7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

  • อ่าน (786)
  • By Webmaster
  • 11:24:49 | 20 ก.ย. 2566

7 สถานท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow, Scotland

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

Top 7 Travel Destinations in Glasgow
แผนที่ 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์
 

1. จัตุรัสจอร์จ

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             จัตุรัสจอร์จ (George Square) เป็นหนึ่งในหกจัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกลาสโกว์ โดยจัตุรัสจอร์จเป็นจัตุรัสหลักของเมืองที่มีความเก่าแก่กว่าสามร้อยปี พื้นที่จัตุรัสรายล้อมด้วยอาคารสำคัญของเมือง นอกจากนี้ภายในบริเวณจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นบุคคลสำคัญต่างๆ ของสกอตแลนด์แลนด์อีกด้วย ปัจจุบันพื้นที่ของจัตุรัสเป็นสถานที่นัดพบ ชุมนุม และจัดกิจกรรมประจำเมืองตามเทศกาลสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง จัตุรัสจอร์จ มีระยะทาง 850 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

พิกัด GPS : 55°51'40.1"N 4°15'01.5"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ จัตุรัสจอร์จ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2528
 

2. ถนนบูคานัน

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             ถนนบูคานัน (Buchanan street) เป็นถนนชอปปิงสายหลักของเมืองกลาสโกว์ และเป็นย่านการค้าที่พลุกพล่านที่สุดของเมือง ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และสถานีรถไฟใต้ดิน นอกจากนี้ยังเป็นจุดถ่ายภาพความคึกคักของเมืองกลาสโกว์ท่ามกลางอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์วิกตอเรียนอย่างสวยงาม

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง ถนนบูคานัน มีระยะทาง 600 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

พิกัด GPS : 55°51'40.1"N 4°15'14.3"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ถนนบูคานัน ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2529
 

3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Gallery of Modern Art / GoMA) ตั้งอยู่ภายในอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกอันโอ่อ่าใจกลางเมืองกลาสโกว์บริเวณจตุรัสรอยัลเอ็กซ์เชนจ์ ภายในอาคารแบ่งเป็นแกลเลอรี่ต่างๆ ที่ใช้เก็บรักษาและจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่มีผู้มาเที่ยวชมแล้วกว่าล้านคน ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การเที่ยวชม

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ มีระยะทาง 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 10:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°51'36.6"N 4°15'09.9"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2531
 

4. มหาวิทยาลัยกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศสกอตแลนด์ที่ติดหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายในบริเวณโดดเด่นด้วยอาคารปราสาทหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างโอ่อ่า และมีความร่มรื่นจากต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สามารถเดินชมความสวยงามของอาคารและทิวทัศน์โดยรอบ รวมทั้งสามารถชมพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ด้านในได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station เดินไปยังสถานี St. Enoch ประมาณ 400 เมตร เพื่อขึ้นรถไฟใต้ดินสาย Inner Circle via Kelvinbridge และไปลงที่สถานี Hillhead จากนั้น เดินต่อไปยังมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°52'21.1"N 4°17'24.2"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2532
 

5. พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ (Kelvingrove Art Gallery & Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่มีผู้เข้าชมอันดับต้นๆ ของประเทศสกอตแลนด์ ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังได้เที่ยวชมหอศิลป์เพื่อดูผลงานศิลปะยุโรปที่มีเอกลักษณ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเมืองกลาสโกว์ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย 2Faifley ไปลงที่ป้าย Kelvingrove Art Galleries และเดินต่อไปยังพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 - 17:00 น.

                                วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°52'06.9"N 4°17'26.4"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2530
 

6. มหาวิหารกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             มหาวิหารกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ในยุคกลางที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศสกอตแลนด์ ตัวอาคารมีอายุราวเก้าร้อยกว่าปี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะมีสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก อีกทั้งภายในยังตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม และมีโบราณวัตถุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย X19 ไปลงที่ป้าย St James Road และเดินต่อไปยังมหาวิหารกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°51'47.0"N 4°14'04.7"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิหารกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2533
 

7. สุสานกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เริ่มมีการฝังศพมาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 18 โดยมีตั้งแต่ศพชาวบ้านธรรมดาไปจนถึงบุคคลสำคัญต่างๆ และมีตั้งแต่หลุมศพธรรมดาไปจนถึงหลุมศพที่สร้างเป็นอนุสาวรีย์อย่างยิ่งใหญ่ สามารถเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานได้ตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขา

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย 57 ไปลงที่ป้าย Glebe Street และเดินต่อไปยังสุสานกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7:00 - 16:30 น.

พิกัด GPS : 55°51'45.7"N 4°13'52.8"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ สุสานกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2534
 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                             เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองกลาสโกว์ https://www.glasgow.gov.uk       

                             เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศสกอตแลนด์ https://www.visitscotland.com

                             บริการขนส่ง https://www.travelinescotland.com/public-transport , https://www.transport.gov.scot/

                             สกุลเงินที่ใช้ : ยูโร (Euro)

                             ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter 
 

แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศสกอตแลนด์

             - Gett สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

             - Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

อัตราค่าบริการแท็กซี่ (TAXI FARE)

Top 13 Travel Destinations in Edinburgh
 

อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)

Top 13 Travel Destinations in Edinburgh
 

สภาพอากาศ (WEATHER)

Top 13 Travel Destinations in Edinburgh

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ

มหาวิหารกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

มหาวิหารกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่มีอายุราวหนึ่งพันปี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญเซนต์เคนไทเกอร์ ปัจจุบันเป็นอาสนวิหารยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ที่รอดพ้นจากการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่คือการลงไปเที่ยวชมห้องใต้ดินที่เป็นสุสานของเซนต์เคนไทเกอร์ ชมธรรมาสน์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักด้วยหินอันงดงาม และเที่ยวชมความสวยงามโดยรอบมหาวิหาร

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ