วัดเท็นริวจิ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,735)
  • By Webmaster
  • 03:58:56 | 2 ก.พ. 2566

วัดเท็นริวจิ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Tenryu-ji Temple, Kyoto, Japan


อาคารหลักของวัดเท็นริวจิซึ่งมีความเก่าแก่และงดงามเป็นอย่างมาก

           วัดเท็นริวจิ เป็นหนึ่งในห้าวัดสำคัญในนิกายเซน และยังเป็นหนึ่งใน 17 สถานที่ในกรุงเกียวโตที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ตั้งอยู่ที่เมืองอาราชิยาม่า กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมาของวัดเท็นริวจิ

ทิวทัศน์หลากสีสันของสวนภายในวัดระหว่างฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

           พื้นที่เดิมของวัดเท็นริวจินั้น ในสมัยเฮอันถูกสร้างเป็นวัดชื่อว่าดันรินจิ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 400 ปี ทำให้วัดแห่งนี้ทรุดโทรมลงจนยากแก่การบูรณะ จนล่วงมาถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 จักรพรรดิโกซางะ และพระราชโอรสคือจักรพรรดิคาเมยามะ ได้เปลี่ยนพื้นที่ของวัดดันรินจิให้เป็นเขตพระราชฐาน และสร้างพระราชวังชื่อว่า”คาเมยามะ”ขึ้นมา


บรรยากาศโดยรอบวัดซึ่งเนืองแน่นไปด้วยผู้คนตลอดทั้งวัน

           ในช่วงต้นของยุคมุโรมาชิ โชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ ได้มีบัญชาให้เปลี่ยนพระราชวังคาเมยามะให้กลายเป็นวัด เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์พระจักรพรรดิโกไดโงะ โดยมี มุโซ โซเซกิ ภิกษุในนิกายเซนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยในตอนแรก วัดแห่งนี้จะถูกตั้งชื่อว่า วัดเรียกุโอ ชิเซเซ็น ซึ่งเป็นชื่อรัชสมัยของจักรพรรดิในราชวงศ์ขณะนั้น แต่เนื่องจากน้องชายของโชกุนทาคาอุจิได้ฝันถึงมังกรทองที่กำลังบินผ่านแม่น้ำโออิ ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัด วัดแห่งนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า วัดเท็นริวจิ ที่มีความหมายว่า วัดมังกรสวรรค์
 

การเดินทางไปยังวัดเท็นริวจิ


             - รถไฟ รถไฟสาย JR Sagano สามารถเดินทางจาก Kyoto Station หรือจากสถานีอื่นๆ มาลงที่สถานี Saga-Arashiyama ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 140 เยน ขึ้นอยู่กับระยะทาง จากนั้นเดินต่อจากสถานีรถไฟประมาณ 700 เมตร จะพบกับวัดเท็นริวจิ

                   รถไฟ Keifuku (Randen) เป็นรถไฟขนาดเล็กแบบมีตู้โดยสารเดียว มีเส้นทางจากบริเวณกลางเมืองเกียวโต ปลายทางสถานี Arashiyama ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 220 เยน โดยวัดเท็นริวจิตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานี Arashiyama

             - รถบัส สาย 11, 28, และ 93 ให้บริการจาก Kyoto Station สู่อาราชิยาม่า ค่าโดยสาร 220 เยนตลอดเส้นทาง ลงที่ป้าย Tenryu-ji Mae 

             - รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ในกรุงเกียวโตมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 590 เยนต่อ 1.7 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้น 80 เยนทุกๆระยะทาง 324 เมตร และสำหรับรถแท็กซี่ของบริษัท MK Taxi จะมีส่วนลดให้ 10% สำหรับลูกค้าที่สวมใส่ชุดกิโมโน นักท่องเที่ยวสามารถคำนวณค่าโดยสารเบื้องต้นได้ที่ https://www.taxifarefinder.com/main.php?city=Kyoto-Japan
 

วลาในการเปิด-ปิดทำการ

           เดือนเมษายน – กันยายน เปิดทำการตั้งแต่ 08.30 – 17.30 น. เดือนตุลาคม – มีนาคม เปิดทำการตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.


ความงดงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สามารถมองเห็นได้จากภายในอาคารหลักของวัด
 

การซื้อบัตรเข้าชม

           วัดเท็นริวจิมีค่าเข้าชม 500 เยน (เพิ่ม 100 เยนหากต้องการชมภายในอาคารหลักของวัด)


ผู้คนสวดมนต์และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


อาคารหลักของวัดเท็นริวจิตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนวัดเท็นริวจิได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากภายในวัดมีการรักษาดูแลความสวยงามเอาไว้ตลอดเวลา แต่ฤดูกาลที่มีความสวยงามมากที่สุดคือในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งดอกซากุระผลิบานระหว่างปลายเดือนมีนาคม จนถึงกลางเดือนเมษายน และช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างกลางเดือนจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/
 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

บริเวณประตูทางเข้าวัดเท็นริวจิ

           นอกจากการชื่นชมความสวยงามของตัวอาคารและสวนต่างๆภายในวัด วัดเท็นริวจิยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในแต่ละเดือน โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tenryuji.com/en/event/index.html


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดเท็นริวจิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       อัตราค่าเข้าชม : 500 เยน (เพิ่ม 100 เยนหากต้องการชมภายในอาคารหลักของวัด)

                       เวลาเปิด-ปิด : เดือนเมษายน – กันยายน 08.30 – 17.30 น. เดือนตุลาคม – มีนาคม 08.30 – 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคม – กลางเดือนเมษายน)

                                                         ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (กลางเดือน-ปลายเดือนพฤศจิกายน)

                       สถานที่ตั้ง : เมืองอาราชิยาม่า กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81)75-881-1235

                       เว็บไซต์ : http://www.tenryuji.com/en/

                       ระดับความนิยม

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                       เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งเมืองเกียวโต https://kyoto.travel/th

                                       เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวแห่งเมืองเกียวโต http://www.kyototourism.org/en/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ