กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

  • อ่าน (526)
  • By Webmaster
  • 13:50:45 | 23 พ.ย. 2566

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

The Derry Walls, Londonderry, Northern Ireland

The Derry Walls
กำแพงเมืองเดอร์รี แลนด์มาร์กของเมืองลอนดอนเดอร์รี่

            กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

The Derry Walls
แผนที่ตั้ง กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
 

ประวัติ

            กำแพงเมืองเดอร์รีเดิมสร้างขึ้นโดยสมาคมไอริชในช่วงระหว่างปีค.ศ.1613-1619 โดยปีเตอร์ เบนสัน สถาปนิกชาวลอนดอน กำแพงเมืองเดอร์รี่ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อปกป้องชาวไร่ที่เป็นชาวสก็อตและชาวอังกฤษที่ย้ายมาที่พื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอัลสเตอร์ในสมัยพระเจ้าเจมส์ที่ 1 ผลจากการสร้างแนวป้องกันเมืองโดยสมาคมไอริช เมืองนี้จึงได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นลอนดอนเดอร์รีในกฎบัตรหลวงในปีค.ศ.1613

            กำแพงเมืองเดอร์รี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอนเดอร์รี่ ภายในกำแพงมีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ศาลากลาง และมหาวิหารเซนต์โคลัมบ์ซึ่งเป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของเมือง กำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 1 ไมล์และมีประตูเมืองทั้งหมด 7 ประตู โดย 4 ประตูถูกสร้างขึ้นพร้อมกับกำแพง ส่วนอีก 3 ประตูถูกสร้างขึ้นในภายหลัง ประตูเมืองทั้ง 7 ของกำแพงเมืองเดอร์รี่ได้แก่

            - ประตูเฟอร์รี่คีย์ (Ferryquay gate) เป็นหนึ่งในสี่ประตูดั้งเดิม ประตูเมืองนี้สามารถเข้าถึงท่าเรือเฟอร์รี่ริมแม่น้ำฟอยล์ได้

            - ประตูชิปคีย์ (Shipquay gate) เป็นหนึ่งในสี่ประตูดั้งเดิม แต่เดิมเป็นทางที่เข้าสู่แม่น้ำฟอยล์ได้ได้โดยตรง แต่ปัจจุบันที่ดินติดแม่น้ำกลายเป็นที่ตั้งของศาลากลาง

            - ประตูบิชอป (Bishop's gate) เป็นหนึ่งในสี่ประตูดั้งเดิม และถูกสร้างใหม่เป็นประตูชัยในปีค.ศ.1789

            - ประตูบุชเชอร์ (Butcher's gate) เป็นหนึ่งในสี่ประตูดั้งเดิม ตั้งชื่อตามถนนที่อยู่ติดกับกำแพงซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านร้านขายเนื้อของเมืองนี้

            - ประตูใหม่ (New Gate) สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1790 เป็นประตูเมืองที่ได้รับการเสริมกำลังและอาวุธในช่วงความตึงเครียดที่นำไปสู่เหตุการณ์กบฏของสหกบฏไอริชในปีค.ศ.1798

            - ประตูปราสาท (Castle gate) สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1805-1808

            - ประตูแม็กกาซีน (Magazine gate) เป็นประตูล่าสุดที่เพิ่มเข้ามา โดยสร้างขึ้นในปีค.ศ.1888 และเป็นประตูที่สามารถเข้าถึงบริเวณริมแม่น้ำได้โดยตรง

The Derry Walls
หนึ่งในเจ็ดประตูเมืองบริเวณกำแพงเมืองเดอร์รี่

The Derry Walls
ด้านบนของกำแพงเป็นป้อมปราการที่เรียงรายด้วยปืนใหญ่

 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองลอนดอนเดอร์รี่

            - เครื่องบิน จากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังประเทศไอร์แลนด์เหนือ นิยมลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติเบลฟาสต์ (Belfast International Airport) ที่เมืองเบลฟาสต์ใช้เวลาเดินทางรวมต่อเครื่องประมาณ 17-19 ชั่วโมง

            จากนั้นเดินทางเข้าเมืองลอนดอนเดอร์รี่โดยขึ้นรถบัสสาย 109a Antrim จากสนามบินเพื่อไปลงที่ Antrim Bus Centre แล้วเดินต่อไปยังสถานีรถไฟใกล้เคียงเพื่อขึ้นรถไฟสาย 3 Derry-Londonderry ไปลงที่สถานี Derry-Londonderry ที่เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 

การเดินทางไปกำแพงเมืองเดอร์รี

            - รถยนต์ จากสถานี Derry-Londonderry ไปยัง กำแพงเมืองเดอร์รี มีระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

            - รถบัส จากสถานี Derry-Londonderry เดินมาขึ้นรถบัสสาย 5a, 2a หรือ 4c ที่ป้าย North West Transport Hub แล้วลงที่ป้าย Carlisle Road Upper แล้วเดินต่อไปยังกำแพงเมืองเดอร์รี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

            - เดิน จากสถานี Derry-Londonderry ไปยัง กำแพงเมืองเดอร์รี มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

            เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ
 

อัตราค่าเข้าชม

            ไม่เสียค่าเข้าชม
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            ตลอดทั้งปี 
 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว กำแพงเมืองเดอร์รี สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                          กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

                          (The Derry Walls, Londonderry, Northern Ireland)

                          ระดับความนิยม :

                          อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                          เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

                          ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                          สถานที่ตั้ง : The Diamond, Londonderry, Northern Ireland

                          โทรศัพท์ : (+44) 7894 534553

                          เว็บไซต์ : http://www.thederrywalls.com

                          ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                                                     เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองลอนดอนเดอร์รี่ประเทศไอร์แลนด์เหนือ https://www.visitderry.com    

                                                     เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไอร์แลนด์เหนือ https://discovernorthernireland.com   

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ