วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

  • อ่าน (7,797)
  • ByWebmaster
  • 10:10:35 | 8 พ.ค. 2564

วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

Wat Pha Tak Suea, Nong Khai, Thailand

             วัดผาตากเสื้อ (Wat Pha Tak Suea) นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่ถือได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งด้วย โดยเป็นจุดที่แม่น้ำจากประเทศลาวไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง แบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศพอดีเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม  


ประวัติ

             วัดผาตากเสื้อ เดิมชื่อ “วัดถ้ำพระ” เป็นวัดปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยหลวงปู่เพชร ปะทีโป ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมบริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ.2550 เพื่อให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

             วัดผาตากเสื้อเป็นวัดที่มีทัศนียภายสวยงามและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากถือเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน โดยมีสกายวอล์ค (Skywalk) พื้นกระจกใสยื่นออกไปหน้าผาประมาณ 6 เมตร ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 500 เมตร ให้นักท่องเที่ยวสามารถยืนชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดของเมืองหนองคายได้อย่างเต็มสายตา สกายวอล์กกระจกใสแห่งนี้ถือเป็นสกายวอร์กกระจกใสแห่งแรกของไทย ได้รับการออกแบบและก่อสร้างจากวิศวกรอย่างใกล้ชิด พื้นและราวกั้นเป็นกระจกแทมเพอร์ลามิเนต มีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 40 ตัน  เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559

             ในช่วงที่แม่น้ำโขงลดหากยืนอยู่ที่จุดชมวิวสกายวอล์ควัดผาตากเสื้อแล้วมองลงมายังแม่น้ำโขง จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน เกล็ดพญานาคริมโขงถือเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นได้อย่างน่าพิศวง จากจุดชมวิวนี้หากมองไปทางซ้ายมือจะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำ กลางแม่น้ำมีเกาะขนาดใหญ่ ทำให้แม่น้ำโขงช่วงนี้มีลักษณะคล้ายแยกเป็นรูปตัววาย (Y) และสามารถมองเห็นประเทศลาวได้อย่างชัดเจน โดยนอกจากจุดชมวิวสกายวอล์คแล้วปัจจุบันก่อนถึงวัดผาตากเสื้อได้มีการสร้างจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นริ้วเกล็ดพญานาคได้ชัดเจนไร้สิ่งบดบังด้วย

             ในช่วงที่อากาศเย็นและมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมจะเกิดหมอกหนาบริเวณวัดผาตากเสื้อ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะสามารถมองเห็นความงดงามของทะเลหมอกได้ตั้งแต่รุ่งเช้าไปจนถึงช่วงสายๆ ประมาณ 09.00 น. และตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงดงามของทัศนียภาพมุมสูงเหนือแม่น้ำโขง ชมธรรมชาติ ที่จุดชมวิวสกายวอล์คอย่างต่อเนื่อง


จุดถ่ายรูปวัดผาตากเสื้อบริเวณติดกับจุดชมวิวสกายวอล์ค


ทัศนียภาพของแม่น้ำโขงมองจากจุดชมวิวสกายวอล์ค


สถาปัตยกรรมของวัดที่เชื่อมต่อกับจุดชมวิว


อุโบสถและทางเดินบันไดที่สวยงาม ด้านบนมีการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของอริยสงฆ์ เช่น หลวงปู่มั่นไว้ด้วย  


การเดินทางไปจังหวัดหนองคาย

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดหนองคาย มีระยะทาง 628 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที  

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดหนองคาย ใช้เวลาเร็วสุดประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ

             ทั้งนี้จังหวัดหนองคายไม่มีสนามบิน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินนิยมนั่งไปลงที่จังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดอุดรธานีแล้วเดินทางโดยรถยนต์ต่อมาที่จังหวัดหนองคาย


การเดินทางไปวัดผาตากเสื้อ

             วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ 80  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 1 ชั่วโมง 30 นาที  


เวลาทำการเปิด – ปิด

             วัดผาตากเสื้อเปิดทุกวัน เวลา 6.00 – 18.00 น.


ป้ายบอกทางไปผาตากเสื้อเด่นชัด


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าใช้จ่าย


พื้นกระจกใสสกายวอล์คยื่นออกไปหน้าผาประมาณ 6 เมตร ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 500 เมตร


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดผาตากเสื้อ

             ชมความงามของริมฝั่งแม่น้ำโขงจากจุดชมวิวสกายวอล์ค สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถ และถ้ำพระ


มองเห็นสันดอนเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขง


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี ทั้งนี้หากไปช่วงหน้าหนาวผาตากเสื้อเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีทะเลหมอกสวยงามให้ได้ชมด้วย


บรรยากาศสงบภายในวัดผาตากเสื้อ


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             การเข้าชมทัศนียภาพบนสกายวอล์ควัดผาตากเสื้อมีกฎระเบียบที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตาม ดังนี้       

*ข้อแนะนำการขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk*

          1. นักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อยกว่า 5 ขวบ หรือเป็นผู้สูงอายุ ควรมีผู้ปกครองหรือผู้ติดตามดูแลขณะชมทัศนียภาพบน Sky Walk

          2. นักท่องเที่ยวที่เป็นสุภาพสตรีที่สวมใส่กระโปรง ต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงเสียก่อน ก่อนขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk

          3. กำหนดช่วงเวลาขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 16.30 น.

          4. ขณะชมทัศนียภาพบน Sky Walk ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด


*ข้อบังคับการขึ้นชมทัศนียภาพบน
Sky Walk*

          1. นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk ได้รอบละ 20 คน และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินเข้าภายในพื้นที่ยื่นส่วนที่เป็นพื้นกระจกได้ครั้งละ 5 คน ใช้เวลาชมทัศนียภาพไม่เกิน 3 นาที

          2. นักท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนรองเท้าที่สวมใส่มาเป็นรองเท้าผ้าหรือรองเท้ายางตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้

          3. ห้ามนำกระเป๋าและ/หรือสิ่งของที่เป็นโลหะที่มีน้ำหนักมากขึ้นบน Sky Walk ยกเว้นกล้องถ่ายรูปแบบพกพาติดตัว และโทรศัพท์มือถือ

          4. ห้ามนำเครื่องดื่มหรืออาหารขึ้น Sky Walk

          5. ห้ามนำวัสดุสิ่งของใดๆ ไปวางบนพื้นกระจกหรือแขวนบนกระจกราวกันตก Sky Walk

          6. ห้ามพิง ปีน โหน เขย่า โยก กระจกราวกันตก Sky Walk

          7. ห้ามวิ่งเล่น หยอกล้อ กระโดดขึ้นลง ขณะชมทัศนียภาพบน Sky Walk

          8. ห้ามนักท่องเที่ยวขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk เมื่อมีฝนตกหรือท้องฟ้ามืดครึ้ม หรือมีลมกรรโชกพัดอย่างรุนแรง

          9. นักท่องเที่ยวที่ขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk ให้เดินเรียงตามลำดับการเข้าชม ห้ามเดินแซงกัน และต้องเข้าหรือออกตามทิศทางที่กำหนดไว้

          10. ห้ามนักท่องเที่ยวที่มีอาการมึนเมาขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk โดยเด็ดขาด

          11. ห้ามนักท่องเที่ยวที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก ฯลฯ ขึ้นชมทัศนียภาพบน Sky Walk

          12. ห้ามนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ทุพพลภาพเข็นรถวีลแชร์ลงบนพื้นกระจกโดยเด็ดขาด

          13. ห้ามนักท่องเที่ยวนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบน Sky Walk


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดผาตากเสื้อ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

                         (Wat Pha Tak Suea, Nong Khai, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 6.00 – 18.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

                         โทรศัพท์ : (+66) 0 4290 1013

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com 

                                        ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย https://nongkhai.mots.go.th

                                        ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดหนองคาย https://www.dlt.go.th/site/nongkhai/m-about/3213

                                        ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ