นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (2,624)
  • ByWebmaster
  • 16:03:03 | 24 ส.ค. 2565

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Rattanakosin Exhibition Hall, Bangkok, Thailand


อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

             นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Exhibition Hall) เป็นอาคารศูนย์นิทรรศการสี่ชั้นที่จัดแสดงข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้เข้าถึงและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ความเป็นอยู่ ผังเมือง พระราชพิธี และพระราชกรณียกิจต่างๆ นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีส่วนของห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โถงกิจกรรม จุดชมวิว ร้านเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอีกด้วย


แผนที่ตั้ง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (Rattanakosin Exhibition Hall) กรุงเทพฯ ประเทศไทย


ประวัติ

             นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินให้มีความสง่างาม โดยเริ่มนำอาคารหมายเลข 1 บริเวณถนนราชดำเนินกลางมาบูรณะให้เป็นอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย โดยเหตุผลที่เลือกอาคารบริเวณนี้ก็เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้เมื่อในอดีตเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่เขตพระราชธานีจึงเปรียบได้กับเป็นประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง ภายในจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 9 ห้อง ด้วยรูปแบบ Edutainment ผ่านสื่อผสมเสมือนจริง และรูปแบบการเรียนรู้แบบ Interactive Self Learning ดังนี้

             1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ย้อนสู่ครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิดีทัศน์สี่มิติ

             2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม จัดแสดงรูปแบบบสถาปัตยกรรมของพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

             3. เรืองนามมหรสพศิลป์ จัดแสดงมหรสพและการละเล่นนานาชนิด เช่น หนังใหญ่ โขน รำ ละครและหุ่นต่างๆ

             4. ลือระบิลพระราชพิธี จัดแสดงพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เช่น ราชพิธีมงคงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

             5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม จัดแสดงสถาปัตยกรรมวัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ และจำลองการเดินทางโดยเรือ รถลาก และรถยนตร์เพื่อชมตัวอย่างบ้านในสมัยต่างๆ ในกรุงรัตนโกสิทร์

             6. ดื่มด่ำย่านชุมชน จัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ของ 12 ชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์

             7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง จัดแสดงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะรัตนโกสินทร์

             8. เรืองรุ่งวิถีไทย จัดแสดงลักษณะวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยนับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน

             9. ดวงใจปวงประชา จัดแสดงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์


โมเดลจำลองผังเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆ บนเกาะรัตนโกสินทร์


บริเวณจัดแสดงเรื่องราวของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว


หุ่นจำลองของช้างที่ใช้ในพระราชพิธี


หุ่นจำลองวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชนชั้นในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงสมัยรัชกาลที่ 5


นิทรรศการมหรสพต่างๆ ของไทย


ป้ายแนะนำการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม


บรรยากาศของธนาคารในสมัยก่อน


ไปรษณีย์ไทยในอดีต


การเดินทางไปนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

             - รถยนต์ (Car) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นรถประจำทางสาย 509 ฝั่งราชวิถี ลงป้ายผ่านฟ้า ก็จะถึงยังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-25 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิด 09:00 น. - 17:00 น. หยุดวันจันทร์


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ 100 บาท

             เด็กสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

             นักเรียนในเครื่องแบบ เข้าชมฟรี

             ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

             ภิกษุ สามเณร ผู้พิการ เข้าชมฟรี


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                         (Rattanakosin Exhibition Hall, Bangkok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็กเข้าชมฟรี

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิด 09:00 น. - 17:00 น. หยุดวันจันทร์

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 621-1044

                         เว็บไซต์ : http://www.nitasrattanakosin.com/home.php

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                            เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th

                                            เว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส https://www.bts.co.th

                                            เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://www.mrta.co.th

                                            เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th

                                            เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org    

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา (Pasaan, The Headwaters of the Chao Phraya River Symbol Building) ตั้งอยู่บริเวณแหลมเกาะยม ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำปิง วัง ยม น่านมาบรรจบกันและก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสานถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของนครสวรรค์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชม เดินเล่น ชมวิว ดูพระอาทิตย์ตกดิน และถ่ายภาพความสวยงามของอาคารและทิวทัศน์แม่น้ำโดยรอบกันอย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ