สะพานไม้แกดำ จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

  • อ่าน (5,802)
  • ByWebmaster
  • 17:53:56 | 15 ธ.ค. 2563

สะพานไม้แกดำ จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

Kae Dam Wooden Bridge, Maha Sarakham Province, Thailand

             สะพานไม้แกดำ (Kae Dam Wooden Bridge) สะพานไม้เก่าแก่แบบอีสาน ที่มีอายุยาวนานราวหนึ่งศตวรรษ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบธรรมชาติๆ ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม


ประวัติ

             สะพานไม้แกดำ เป็นสะพานไม้ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร อายุเก่าแก่ราว 100 ปีท่ามกลางธรรมชาติยังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามของจังหวัดมหาสารคาม สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการไปมาหาสู่กันกันในระหว่างคน  2 ฟากฝั่งหนอง คือฝั่งหนองแกดำด้านวัดดาวดึงษ์แกดำ กับหมู่บ้านหัวขัว (คำว่า ขัว ในภาษาอีสาน แปลว่า สะพาน)

             สะพานไม้แกดำ เป็นสะพานไม้ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีง่ายๆ โดยการปักเสาลงไปในโคลนใต้น้ำจนถึงชั้นดิน ปูด้วยแผ่นไม้ สะพานไม้เก่าแห่แห่งนี้ทอดข้ามหนองแกดำ ซึ่งมีสภาพกว้างใหญ่ ลึกบ้างตื้นบ้างเป็นช่วงๆ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และเป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวบ้าน

             ชาวบ้านแถบนี้ยังดำรงชีวิตตามแบบบรรพบุรุษ แม้แต่เรือที่ใช้ก็เป็นเรือที่ยังทำมาจากไม้หนึ่งท่อนขุดให้เป็นโพรง รวมถึงสะพานไม้แกดำแห่งนี้ที่ชาวบ้านยังคงใช้ในการสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำ แม้ว่าจะเคยมีโครงการรื้อถอนเพื่อสร้างสะพานคอนกรีตจากทางจังหวัดเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรที่แข็งแรง ทว่าชาวบ้านต้องการให้อนุรักษ์สะพานนี้ไว้ตามเดิม สะพานไม้แกดำจึงยังคงอยู่เช่นทุกวันนี้ และเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่ต้องการมาชมและถ่ายภาพของสะพานไม้โบราณที่ทอดข้ามหนองน้ำท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งที่เป็นธรรมชาติ


ป้ายบอกพิกัดสะพานไม้แกดำอันโดดเด่น


หนองน้ำแกดำ


สะพานไม้แกดำเป็นสะพานไม้ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรที่มีมานานราว 100 ปี


การเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมหาสารคาม มีระยะทาง 457 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที     
             จังหวัดมหาสารคามไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน และยังไม่มีสนามบิน สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟและเครื่องบินนิยมนั่งไปลงที่จังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดขอนแก่นแล้วเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางต่อมาที่จังหวัดมหาสารคาม  


การเดินทางไปสะพานไม้แกดำ

             สะพานไม้แกดำตั้งอยู่ที่ อำเภอแกดำ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ 25 กิโลเมตร ไม่มีรถสาธารณะไปถึง นักท่องเที่ยวต้องเดินทางโดยรถส่วนตัวเท่านั้น


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง  


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม  


ท่ามกลางธรรมชาติยังที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ 


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวสะพานไม้แกดำ

             ถ่ายภาพสวยๆ คู่กับสะพานไม้แกดำเป็นที่ระลึก แวะเยี่ยมชมและสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดดาวดึงษ์แกดำที่อยู่ใกล้ๆ กัน


จุดถ่ายภาพ


วัดดาวดึงษ์แกดำ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม สะพานไม้แกดำ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        สะพานไม้แกดำ จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

                        (Kae Dam Wooden Bridge, Maha Sarakham Province, Thailand)

                        ระดับความนิยม : 

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม      

                        เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

                        ตั้งอยู่ที่ : อำเภอแกดำ จ.มหาสารคาม

                        โทรศัพท์ :  -                        

                        เว็บไซต์ : -

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม https://mahasarakham.mots.go.th

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่ง เพราะเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทยโสธร (Wat Phra Buddhabat Yasothon) เป็นวัดที่มีความสวยงามจากหมู่อาคารสีขาวท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมมาเที่ยวชมวัดและสักการะโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาอันได้แก่ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึกโบราณที่มีอายุราวห้าร้อยปี รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ และพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ของวัดอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดยโสธรที่ควรค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นจุดชมวิวอันน่าประทับใจ ไปจนถึงแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัดวาอารามที่สร้างขึ้นอย่างงดงามให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดศรีเกษมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ผามออีแดง (Pha Mor E Daeng) เป็นหน้าผาที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นปราสาทเขาพระวิหาร ป่าไม้ และบ้านเมืองของกัมพูชาที่อยู่ไกลออกไปได้ ในยามเช้าของช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม ส่วนในยามพระอาทิตย์ตกดินจะมองเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาจากถ้ำเพื่อหากิน นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของผามออีแดงคือภาพจิตรกรรมโบราณที่ถูกสลักไว้ริมหน้าผาซึ่งมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันห้าร้อยปีทีเดียว ถือเป็น Unseen Thailand ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

น้ำตกสำโรงเกียรติ (Samrong Kiat Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด น้ำตกแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่บริเวณด้านบนหน้าผาจะมีแอ่งลานหินขนาดใหญ่รองรับธารน้ำเอาไว้ก่อนที่จะไหลตกลงมาตามชั้นหน้าผา น้ำตกสำโรงเกียรติมีน้ำไหลตลอดปี และจะมีน้ำมากที่สุดในช่วงฤดูฝน บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นจากป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมาเล่นน้ำ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เกาะกลางน้ำ (Koh Klang Nam) เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำในอำเภอเมืองศรีสะเกษ บนเกาะแห่งนี้เป็นสวนสาธาณะขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญหลายแห่ง เช่น หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหอชมเมืองศรีสะเกษได้รอบทิศ และศรีสะเกษอควาเรียมซึ่งเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดศรีสะเกษอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ