มหาวิหารแห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส

  • อ่าน (3,000)
  • By Webmaster
  • 17:30:29 | 17 ม.ค. 2561

มหาวิหารแห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส

The Cathedral Notre Dame de Paris, France

           มหาวิหารแห่งปารีส หรือที่คุ้นหูในชื่อ Notre Dame de Paris เป็นโบสถ์ของศาสนาคริสตร์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ที่เมืองปารีส แคว้นอิล-เดอ-ฟรองซ์ ประเทศฝรั่งเศส

           มหาวิหารแห่งปารีสเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นคู่กับเมืองปารีสมากกว่า 850 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานชิ้นเอกในศิลปะโกธิค และได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาต่อศาสนาคริสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งของเมืองปารีสมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

           นอกจากความหมายในเชิงศิลปะและความศรัทธาแล้ว มหาวิหารแห่งปารีส ยังมีบทบาทต่อวรรณกรรม อย่างการเป็นฉากหลังและแรงบันดาลใจให้กับผลงานเรื่อง “คนค่อมแห่งนอร์ท-ดาม” (The Hunchback of Notre Dame) ของวิกเตอร์ อูโก นักเขียนชาวฝรั่งเศสชื่อดัง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ภายหลังโด่งดังไปทั่วโลกทั้งในฐานะของภาพยนตร์และการ์ตูนอนิเมชั่น ของวอลล์ ดีสนีย์


ด้านบนของมหาวิหารที่เคยเป็นหนึ่งในฉากของนวนิยายและภาพยนตร์อันโด่งดัง
 

ประวัติของมหาวิหารแห่งปารีส

           บริเวณเกาะอันเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแห่งปารีสเป็นแหล่งชุมชนชาวคริสตร์มานับแต่สมัยศตวรรษที่ 3  ทำให้ในอดีตมีการสร้างโบสถ์และวิหารไว้บริเวณนี้หลายต่อหลายแห่ง แต่หลักฐานเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าวไม่ค่อยหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนัก จนกระทั่งศตวรรษที่ 13 ได้มีการก่อสร้างมหาวิหารแห่งปารีสขึ้น ก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ในศตวรรษที่ 15  ซึ่งเวลาในการก่อสร้างเกือบสองศตวรรษได้เป็นหลักฐานแสดงถึงความประณีตและความสวยงาม จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมศิลปะโกธิคที่ขึ้นชื่อ (สามารถอ่านประวัติการก่อสร้างอย่างละเอียดได้ที่ http://www.notredamedeparis.fr/en/la-cathedrale/histoire/historique-de-la-construction/)

           น่าเสียดายที่ในช่วงของการปฎิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งปารีสได้ถูกทำลายบางส่วนไป ก่อนจะได้รับการซ่อมแซมในช่วงศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพสมบูรณ์ดังเดิมในที่สุด และในปัจจุบัน นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว มหาวิหารแห่งปารีสก็ยังมีบทบาททางศาสนาเหมือนดังเช่นในอดีต


แท่นบูชาในมหาวิหารที่ยังได้รับความเคารพแม้ในทุกวันนี้
 

การเดินทางไปเมืองปารีส

           ปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส อยู่ใจกลางของประเทศฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมายังเมืองปารีสได้ด้วยการเดินทางหลากหลายประเภท อาทิ

               - เครื่องบิน เมืองปารีสมีสนามบินที่สำคัญสองแห่ง คือ สนามบิน Roissy Charles de Gaulle ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปารีสไปทางตอนเหนือ 25 กิโลเมตร และ สนามบิน Orly  ที่อยู่ห่างจากเมืองปารีสไปทางตอนใต้ 14 กิโลเมตร และจากสนามบิน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งแท็กซี่และ รถบัสสนามบิน (Roissy Bus และ Orly Bus) เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองปารีส โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ 10 – 14 ยูโรตามเส้นทาง รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.parisinfo.com/transport/73373/RoissyBus

               - รถยนต์ ปารีสมีถนนหลายเส้นซึ่งไม่เพียงเชื่อมต่อระหว่างปารีสกับเมืองอื่นๆในฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังสามารถเดินทางจากประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปมาได้เช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทาง อัตราค่าใช้บริการทางด่วนแต่ละเส้น ได้ที่  http://www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en

               - รถไฟ เป็นบริการขนส่งสาธารณะที่มีชื่อเสียงทั้งในฝรั่งเศสและยุโรป นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถไฟมาถึงใจกลางปารีสได้ ทั้งจากบริเวณต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส และจากประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง โดยสามารถตรวจสอบเส้นทาง ตารางเวลา และอัตราค่าโดยสารได้ที่ http://www.sncf.com/en/passengers

การเดินทางไปมหาวิหารแห่งปารีส


ตำแหน่งแสดงที่ตั้งของมหาวิหารแห่งปารีส

           มหาวิหารแห่งปารีสตั้งอยู่กลางเมืองปารีส ใกล้กับแม่น้ำแซน   นักท่องเที่ยวจึงสามารถเลือกเดินทางไปเที่ยวชมมหาวิหารแห่งปารีสได้หลายวิธี คือ

               - รถไฟ RER Local train บริการขนส่งสาธารณะยอดนิยมของประเทศฝรั่งเศส โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ทั้ง รถไฟฟ้า RER สายB และ สาย C ลงที่ป้าย สถานี Saint-Michel - Notre-Dame และเดินต่อไปจากสถานีอีกประมาณ 5 นาที เพื่อไปยังมหาวิหารแห่งปารีส

               - รถไฟ Metro หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน อีกหนึ่งในบริการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อกับทุกที่ในปารีส นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนี้

                          สาย 4 เลือกลงที่ -สถานี City (Cite) และเดินต่อไปอีก350 เมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุด หรือ

                                                  -สถานี St. Michael และเดินต่อไปอีก 500 เมตร

                          สาย 1 กับสาย 11 นักท่องเที่ยวสามารถเลือกลงที่สถานี City Hall และเดินต่อไปอีกประมาณ 700 เมตร

                          สาย 10 เลือกลงที่ -สถานี Maubert-Mutualite เดินต่อไปประมาณ 400 เมตร หรือ

                                                    -สถานี Cluny - La Sorbonne และเดินต่อไปประมาณ 500 เมตร

                 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง และตารางเวลาในการเดินรถเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ratp.fr/en/

               - รถยนต์ มหาวิหารแห่งปารีสเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชม บางครั้งจึงไปกันเป็นหมู่คณะและขับรถยนต์ไปด้วยตนเอง มหาวิหารแห่งปารีสจึงมีบริการที่จอดรถใกล้ๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานที่จอดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.notredamedeparis.fr/en/visites/informations-pratiques/acceder-a-la-cathedrale/

               - จักรยาน หนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองปารีสที่ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยเมืองปารีสมีบริการเช่าจักรยานด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการ และห่างจากมหาวิหารแห่งปารีสไปเพียง 350 เมตร ยังมีบริการจุดยืม-คืนจักรยานอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://en.velib.paris.fr/

           นอกจากการเดินทางดังกล่าว ในเมืองปารีสยังมีบริการรถนำเที่ยวสาธารณะ ซึ่งพานำชมสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองปารีส ที่เรียกว่า Hop-on, Hop-off เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่น่าสนใจอีกด้วย

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ


มหาวิหารกับผู้คนมากมายที่ไปเยือน 

           มหาวิหารแห่งปารีสเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.45 น. – 18.45 น. แต่หากเป็นวันเสาร์ – อาทิตย์ จะปิดบริการเวลา 19.15 น.

           ทั้งนี้ มหาวิหารแห่งปารีส มีบริการ Audio Guide ให้นักท่องเที่ยวใช้บริการได้ที่จุดประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้า ซึ่งจุดประชาสัมพันธ์นี้จะเปิดบริการเวลา 9.30 น. – 18.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลา 9.00 น. – 18.00 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์

           นอกจากนี้ มหาวิหารแห่งปารีสยังมีบริการไกค์สำหรับนำชมมหาวิหารในภาษาต่างประเทศหลายภาษาในวันเวลาที่ต่างกัน นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชมพร้อมฟังคำบรรยายในภาษาต่างๆ สามารถตรวจสอบวันเวลาให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.notredamedeparis.fr/en/visites/informations-pratiques/horaires/

อัตราค่าเข้าชม

           มหาวิหารแห่งปารีส เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ accueil@notredamedeparis.fr


เทียนบูชาที่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาร่วมกันจุด

สิ่งที่ไม่ควรพลาดในการชมมหาวิหารปารีส

           มหาวิหารแห่งปารีส เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นใจกลางเมืองปารีส ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากที่ไกลๆหลายแห่ง รวมถึงสถานีรถไฟทั้ง RER หรือ Metro ซึ่งอยู่รายล้อมสถานี นักท่องเที่ยวหลายคนจึงนิยมเริ่มถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของมหาวิหารตั้งแต่ระยะไกล


มหาวิหารที่มองเห็นได้แต่ไกล

           และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงมหาวิหารแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพของมหาวิหารภายนอกก่อนได้ หรือสามารถเลือกเข้าไปชมภายในของมหาวิหารก่อนที่จะออกมาด้านนอกก็ได้เช่นกัน โดยบริเวณทางเข้านี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ Audio Guide ซึ่งมีบรรยายประวัติของมหาวิหารได้ 


ป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมหาวิหาร


ประติมากรรมบนซุ้มประตูของมหาวิหาร
 


รูปประติมากรรมนักบุญของมหาวิหารแห่งปารีส 


เสาที่อยู่ด้านข้างของประตูทางเข้า

           สิ่งที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ภายในมหาวิหาร ไม่ได้มีเพียงสถาปัตยกรรมโกธิคอันขึ้นชื่อของมหาวิหารเท่านั้น แต่ยังมีงานกระจกสีอันโดดเด่นขึ้นชื่อ หรือที่รู้จักกันในนามของ หน้าต่างกุหลาบ  และงานประติมากรรมซึ่งแสดงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รวมถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ของคริสตร์ศาสนา


ภายในมหาวิหารอันกว้างใหญ่ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงาม


ประติมากรรมเหตุการณ์ในอดีตของศาสนาคริสตร์ 


กระจกสีหรือหน้าต่างกุหลาบอันขึ้นชื่อของมหาวิหาร 


อีกหนึ่งประติมากรรมซึ่งอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของมหาวิหาร

           นอกจากผลงานศิลปะในอดีตแล้ว มหาวิหารแห่งปารีสยังมีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างมหาวิหาร รวมไปถึงประวัติศาสตร์การใช้ชีวิตของผู้คนรอบบริเวณนี้ในอดีต โดยการจัดแสดงตุ๊กตาจำลองบรรยากาศซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่สวยงามเช่นกัน


การจัดแสดงการก่อสร้างมหาวิหาร


ตุ๊กตาจำลองการใช้ชีวิตของชนชั้นกลางรอบมหาวิหาร


ไม่เพียงแต่ชนชั้นกลางเท่านั้น ยังมีเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานอีกด้วย

ฤดูกาลต่างๆกับการเที่ยวมหาวิหารแห่งปารีส

           เมืองปารีสจะเข้าสู่ ช่วงฤดูร้อนในเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวนิยมที่สุด เนื่องจากในฤดูนี้อากาศจะแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพของมหาวิหารแห่งปารีส รวมถึงทิวทัศน์รอบๆอันสวยงาม นอกจากนี้ ในช่วงฤดูร้อนยังเป็นช่วงเวลาที่กลางวันยาวกว่ากลางคืนมาก ทำให้นักท่องเที่ยวมีเวลาในการท่องเที่ยวมากขึ้น

           แต่นอกจากฤดูร้อน นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอากาศหนาว (อุณหภูมิเฉลี่ย 1-5 องศาเซลเซียส) ยังสามารถเลือกไปเที่ยวได้ในเดือน ธันวาคม – เดือน มีนาคม, เลือกไปชมช่วงเวลาฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน หรือเลือกไปชมใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศฝรั่งเศสในฤดูใบไม้ร่วงช่วงเดือนกันยายน – เดือนธันวาคมได้เช่นกัน ซึ่งการท่องเที่ยวในฤดูกาลเหล่านี้มีข้อดีคือ คนจะไม่หนาแน่นนัก ทำให้นักท่องเที่ยวเดินชมมหาวิหารได้อย่างสบายๆ 


นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะบางตากว่าฤดูร้อนอย่างเห็นได้ชัด

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการ เก็บภาพความงามของมหาวิหารแห่งปารีส ควรใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการเที่ยวชม และสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศ เพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ได้ที่ https://www.accuweather.com/

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการเที่ยวชมมหาวิหารแห่งปารีส


มหาวิหารเมื่อมองจากแม่น้ำแซน

          มหาวิหารแห่งปารีส ตั้งอยู่บนเกาะใกล้กับแม่น้ำแซน การชมความงามของมหาวิหารแห่งปารีสที่ได้รับความนิยมอีกอย่างจึงเป็น การนั่งเรือล่องแม่น้ำแซน เพื่อชมความงามของมหาวิหารแห่งปารีสทั้งในตอนค่ำที่พระอาทิตย์ค่อยๆราแสงลง ไปจนถึงตอนกลางคืนซึ่งมหาวิหารจะเปิดไฟสว่างท่ามกลางกลางคืนที่มืดมิด

           นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิหารแห่งปารีส ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นแต่เป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวคริสตร์อีกด้วย มหาวิหารจึงมีนักบวชอยู่เสมอ และอาจมีช่วงที่จัดงานเทศกาลทางศาสนา รวมถึงช่วงเวลาวันอาทิตย์ซึ่งจะมีพิธีการเป็นประจำเสมอ นักท่องเที่ยวที่สนใจหรือต้องการสัมผัสบรรยากาศของช่วงเวลาดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.notredamedeparis.fr/en/visites/informations-pratiques/horaires/

มหาวิหารกับผู้คนที่มีทั้งชาวคริสตร์และนักท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยือนมหาวิหารแห่งปารีส สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         มหาวิหารแห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส

                         (The Cathedral Notre Dame de Paris, France)

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                         เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.45 น. ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ จะเลื่อนเวลาปิดบริการไปเป็น 19.45 น.

                         ฤดูกาลต่างๆในการท่องเที่ยว : ฤดูร้อนช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุด

                                                 ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม ซึ่งอาจมีหิมะตกหนาแน่นบางช่วง

                                                 ฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน

                                                 ฤดูใบไม้ร่วงช่วงเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลของใบไม้เปลี่ยนสี

                          ตั้งอยู่ที่ : เมืองปารีส แคว้นอิล-เดอ-ฟรองซ์ ประเทศฝรั่งเศส

                         โทรศัพท์ : (33) (0)1-42-34-56-10              เว็บไซด์ : http://www.notredamedeparis.fr/en/

                         ระดับความนิยม

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                      เฟซบุ๊คแฟนเพจ  https://www.facebook.com/cathedrale.notredamedeparis/

                                      ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแคว้นอิล-เดอ-ฟรองซ์ http://en.visitparisregion.com/

                                      การท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส  http://uk.france.fr/

                                      บริการทางด่วนหรือ Toll way ของประเทศฝรั่งเศส http://www.autoroutes.fr/index.htm?lang=en

                                      ขนส่งสาธารณะของประเทศฝรั่งเศส https://www.ratp.fr/en/plans-lignes

                                      ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองปารีส https://en.parisinfo.com/

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

21 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ปารีส คือเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสและเป็นเมืองแห่งมนตร์ขลังที่อ้าแขนรับ รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับเสน่ห์เมืองเก่าของยุโรปผสานไปกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคปฏิวัติ และความสะดวกสบาย ความทันสมัย รวมไปถึงแฟชั่นใหม่ๆ ที่มีต้อนรับผู้มาเยือนเมืองแห่งนี้อย่างครบครัน

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถาน ดัตช์ ฮอโลคอสต์ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

อนุสรณ์สถาน ดัตช์ ฮอโลคอสต์ (Dutch Holocaust Memorial of Names) ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่โดดเด่นด้วยเขาวงกตกำแพงอิฐและกระจกแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ฮอโลคอสต์ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีเหยื่อชาวดัตช์ผู้เคราะห์ร้ายจำนวน 102,000 คนถูกขับไล่ออกจากประเทศและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในค่ายกักกันนาซีเยอรมัน

อ่านต่อ

หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) หรือฉายา "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันมีเสน่ห์โวเลนดัมได้ดึงดูดบรรดาจิตรกรเอกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อย่างเรอนัวร์และปีกัสโซให้เดินทางมาที่นี่ เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผลงานของพวกเขามาแล้ว

อ่านต่อ

กังหันลมแอเดรียน (1779) เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

กังหันลมแอเดรียน (1779) (Windmill De Adriaan (1779)) เป็นกังหันลมขนาดใหญ่ริมแม่น้ำสปาร์เนอร์ และยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองฮาร์เลมอีกด้วย กังหันลมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1779 ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีการบูรณะซ่อมแซมให้ใช้งานได้จริงอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน ภายในอาคารด้านล่างของกังหันลมเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการกังหันลมที่น่าสนใจ และยังสามารถขึ้นไปชมวิวความสวยงามริมแม่น้ำจากระเบียงอาคารด้านบนได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ศาลากลางเมืองฮาร์เลม เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ศาลากลางเมืองฮาร์เลม (Town Hall Haarlem) เป็นอีกหนึ่งอาคารเก่าแก่สไตล์โกธิคที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณจัตุรัสตลาดกลางของเมืองฮาร์เลม อาคารแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีและยังใช้เป็นที่ทำการปกครองเมืองฮาร์เลมอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายภาพสวยๆ ของเมือง และหากมาเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะได้เห็นคู่บ่าวสาวมาทำพิธีแต่งงานกันที่นี่อีกด้วย

อ่านต่อ

มหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลม เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลม (St. Bavo Haarlem) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคอย่างวิจิตรงดงาม โดดเด่นด้วยหอคอยสูง เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮาร์เล็มใกล้กับจตุรัสตลาดกลาง และยังเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเนเธอร์แลนด์อีกด้วย ภายในประดับด้วยกระจกสี ภาพเขียน และโบราณวัตถุต่างๆ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวเมืองฮาร์เลม

อ่านต่อ

จัตุรัสตลาดกลาง เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

จัตุรัสตลาดกลาง (Grote Markt) เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับมหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลมและศาลากลางเมืองฮาร์เลม บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเพราะรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินถึงกันได้ บริเวณจัตุรัสตลาดกลางจะเปิดเป็นตลาดนัดในวันเสาร์โดยมีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่าย เช่น อาหาร ขนม ผักผลไม้ ดอกไม้ และของใช้ทั่วไป นอกจากการเดินชมตลาดแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองฮาร์เลมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลูกบาศก์ เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

บ้านลูกบาศก์ (Cube Houses) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับศิลปะการออกแบบภายในที่น่าสนใจ มีลักษณะเป็นบ้านทรงลูกบาศก์ที่ตั้งเอียงอยู่บนเสาทรงหกเหลี่ยม ด้านในแสดงให้เห็นถึงการออกแบบห้องต่างๆ และการจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและลงตัวเหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองตามแนวคิดของ Piet Blom ซึ่งเป็นผู้ออกแบบบ้านลูกบาศก์เหล่านี้

อ่านต่อ

โบสถ์เซนต์ลอว์เรน เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

โบสถ์เซนต์ลอว์เรน (Grote of Sint-Laurenskerk) เป็นโบสถ์ประจำเมืองรอตเตอร์ดัม สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคที่ผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าห้าร้อยปี โดดเด่นด้วยหอคอยสูงที่ด้านบนประดับด้วยนาฬิกา บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยสนามหญ้าและสวนอันร่มรื่น ที่นี่จึงเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยทางโบสถ์จะเปิดให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนหอคอยได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานอีรามัส เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

สะพานอีรามัส (Erasmus Bridge) หรือสะพานหงส์ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองรอตเตอร์ดัม สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ด้านบนขึงด้วยสายเคเบิลทอดข้ามแม่น้ำ Nieuwe Maas เพื่อเชื่อมพื้นที่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเมืองรอตเตอร์ดัมเข้าไว้ด้วยกัน บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถชมวิวสะพานและแม่น้ำได้แบบพาโนรามา เป็นจุดแวะเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ