ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (4,652)
  • ByWebmaster
  • 16:15:14 | 1 เม.ย. 2565

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Lan Plabpla Maha Chedsada Bodin, Bangkok, Thailand

 

             ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (Lan Plabpla Maha Chedsada Bodin) หนึ่งในจุดโดดเด่นที่ใครสัญจรผ่านไปผ่านมาถนนราชดำเนินกลางจะต้องเห็น ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมไทยตั้งตระหง่านบนลานกว้างภูมิทัศน์สวยงาม พร้อมด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมีโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นฉากหลัง

 


ประวัติ

             ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ตั้งอยู่ ช่วงต้นถนนราชดำเนินกลาง ติดกับวัดราชนัดดารามวรวิหาร ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เดิมเนื้อที่บริเวณดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในยุคสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อจะสร้างอาคารทั้งสองฝั่งถนนให้ใหญ่โตเทียบเท่ากับถนน ฌอง-เอลิเซ่ ของประเทศฝรั่งเศส แต่ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา การก่อสร้างจึงยุติลงชั่วคราว ภายหลังจึงได้มีการสานต่อโครงการจนสำเร็จ รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของโลหะปราสาท ภายในบริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

             พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (เนื่องจากทรงสถาปนาวัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะปราสาท) ลักษณะของพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพระบรมรูปขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับพระที่นั่งกง มีแท่นฐานหินอ่อนรองรับ 2 ชั้น ประติมากรผู้ปั้นหล่อพระบรมรูปคือ นายสุภร ศิระสงเคราะห์ ด้านหลังพระบรมรูปเป็นฉากรูปพระวิมาน อันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พื้นฉากด้านหน้าเป็นหินอ่อนเรียบ ฉากด้านหลังเป็นหินอ่อนจารึกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ลวดลายรูปพระวิมานเป็นกระเบื้องเคลือบ พื้นลานที่รองรับแท่นฐานรวมทั้งกระถางต้นไม้ตามมุมเป็นหินแกรนิต

             พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชพิธีต้อนรับราชอาคันตุกะ หรือประมุขของต่างประเทศ เนื่องจากเดิมสร้างเป็นพลับพลาที่ประทับชั่วคราว บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ซึ่งไม่เป็นการสมพระเกียรติและไม่มีความสง่างาม ลักษณะของพลับพลาเป็นพลับพลาโถงจัตุรมุขหลังคาลด 2  ชั้น มีพาไลปีกนกโดยรอบ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้า ใบระกาหน้าบันปั้นลายปิดทอง ประดับกระจก เพดานปิดทองลายฉลุประดับดาวเพดาน เสาในเขียนลายรดน้ำ เสานอกบุหินอ่อนปั้นบัวหัวเสา และบัวตีนเสาปิดทอง พื้นเป็น 2 ระดับ ในส่วนที่ประทับและที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้า ยกพื้นสูง 45 เซนติเมตร ปูหินอ่อนทั้ง 2 ระดับ ขนาดของพลับพรากว้าง 8 เมตร ยาว 15.5  เมตร โครงสร้างทั้งหมดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

             ศาลาราย สำหรับข้าราชการแขกผู้มีเกียรติเฝ้ารับเสด็จ และร่วมพิธีจำนวน 3 หลัง อยู่ทางทิศใต้ของพลับพลา ลักษณะเป็นศาลาโถงกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันปั้นปูน พื้นปูหินอ่อนเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวขัดปูนดำ

             พื้นที่เปิดโล่ง และสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่น จัดเป็นที่นั่งพักผ่อนของประชาชนมีรั้วรอบบริเวณเป็นรั้วเตี้ย กรุกระเบื้องปรุเคลือบสีมีเสาประทีป และกระถางต้นไม้สลับกัน บริเวณพื้นลานจัดเป็นสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

 
บรรยากาศโดยรอบลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินกลาง


การเดินทางไป
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

             ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ตั้งอยู่ ช่วงต้นถนนราชดำเนินกลาง ติดกับวัดราชนัดดาราม วรวิหาร โดยอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาที มีรถประจำทางที่ผ่านหลายสาย อาทิ 509, 59, 2, 15, 44, 47, , 60, 70, 79, 157,171, 183, 201, 503, 511, 556


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

 
จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์จะมองเห็นโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหารที่อยู่ด้านหลัง


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม

 
อีกฟากฝั่งหนึ่งของถนนเป็นอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

             ชมความสวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ที่อยู่ใกล้เคียงกัน

 
รอบๆ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ตกแต่งเป็นสวนดอกไม้สีสันสวยงาม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 

 


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                         (Lan Plabpla Maha Chedsada Bodin, Bangkok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

                         ตั้งอยู่ที่ : ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                         โทรศัพท์ : -

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th/?q=home

                                         เว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส https://www.bts.co.th

                                         เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://www.mrta.co.th/th/

                                         เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/main/index.php?l=th

                                         เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ