ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

  • อ่าน (3,033)
  • By Webmaster
  • 17:09:48 | 29 พ.ค. 2563

ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

National Library of Finland, Helsinki, Finland

             ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ (National Library of Finland) เป็นห้องสมุดวิจัยที่สำคัญที่สุดของประเทศ มีสถาปัตยกรรมที่งดงามคลาสสิกทั้งภายนอกและภายใน โดยเป็นสถานที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของชาวฟินแลนด์และยังเป็นห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือที่ตีพิมพ์ในยุคจักรวรรดิรัสเซียไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกด้วยประวัติ

           ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ ตั้งอยู่ในใจเมืองเฮลซิงกิ ใกล้ๆ กับจัตุรัสเซเนท (Senate Square) ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดหรืออาคารห้องสมุดหลักซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของสถาปัตยกรรมจักรวรรดิต้นศตวรรษที่ 19 แห่งนี้ได้รับการออกแบบเมื่อปี ค.ศ. 1844 โดย Carl Ludvig Engel สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมันผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสถาปัตยกรรมฟินแลนด์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่เป็นผลงานการออกแบบของเขา อาทิ จัตุรัสวุฒิสภา (Senate Square) และมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) รวมถึงศาลากลางเฮลซิงกิ (Helsinki City Hall) และส่วนที่สร้างต่อเติมขึ้นมาใหม่เมื่อปีค.ศ. 1906 เป็นผลงานของสถาปนิกคือ Gustaf Nystrom

           ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ถือเป็นห้องสมุดวิจัยที่สำคัญที่สุดในประเทศฟินแลนด์ โดยในอดีตห้องสมุดแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิภายใต้ชื่อ Helsinki University Library จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2006 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น National Library of Finland ห้องสมุดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีความคลาสสิกทั้งภายนอกและภายในแห่งนี้ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของชาวฟินแลนด์

            ห้องสมุดแห่งชาติมีหน้าที่จัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมของฟินแลนด์ ซึ่งตามกฎหมายของประเทศฟินแลนด์นั้นหอสมุดแห่งชาติเป็นห้องสมุดที่รับฝากสำเนาของสิ่งพิมพ์ทั้งหมดรวมถึงสื่อโสตทัศน์ ยกเว้นภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศฟินแลนด์หรือเพื่อจำหน่ายในประเทศฟินแลนด์ โดยสำเนาเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายโดยห้องสมุดไปยังคอลเล็คชั่นแห่งต่างๆ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอีกห้าแห่ง

            นอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ความโดดเด่นและน่าสนใจของห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ยังอยู่ที่เป็นห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือที่ตีพิมพ์ในยุคจักรวรรดิรัสเซียไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สืบเนื่องมาจากที่ในอดีตฟินแลนด์เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียนั่นเอง

           ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่อาศัยในประเทศฟินแลนด์สามารถเข้าไปใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ได้ทุกคน แต่ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดเนื่องจากเต็มไปด้วยหนังสือมีค่าหายากทั้งหมด


ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์เป็นสถานที่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติของชาวฟินแลนด์


ในอดีตห้องสมุดแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิภายใต้ชื่อ Helsinki University Library


สถาปัตยกรรมมีความงดงามคลาสสิกทั้งภายนอกและภายใน

การเดินทางจากสนามบิน Helsinki – Vantaa International Airport ไปยัง Helsinki Central Station

           สนามบินเฮลซิงกิ หรือชื่อทางการคือท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-วันตา (Helsinki – Vantaa International Airport) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเฮลซิงกิไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร จากสนามบินนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองไปยังสถานีรถไฟกลางเฮลซิงกิ (Helsinki Central Station) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางของเมืองเฮลซิงกิได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จาก Helsinki – Vantaa International Airport ไปยัง Helsinki Central Station โดยใช้ถนนหมายเลข 45 มีระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Helsinki – Vantaa International Airport สามารถนั่งรถประจำทางสาย 615 เพื่อไปยัง Helsinki Central Station โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 - 40 นาที รถออกทุก 30 นาที ค่าโดยสารราคา 5 – 7 ยูโร

             - รถไฟ (Train) จาก Helsinki – Vantaa International Airport สามารถนั่งรถไฟสายสีม่วงไปยัง Helsinki Central Station โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 27 นาที รถไฟออกทุก 5 นาที นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วภายในสถานี หรือซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ค่าโดยสารราคา 2 – 10 ยูโร

             - แท็กซี่ (Taxi) นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบิน Helsinki – Vantaa International Airport ไปยัง Helsinki Central Station โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ค่าโดยสารตามมิเตอร์ประมาณ 28 – 35 ยูโร

การเดินทางไปยัง National Library of Finland

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จาก Helsinki Central Station ไปยัง National Library of Finland โดยใช้ถนนสาย Kaisaniemenkatu/Kajsaniemigatan และ Unioninkatu/Unionsgatan มีระยะทาง 1.4 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 นาที    

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจาก Helsinki Central Station ไปยัง National Library of Finland สามารถนั่งรถไฟสาย M1 หรือ M2 ไปลงที่สถานี University of Helsinki ซึ่งอยู่ห่างจาก National Library of Finland ประมาณ 200 เมตร

เวลาทำการเปิด – ปิด

           เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 -19.00 น.


ภายในห้องสมุดเต็มไปด้วยหนังสือหายากจำนวนมหาศาล


สถาปัตยกรรมเสาแบบคอรินเทียน (Corinthian)
 

อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


สถาปัตยกรรมอันงดงามและโอ่โถง
 

สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว National Library of Finland

           สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือแวะชมหนังสือหายากและหนังสือที่ตีพิมพ์ในยุคจักรวรรดิรัสเซียที่เก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์


ประชาชนที่อยู่อาศัยในประเทศฟินแลนด์สามารถเข้าไปใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ได้ทุกคน แต่ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดเนื่องจากเต็มไปด้วยหนังสือมีค่าหายากทั้งหมด

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยว National Library of Finland ได้ตลอดทั้งปี

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           หอสมุดแห่งชาติและบริเวณโดยรอบจัตุรัสรัฐสภาทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำและสื่อถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ปัจจุบันจัตุรัสวุฒิสภาซึ่งอยู่ติดกันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเฮลซิงกิ


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม National Library of Finland สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ห้องสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

                       (National Library of Finland, Helsinki, Finland)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม     

                       เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 -19.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : Unioninkatu 36, 00170 Helsinki, Finland

                       โทรศัพท์ : (+358) 29 4123196   

                       เว็บไซต์ : https://www.kansalliskirjasto.fi/en

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                                  เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองเฮลซิงกิ https://www.helsinki.com

                                                  เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์ https://www.visitfinland.com

                                                  เว็บไซต์ขนส่งสาธารณะเมืองเฮลซิงกิ https://www.hsl.fi/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

โบสถ์ และมหาวิหาร อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ล้วนสร้างขึ้นจากความเชื่อ และความศรัทธา บางสถานที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา บางสถานที่เปรียบเสมือนอนุสรณ์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถถ่ายทอดผลงานทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม 10 โบสถ์และมหาวิหารที่ PALANLA จะพาไปชมในวันนี้ ถือว่าเป็นศาสนสถานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีชื่อเสียงที่สุด

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ