ป้อมซัวเมนลินนา เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

  • อ่าน (3,095)
  • By Webmaster
  • 16:54:26 | 29 พ.ค. 2563

ป้อมซัวเมนลินนา เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

Suomenlinna, Helsinki, Finland

 

             ป้อมซัวเมนลินนา (Suomenlinna) หรือ Sveaborg เป็นป้อมปราการกลางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมพิพิธภัณฑ์และอาคารในบริเวณรอบๆ ที่มีบรรยากาศสวยงาม เงียบสงบ ป้อมซัวเมนลินนาได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage site) จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1991ประวัติ

           ป้อมซัวเมนลินนาตั้งอยู่บนหมู่เกาะที่มีชื่อเดียวกัน ตั้งอยู่ห่างจากเฮลซิงกิไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราวๆ 15 - 20 นาที ป้อมซัวเมนลินนาเป็นป้อมกลางทะเลจากศตวรรษที่18 ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1748 โดยจอมพล เคานต์ ออกัสติน เอเรนส์แวร์ด ป้อมแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี โดยบนเกาะนั้นประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ โบสถ์เก่าที่ได้รับการบูรณะใหม่หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ร้านค้า คาเฟ่ รวมถึงบ้านเรือนที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่ ทำให้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ท่ามกลางมีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าทึ่งด้วยน้ำทะเลที่โอบล้อมหมู่เกาะแห่งนี้อยู่

           ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณจากช่วงปี ค.ศ.1700 ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันเปี่ยมเสน่ห์แบบโบราณท่ามกลางถนนที่ปูด้วยหินที่คดเคี้ยวรอบๆ ป้อม และขณะที่เดินไปบนถนนที่ปูด้วยหินซึ่งคดเคี้ยวไปรอบๆ ป้อมนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแบบโบราณอันเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของเกาะแห่งนี้

           สถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่นของป้อมซัวเมนลินนา คือ คิงส์เกต (King’s Gate) หรือ Kungsporten ซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักของป้อมแห่งนี้ บริเวณด้านนอกคิงส์เกตมีขั้นบันไดและได้การออกแบบด้วยหินอย่างวิจิตร และรอบๆ ป้อมซึ่งมีปืนใหญ่จากสมัยปกครองโดยรัสเซียเรียงรายอยู่โดยรอบ

           นอกจากนี้ยังมีโบสถ์ซัวเมลินนา (Suomenlinna Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ตะวันออก (Eastern Orthodox)ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือหลังคาโดมสีเขียว โบสถ์แห่งนี้ที่ได้รับการบูรณะใหม่หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ปัจจุบันยังหลงเหลือภาพวาดเฟรสโก้สวยๆ อยู่บนเพดานโดมและบริเวณด้านข้างเล็กน้อย นอกจากนี้โบสถ์ซัวเมนลินนาแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นประภาคารสำหรับการสัญจรทางอากาศและทางน้ำด้วย

           บนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ Bastion Zander ซึ่งมีธงที่ถูกชักขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1918 เพื่อแสดงถึงเอกราชของฟินแลนด์จากรัสเซียอยู่ที่นี่ด้วย หากใครที่มีความสนใจและชอบดื่มด่ำไปกับเรื่องของประวัติศาสตร์อาจต้องเผื่อเวลาสำหรับมาเที่ยวชมป้อมโบราณบนเกาะแห่งนี้อย่างน้อยครึ่งวัน


ป้อมซัวเมนลินนาเป็นป้อมกลางทะเลจากศตวรรษที่ 18 ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1748


บริเวณท่าเรือซัวเมนลินนา


อาคารต่างๆ ภายในบริเวณป้อมซัวเมนลินนาได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี โดยได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่มรดกโลก (UNESCO World Heritage site) จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1991


โดมสีเขียวด้านหลังคือ
โบสถ์ซัวเมลินนา (Suomenlinna Church)


บรรยากาศโดยรอบของเกาะ


บนเกาะซัวเมนลินนาเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่หลายแห่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้


อาคาร Rantakasarmi (Jetty Barracks) สีชมพูอันโดดเด่นหลังนี้ เป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดจากยุคจักรวรรดิรัสเซีย


โบสถ์ซัวเมลินนา (Suomenlinna Church) ที่มีเอกลักษณ์คือหลังคาโดมสีเขียวแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นประภาคารสำหรับการสัญจรทางอากาศและทางน้ำด้วย


ทางเดินบรรยากาศสวยงาม


บรรยากาศอันเปี่ยมเสน่ห์แบบโบราณท่ามกลางถนนที่ปูด้วยหินที่คดเคี้ยวรอบๆ ป้อม


แผนที่แสดงจุดต่างๆ ภายในป้อมปราการซัวเมนลินนา

การเดินทางจากสนามบิน Helsinki – Vantaa International Airport ไปยัง Helsinki Central Station

           สนามบินเฮลซิงกิ หรือชื่อทางการคือท่าอากาศยานนานาชาติเฮลซิงกิ-วันตา (Helsinki – Vantaa International Airport) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเฮลซิงกิไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร จากสนามบินนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองไปยังสถานีรถไฟกลางเฮลซิงกิ (Helsinki Central Station) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางของเมืองเฮลซิงกิได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จาก Helsinki – Vantaa International Airport ไปยัง Helsinki Central Station โดยใช้ถนนหมายเลข 45 มีระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Helsinki – Vantaa International Airport สามารถนั่งรถประจำทางสาย 615 เพื่อไปยัง Helsinki Central Station โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 - 40 นาที รถออกทุก 30 นาที ค่าโดยสารราคา 5 – 7 ยูโร

             - รถไฟ (Train) จาก Helsinki – Vantaa International Airport สามารถนั่งรถไฟสายสีม่วงไปยัง Helsinki Central Station โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 27 นาที รถไฟออกทุก 5 นาที นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วภายในสถานี หรือซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ค่าโดยสารราคา 2 – 10 ยูโร

             - แท็กซี่ (Taxi) นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบิน Helsinki – Vantaa International Airport ไปยัง Helsinki Central Station โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ค่าโดยสารตามมิเตอร์ประมาณ 28 – 35 ยูโร

การเดินทางไป Suomenlinna

             - เรือเฟอร์รี่ (Ferry) จากสถานีรถไฟกลางเฮลซิงกิ (Helsinki Central Station) นักท่องเที่ยวจะต้องเดิน (ประมาณ 800 เมตร) ไปขึ้นเรือเฟอร์รี่สาย Kauppatori - Suomenlinna/Salutorget – Sveaborg ที่ท่าเรือ Salutorget นั่งไปลงที่ท่าเรือ Suomenlinna, Main Quay ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ค่าโดยสารเรือ 2.8 ยูโร สามารถซื้อตั๋วได้จากตู้ที่อยู่ด้านหน้าท่าเรือได้เลย

เวลาทำการเปิด – ปิด

           เปิด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้อาคารสถานที่ให้บริการต่างๆ มีเวลาทำการเปิด – ปิด และเรือไป – กลับระหว่างเกาะกับตัวเฮลซิงกิมีรอบจำกัด นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบเวลาให้ดี


หน้าตาของเรือไปเกาะซัวเมนลินนา

อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม 

สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว Suomenlinna

           ป้อม Suomenlinna อยู่บนเกาะที่มีบรรยากาศดีสวยงามสงบ เมื่อมาแล้วนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชมรอบๆ เกาะ ซึ่งนอกจากเรือดำน้ำสมัยสงครามโลกและพิพิธภัณฑ์ ยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายสินค้าที่ระลึกที่มีบ้านตุ๊กตามูมิน และมุมถ่ายรูปสวยๆ หลายจุดด้วยกัน 


บรรยากาศความสวยงามและเงียบสงบของบ้านเรือนที่ยังคงมีคนอาศัยอยู่บนป้อมกลางทะเลแห่งนี้

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยว Suomenlinna ได้ตลอดทั้งปี


นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมตามจุดต่างๆ ภายในป้อมปราการ


อาคารบางส่วนบนเกาะซัวเมนลินนา


อาคารบางส่วนบนเกาะซัวเมนลินนา

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่เกาะ ส่วนบริการนำเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษนั้นมีทุกวันในช่วงฤดูร้อน และในวันสุดสัปดาห์ในฤดูหนาว นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมบริเวณโดยรอบป้อมซัวเมนลินนาได้เองทั้งวัน แต่ต้องเก็บตั๋วโดยสารเรือและตรวจสอบเวลาขากลับให้ดีเนื่องจากเรือมีรอบจำกัด


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม Suomenlinna สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ป้อมซัวเมนลินนา เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

                        (Suomenlinna, Helsinki, Finland)

                        ระดับความนิยม : 

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม 

                        เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้อาคารสถานที่ให้บริการต่างๆ มีเวลาทำการเปิด – ปิด และเรือไป – กลับระหว่างเกาะกับตัวเฮลซิงกิมีรอบจำกัด นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบเวลาให้ดี

                        ตั้งอยู่ที่ : 00190 Helsinki, Finland

                        โทรศัพท์ : (+358) 295 338 410  

                        เว็บไซต์ : https://www.suomenlinna.fi/en/

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                                   เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองเฮลซิงกิ https://www.helsinki.com

                                                   เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์ https://www.visitfinland.com

                                                   เว็บไซต์ขนส่งสาธารณะเมืองเฮลซิงกิ  https://www.hsl.fi/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ