องค์หนึ่งเป็น พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์ ในอิริบาบถประทับนั่งขัดสมาธิ ประนมมือ และถือสังข์

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

พิกัด GPS 16°09'29.3"N 103°25'02.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) ได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=763 


6. กู่สันตรัตน์

             กู่สันตรัตน์ (Ku Santarat ) ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน ประมาณ 4 กิโลเมตร กู่สันตรัตน์สร้างด้วยศิลาแลง ลักษณะเป็นปราสาทแบบบายนขนาดย่อม ปรางค์ประธานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ตั้งอยู่บนฐานชั้นเดียว กู่แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือราวพ.ศ. 1700 – 1750 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาล ด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร สันนิษฐานว่าคือบาราย ซึ่งสร้างตามคติของขอมที่เมื่อสร้างปราสาทหินก็มีการขุดสระหรือบารายกักน้ำไว้ในที่ใกล้เคียงนั้นด้วย

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS 15°43'02.9"N 103°15'41.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กู่สันตรัตน์ ได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=764 


7. วัดหนองหูลิง

             วัดหนองหูลิง (Wat Nong Hu Ling) ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหูลิง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชที่มีความวิจิตรงดงาม มีสีทองอร่ามทั้งหลัง และยังถือเป็น “วัดเรือ” แห่งแรกในประเทศไทย พระอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชความกว้าง 20 เมตร ความยาว 40 เมตร และสูงประมาณ 30 เมตรที่วัดหนองหูลิงแห่งนี้ใช้เวลาสร้างรวม 10 ปีจึงแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณราว 10 ล้านบาทที่มาจากแรงศรัทธาของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างจากเนื้อนวโลหะ นอกจากความสวยงามของพระอุโบสถแล้ว บริเวณรอบๆ ทั้งภายในและภายนอกของยังแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมต่างๆ มากมาย

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

พิกัด GPS 16°06'15.2"N 103°23'44.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดหนองหูลิง ได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=765 


8. สะดืออีสาน

             สะดืออีสาน (Sa Due Isan) อยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสถานที่ที่ถูกเรียกตามตำแหน่งของจุดที่มีความเชื่อกันว่าเป็นจุดศูนย์กลางของภาคอีสาน โดยได้ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภูมิศาสตร์ว่าบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางหรือสะดืออีสานอย่างแท้จริง บริเวณรอบๆ สะดืออีสานมีอาณาเขตที่กว้างขวาง จัดตกแต่งเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นสวยงาม สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่รื่นรมย์ของบึงกุย แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 2,700 ไร่ ในหลายตำบลของอำเภอโกสุมพิสัย คนท้องในท้องที่และนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นนิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ และเก็บภาพประทับใจกับสถาปัตยกรรมสะดืออีสานเป็นที่ระลึก

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 16°13'40.8"N 103°04'28.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สะดืออีสาน ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=290


9. วัดป่าวังน้ำเย็น

             วัดป่าวังน้ำเย็น (Wat Pa Wang Nam Yen) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม สร้างขึ้นโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระภิกษุผู้เป็นที่เคารพรักของชาวอีสาน เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทองใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยเสาไม้สักทองขนาดใหญ่ถึง 112 ต้น มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท และ มหาเจดีย์ศรีมหาสารคาม ที่ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองคำ 3 องค์ น้ำหนักกว่า 12  กิโลกรัม พระเนื้อผง 84,000 องค์ พระบูชา 84,000 องค์ พระกรุพระธาตุนาดูน ฯลฯ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 16°12'10.1"N 103°15'44.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดป่าวังน้ำเย็น ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=289


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

- เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ

  www.accuweather.com

- ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

  https://mahasarakham.mots.go.th/

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  https://thai.tourismthailand.org/ 

- บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) 

  http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com 

- สกุลเงินที่ใช้ : บาท (THB)


แอปพลิเคชัน "บริการรถแท็กซี่" ในประเทศไทย

- Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

แอปพลิเคชัน "แผนที่ในการนำทาง" ในประเทศไทย

- Google Map​ สามารถดาวน์โหลดได้ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่ง เพราะเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทยโสธร (Wat Phra Buddhabat Yasothon) เป็นวัดที่มีความสวยงามจากหมู่อาคารสีขาวท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมมาเที่ยวชมวัดและสักการะโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาอันได้แก่ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึกโบราณที่มีอายุราวห้าร้อยปี รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ และพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ของวัดอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดยโสธรที่ควรค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นจุดชมวิวอันน่าประทับใจ ไปจนถึงแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัดวาอารามที่สร้างขึ้นอย่างงดงามให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดศรีเกษมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ผามออีแดง (Pha Mor E Daeng) เป็นหน้าผาที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นปราสาทเขาพระวิหาร ป่าไม้ และบ้านเมืองของกัมพูชาที่อยู่ไกลออกไปได้ ในยามเช้าของช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม ส่วนในยามพระอาทิตย์ตกดินจะมองเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาจากถ้ำเพื่อหากิน นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของผามออีแดงคือภาพจิตรกรรมโบราณที่ถูกสลักไว้ริมหน้าผาซึ่งมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันห้าร้อยปีทีเดียว ถือเป็น Unseen Thailand ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

น้ำตกสำโรงเกียรติ (Samrong Kiat Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด น้ำตกแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่บริเวณด้านบนหน้าผาจะมีแอ่งลานหินขนาดใหญ่รองรับธารน้ำเอาไว้ก่อนที่จะไหลตกลงมาตามชั้นหน้าผา น้ำตกสำโรงเกียรติมีน้ำไหลตลอดปี และจะมีน้ำมากที่สุดในช่วงฤดูฝน บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นจากป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมาเล่นน้ำ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เกาะกลางน้ำ (Koh Klang Nam) เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำในอำเภอเมืองศรีสะเกษ บนเกาะแห่งนี้เป็นสวนสาธาณะขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญหลายแห่ง เช่น หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหอชมเมืองศรีสะเกษได้รอบทิศ และศรีสะเกษอควาเรียมซึ่งเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดศรีสะเกษอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ