วัดหนองหูลิง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

  • อ่าน (5,925)
  • ByWebmaster
  • 01:58:46 | 26 พ.ย. 2564

วัดหนองหูลิง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

Wat Nong Hu Ling, Maha Sarakham, Thailand

             วัดหนองหูลิง (Wat Nong Hu Ling) เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราช สร้างด้วยความวิจิตรบรรจง งามสง่า  สีทองอร่ามทั้งหลัง และยังถือเป็น “วัดเรือ” แห่งแรกในประเทศไทย


ประวัติ

             วัดหนองหูลิง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหูลิง ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นวัดที่มีพระอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชที่มีความวิจิตรงดงาม และยังถือเป็น “วัดเรือ” แห่งแรกในประเทศไทย พระอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชที่วัดหนองหูลิงเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 ใช้เวลาสร้างรวม 10 ปีจึงแล้วเสร็จ งบประมาณราว 10 ล้านบาทที่ใช้ในการสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ ล้วนมาจากแรงศรัทธาของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาค

             พระอุโบสถที่แสนสวยงาม รูปทรงแปลกตาด้วยเรืออนันตนาคราช ความกว้าง 20 เมตร ความยาว 40 เมตร และสูงประมาณ 30 เมตรหลังนี้ ออกแบบโดยพระครูบวรธรรมปคุณ (นิวัฒน์ จักกวโร) เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ เขต 1 เพื่อเป็นกุศโลบายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านมาเข้ามาชมอุโบสถ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างจากเนื้อนวโลหะ โดยนอกจากความสวยงามของพระอุโบสถแล้ว บริเวณรอบๆ พระอุโบสถทั้งภายในและภายนอกของยังแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

             รูปปั้นหงส์บริเวณส่วนท้ายเรือ เปรียบเสมือนการประคับประคองให้เรือลำนี้ไปตลอดรอดฝั่ง สู่สรวงสวรรค์และนิพพาน

             ทางขึ้นลงอุโบสถ 4 ทิศ หมายถึง อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

             กำแพงแก้วด้านข้างทั้ง 4 ทิศรอบอุโบสถ เป็นรูปพระยานาคราชแผ่พังพาน 5 เศียร หมายถึง ศีล 5 เตือนใจให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลทั้ง 5 ข้อ

             มุมอุโบสถทั้ง 4 ทิศ มีรูปปั้นท้าวจตุโลกบาล ยืนคุ้มครองป้องกันภยันตรายไม่ให้กล้ำกรายเข้าไปภายในเขตพระอุโบสถได้

             ทางเข้าอุโบสถเรียกว่า “ประตูความดี” ซึ่งออกแบบให้ทุกคนที่จะผ่านเข้าไปต้องก้มต่ำ เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ โดยนอกจากทางเข้าจะมีรูปปั้นพระยานาคราชแล้ว ยังมีราหูที่จะคอยกลืนกินกิเลสมนุษย์ด้วย


พระอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชที่วิจิตรงดงามที่วัดหนองหูลิง


สถาปัตยกรรมรอบๆ พระอุโบสถ


วัดหนองหูลิง ถือเป็น วัดเรือแห่งแรกในประเทศไทย 


การเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมหาสารคาม มีระยะทาง 457 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที   

             จังหวัดมหาสารคามไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน และยังไม่มีสนามบิน สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟและเครื่องบินนิยมนั่งไปลงที่จังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดขอนแก่น แล้วเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางต่อมาที่จังหวัดมหาสารคาม


การเดินทางไปวัดหนองหูลิง

             วัดหนองหูลิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 45 นาที


เวลาทำการเปิด
– ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.


พระอุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราช มีความกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร และสูงราว 30 เมตร


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างจากเนื้อนวโลหะ


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดหนองหูลิง

             ชมความงดงามของพระอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชและปริศนาธรรมที่แฝงอยู่โดยรอบ และกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดหนองหูลิง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                      วัดหนองหูลิง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

                      (Wat Nong Hu Ling, Maha Sarakham, Thailand)

                      ระดับความนิยม : 

                      อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม    

                      เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

                      ตั้งอยู่ที่ : ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

                      โทรศัพท์ : -

                      เว็บไซต์ : -

                      ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                     ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม https://mahasarakham.mots.go.th/

                                     ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่ง เพราะเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทยโสธร (Wat Phra Buddhabat Yasothon) เป็นวัดที่มีความสวยงามจากหมู่อาคารสีขาวท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมมาเที่ยวชมวัดและสักการะโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาอันได้แก่ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึกโบราณที่มีอายุราวห้าร้อยปี รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ และพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ของวัดอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดยโสธรที่ควรค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นจุดชมวิวอันน่าประทับใจ ไปจนถึงแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัดวาอารามที่สร้างขึ้นอย่างงดงามให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดศรีเกษมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ผามออีแดง (Pha Mor E Daeng) เป็นหน้าผาที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นปราสาทเขาพระวิหาร ป่าไม้ และบ้านเมืองของกัมพูชาที่อยู่ไกลออกไปได้ ในยามเช้าของช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม ส่วนในยามพระอาทิตย์ตกดินจะมองเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาจากถ้ำเพื่อหากิน นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของผามออีแดงคือภาพจิตรกรรมโบราณที่ถูกสลักไว้ริมหน้าผาซึ่งมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันห้าร้อยปีทีเดียว ถือเป็น Unseen Thailand ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

น้ำตกสำโรงเกียรติ (Samrong Kiat Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด น้ำตกแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่บริเวณด้านบนหน้าผาจะมีแอ่งลานหินขนาดใหญ่รองรับธารน้ำเอาไว้ก่อนที่จะไหลตกลงมาตามชั้นหน้าผา น้ำตกสำโรงเกียรติมีน้ำไหลตลอดปี และจะมีน้ำมากที่สุดในช่วงฤดูฝน บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นจากป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมาเล่นน้ำ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เกาะกลางน้ำ (Koh Klang Nam) เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำในอำเภอเมืองศรีสะเกษ บนเกาะแห่งนี้เป็นสวนสาธาณะขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญหลายแห่ง เช่น หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหอชมเมืองศรีสะเกษได้รอบทิศ และศรีสะเกษอควาเรียมซึ่งเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดศรีสะเกษอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ