พิพิธภัณฑ์อัลเทอ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

  • อ่าน (2,850)
  • By Webmaster
  • 14:30:27 | 25 ก.ย. 2562

พิพิธภัณฑ์อัลเทอ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Alte Museum, Berlin, Germany


พิพิธภัณฑ์อัลเทอตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะพิพิธภัณฑ์

             พิพิธภัณฑ์อัลเทอ (Alte Museum) หรือหอศิลป์แห่งชาติหลังเก่า (Old National Gallery / ภาษาเยอรมันคือ Alte Nationalgalerie) ของกรุงเบอร์ลิน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งที่สามในจำนวนห้าพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นบนเกาะพิพิธภัณฑ์ (Museum Island / Museumsinsel) กลางแม่น้ำชเปร (Spree) ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับวิหาร บริเวณด้านบนของบันไดด้านหน้าที่ทอดยาวขึ้นสู่ตัวพิพิธภัณฑ์มีพระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์ฟรีดริชวิลเฮ็ล์มที่ 4 (King Friedrich Wilhelm IV) ตั้งอยู่รับกับตัวอาคารที่เป็นฉากหลังอย่างสง่างาม ภายในจัดแสดงผลงานศิลปะโบราณในช่วงสมัยศตวรรษที่17-19 อันมีชื่อเสียง อาทิเช่น ภาพเขียนของ Adolph Menzel รูปปั้นคู่ของ Princesses Luise และ Friederike of Prussia โดยฝีมือของ Johann Gottfried Schadow ภาพเขียนสีน้ำมันชื่อ Monk by the Sea โดย Caspar David Friedrich ศิลปินชาวเยอรมัน และภาพเขียนสีน้ำมันชื่อ In Summer โดย Pierre-Auguste Renoir เป็นต้น


แผนที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์อัลเทอ (Alte Museum) เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี


ประวัติ

           หลังจากพระราชประสงค์ของกษัตริย์ฟรีดริชวิลเฮ็ล์มที่ 4 (King Friedrich Wilhelm IV) ที่ประกาศให้เกาะทางตอนเหนือของแม่น้ำชเปร (Spree) เป็นแหล่งเก็บรวบรวมงานศิลปะและวิทยาศาสตร์ ก็มีการทยอยสร้างพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ขึ้นมา โดยหอศิลป์อัลเทอนั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ในปี ค.ศ. 1861 โดยมีแรงผลักดันมาจากการเสียชีวิตของนายธนาคารนามว่า Joachim Heinrich William Wagener เพราะหลังการเสียชีวิตเขาได้ยกมรดกที่เป็นภาพเขียนศิลปะอันเลอค่าจำนวน 262 ชิ้นจากฝืมือของศิลปินชาวเยอรมันและศิลปินต่างชาติที่สะสมไว้ให้กับรัฐปรัสเซีย แผนการสร้างหอศิลป์แห่งนี้จึงเริ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะเหล่านี้

           อาคารแห่งนี้ออกแบบโดยเฟร็ดดริช ออกัสท์ สตูเลอร์ (Friedrich August Stüler) สถาปนิกคนเดียวกันกับคนที่ออกแบบพิพิธภัณฑ์นอยเอสในยุคนั้น โดยตัวอาคารออกแบบให้คล้ายกับวิหารที่ยกฐานสูงขึ้น แต่สตูเลอร์เสียชีวิตไปก่อนที่งานของเขาจะสำเร็จ จึงได้โจแอน เฮนริช (Johann Heinrich) เข้ามาสานต่อโครงการจนสร้างแล้วเสร็จ ในปีค.ศ.1876

           ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากระเบิดหลายต่อหลายครั้ง และมีการทยอยเคลื่อนย้ายผลงานศิลปะไปเก็บไว้ที่หอป้องกันการโจมตีทางอากาศของเมืองเบอร์ลิน (Berlin’s anti-aircraft tower) ใกล้กับสวนสัตว์ในเขต Friedrichshain หลังสงครามสงบลง อาคารได้ถูกบูรณะซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว และเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งในปีค.ศ. 1949 แต่เปิดได้ไม่นานนักก็เข้าสู่ช่วงการแบ่งแยกของเยอรมนี ผลงานศิลปะต่างๆ ได้กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ ทั้งในเยอรมันตะวันออกและตะวันตก  

           เวลาผ่านไปจนถึงช่วงการรวมประเทศเยอรมนีเข้าไว้ด้วยกันอีกครั้งในปีค.ศ. 1990 ผลงานศิลปะเหล่านี้จึงถูกส่งคืนกลับมาที่นี่อีกครั้ง และในปีค.ศ. 1992 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมตัวอาคารพิพิธภัณฑ์โดยบริษัท สถาปัตยกรรม HG Merz Berlin จากนั้นมีการปิดปรับปรุงในปีค.ศ. 1998 และเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งในเดือนธันวาคม ค.ศ.2001 มาจนถึงปัจจุบัน


พระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์ฟรีดริชวิลเฮ็ล์มที่ 4 (King Friedrich Wilhelm IV)


ตัวอาคารออกแบบให้คล้ายกับวิหารที่ยกฐานสูงขึ้น


บริเวณทางเข้า


รูปปั้นคู่ของ Princesses Luise และ Friederike of Prussia ผลงานของ Johann Gottfried Schadow

 
การจัดแสดงผลงานประติมากรรมรูปสลัก(รูปซ้าย) รูปปั้นลิงชิมแปนซีชื่อ "Missie" ผลงานของ Anton Puchegger(รูปขวา)


การจัดแสดงผลงานภาพเขียนในยุคปรัสเซีย

  
ห้องจัดแสดงผลงานศิลปะ

 
การจัดแสดงผลงานศิลปะ


แท่นศิลาอนุสรณ์ที่ระลึกถึง Count Alexander von der Mark


การเดินทางจากสนามบินเบอร์ลินเทเกิลไปยังสถานีรถไฟกลางเบอร์ลิน (Berlin Central Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Berlin-Tegel Airport (TXL) ไปยัง Berlin Central Station มีระยะทางประมาณ 8.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จากอาคารผู้โดยสารขาเข้า ให้เดินต่อไปยังอาคาร Airport Tegel Berlin Bus Station และขึ้นรถบัสสาย TXL ระยะทางประมาณ 8.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ลงที่สถานี S+U Berlin Hauptbahnhof ก็จะถึง Berlin Central Station (ชื่อสถานีภาษาเยอรมันคือ Berlin Hauptbahnhof อ่านว่า เบอร์ลิน โฮพท์-บาห์น-ฮอฟ)


การเดินทางจากสถานีรถไฟกลางเบอร์ลินไปยังพิพิธภัณฑ์อัลเทอ (Alte Museum / Alte Nationalgalerie)

             - รถยนต์ (Car) จาก Berlin Central Station ไปยัง Alte Museum (Alte Nationalgalerie) มีระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที 

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Berlin Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย 245 S+U Alexanderplatz ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ไปลงที่ Lustgarten และเดินต่อไปยัง Alte Museum (Alte Nationalgalerie)

             - รถไฟ (Train) จาก Berlin Central Station ขึ้นรถไฟสาย S ไปลงสถานี S Hackescher Markt (Berlin) และเดินต่อไปยัง Alte Museum (Alte Nationalgalerie) อีกประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

           เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ 10:00 น. – 18:00 น. / วันพฤหัสบดีปิด 20:00 น.

           ปิดวันจันทร์


อัตราค่าเข้าชม

           ค่าเข้าชม Alte Museum และนิทรรศการศิลปะที่จัดในพิพิธภัณฑ์

                  - 10 EUR สำหรับบุคคลทั่วไป

                  - ลด 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในงานบริการชุมชนและระดับชาติ ผู้ว่างงานที่มีเอกสารยืนยัน และผู้พิการ

                  - เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชมฟรี

           ค่าเข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์และทุกนิทรรศการศิลปะบนเกาะพิพิธภัณฑ์

                  - 18 EUR สำหรับบุคคลทั่วไป

                  - ลด 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในงานบริการชุมชนและระดับชาติ ผู้ว่างงานที่มีเอกสารยืนยัน และผู้พิการ

                  - เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชมฟรี


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่น และท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะกับการเที่ยวชมเมือง

  


           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Alte Museum สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พิพิธภัณฑ์อัลเทอ เกาะพิพิธภัณฑ์ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

                       (Alte Museum, Museum Island, Berlin, Germany)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชม Alte Museum และนิทรรศการศิลปะที่จัดในพิพิธภัณฑ์

                                      - 10 EUR สำหรับบุคคลทั่วไป

                                      - ลด 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในงานบริการชุมชนและระดับชาติ ผู้ว่างงานที่มีเอกสารยืนยัน และผู้พิการ

                                      - เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชมฟรี

                                    ค่าเข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์และทุกนิทรรศการศิลปะบนเกาะพิพิธภัณฑ์

                                      - 18 EUR สำหรับบุคคลทั่วไป

                                      - ลด 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในงานบริการชุมชนและระดับชาติ ผู้ว่างงานที่มีเอกสารยืนยัน และผู้พิการ

                                      - เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าชมฟรี

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ 10:00 น. – 18:00 น. / วันพฤหัสบดีปิด 20:00 น.

                                   ปิดวันจันทร์

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ พฤษภาคม - กันยายน

                       สถานที่ตั้ง : เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

                       โทรศัพท์ : +49 30 266424242 (ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น. – 16:00 น.)

                       เว็บไซต์ : https://www.smb.museum/en/museums-institutions/alte-nationalgalerie/home.html

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : องค์กรพิพิธภัณฑ์แห่งกรุงเบอร์ลิน https://www.smb.museum/en/home.html

                                        เกาะพิพิธภัณฑ์ https://www.museumsinsel-berlin.de/en/home/

                                        พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/th/de/germany-weather

                                        เว็บไซต์ทางการของกรุงเบอร์ลิน https://www.berlin.de/en

                                        เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของกรุงเบอร์ลิน https://www.visitberlin.de/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 วันขับรถเที่ยวตะลุยแลปแลนด์

แลปแลนด์ (Lapland) ภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์ (Finland) นับเป็นจุดหมายหลักสำหรับนั่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงพวกเราด้วยที่อยากจะเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวฤดูหนาวแบบขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการพักอยู่ในที่พักแบบกระท่อมหลังคากระจกใสท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมของป่าสนและทุ่งหิมะขาวโพลนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เฝ้ารอชมปรากฏการณ์แสงเหนือวาดลีลาอันสวยงามเหนือท้องฟ้าในยามค่ำคืน และทำกิจกรรมฤดูหนาวสนุกๆ อย่างการนั่งเลื่อนที่วิ่งลากโดยสุนัขฮัสกี้จอมพลัง ขับสโนวโมบิลออกไปตะลุยตกปลาน้ำแข็ง รวมถึงนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ เที่ยวปราสาทหิมะ ไปเที่ยวหมู่บ้านซานต้าและชมเส้นวงกลมละติจูดอาร์กติก (Arctic Circle) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเส้นสำคัญของโลกที่ลากผ่านเมืองโรวาเนียมี

อ่านต่อ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ