โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  • อ่าน (3,446)
  • By Webmaster
  • 09:36:01 | 14 มิ.ย. 2565

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Fraumünster, Zurich, Switzerland

             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumünster) เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริคที่มีความสวยงาม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค (Gothic) กับยอดปลายแหลมสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และโบสถ์เก่าแก่แห่งนี้ยังสร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหารสำหรับสตรีชนชั้นขุนนางในสมัยก่อน


ประวัติ

             โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนน Münsterhof และถนน Stadthausquai  ริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat) เมืองซูริค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 853 โดยกษัตริย์หลุยส์แห่งบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เพื่อพระราชธิดาของพระองค์ ภายหลังได้พระราชทานโบสถ์แห่งนี้ให้แก่คณะนักบุญเบเนดิกต์ (Benedictine) โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ถือเป็นหนึ่งในสี่โบสถ์ที่สำคัญของเมือง โดยอีกสามโบสถ์ได้แก่ โบสถ์ Grossmünster, โบสถ์ Prediger และ โบสถ์ St. Peter’s

             ภายนอกของโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรืองในช่วงกลางของยุคกลางไปถึงช่วงปลายของยุค กับยอดปลายแหลมของโบสถ์ที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ส่วนรอบนอกอาคารนั้นมีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ “กระจกชากาล” เป็นกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล (Marc Chagall) จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส ติดตั้งในปีค.ศ. 1970 โดยกระจกแต่ละบานนั้นตกแต่งด้วยสีสันสวยงามแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียน อันได้แก่ 1. เหตุการณ์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของเอไลจาห์ 2. การต่อสู้และความฝันของสวรรค์ 3. ช่วงชีวิตต่างๆ ของพระเยซู 4. เหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์ออกมาโห่ร้องบอกว่าถึงวันสิ้นโลก 5. เหตุการณ์ที่ผู้เผยพระวจนะกำลังมองดูความทุกข์ยากของผู้คน

             ไม่เพียงแต่กระจกสีขนาดใหญ่ห้าบานนี้เท่านั้น เพราะทางด้านทิศเหนือของโบสถ์ยังมีกระจกสีขนาดใหญ่ถึง 9 เมตรที่มีความงดงามและน่าสนใจไม่แพ้กัน กระจกบานที่ว่านี้ออกแบบโดย ออกัสโต จาคีอาโคเม็ตติ (Augusto Giacometti) จิตกรชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความโดดเด่นในแนวอาร์ตนูโวและสัญลักษณ์ และยังเป็นจิตรกรนามธรรมคนแรกๆ สำหรับงานกระจกสีเลยทีเดียว

             หากไปเที่ยวโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์แล้วนักท่องเที่ยวสนใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบสถ์ รวมถึงความหมายที่แฝงไว้บนกระจกสีแต่ละอัน ก็สามารถเช่า Audio-guide tour ที่ทางโบสถ์มีไว้ให้บริการได้ด้วย


โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์มีความสวยงามและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค


โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต บริเวณใกล้ๆ กับสะพานมุนสเตอร์ (Münster Bridge)


โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค


บรรยากาศพื้นที่โดยรอบโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์


มุมมองจากอีกด้านหนึ่งของโบสถ์


การเดินทางจากสนามบิน Zurich Airport ไปยังสถานีกลาง Zurich HB

             นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสนามบิน Zurich Airport ไปยังสถานี Zurich HB ซึ่งเป็นสถานีกลางของเมืองซูริคได้โดย

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จากสนามบิน Zurich Airport ไปยัง Zurich HB มีระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

             - รถไฟ (Train) จากสนามบิน Zurich Airport นั่งรถไฟสาย S2, S16, S24, IC1, IR75 หรือ ECE 198 ไปยัง Zurich HB ใช้เวลา 9 นาที  


การเดินทางไปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

             - รถยนต์ (Car) จาก Zurich HB ไปยังโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์โดยรถยนต์ มีระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ใช้เวลา 7 นาที

             - รถราง (Tram)  จาก Zurich HB ไปยังโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์โดยรถราง ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7 นาที โดยสามารถนั่งสาย 11, 13 ไปลงสถานี Paradeplatz หรือนั่งสาย 4 ไปลงสถานี Helmhaus  แล้วเดินข้ามสะพานมา

             - การเดิน (Footpath) จาก Zurich HB เดินลงมาทางตอนใต้เพื่อไปยังโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ มีระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 11 นาที


บรรยากาศบริเวณสะพานมุนสเตอร์ (Münster Bridge) มองเห็นโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ที่อยู่เชิงสะพาน


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เดือนมีนาคม – ตุลาคม : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.

             เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.


บริเวณด้านนอกโบสถ์เป็นลานกว้างมีคาเฟ่และร้านให้นั่งรื่นรมย์กับบรรยากาศรอบๆ


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ : 5 ฟรังก์สวิส

             เด็ก (อายุไม่เกิน 16 ปี) นักเรียน และผู้ถือบัตรซูริค : ฟรี


ทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำลิมมัตมองเห็นโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ที่มียอดแหลมสีเขียวเป็นฉากหลัง ส่วนหอนาฬิกาขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าคือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

             ชมสถาปัตยกรรมสวยงามที่สร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหาร และชมกระจกสีขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม ผลงานของจิตรกรชื่อดังชาวสวิตฯ ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียน


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                    โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

                    (Fraumünster, Zurich, Switzerland)

                    ระดับความนิยม : 

                    อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 5 ฟรังก์สวิส

                                            เด็ก (อายุไม่เกิน 16 ปี) นักเรียน และผู้ถือบัตรซูริค เข้าชมฟรี

                    เวลาทำการเปิด – ปิด : เดือนมีนาคม – ตุลาคม : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.

                                                      เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์เปิดเวลา 12.00 – 18.00 น.

                    ตั้งอยู่ที่ : มุนสเตอร์ฮอฟ เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์

                    โทรศัพท์ : (+41) 44 221 20 63

                    เว็บไซต์ : https://www.fraumuenster.ch/

                    ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                                ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองซูริค https://www.zuerich.com/en

                                                ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ https://www.myswitzerland.com/en/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ

อลาคาติ จังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อลาคาติ (Alacati ) เมืองตากอากาศในบรรยากาศสไตล์กรีก โดดเด่นด้วยถนนแคบๆ กับบ้านหินแบบดั้งเดิมทาสีขาว ฟ้า ตกแต่งด้วยสีสันสดใส และกังหันลม ให้กลิ่นอายของซานโตรินี สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศกรีซ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ