นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (2,215)
  • ByWebmaster
  • 16:03:03 | 24 ส.ค. 2565

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Rattanakosin Exhibition Hall, Bangkok, Thailand


อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

             นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Exhibition Hall) เป็นอาคารศูนย์นิทรรศการสี่ชั้นที่จัดแสดงข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้เข้าถึงและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ความเป็นอยู่ ผังเมือง พระราชพิธี และพระราชกรณียกิจต่างๆ นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีส่วนของห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โถงกิจกรรม จุดชมวิว ร้านเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอีกด้วย


แผนที่ตั้ง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Exhibition Hall) กรุงเทพฯ ประเทศไทย


ประวัติ

             นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินให้มีความสง่างาม โดยเริ่มนำอาคารหมายเลข 1 บริเวณถนนราชดำเนินกลางมาบูรณะให้เป็นอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย โดยเหตุผลที่เลือกอาคารบริเวณนี้ก็เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เมื่อในอดีตเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่เขตพระราชธานีจึงเปรียบได้กับเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง ภายในจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 9 ห้อง ด้วยรูปแบบ Edutainment ผ่านสื่อผสมเสมือนจริง และรูปแบบการเรียนรู้แบบ Interactive Self Learning ดังนี้

             1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ย้อนสู่ครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิดีทัศน์สี่มิติ

             2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม จัดแสดงรูปแบบบสถาปัตยกรรมของพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

             3. เรืองนามมหรสพศิลป์ จัดแสดงมหรสพและการละเล่นนานาชนิด เช่น หนังใหญ่ โขน รำ ละครและหุ่นต่างๆ

             4. ลือระบิลพระราชพิธี จัดแสดงพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เช่น ราชพิธีมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

             5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม จัดแสดงสถาปัตยกรรมวัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ และจำลองการเดินทางโดยเรือ รถลาก และรถยนตร์เพื่อชมตัวอย่างบ้านในสมัยต่างๆ ในกรุงรัตนโกสิทร์

             6. ดื่มด่ำย่านชุมชน จัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ของ 12 ชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์

             7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง จัดแสดงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะรัตนโกสินทร์

             8. เรืองรุ่งวิถีไทย จัดแสดงลักษณะวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยนับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน

             9. ดวงใจปวงประชา จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์


โมเดลจำลองผังเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆ บนเกาะรัตนโกสินทร์


บริเวณจัดแสดงเรื่องราวของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว


หุ่นจำลองของช้างที่ใช้ในพระราชพิธี


หุ่นจำลองวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชนชั้นในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5


นิทรรศการมหรสพต่างๆ ของไทย


ป้ายแนะนำการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม


บรรยากาศของธนาคารในสมัยก่อน


ไปรษณีย์ไทยในอดีต


การเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

             - รถยนต์ (Car) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นรถประจำทางสาย 509 ฝั่งราชวิถี ลงป้ายผ่านฟ้า ก็จะถึงยังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-25 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิด 09:00 น. - 17:00 น. หยุดวันจันทร์


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ 100 บาท

             เด็กสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

             นักเรียนในเครื่องแบบ เข้าชมฟรี

             ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

             ภิกษุ สามเณร ผู้พิการ เข้าชมฟรี


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                         (Rattanakosin Exhibition Hall, Bangkok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็กเข้าชมฟรี

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิด 09:00 น. - 17:00 น. หยุดวันจันทร์

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 621-1044

                         เว็บไซต์ : http://www.nitasrattanakosin.com/home.php

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                            เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th

                                            เว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส https://www.bts.co.th

                                            เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://www.mrta.co.th

                                            เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th

                                            เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org    

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ