10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

  • อ่าน (3,141)
  • By Webmaster
  • 15:11:00 | 22 ส.ค. 2561

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

Top 10 Travel Destinations in Luang Prabang, Laos

           หลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ขึ้นชื่อ ด้วยวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นดินแดนแห่งความศรัทธา


แผนที่แสดงระยะทางจากวัดพูสี (ใจกลางเมือง) ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 

1. วัดพระธาตุพูสี (Wat Phu Si) พระธาตุสวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขา

             วัดพระธาตุพูสี อีกชื่อหนึ่งคือ “พูสวง” หรือ “พูซวง” แต่เมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าพูฤาษี หรือ “พูษี” มาจนถึงปัจจุบัน ตั้งตระหง่านอยู่บนเขากลางเมืองซัว หรือหลวงพระบาง เป็นยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร การได้เดินขึ้นไปบนยอดภูษีทำให้เห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ และเห็นสายน้ำโขงยาวไปจนสุดสายตา เป็นที่กล่าวกันว่ามาหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นพูสี ก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงหลวงพระบาง 

           ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง มีประเพณีสำคัญอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับพูสี คือ การย่ำกลองบอกโมงยาม โดยตีกลองจากหอกลองบนยอดพูสีเพื่อบอกเวลาให้กับชาวเมืองหลวงพระบาง ซึ่งจะตีทุก 1 ชั่วยาม

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถหลังจากลงเครื่องที่สนามบินได้เลย ส่วนมากเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงและมีสัมภาระมาก โดยระบุจุดหมายเป็นหลวงพระบางเนื่องจากพระธาตุพูสีตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง จุดที่รถจะนำนักท่องเที่ยวมาส่งเป็นปกติ อัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 50,000 กีบ/รอบ หลังจากนั้นการเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุ นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นบันได 328 ขั้น

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาเปิด–ปิด : เวลา 06.30 น. - 18.30 น.

พิกัด GPS : 19°53'24.8"N 102°08'13.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระธาตุพูสีได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=222
 

2. วัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Vat May Souvannapoumaram)

             วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆ ว่า “วัดใหม่” เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด กำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างดี ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงทำให้มีการบูรณะและสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) สามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบ เนื่องจากเป็นบริเวณตัวเมืองจึงมีรถวิ่งผ่านให้เลือกได้ตลอด โดยราคาค่าแท็กซี่อยู่ที่ประมาณ 20,000 กีบ

             - รถจักรยานยนต์ (เช่า) อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ชอบอิสระในการเดินทางด้วยตัวเอง สามารถเช่ารถได้ตามที่พักต่างๆ หรือซอยโจมา ซอยที่พักที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปใช้บริการเนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก ราคา 50,000 กีบ/วัน

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 10,000 กีบ/คน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'26.0"N 102°08'05.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดใหม่ฯได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=190
 

3. วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) พระธาตุรูปทรงแปลกที่สุด

             วัดวิชุนราช วัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง ประตูไม้มีเอกลักษณ์ที่แกะสลักไว้อย่างสวยงาม และมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจากปราสาทวัดภูแขวงจำปาศักดิ์ ในเขตลาวภาคใต้ จุดเด่นของวัดนี้คือพระธาตุหมากโม ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าทรงแตงโมผ่าครึ่ง วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 และในปี พ.ศ. 2343 เกิดการโจมตีจากพวกโจรธงดำ ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) สามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบ เนื่องจากเป็นบริเวณตัวเมืองจึงมีรถวิ่งผ่านให้เลือกได้ตลอด ราคาค่าโดยสาร 5,000 กีบ โดยประมาณ

             - รถจักรยานยนต์ (เช่า) ได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ชอบอิสระในการเดินทางด้วยตัวเอง สามารถเช่ารถได้ตามที่พักต่างๆ ราคาอยู่ที่ 50,000 กีบ/วัน

             - เดินเท้า เนื่องจากวัดพระธาตุหมากโมตั้งอยู่ใกล้กับพระธาตุพูสี ด้านฝั่งแม่น้ำคาน ไม่ได้ไกลจากตั้งเมือง นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินไปได้ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที

อัตราค่าเข้าชม : คนละ 20,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 40 บาท

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'14.0"N 102°08'20.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดวิชุนได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=189
 

4. วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง

 

             วัดเชียงทอง นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองมรดกโลกนี้ โดยเป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่ง “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง” ที่งดงามที่สุดในดินแดนลาว

           นอกจากนี้ยังเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาทำลายในศึกฮ่อธงดำบุกปล้นเมืองหลวงพระบาง ใน พ.ศ. 2428 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถ พระธาตุ ฯลฯ ยังคงอยู่อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกประการ นับเป็นตัวแทนของศิลปะสกุลช่างล้านช้างที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด

ข้อมูลการเดินทาง

              - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) สามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบในตัวเมือง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายและไม่คุ้นเคยกับเส้นทางหรือมีสัมภาระมาก ราคาค่าโดยสาร 20,000 กีบ โดยประมาณ

              - รถจักรยานยนต์ (เช่า) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบอิสระในการเดินทางด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนหรือแวะพักเมื่อไรก็ได้ สามารถเช่ารถได้ตามที่พักต่างๆ หรือซอยโจมา ราคาอยู่ที่ 50,000กีบ/วัน โดยประมาณ

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาเปิด–ปิด : เวลา 06.00 น. – 17.30 น.

พิกัด GPS : 19°53'51.1"N 102°08'35.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดเชียงทองได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=188
 

5. พระบรมมหาราชวัง/พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Royal Palace Museum)

             พระราชวังหลวง ปัจจุบันถูกปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากประเทศต่างๆ ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ภายในห้องยังมีฉากลับแลผ้าไหมปักลวดลาย ด้วยฝีมือ ประณีต และงาช้างแกะสลักอีกไม่น้อย ที่เหลือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภาพบุคคล บรรณาการจากต่างชาติ และ งานศิลปะมากมายประดับกระเบื้องอยู่รอบตัวอาคาร

ข้อมูลการเดินทาง

             รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) นักท่องเที่ยวสามารถเริ่มนั่งมาได้หลังจากลงเครื่องที่สนามบินแล้ว ส่วนมากเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงและมีสัมภาระมาก โดยระบุจุดหมายเป็นหลวงพระบางเนื่องจากพระราชวังหลวงตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระธาตุพูสีซึ่งเป็นบริเวณใจกลางเมือง จุดที่รถจะนำนักท่องเที่ยวมาส่งเป็นปกติ อัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 50,000 กีบ/รอบ

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 30,000 กีบ/คน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร

          ช่วงเช้า  8.00 น. - 11.30 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา 11.00 น.

          ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.00 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคบ่ายเวลา 15.30 น.

พิกัด GPS : 19°53'32.1"N 102°08'07.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=186
 

6. น้ำตกตาดกวางสี (Tat Kuang Si Waterfalls) สวรรค์แห่งหลวงพระบาง

             น้ำตกตาดกวางสี หรือ น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวแถบยุโรปนิยมมาผจญภัย มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบน สามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้

           นอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์หมี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหมีจากการช่วยเหลือจากการค้าสัตว์ป่าในสถานที่ต่าง ๆ และจากการล่าสัตว์ของชาวบ้านในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งค่าเข้าชมน้ำตกกวางสีในส่วนหนึ่งก็เพื่อนำมาอนุรักษ์บำรุงหมี

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถจักรยานยนต์ (เช่า) ให้ขับไปตามถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ทางทิศใต้ของหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปโดยประมาณ 30 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบอิสระในการเดินทาง ที่จะหยุดพักได้อย่างตามใจ ราคาอยู่ที่ 50,000 กีบ/วัน

             - รถจัมโบ้/สองแถว (เหมา) ซึ่งจะออกจากตลาดชาวเขาหรือตลาดม้ง ตรงสี่แยกใจกลางเมืองหลวงพระบาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการขับรถเอง หรือมากันเป็นกลุ่ม ราคาตามตกลง

อัตราค่าเข้าชม :  ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาเปิด–ปิด : ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 17.30 น.

พิกัด GPS : 19°44'58.2"N 101°59'30.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาดกวางสีได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=219
 

7. ถ้ำปากอู (Pak Ou Caves)

             ถ้ำปากอู หรือ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำที่อยู่ปากทางสบอู ตั้งอยู่กลางภูเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนริมแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 25 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามบ้านปากอู เป็นจุดเชื่อมของแม่น้ำ สองสาย คือแม่น้ำโขง และแม่น้ำอู มาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของ ชื่อ "ถ้าปากอู" แห่งนี้ ซึ่งถ้ำนี้มีความสำคัญมานานกับชาวลาว เพราะถือได้ว่าเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ และสมัยโบราณใช้เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ  

ข้อมูลการเดินทาง

             รถจักรยานยนต์ (เช่า) นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถจักรยานยนต์ได้ตามที่พักหรือในซอยโจมา ซอยยอดนิยมของนักท่องเที่ยว แล้วขับไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 13 ระยะทางโดยประมาณ 30 กิโลเมตร เลียบแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆ จนถึงหมู่บ้านปากอูเพื่อขึ้นเรือข้ามไปยังถ้ำปากอู ราคาค่าเช่ารถอยู่ที่ 50,000 กีบ/วัน

             - เรือ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เดินเรือบริเวณท่าเรือปากอูหรือท่าเรือช่างไหเพื่อเดินทางข้ามฝั่งไปยังถ้ำติ่งได้เลย โดยราคาค่าเรือประมาณ 5,000 กีบ/คน

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 20°02'58.7"N 102°12'36.5"E

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้ำปากอูได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=221
 

8. ตักบาตรข้าวเหนียว (Almsgiving with sticky rice) วัฒนธรรมอันเลื่องลือ

             การตักบาตรข้าวเหนียว ตอนเช้าในหลวงพระบาง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน นอกเหนือจากมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม และเพราะเหตุผลนี้ หลวงพระบางจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม

           นอกจากนี้การตักบาตรด้วยข้าวเหนียวมีมาตั้งแต่ศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ เพราะชาวหลวงพระบางรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก มีข้าวเจ้าหรือข้าวสวยน้อยมาก นานๆ จึงจะมีการหุงข้าวเจ้า ยกเว้นในสมัยนี้

ข้อมูลการเดินทาง

 

             - เดินเท้า เนื่องจากเส้นทางที่พระเดินบิณฑบาตกันนั้นอยู่บริเวณใจกลางเมืองหลวงพระบางอยู่แล้ว จะพบเห็นพระบิณฑบาตจำนวนค่อนข้างมาก นักท่องเที่ยวจึงสามารถเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีที่เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของหลวงพระบางได้เลย ณ บริเวณใจกลางเมือง

 

อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาในการตักบาตร : 05.00 น. – 06.00 น.

ข้อควรปฏิบัติ : นักท่องเที่ยวควรอยู่ในท่าทีสำรวม และสุภาพ

พิกัด GPS : 19°53'10.9"N 102°08'09.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตักบาตรข้าวเหนียวได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=218
 

9. ตลาดเช้าหลวงพระบาง (Morning Market) มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิต

             ตลาดเช้าหลวงพระบาง เป็นตลาดสดแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาว ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหลวงพระบาง ทั้งยังสามารถหาอาหารมื้อเช้ากินในราคาประหยัด ซึ่งส่วนมากนักท่องเที่ยวที่ใส่บาตรข้าวเหนียวเสร็จแล้ว จะนิยมแวะเดินชมตลาดเช้าหลวงพระบางก่อนไปเที่ยวต่อเนื่องจากอยู่ในเส้นทางที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น พระธาตุพูสี พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

ข้อมูลการเดินทาง

 

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบหรือจุดที่นักท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดเวลา เนื่องจากรถสกายแล็ปจะมีวิ่งอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้การเดินทางด้วยรถนี้เป็นที่นิยมและสะดวกสบาย โดยนักท่องเที่ยวต้องนั่งไปลงที่วัดใหม่ฯและเดินเท้าเข้าที่ตัวตลาดเอง

 

             - เดินเท้า เนื่องจากตลาดเช้าหลวงพระบางตั้งอยู่ขนานกับถนนสีสว่างวงศ์ ข้างโรงแรมรามายนะ และวัดใหม่สุวันนะพูมาราม ซึ่งเป็นบริเวณใจกลางหลวงพระบางจึงทำให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและเดินเท้าไปยังตลาดเช้าได้

อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลาเปิด–ปิด : 05.00 น. – 10.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'28.5"N 102°08'03.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดเช้าหลวงพระบางได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=216
 

10. ตลาดมืด ณ หลวงพระบาง (Luang Prabang Night Market) สวรรค์ยามค่ำคืน ณ หลวงพระบาง

             ตลาดมืด หรือถนนข้าวเหนียว เป็นสีสันยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง เกิดขึ้นในหลวงพระบางระหว่างเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งถึง 23.00 น. โดยถนนศรีสว่างวงศ์จะถูกแปรสภาพกลายเป็นตลาดขายของพื้นเมืองของชาวบ้านหลวงพระบาง ซึ่งรัฐบาลจัดให้ช่วงเวลาดังกล่าวของถนนสายนี้เป็นเวลาของถนนคนเดิน รถทุกชนิดจะไม่สามารถเข้าออกหรือแล่นผ่านได้ นับเป็นตลาดแห่งการค้าที่คึกคักของเมืองหลวงพระบางจนมีคำกล่าวที่ว่า “หากกรุงเทพฯ มีถนนข้าวสาร หลวงพระบางก็มีถนนข้าวเหนียว”

ข้อมูลการเดินทาง

             - เดินเท้า เนื่องจากตลาดมืดหรือถนนข้าวเหนียวเป็นตลาดกลางคืนที่มีระยะทางถึง 1 กิโลเมตร บนถนนศรีสว่างวงศ์ ครอบครองพื้นที่ใจกลางเมืองของหลวงพระบางเกือบทุกพื้นที่และยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ เพราะรัฐบาลได้กำหนดให้ระหว่างเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งถึง 23.00 น. เป็นเวลาของถนนคนเดินนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรนักท่องเที่ยวก็สามารถไปได้อย่างสะดวกและ หลวงพระบางไนท์มาร์เก็ต ก็เป็นที่สะดุดตาอย่างแน่นอน (สามารถนั่งรถสกายแล็ปจากสนามบินมายังตลาดมืดได้ในราคา 50,000 กีบ/รอบ)

อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด–ปิด : เวลา 17.00 น. – 23.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'21.3"N 102°08'01.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดมืด ณ หลวงพระบางได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=217

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                    ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในหลวงพระบาง http://uxolao.org/ และ http://www.fwab.org/fvc

                    สกุลเงินที่ใช้ : กีบ (LAK)

                    ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                   

                    สถานเอกอัครราชทูตลาว ณ เวียงจันทร์ http://vientiane.thaiembassy.org
 

อัตราค่าบริการแท็กซี่/รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ