ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

  • อ่าน (425)
  • By Webmaster
  • 13:04:29 | 18 ส.ค. 2566

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

Stirling Castle, Stirling, Scotland

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นปราสาทเก่าแก่ที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

             ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

Stirling Castle
แผนที่ตั้ง ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์
 

ประวัติ

             ปราสาทสเตอร์ลิงตั้งอยู่บนยอดหน้าผาหิน ซึ่งเป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่คนโบราณใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกกันมาตั้งแต่ในอดีต ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นป้อมปราการที่สำคัญในภูมิภาคตั้งแต่ยุคแรกๆ อาคารหลักส่วนใหญ่ของปราสาทมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และ 16 และยังมีโครงสร้างบางส่วนจากศตวรรษที่14 หลงเหลืออยู่บ้าง ส่วนแนวป้องกันด้านนอกปราสาทนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18

             ก่อนการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับอังกฤษ ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์สกอตแลนด์ที่ใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีฐานะเป็นทั้งพระราชวังและป้อมปราการ กษัตริย์และราชินีแห่งสกอตแลนด์หลายพระองค์มีพิธีสวมมงกุฎที่ปราสาทสเตอร์ลิง รวมถึงพระนางแมรี่ ราชินีแห่งสกอตแลนด์ในปีค.ศ.1542 นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพระองค์ที่ประสูติหรือสิ้นพระชนม์ที่ปราสาทแห่งนี้

             ปราสาทสเตอร์ลิงผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยมีการปิดล้อมปราสาทสเตอร์ลิงอยู่หลายครั้ง รวมทั้งในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของสกอตแลนด์ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันปราสาทสเตอร์ลิงเป็นโบราณสถาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์

Stirling Castle
อาคารหลักส่วนใหญ่ของปราสาทมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และ 16

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์สกอตแลนด์ที่ใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่ง

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย

Stirling Castle
ความสวยงามของอาคารเก่าแก่

Stirling Castle
ปัจจุบันปราสาทสเตอร์ลิงเป็นโบราณสถานที่ควรค่าต่อการเที่ยวชม

Stirling Castle
บรรยากาศโดยรอบ

Stirling Castle
บริเวณป้อมปราการของปราสาท

Stirling Castle
ทิวทัศน์อันเขียวขจีของเมืองสเตอร์ลิงจากจุดชมวิวบนปราสาท
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

             - เครื่องบิน ขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงยังท่าอากาศยานเอดินเบอระ (Edinburgh Airport) ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 14-18 ชั่วโมง (รวมต่อเครื่อง) จากนั้น เดินทางเข้าไปยังใจกลางเมืองสเตอร์ลิง โดยขึ้นรถบัสสาย megabus M909 Stirling จากสนามบิน ไปลงยังใจกลางเมืองสเตอร์ลิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 

การเดินทางไปปราสาทสเตอร์ลิง

             - รถยนต์ จากสถานี Stirling Central Station ไปยัง ปราสาทสเตอร์ลิง มีระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถประจำทาง จากสถานี Stirling Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย P2Castleview Park & Ride ไปลงที่ป้าย Bow Street และเดินต่อไปยังปราสาทสเตอร์ลิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - เดิน จากสถานี Stirling Central Station ไปยัง ปราสาทสเตอร์ลิง มีระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 18:00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ราคาตั๋วออนไลน์ : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)            £17.50

                                        ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)       £14.00

                                        เด็ก (อายุ 7-15 ปี )                £10.50

             ราคาตั๋วหน้างาน : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)             £19.50

                                        ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)       £15.60

                                        เด็ก (อายุ 7-15 ปี )                £11.70
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ปราสาทสเตอร์ลิง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                           ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

                           (Stirling Castle, Stirling, Scotland)

                           ระดับความนิยม :

                           อัตราค่าเข้าชม : ราคาตั๋วออนไลน์ : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)      £17.50

                                                                             ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)  £14.00

                                                                             เด็ก (อายุ 7-15 ปี )           £10.50

                                                   ราคาตั๋วหน้างาน : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)       £19.50

                                                                             ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)  £15.60

                                                                             เด็ก (อายุ 7-15 ปี )           £11.70

                           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 18:00 น.

                           ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                           สถานที่ตั้ง : Castle Wynd, Stirling FK8 1EJ, Scotland, UK

                           โทรศัพท์ : (+44) 1786 450000

                           เว็บไซต์ : https://www.stirlingcastle.scot

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองสเตอร์ลิง https://www.yourstirling.com    

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศสกอตแลนด์ https://www.visitscotland.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ

มหาวิหารกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

มหาวิหารกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่มีอายุราวหนึ่งพันปี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญเซนต์เคนไทเกอร์ ปัจจุบันเป็นอาสนวิหารยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ที่รอดพ้นจากการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่คือการลงไปเที่ยวชมห้องใต้ดินที่เป็นสุสานของเซนต์เคนไทเกอร์ ชมธรรมาสน์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักด้วยหินอันงดงาม และเที่ยวชมความสวยงามโดยรอบมหาวิหาร

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ