อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

  • อ่าน (8,003)
  • ByWebmaster
  • 11:48:43 | 13 มิ.ย. 2565

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok, Thailand 


ความสวยงามแปลกตาของลานหินปุ่มภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

             อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phu Hin Rong Kla National Park) เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณรอยต่อของสามจังหวัด ได้แก่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่หลากหลายและสวยงามแปลกตา เช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก และมีจุดชมวิวบริเวณหน้าผาหลายแห่ง อีกทั้งยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีตซ่อนตัวอยู่ภายในป่าอีกด้วย 


แผนที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phu Hin Rong Kla National Park) จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย 


ประวัติ

             อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และปกคลุมไปด้วยป่าไม้สามชนิด ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,614 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ภายในอุทยานมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งทั้งความสวยงามแปลกตาทางธรรมชาติและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โดยสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้แก่

             - ลานหินแตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 500 เมตร ลานบริเวณนี้มีลักษณะเป็นหินที่มีรอยแตกเป็นแนวยาวและเป็นร่องลึกลงไปเหมือนแผ่นดินแยก แต่ละรอยมีขนาดความกว้างและความลึกแตกต่างกันไป สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกจึงทำให้มีสภาพทางธรณีวิทยาเช่นนี้

             - ลานหินปุ่ม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตรเป็นลานริมหน้าผาที่มีลักษณะเหมือนมีก้อนหินหลายก้อนผุดขึ้นมาจากลาน จึงมีสภาพทางธรณีวิทยาที่แปลกตาหาชมได้ยาก โดยหินเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร สูง 20-30 เซนติเมตร บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งเพราะสามารถชมวิวบริเวณหน้าผาได้ในมุมกว้าง

             - ทุ่งดอกกระดาษ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริภูหินร่องกล้า โดยในฤดูหนาวดอกกระดาษหลากสีจะบานสะพรั่งปกคลุมทั่วทั้งเนินเขาริมหน้าผา เป็นจุดชมวิวและมุมถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

             - ผาชูธง อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้อย่างเต็มตา ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะขึ้นไปชูธงแดงทุกครั้งที่รบชนะทหารของรัฐบาลและชูธงเพื่อส่งข่าวสาร จึงเป็นที่มาของชื่อผาชูธงนั่นเอง ปัจจุบันบริเวณยอดเขาเป็นจุดชมวิวเป็นที่ตั้งของธงชาติไทย

             - โรงเรียนการเมืองการทหาร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นบ้านหลังเล็กๆ จำนวน 31 หลัง ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์ ภายในบ้านแต่ละหลังจะมีแคร่สำหรับนอน และโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่แฝงตัวอยู่ภายในธรรมชาติ และเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เดินเที่ยวชม


ลานหินปุ่มเป็นจุดชมวิวลานหินและทิวทัศน์ริมหน้าผา


หินมีลักษณะเหมือนผุดขึ้นมาจากบนหน้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร


เป็นสภาพทางธรณีวิทยาที่สวยงามแปลกตา


สามารถชมทิวทัศน์ได้รอบ


ลานหินแตก มีสภาพเป็นแนวหินแยกลึกลงไปบนพื้น


จุดชมวิวบริเวณผาชูธง


บริเวณผาชูธงก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวมุมสูงที่ได้รับความนิยมเช่นกัน


จุดชมวิวริมหน้าผาอีกแห่งภายในอุทยานภูหินร่องกล้า


ภายในอุทยานยังมีผาหินรูปร่างแปลกตาอีกหลายแห่ง เช่น ผาหินกบ


ทุ่งดอกกระดาษสีสันสวยงามที่จะบานในฤดูหนาว


จุดชมวิวริมหน้าผาบริเวณทุ่งดอกกระดาษ


โรงเรียนการเมืองการทหารที่ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์


การเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดพิษณุโลก

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพฯ ไปยัง จังหวัดพิษณุโลกโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ลงที่สถานีพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home   

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพฯ ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองพิษณุโลก ไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

             สามารถเหมารถหรือเช่ารถรับจ้างไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด
-ปิด

             เปิดทุกวัน 05:30 น. – 19:00 น. 


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

             อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ :

                    - รถจักรยาน ไม่เสียค่าบริการ

                    - รถจักรยานยนต์ 20 บาท

                    - รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท

                    - รถยนต์ 6 ล้อ 100 บาท

                    - รถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 200 บาท


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี แต่ถ้าต้องการชมทุ่งดอกไม้ควรมาเที่ยวในฤดูหนาว


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

                         (Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:30 น. – 19:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 081-596-5977

                         เว็บไซต์ : http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=790   

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com    

                                          เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก http://www.phitsanulok.go.th

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ