10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

  • อ่าน (4,682)
  • By Webmaster
  • 05:40:58 | 7 ก.พ. 2566

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

Top 10 Travel Destinations in Florence, Italy

             เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนกลางของประเทศอิตาลีที่มีแม่น้ำอาร์โนไหลผ่านกลางเมืองและโอบล้อมด้วยทิวเขา อาคารบ้านเรือนมักเป็นสีเหลืองส้มน้ำตาลไหม้ และมีความสำคัญคือเป็นศูนย์กลางศิลปะยุคเรอนาสซองส์ ที่จะเห็นได้จากประติมากรรม จิตรกรรม ภาพเฟรสโก ภาพโมเสกที่ประดับอยู่ภายในศาสนสถาน พระราชวัง และตามจัตุรัสต่างๆ ของเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าหรือขึ้นรถโดยสารประจำทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ เมืองฟลอเรนซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1982 เริ่มจากการที่ตระกูลเมดิซีได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองระหว่างศตวรรษที่ 13 -16 แล้วอุปถัมภ์ศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ มิเคลันเจโล เจ้าของผลงาน David, บอตติเชลลี, กาลิเลโอ กาลิเลอี, ลีโอนาโด ดาวินซี, วาซารี, บอตติเชลลี ฯลฯ เมื่อตระกูลเมดิซีหมดอำนาจลง ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจึงตกเป็นของเมืองฟลอเรนซ์ ซึ่งต่อมาได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์กว่า 70 แห่ง และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลก


10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี


ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองฟลอเรนซ์ ขอบคุณภาพจาก http://www.ataf.net


1. Piazza della Signoria

             เปียซซา เดลลา ซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L กลางเมืองฟลอเรนซ์ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมยุคเรอนาสซองส์ล้อมรอบลานกว้าง ซึ่งจุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้คือพระราชวังเวคคิโอ (Palazzo Vecchio) พระราชวังเก่าของตระกูลเมดิซีที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และมีหอคอยให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวได้ บริเวณทางเข้าพระราชวังมีปประติมากรรมรูปปั้นเดวิด (จำลอง) ผลงานของมิเคลันเจโล และรูปปั้นเฮอคิวลิสสังหารยักษ์คาคัส ผลงานของบานดิเนลลีอยู่ด้วย ด้านซ้ายของพระราชวังเป็นน้ำพุเทพเจ้าเนปจูน และด้านขวาเป็นหอศิลป์ Loggia dei Lanzi ซึ่งภายในมีรูปปั้นเพอร์ซิอุสผู้พิชิตเมดูซ่า, รูปปั้น The Rape of the Sabine และรูปปั้นเทพเจ้ากรีกอื่นๆ ให้ได้ชม แม้บางชิ้นจะเป็นแบบจำลองแต่ก็มีความงดงามไม่ต่างจากของจริงแม้แต่น้อย

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังจัตุรัส Piazza della Signoriaระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. สามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย C2 ที่ป้าย Stazione Orti Oricellari ไปลงที่ป้าย  Clarks Orsanmichele แล้วเดินประมาณ 180 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N.ไปยังจัตุรัส Piazza della Signoriaระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง16 นาที (มีค่าผ่านทาง)

เวลาเปิด – ปิด : จัตุรัส Piazza della Signoria | เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง | และหอศิลป์ Loggia dei Lanzi | เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 19.00 น. |

                         พิพิธภัณฑ์ Palazzo Vecchio โบราณสถานและหอคอย เปิดทำการดังนี้ 

                                | ตุลาคม - มีนาคม | วันจันทร์ - วันพุธ และวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 21.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 14.00 น.|

                                | เมษายน - กันยายน | วันจันทร์ - วันพุธ และวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 14.00 น.|

พิกัด GPS : 43°46'10.9"N 11°15'20.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Piazza della Signoria ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=872 


2. Baptistery of St. John

             หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น (Baptistery of St. John) อาคารแปดเหลี่ยมคาดลายหินอ่อนสีขาวเขียว และชมพู ศิลปะโรมาเนสก์ฟลอเรนทีน ใช้ประกอบพิธีศีลจุ่มของศาสนาคริสต์ อยู่ด้านข้างของมหาวิหารฟลอเรนซ์หรือดูโอโม มีความโดดเด่นด้วยประตูสำริดที่มีภาพแกะสลักบนบานประตูทั้งสามบาน ประตูทิศใต้เก่าแก่ที่สุด ผลงานของอันเดรีย ปิซาโน ประตูทิศเหนือเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของศิลปะเรอนาสซองส์ และประตูทิศตะวันออกสีบรอนซ์ทองสวยงามจนได้รับยกย่องจากมิเคลันเจโลให้เป็น Gates of Paradise ผลงานของลอเรนโซ กิเบอร์ติ ภายในโดมยังมีภาพโมเสกขนาดใหญ่ที่สวยงามระดับโลกอีกด้วย

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังหอศีลจุ่ม The Baptistery of St.John ระยะทางประมาณ 800 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย C2 ที่ป้าย Stazione Orti Oricellari ไปลงที่ป้าย  Duomo Firenze แล้วเดินอีกประมาณ 140 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังหอศีลจุ่ม The Baptistery of St. John ระยะทางประมาณ 800 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที (มีค่าผ่านทาง)

เวลาเปิด – ปิด : วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 8.15 - 10.15 น. และเปิดอีกครั้งในเวลา 11.15  – 18.30 น.

                        วันเสาร์ เปิดเวลา 8.15 – 18.30 น. วันอาทิตย์ เปิดเวลา 8.15 - 13.30 น.

พิกัด GPS : 43°46'23.4"N 11°15'18.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Baptistery of St. John ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=990


3. Florence Cathedral

            อาสนวิหารฟลอเรนซ์ (Florence Cathedral หรือ Cathedral of Santa Maria del Fiore) อาคารที่สูงที่สุดในเมืองฟลอเรนซ์ โดดเด่นด้วยหลังคาโดมสีส้มอิฐศิลปะเรอนาสซองส์และนีโอโกธิก ตัวอาคารเป็นหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพูกุหลาบ ประกอบกับ Façade หน้าอาสนวิหารด้านทิศเหนือศิลปะบาโรก ลวดลายดอกลิลลี่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ ด้านทิศใต้เป็นศิลปะโกธิก ออกแบบโดยสถาปนิกเอก ฟิลิปโป ดิ เซอร์ บรูเนลเลสกี (Fillippo di Ser Brunelleschi) ภายในอาสนวิหารมีภาพ Fresco ขนาดใหญ่อยู่ที่ยอดโดม ชมโบสถ์เก่า Santa Reparata ที่อยู่ใต้วิหาร และชมพิพิธภัณฑ์ Museo dell’ Opera del Duomo  นอกจากนี้ที่ด้านข้างวิหารยังมีหอระฆังคัมปานีเล่ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในอิตาลีที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองฟลอเรนซ์และยอดโดมได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังอาสนวิหาร Florence Cathedral ระยะทางประมาณ 800 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย C2 ที่ป้าย Stazione Orti Oricellari ไปลงที่ป้าย  Duomo Firenze แล้วเดินอีกประมาณ 140 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังอาสนวิหาร Florence Cathedral ระยะทางประมาณ 800 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

เวลาเปิด – ปิด :

             อาสนวิหารฟลอเรนซ์ | วันจันทร์ - พุธ และศุกร์ เปิดเวลา 10.00 น. - 17.00 น. วันพฤหัสบดี เปิดเวลา 10.00 น. – 15.30 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 น. - 16.45 น. (ปิดทำการทุกวันอังคารแรกของเดือน) |

             โดม Capola | เปิดทุกวัน เวลา 08.30 น. – 19.00 น. |

             หอระฆังคัมปานีเล่ | เปิดทุกวัน เวลา 08.20 น. – 19. 15 น. |

             โบสถ์เก่า Santa Reparata และที่ฝังศพใต้มหาวิหาร | เปิดทุกวัน เวลา 10.00 น. – 17.00 น. | 

             Museo dell’ Opera del Duomo | เปิดทุกวัน เวลา 09.00 น. – 19.00 น. | 

พิกัด GPS : 43°46'23.5"N 11°15'21.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Florence Cathedral ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=991

 

4. Ponte Vecchio

             สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ที่ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน ซึ่งถึงแม้จะมีอยู่หลายสะพานแต่ก็มีเพียงสะพานเวคคิโอเท่านั้นที่รอดพ้นจากการทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมและอาคารร้านค้าสีเหลืองส้มอิฐกับบานหน้าต่างสี่เหลี่ยมบนสะพานอันเป็นเอกลักษณ์และจะยิ่งสวยงามยามพระอาทิตย์ตกดิน ทำให้สะพานแห่งนี้เป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองฟลอเรนซ์

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังสะพาน Ponte Vecchioระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย C2 ที่ป้าย Stazione Orti Oricellari ไปลงที่ป้าย  Clarks Orsanmichele แล้วเดินอีกประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังสะพาน Ponte Vecchioระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที (มีค่าผ่านทาง)

เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 43°46'04.7"N 11°15'11.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ponte Vecchio ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=988


5. Uffizi Gallery

             หอศิลป์อุฟฟิซี (Uffizi Gallery) อาคารรูปตัว U ที่สวยงามหรูหราทั้งภายนอกและภายใน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอาร์โน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำงานของดยุคคอสซิโม ที่ 1 แห่งตระกูลเมดิซี เมื่อหมดอำนาจลง งานศิลปะทั้งหลายจึงตกเป็นสมบัติของเมืองฟลอเรนซ์ กลายเป็นห้องจัดแสดงศิลปะสกุลช่างฟลอเรนทีนและเรอนาสซองส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นหมวดหมู่ตามยุคสมัยและศิลปิน เช่นห้องภาพมิเคลันเจโล, ห้องภาพลีโอนาโด ดาวินซี, ห้องภาพบอตติเชลลี ฯลฯ รวมกันถึง 45 ห้อง โดยเฉพาะภาพThe Birth of Venus (กำเนิดวีนัส) และภาพ Primavera (ฤดูใบไม้ผลิ) ของซานโดร บอตติเชลลี ที่มีผู้สนใจมาชมเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังหอศิลป์ Uffizi Galleryระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 17 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N.นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย C2 ที่ป้าย Stazione Orti Oricellar ไปลงที่ป้าย  Clarks Orsanmichele แล้วเดินอีกประมาณ 450 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังหอศิลป์ Uffizi Galleryระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8นาที (มีค่าผ่านทาง)

เวลาเปิด – ปิด : วันอังคาร – วันอาทิตย์ เปิดเวลา 8.15 น. - 18.50 น. ปิดทำการวันจันทร์

พิกัด GPS : 43°46'04.4"N 11°15'19.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Uffizi Gallery ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=989


6. Galleria dell' Accademia

             พิพิธภัณฑ์ศิลปะ แกเลอรี่ เดลลัคคาเดเมีย (Galleria dell' Accademia) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้สนใจเข้าชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ไฮไลท์คือรูปปั้น David ของจริง ผลงานของมิเคลันเจโล (Michelangelo) นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินชื่อดังแห่งยุคเรอนาสซองส์อย่างซานโดร บอตติเชลลี (Sandro Botticelli), โดเมนิโค กีร์ลันดายโย (Domenico Ghirlandaio) และชมผลงานที่ยังไม่แล้วเสร็จของมิเคลันเจโล The Prisoners รวมถึงผลงานของศิลปินอื่นๆ ซึ่งส่วนมากเป็นงานพอร์ตเทรตอิริยาบถต่างๆ ของมนุษย์

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N.ไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Galleria dell' Accademia.ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 11 ที่ป้าย Stazione Piazza  Adua ไปลงที่ป้าย  Piazza Di San Marcoแล้วเดินอีกประมาณ 140 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Galleria dell' Accademia ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาเปิด – ปิด : วันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.15 น. – 18.50 น. ปิดทำการวันจันทร์

พิกัด GPS : 43°46'36.5"N 11°15'31.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Galleria dell' Accademia ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=981


7. Piazzale Michelangelo

             เปียซซาเล มิเคลันเจโล (Piazzale Michelangelo) จัตุรัสอันเป็นที่ตั้งของรูปปั้น David อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาก อยู่บนเนินเขาทางตอนใต้ของเมืองฟลอเรนซ์ ออกแบบโดยสถาปนิกจูเซปเป้ ป๊อกกี้ (Giuseppe Poggi) เพื่อเป็นเกียรติแก่มิเคลันเจโล ศิลปินเอกแห่งยุคเรอนาสซองส์  ที่ฐานมีรูปปั้นสัญลักษณ์ Day, Night, Dawn, Dusk แบบเดียวกับที่ Medici Chapels ภายในมหาวิหารซานโลเร็นโซด้วย และที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองฟลอเรนซ์ สามารถมองเห็นมหาวิหารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคิโอ พระราชวังเวคคิโอ หอศิลป์อุฟฟิซี แม่น้ำอาร์โน และทิวเขาเบื้องหลังอย่างสวยงามแบบ 360 องศา

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N.ไปยัง Piazzale  Michelangeloระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 35 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N.นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 12 หรือ 13 ที่ป้าย Il Prato Barbetti ไปลงที่ป้าย Piazzale Michelangelo ใช้เวลาเดินทางประมาณ 23 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยัง Piazzale  Michelangeloระยะทางประมาณ 6.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที (มีค่าผ่านทาง)

เวลาเปิด – ปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดเวลา 9.30 – 13.00 น., 15.00 – 19.00 น.

                        วันอาทิตย์ เปิดเวลา 8.15 – 19. 00 น.

พิกัด GPS : 43°45'47.1"N 11°15'54.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Piazzale Michelangelo ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=983


8. Palazzo Pitti

             พระราชวังปิตติ (Palazzo Pitti) เป็นวังที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เคยเป็นที่พำนักและเก็บสิ่งของมีค่าของตระกูลเมดิซี มีความสวยงามอลังการทั้งภายนอกและภายในประกอบด้วยห้องสีต่างๆ ที่หรูหรา ประดับภาพศิลปะและสถาปัตยกรรมของศิลปินชื่อดังแห่งยุคอยู่มากมาย โดยสามารถแบ่งเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ได้ 5 ห้อง ได้แก่ หอศิลป์สมัยใหม่, พิพิธภัณฑ์เครื่องลายคราม, พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายในยุคเรอนาสซองส์ และพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับของตระกูลเมดิซี และที่ด้านหลังพระราชวังยังมีสวนโบโบลิที่ตกแต่งด้วยน้ำพุและรูปปั้นศิลปะเรอนาสซองส์ด้วย

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังพระราชวัง Palazzo Pittiระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 18 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 6 ที่ป้าย Stazione Scalette ไปลงที่ป้าย  Pescaia Di Santa Rosa แล้วเดินอีกประมาณ 700 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังพระราชวัง Palazzo Pittiระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10นาที (มีค่าผ่านทาง)

เวลาเปิด – ปิด : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เปิดเวลา 08.30 น. – 18.30 น. ปิดทำการวันจันทร์

พิกัด GPS : 43°45'54.8"N 11°14'59.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Palazzo Pitti ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=984


9. Basilica di Santa Croce

          มหาวิหารซันตา โกรเช (Basilica di Santa Croce) เป็นมหาวิหารฟรานซิสกัน (วิหารที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักบวชของนักบุญฟรานซิส) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านหน้ามีรูปปั้นของดันเต้ อาลีกีเอรี (Dante Alighieri) กวีเอกและนักคิดแห่งยุคเรอนาสซองส์ ภายในวิหารเป็นที่ฝังศพบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองฟลอเรนซ์ เช่น มิเคลันเจโล, กาลิเลโอ กับอีก16 Chapels หรือ 16 ตระกูลที่มีการตกแต่งด้วยจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินเอกแห่งยุค เช่น Crucifix (แท่นบูชาพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน) ผลงานของ Donatello และ Brunelleschi, ภาพศิลปะ Fresco ผลงานของ Giotto นอกจากนี้ยังมีรูปปั้น Sisters in Liberty ซึ่งเป็นที่มาของเทพีเสรีภาพอีกด้วย

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N.ไปยังมหาวิหารซันตา โกรเช ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 14 ที่ป้าย Stazione Piazza  Aduaไปลงที่ป้าย  Colonna Liceo Michelangelo แล้วเดินอีกประมาณ 140 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 นาที

             - รถยนต์ (Car) จากบริเวณสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังมหาวิหารซันตา โกรเชระยะทางประมาณ 6.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที (มีค่าผ่านทาง)

เวลาเปิด – ปิด : วันจันทร์ และวันพุธ – วันเสาร์ เปิดเวลา 11.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์ เปิดเวลา 13.00 -17.00 น. ปิดทำการวันอังคาร

พิกัด GPS : 43°46'07.0"N 11°15'44.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Basilica di Santa Croce ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=985


10. Basilica di Santa Maria Novella


ขอบคุณภาพ Holy Trinity จาก https://www.smn.it/

             มหาวิหารซานตา มาเรีย โนเวลลา (Basilica di Santa Maria Novella) ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่มี Façade หรือลวดลายหน้าโบสถ์ที่งดงามที่สุดในอิตาลี เป็นศิลปะสกุลช่างฟลอเรนทีน อาคารเป็นหินอ่อนสีขาว สีเขียว และชมพูศิลปะโกธิกและเรอนาสซองส์ ภายในมีงานศิลปะประกอบ Chapel ที่ฝังศพของบุคคลสำคัญของเมืองฟลอเรนซ์ที่สวยงาม เช่น Tornabuoni Chapel  เป็นแท่นพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน (Crucifix) ผลงานของโดเมนิโค กีร์ลันดายโย และผลงานภาพเขียนสีปูนเปียก The Holy Trinity ผลงานชิ้นเอกและชิ้นสุดท้ายของมาซัซโซ

ข้อมูลการเดินทาง :

             - การเดิน (Footpath) จากสถานีรถไฟกลาง Firenze S.M.N. ไปยังมหาวิหาร Santa Maria Novella ระยะทางประมาณ 290 เมตร ใช้เวลาประมาณ 4 นาที

เวลาเปิด – ปิด : วันจันทร์, พฤหัสบดี และศุกร์ เปิดเวลา 10.00 - 17.00 น.  วันอาทิตย์ เปิดเวลา 13.00 – 17.00 น. ปิดทำการวันอังคารและวันพุธ

พิกัด GPS : 43°46'29.2"N 11°14'57.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Basilica di Santa Maria Novella ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=982


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                             การท่องเที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ https://www.florence-carhire.net/th/ , https://www.florence.net

                             พิพิธภัณฑ์ในเมืองฟลอเรนซ์ http://www.museumsinflorence.com 

                             การท่องเที่ยวในแคว้นทัศคานี https://www.visittuscany.com/en/ 

                             การท่องเที่ยวในประเทศอิตาลี http://www.italia.it/en/home.html 

                             สกุลเงินที่ใช้ : ยูโร (EUR)

                             ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                           

                             สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย https://ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/th/ 

                             ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศอิตาลีhttps://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/contact_us.html


อัตราค่าบริการแท๊กซี่ (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)

 


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

21 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ปารีส คือเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสและเป็นเมืองแห่งมนตร์ขลังที่อ้าแขนรับ รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับเสน่ห์เมืองเก่าของยุโรปผสานไปกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคปฏิวัติ และความสะดวกสบาย ความทันสมัย รวมไปถึงแฟชั่นใหม่ๆ ที่มีต้อนรับผู้มาเยือนเมืองแห่งนี้อย่างครบครัน

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถาน ดัตช์ ฮอโลคอสต์ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

อนุสรณ์สถาน ดัตช์ ฮอโลคอสต์ (Dutch Holocaust Memorial of Names) ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่โดดเด่นด้วยเขาวงกตกำแพงอิฐและกระจกแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ฮอโลคอสต์ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีเหยื่อชาวดัตช์ผู้เคราะห์ร้ายจำนวน 102,000 คนถูกขับไล่ออกจากประเทศและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในค่ายกักกันนาซีเยอรมัน

อ่านต่อ

หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) หรือฉายา "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันมีเสน่ห์โวเลนดัมได้ดึงดูดบรรดาจิตรกรเอกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อย่างเรอนัวร์และปีกัสโซให้เดินทางมาที่นี่ เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผลงานของพวกเขามาแล้ว

อ่านต่อ

กังหันลมแอเดรียน (1779) เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

กังหันลมแอเดรียน (1779) (Windmill De Adriaan (1779)) เป็นกังหันลมขนาดใหญ่ริมแม่น้ำสปาร์เนอร์ และยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองฮาร์เลมอีกด้วย กังหันลมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1779 ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีการบูรณะซ่อมแซมให้ใช้งานได้จริงอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน ภายในอาคารด้านล่างของกังหันลมเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการกังหันลมที่น่าสนใจ และยังสามารถขึ้นไปชมวิวความสวยงามริมแม่น้ำจากระเบียงอาคารด้านบนได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ศาลากลางเมืองฮาร์เลม เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ศาลากลางเมืองฮาร์เลม (Town Hall Haarlem) เป็นอีกหนึ่งอาคารเก่าแก่สไตล์โกธิคที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณจัตุรัสตลาดกลางของเมืองฮาร์เลม อาคารแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีและยังใช้เป็นที่ทำการปกครองเมืองฮาร์เลมอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายภาพสวยๆ ของเมือง และหากมาเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะได้เห็นคู่บ่าวสาวมาทำพิธีแต่งงานกันที่นี่อีกด้วย

อ่านต่อ

มหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลม เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลม (St. Bavo Haarlem) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคอย่างวิจิตรงดงาม โดดเด่นด้วยหอคอยสูง เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮาร์เล็มใกล้กับจตุรัสตลาดกลาง และยังเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเนเธอร์แลนด์อีกด้วย ภายในประดับด้วยกระจกสี ภาพเขียน และโบราณวัตถุต่างๆ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวเมืองฮาร์เลม

อ่านต่อ

จัตุรัสตลาดกลาง เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

จัตุรัสตลาดกลาง (Grote Markt) เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับมหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลมและศาลากลางเมืองฮาร์เลม บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเพราะรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินถึงกันได้ บริเวณจัตุรัสตลาดกลางจะเปิดเป็นตลาดนัดในวันเสาร์โดยมีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่าย เช่น อาหาร ขนม ผักผลไม้ ดอกไม้ และของใช้ทั่วไป นอกจากการเดินชมตลาดแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองฮาร์เลมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลูกบาศก์ เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

บ้านลูกบาศก์ (Cube Houses) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับศิลปะการออกแบบภายในที่น่าสนใจ มีลักษณะเป็นบ้านทรงลูกบาศก์ที่ตั้งเอียงอยู่บนเสาทรงหกเหลี่ยม ด้านในแสดงให้เห็นถึงการออกแบบห้องต่างๆ และการจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและลงตัวเหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองตามแนวคิดของ Piet Blom ซึ่งเป็นผู้ออกแบบบ้านลูกบาศก์เหล่านี้

อ่านต่อ

โบสถ์เซนต์ลอว์เรน เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

โบสถ์เซนต์ลอว์เรน (Grote of Sint-Laurenskerk) เป็นโบสถ์ประจำเมืองรอตเตอร์ดัม สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคที่ผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าห้าร้อยปี โดดเด่นด้วยหอคอยสูงที่ด้านบนประดับด้วยนาฬิกา บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยสนามหญ้าและสวนอันร่มรื่น ที่นี่จึงเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยทางโบสถ์จะเปิดให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนหอคอยได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานอีรามัส เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

สะพานอีรามัส (Erasmus Bridge) หรือสะพานหงส์ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองรอตเตอร์ดัม สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ด้านบนขึงด้วยสายเคเบิลทอดข้ามแม่น้ำ Nieuwe Maas เพื่อเชื่อมพื้นที่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเมืองรอตเตอร์ดัมเข้าไว้ด้วยกัน บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถชมวิวสะพานและแม่น้ำได้แบบพาโนรามา เป็นจุดแวะเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ