10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

  • อ่าน (10,299)
  • By Webmaster
  • 05:38:47 | 7 ก.พ. 2566

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

Top 10 Travel Destinations in Cologne, Germany

           เมืองโคโลญ (Cologne / ชื่อภาษาเยอรมันคือ Köln) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และมิวนิค เมืองโคโลญตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเยอรมนีในเขตลุ่มแม่น้ำไรน์ จึงมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

           ในด้านสภาพอากาศโคโลญจัดเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเมฆมากที่สุดในประเทศเยอรมนี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10.3 องศาเซลเซียสในตอนกลางวัน และ 5.8 องศาสเซลเซียสในตอนกลางคืน มีฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน และมีฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม มีฝนฟ้าคะนองประปรายตลอดปี แต่จะตกหนักช่วงเดือนกรกฎาคม และเนื่องด้วยเป็นเมืองที่อยู่แถบลุ่มแม่น้ำไรน์จึงมักเกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งในช่วงน้ำขึ้นและช่วงมีพายุฝนฟ้าคะนอง จึงทำให้เมืองมีระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างจริงจัง มีการสร้างกำแพงกั้นน้ำอย่างถาวรไว้บริเวณอาคารที่ใกล้กับแม่น้ำ นอกนากนี้ยังมีระบบคาดคะเนและแจ้งเตือนระดับน้ำ และมีสถานีสูบน้ำเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

           ในด้านประชากรเมืองโคโลญมีประชากรราวหนึ่งล้านคน โดยมากกว่าครึ่งเป็นชาวยุโรป ที่เหลือจะเป็นชาวเอเชีย ชาวแอฟริกัน และชาวออสเตรเลีย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

           ในด้านเขตการปกครอง เมืองโคโลญมี 9 อำเภอ 85 ตำบล ดูแลโดยนายกเทศมนตรี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี โดยนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเมืองโคโลญคือ Henriette Reker ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีค.ศ.2015 จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ.2019)

           ในด้านการศึกษา เมืองโคโลญเป็นเมืองที่มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดคือ The University of Cologne ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1388 และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี The Cologne University of Music and Dance ซึ่งเป็นสถาบันสอนดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

           ในด้านการท่องเที่ยวนั้น แม้โคโลญจะเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กแต่ก็จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ และยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์อีกด้วย นอกจากมหาวิหารโคโลญแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์มากกว่าสามสิบแห่ง และแกลเลอรี่กว่าร้อยแห่ง ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุในช่วงยุคโรมันโบราณไปจนถึงผลงานศิลปะร่วมสมัย รวมถึงเป็นเมืองริมแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและสะดวกสบาย และในช่วงปลายปียังมีตลาดคริสต์มาสอีกหลายแห่ง จึงทำให้เมืองโคโลญมีนักท่องเที่ยวมาเยือนราวห้าล้านคนต่อปี

           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมเมืองโคโลญ วิธีที่สะดวกที่สุดคือการมาลงเครื่องที่สนามบินโคโลญบอนน์ (Cologne Bonn Airport) และเดินทางมายังเมืองโคโลญได้ทั้งทางรถยนต์ รถประจำทาง และรถไฟ


แผนที่ 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองโคโลญ


 แผนที่รถไฟในเมืองโคโลญ (ข้อมูลปี 2019) (ขอบคุณภาพจาก https://www.kvb.koeln/en/plans.html)
 

1. Cologne Cathedral (มหาวิหารโคโลญ)

 

           มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาของคริสศาสนิกชน สร้างอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38 เมตรที่ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์กแห่งเมืองโคโลญคู่กับสะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่น้ำไรน์ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของหีบสามกษัตริย์อันล้ำค่าตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนาอันประเมินค่าไม่ได้ พร้อมหอชมเมืองข้างบนหอคอยทิศใต้ให้คุณได้ชมทัศนียภาพเมืองโคโลญอันน่าประทับใจ

ค่าเข้าชม : บริเวณด้านในมหาวิหารไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ 06.00 น. - 21.00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Central Station สามารถเดินมายัง Cologne Cathedral ได้ในระยะทางประมาณ 50 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 นาที

พิกัด GPS : 50°56'28.6"N 6°57'29.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับมหาวิหารโคโลญได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=759


2. Cologne Chocolate Museum (พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตเมืองโคโลญ)

 

           เปิดโลกการเรียนรู้ไปกับเส้นทางของช็อกโกแลต ขนมยอดนิยมติดอันดับโลกของคนทุกวัย ที่นี่คุณจะได้เห็นตั้งแต่การกำเนิดเมล็ดโกโก้ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นช็อกโกแลตในปัจจุบัน ตื่นตาตื่นใจไปกับแต่ละส่วนของการจัดแสดง และน้ำพุช็อกโกแลตความสูงสามเมตรที่ไหลรินด้วยช็อกโกแลตลินด์ (Lindt)

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ จ-ศ 12.50 Euro, ส-อ 13.50 Euro / เด็กอายุ 6-16 ปี จ-ศ 7.50 Euro, ส-อ 8.00 Euro / เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 10:00 น. – 18:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral ให้ขึ้นรถไฟสายสีม่วงที่สถานี Cologne Central Station มาลงยังสถานี Heumarkt และเดินต่อไปยัง Cologne Chocolate Museum ประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 นาที

พิกัด GPS : 50°55'57.6"N 6°57'51.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตเมืองโคโลญได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=758


3. Cologne Cable Car (กระเช้าลอยฟ้าโคโลญ)

           สัมผัสเมืองโคโลญในอีกมุมมองบนกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำไรน์ กิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกวัย โดยกระเช้าจะข้ามไปมาระหว่างฝั่งสวนสัตว์โคโลญทางด้านตะวันตก กับฝั่งสวนสาธารณะไรน์พาร์คทางด้านตะวันออก จากด้านบนจะได้เห็นทัศนียภาพของแม่น้ำไรน์ที่มีเรือแล่นไปมา มหาวิหารโคโลญที่ตั้งอยู่อย่างยิ่งใหญ่ และเมืองโคโลญอันสวยงาม

ค่าเข้าชม : ตั๋วผู้ใหญ่เที่ยวเดียว 4.80 Euro, ไป-กลับ 7.00 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 4-12 ปีเที่ยวเดียว 2.70 Euro, ไป-กลับ 4.00 Euro

เวลาเปิด-ปิด : เม.ย – ต.ค. เปิดทุกวัน 10:00 น. ถึง 18:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral ให้ขึ้นรถไฟสายสีฟ้าที่สถานี Cologne Central Station มาลงยังสถานี Köln Zoo/Flora และเดินต่อไปยัง Cologne Cable Car ประมาณ 60 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

พิกัด GPS : 50°57'25.8"N 6°58'24.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับกระเช้าลอยฟ้าโคโลญได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=756


4. Cologne Triangle (หอชมเมืองโคโลญไทรแองเกิล)

 

           ชมทัศนียภาพเมืองโคโลญจากด้านบนชั้นดาดฟ้าของหอชมเมืองโคโลญไทรแองเกิล ที่คุณจะได้เห็นภาพมุมกว้างของเมืองโคโลญและแม่น้ำไรน์พร้อมรู้จักแหล่งแลนด์มาร์กต่างๆ จากชื่อและสัญลักษณ์ที่อยู่บนรั้วกระจกในมุมที่มองเห็นแลนด์มาร์กนั้นๆ โดยเวลาที่ได้รับความนิยมในการขึ้นไปชมทัศนียภาพคือช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเพราะจะมีฉากหลังของเมืองเป็นท้องฟ้าสีส้ม และช่วงกลางคืนเพราะเมืองจะมีแสงไฟฟ้าจากตามอาคารและไฟประดับบริเวณแลนด์มาร์กที่มีความสวยงามและน่าประทับใจ

ค่าเข้าชม : ตั๋วผู้ใหญ่และเยาวชนอายุ 13 ปีขึ้นไป ราคา 3 Euro / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : พ.ค. – ก.ย. เปิด จ-ศ 11:00 น. – 23:00 น. และ ส-อ 10:00 น. – 23:00 น. / ต.ค. - เม.ย. เปิด จ-ศ 12:00 น. – 20:00 น. และ ส-อ 10:00 น. – 20:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral ให้ขึ้นรถไฟสายสีเขียวที่สถานี Cologne Central Station มาลงยังสถานี Köln Messe/Deutz และเดินต่อไปยัง Cologne Cable Car ประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

พิกัด GPS : 50°56'25.5"N 6°58'19.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับหอชมเมืองโคโลญไทรแองเกิลได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=768


5. Cologne Zoological Garden (สวนสัตว์เมืองโคโลญ)

 

           สวนสัตว์โคโลญเป็นสวนสัตว์ที่มีจำนวนสัตว์มากที่สุดในบรรดาสวนสัตว์ของประเทศเยอรมนีโดยมีจำนวนสัตว์มากกว่าหนึ่งหมื่นตัว และกว่าแปดร้อยสายพันธุ์จากทั่วโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ จัดโซนถิ่นที่อยู่ให้กับสัตว์ต่างๆ โดยจำลองสถานที่ให้คล้ายคลึงกับบ้านของพวกมันให้มากที่สุด ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย

ค่าเข้าชม : ตั๋วผู้ใหญ่ ราคา 19.50 Euro / ตั๋วเด็กอายุ 4 – 12 ปี ราคา 9 Euro / เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : ฤดูร้อน มี.ค. - ต.ค. เปิดทุกวัน 09:00 น. – 18:00 น. / ฤดูหนาว พ.ย. - ก.พ. เปิดทุกวัน 09:00 น. – 17:00 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral ให้ขึ้นรถไฟสายสีฟ้าที่สถานี Cologne Central Station มาลงยังสถานี Köln Zoo/Flora และเดินต่อไปยัง Cologne Zoological Garden ประมาณ 280 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 นาที

พิกัด GPS : 50°57'35.3"N 6°58'26.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับสวนสัตว์เมืองโคโลญได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=763


6. Cologne Old Town (ย่านเมืองเก่าโคโลญ)

 

           ย่านเมืองเก่าที่รายล้อมด้วยอาคารสีสันสดใสและแปลกตา เคียงข้างด้วยโบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน ที่นี่เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเมืองโคโลญที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงามและมีสเน่ห์ของเมืองเก่า แต่ยังมีโอกาสที่ดีที่จะได้ลิ้มลองเบียร์และอาหารท้องถิ่นของเมืองโคโลญอีกด้วย อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายเพราะอยู่ใกล้ย่านตลาดเก่า ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักอาศัยมากมาย

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral สามารถเดินไปยัง Cologne Old Town ทางถนน Alter Markt มีระยะทางประมาณ 450 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

พิกัด GPS : 50°56'17.9"N 6°57'37.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับย่านเมืองเก่าโคโลญได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=760


7. Great St. Martin Church (โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน)

 

           โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกอันเก่าแก่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของย่านเมืองเก่าใกล้กับแม่น้ำไรน์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไรนิชอันเก่าแก่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบโรมัน เกิดเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่น กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองโคโลญ 

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : วันอังคารถึงวันศุกร์ 9:30 น. ถึง 19:30 น / วันเสาร์และวันอาทิตย์ 10:00 น. - 19:30 น. / วันจันทร์ โบสถ์ปิด

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral สามารถเดินไปยัง Great St. Martin Church ทางถนน Alter Markt มีระยะทางประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

พิกัด GPS : 50°56'18.6"N 6°57'41.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับโบสถ์เกรทเซนต์มาร์ตินได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=757


8. Hohenzollern Bridge (สะพานโฮเอินซอลเลิร์น)

 

           สะพานโฮเอินซอลเลิร์นเป็นแลนด์มาร์กประจำเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำไรน์ที่มีทั้งทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณรั้วที่กั้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก เป็นอีกสีสันหนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral สามารถเดินไปยัง Hohenzollern Bridge โดยมีระยะทางประมาณ 350 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 นาที

พิกัด GPS : 50°56'29.8"N 6°57'56.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับสะพานโฮเอินซอลเลิร์นได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=764


9. Schildergasse Shopping Centre (แหล่งช้อปปิ้งชิลเดอร์กัส)

 

           แหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองโคโลญ และเป็นหนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของประเทศเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่พลุกพล่านที่สุดในยุโรป มีห้างร้านของสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ The House of 4711 Original Eau De Cologne แหล่งต้นกำเนิดน้ำหอมชื่อดัง No. 4711 ที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมของห้างร้านแบรนด์ดังมากมายที่ผู้ที่รักการช้อปปิ้งไม่ควรพลาด

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 10:00น. – 20:00 น. / ปิดวันอาทิตย์

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral สามารถเดินไปยัง Schildergasse Shopping Centre ทางถนน Unter Goldschmied มีระยะทางประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

พิกัด GPS : 50°56'09.9"N 6°57'35.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับแหล่งช้อปปิ้งชิลเดอร์กัสได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=767


10. Cologne City Tour by Wolters Bimmelbahnen mini-trains (รถไฟเล็กวอลเตอร์บิมเมลบาเนนชมเมืองโคโลญ)

 

           สัมผัสการเที่ยวชมเมืองโคโลญอย่างสนุกสนานและสะดวกสบาย โดยการร่วมขบวนเดินทางไปกับรถไฟเล็กวอลเตอร์บิมเมลบาเนนสีเขียวสด ที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมเมืองโคโลญในสองเส้นทางหลักที่สวยงามไม่แพ้กันอย่างย่านเมืองเก่าและเลียบแม่น้ำไรน์ แล้วแวะจอดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตและสวนสัตว์ให้นักท่องเที่ยวได้แวะเที่ยวชมและเดินทางต่ออย่างเพลิดเพลิน

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ตั๋วไปกลับ 9 Euro, ตั๋วเที่ยวเดียว 5 Euro / เด็ก ตั๋วไปกลับ 5 Euro / ตั๋วเที่ยวเดียว 3 Euro

เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน 9:30 น. – 18:10 น.

ข้อมูลการเดินทาง : จาก Cologne Cathedral สามารถเดินไปซื้อตั๋วขึ้นรถไฟ Wolters Bimmelbahnen mini-trains ได้ที่ Cologne Tourist Board Service Centre ที่อยู่ตรงข้าม Cologne Cathedral ประมาณ 200 เมตร โดยจุดขึ้นรถไฟอยู่หน้า Tourist Board Service Centre

พิกัด GPS : 50°56'29.4"N 6°57'22.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับรถไฟเล็กวอลเตอร์บิมเมลบาเนนชมเมืองโคโลญได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=762


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/th/de/germany-weather

                     เว็บไซต์ทางการของเมืองโคโลญ https://www.cologne.de

                     เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของเมืองโคโลญ https://www.cologne-tourism.com/ 

                     สกุลเงินที่ใช้ : ยูโร (Euro)

                     ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                   

                     สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย https://bangkok.diplo.de/


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

                   - FREE NOW (mytaxi) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

                   - Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการ (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 วันขับรถเที่ยวตะลุยแลปแลนด์

แลปแลนด์ (Lapland) ภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์ (Finland) นับเป็นจุดหมายหลักสำหรับนั่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงพวกเราด้วยที่อยากจะเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวฤดูหนาวแบบขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการพักอยู่ในที่พักแบบกระท่อมหลังคากระจกใสท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมของป่าสนและทุ่งหิมะขาวโพลนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เฝ้ารอชมปรากฏการณ์แสงเหนือวาดลีลาอันสวยงามเหนือท้องฟ้าในยามค่ำคืน และทำกิจกรรมฤดูหนาวสนุกๆ อย่างการนั่งเลื่อนที่วิ่งลากโดยสุนัขฮัสกี้จอมพลัง ขับสโนวโมบิลออกไปตะลุยตกปลาน้ำแข็ง รวมถึงนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ เที่ยวปราสาทหิมะ ไปเที่ยวหมู่บ้านซานต้าและชมเส้นวงกลมละติจูดอาร์กติก (Arctic Circle) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเส้นสำคัญของโลกที่ลากผ่านเมืองโรวาเนียมี

อ่านต่อ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ