พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

อาสนวิหารลาเซโย เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน

อาสนวิหารลาเซโย (La Seo de Zaragoza) โบสถ์โรมันคาทอลิกทรงคุณค่า ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บาโรก และมูเดฆาร์ ได้อย่างลงตัวสวยงาม จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกยุคใหม่

อ่านต่อ

รถบัสท่องเที่ยว เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน

รถบัสท่องเที่ยว (Hop on Hop off / Tourist Bus) ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะชมเมืองซาราโกซาในปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางหลายๆ แห่งอยู่ในระยะที่ไม่สามารถเดินถึง ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมสถานที่ต่างๆ และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซาราโกซาผ่านมุมมองจากบนรถแล้ว ยังจะเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ ไปในขณะเดียวกัน

อ่านต่อ

มหาวิหารพระแม่มารีย์ เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน

มหาวิหารพระแม่มารีย์ (Basilica de Nuestra Senora del Pilar) มหาวิหารงามอลังการด้วยศิลปะแบบบาโรก (Baroque) ที่มียอดโดมแปดเหลี่ยมขนาบข้างด้วยหอระฆังทั้งสี่ เด่นตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเอโบร (Ebro) เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน

อ่านต่อ

รีวิว