8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

  • อ่าน (595)
  • ByWebmaster
  • 15:54:33 | 12 ม.ค. 2567

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket, Thailand

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นจุดชมวิวอันน่าประทับใจ ไปจนถึงแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัดวาอารามที่สร้างขึ้นอย่างงดงามให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดศรีเกษมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket
แผนที่ 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ
 

1. เกาะกลางน้ำ

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             เกาะกลางน้ำ (Koh Klang Nam) เป็นเกาะใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำที่อยู่กลางเมืองศรีสะเกษ บนเกาะเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาที่มีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บนเกาะกลางน้ำยังเป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์กในรูปแบบหอชมเมืองที่มีชื่อว่าหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติที่สามารถชมเมืองศรีสะเกษได้รอบทิศ และยังเป็นที่ตั้งของศรีสะเกษอควาเรียมซึ่งเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

การเดินทาง : จาก สถานีขนส่งอำเภอเมืองศรีสะเกษ ไปยัง เกาะกลางน้ำมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 20:00 น.

พิกัด GPS : 15°05'31.0"N 104°19'42.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกาะกลางน้ำ ได้ที่https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/2683
 

2. วัดพระธาตุเรืองรอง

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             วัดพระธาตุเรืองรอง (Wat Phrathat Ruang Rong) เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นอีกหนึ่งวัดสวยของภาคอีสานที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานรูปแบบศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบวิหารทรงไทยหกชั้น โดยบริเวณชั้นหกจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นจุดชมวิวเมืองศรีสะเกษ ที่นี่จึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมความสวยงามและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกแห่งหนึ่งของศรีสะเกษ 

การเดินทาง : จาก เกาะกลางน้ำ ไปยัง วัดพระธาตุเรืองรอง มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

พิกัด GPS : 15°09'57.1"N 104°17'55.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุเรืองรอง ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1652
 

3. วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ (Wat Phra That Suphannahong) เป็นอีกหนึ่งวัดสวยของจังหวัดศรีสะเกษ ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่พระอุโบสถบนเรือสุพรรณหงส์ที่ตั้งอยู่กลางบึง โดยมีทางเดินเป็นบันไดพญานาคทอดยาวไปสู่พระอุโบสถซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก วัดพระธาตุสุพรรณหงส์จึงเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อมาเที่ยวยังจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ บริเวณภายในวัดยังมีตลาดโบราณวัฒนธรรมชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จาก เกาะกลางน้ำ ไปยัง วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ มีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

พิกัด GPS : 15°11'39.0"N 104°17'46.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1653
 

4. วัดสระกำแพงใหญ่

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             วัดสระกำแพงใหญ่ (Wat Sa Kamphaeng Yai) เป็นอีกหนึ่งวัดสวยของจังหวัดศรีสะเกษ ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือความสวยงามของพระอุโบสถ และโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัด นอกจากนี้ ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกโบราณที่มีอายุราวหนึ่งพันปีที่ค้นพบจากบริเวณโบราณสถานภายในวัดอีกด้วย วัดสระกำแพงใหญ่จึงเป็นทั้งวัดและแหล่งโบราณสถานทางพุทธศาสนาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก เกาะกลางน้ำ ไปยัง วัดสระกำแพงใหญ่ มีระยะทางประมาณ 21.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

พิกัด GPS : 15°06'06.1"N 104°07'42.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดสระกำแพงใหญ่ ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1651
 

5. ปราสาทสระกำแพงใหญ่

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             ปราสาทสระกำแพงใหญ่ (Prasat Sa Kamphaeng Yai) เป็นปราสาทขอมเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีอายุประมาณหนึ่งพันปี ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดสระกำแพงใหญ่ ตัวปราสาทมีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ ทอดยาวเรียงกันในแนวทิศเหนือไปทิศใต้โดยมีปรางประธานอยู่ตรงกลาง ปราสาทสระกำแพงใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย

การเดินทาง : จาก เกาะกลางน้ำ ไปยัง ปราสาทสระกำแพงใหญ่ มีระยะทางประมาณ 21.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

พิกัด GPS : 15°06'05.9"N 104°07'40.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปราสาทสระกำแพงใหญ่ ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1650
 

6. วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม (Wat Pa Sri Mongkhon Rattanaram) เป็นหนึ่งในวัดดังในหมู่นักท่องเที่ยว ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือบริเวณถ้ำพญานาคจำลองที่ประดับด้วยหินสลักลวดลายพญานาคที่มีความวิจิตรงดงามซึ่งสร้างขึ้นจากเรื่องราวทางพุทธประวัติที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นพญานาค นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังนิยมเข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูปหยกขาวภายในพระอุโบสถของวัด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านานอีกด้วย

การเดินทาง : จาก เกาะกลางน้ำ ไปยัง วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม มีระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6:00 – 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°58'05.2"N 104°06'22.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1649
 

7. น้ำตกสำโรงเกียรติ

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             น้ำตกสำโรงเกียรติ (Samrong Kiat Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด เอกลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้อยู่ด้านบนของน้ำตกจะมีลักษณะเป็นธารน้ำที่ไหลท่วมลานหินก่อนจะไหลตกลดหลั่นลงมายังธารน้ำด้านล่าง น้ำตกมีความสูง 8 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยน้ำจะเยอะและไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดศรีสะเกษที่มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก เกาะกลางน้ำ ไปยัง น้ำตกสำโรงเกียรติ มีระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:00 – 16:00 น.

พิกัด GPS : 14°30'34.7"N 104°29'11.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ น้ำตกสำโรงเกียรติ ได้ที่https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/2684
 

8. ผามออีแดง

Top 8 Travel Destinations in Si Sa Ket

             ผามออีแดง (Pha Mor E Daeng) เป็นหน้าผาสูงที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร หน้าผาบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวธรรมชาติจากมุมสูงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก และยังมองเห็นเขาพระวิหารและบ้านเมืองฝั่งกัมพูชาที่อยู่ไกลออกไปอีกด้วย ในบริเวณใกล้กันมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่มีอายุราวหนึ่งพันห้าร้อยปี และมีพระพุทธรูปปางนาคปรกและสถูปคู่ประดิษฐานอยู่ ผามออีแดงจึงเป็นทั้งจุดชมวิวธรรมชาติและจุดชมโบราณสถานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก เกาะกลางน้ำ ไปยัง ผามออีแดง มีระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 5:00 – 19:00 น.

พิกัด GPS : 14°24'04.0"N 104°41'09.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผามออีแดง ได้ที่https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/2685
 

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : 

- เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ

  www.accuweather.com

- เว็บไซต์จังหวัดศรีสะเกษ

  http://www.sisaket.go.th 

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  https://thai.tourismthailand.org/ 

- บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) 

  http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com 

- สกุลเงินที่ใช้ : บาท (THB)


แอปพลิเคชัน "บริการรถแท็กซี่" ในประเทศไทย

Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

แอปพลิเคชัน "แผนที่ในการนำทาง" ในประเทศไทย

- Google Map​ สามารถดาวน์โหลดได้ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่ง เพราะเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทยโสธร (Wat Phra Buddhabat Yasothon) เป็นวัดที่มีความสวยงามจากหมู่อาคารสีขาวท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมมาเที่ยวชมวัดและสักการะโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาอันได้แก่ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึกโบราณที่มีอายุราวห้าร้อยปี รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ และพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ของวัดอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดยโสธรที่ควรค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ผามออีแดง (Pha Mor E Daeng) เป็นหน้าผาที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นปราสาทเขาพระวิหาร ป่าไม้ และบ้านเมืองของกัมพูชาที่อยู่ไกลออกไปได้ ในยามเช้าของช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม ส่วนในยามพระอาทิตย์ตกดินจะมองเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาจากถ้ำเพื่อหากิน นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของผามออีแดงคือภาพจิตรกรรมโบราณที่ถูกสลักไว้ริมหน้าผาซึ่งมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันห้าร้อยปีทีเดียว ถือเป็น Unseen Thailand ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

น้ำตกสำโรงเกียรติ (Samrong Kiat Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด น้ำตกแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่บริเวณด้านบนหน้าผาจะมีแอ่งลานหินขนาดใหญ่รองรับธารน้ำเอาไว้ก่อนที่จะไหลตกลงมาตามชั้นหน้าผา น้ำตกสำโรงเกียรติมีน้ำไหลตลอดปี และจะมีน้ำมากที่สุดในช่วงฤดูฝน บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นจากป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมาเล่นน้ำ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เกาะกลางน้ำ (Koh Klang Nam) เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำในอำเภอเมืองศรีสะเกษ บนเกาะแห่งนี้เป็นสวนสาธาณะขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญหลายแห่ง เช่น หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหอชมเมืองศรีสะเกษได้รอบทิศ และศรีสะเกษอควาเรียมซึ่งเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดศรีสะเกษอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ