ชม UNSEEN เมืองอุทัยฯ สัมผัสวิถี SLOW LIFE ริมแม่น้ำสะแกกรัง 2 วัน 1 คืน

  • อ่าน (5,784)
  • ByWebmaster
  • 09:47:18 | 15 มี.ค. 2565

ชม UNSEEN เมืองอุทัยฯ สัมผัสวิถี SLOW LIFE ริมแม่น้ำสะแกกรัง : 2 วัน 1 คืน

 

             จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดในภาคกลางที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวจากวิถีชีวิตท้องถิ่นท่ามกลางธรรมชาติของแม่น้ำและป่าไม้ ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวมักจะนึกถึงเมื่อต้องการมาพักผ่อนเพื่อสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศแบบสโลว์ไลฟ์แบบไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งหากใครพอมีเวลาอยากให้ลองมาเที่ยวอุทัยธานีดูสักครั้ง โดยวันนี้ทาง Palanla จะพาทุกท่านไปเที่ยวอุทัยธานีกันแบบ 2 วัน 1 คืน เพื่อเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุทัยธานีกันในทริปนี้

 
แผนที่ เที่ยวอุทัยธานี 2 วัน 1 คืน เส้นสีเหลืองคือเส้นทางของทริปวันที่ 1 ส่วนเส้นสีแดงคือเส้นทางของทริปวันที่ 2

วันที่ 1 และ เช้าวันที่ 2

กรุงเทพฯ - วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) - วัดสังกัสรัตนคีรี – แม่น้ำสะแกกรัง - ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง

 

             สำหรับวันแรกของการเดินทาง เราจะออกจากกรุงเทพฯ กันในช่วงสายๆ เพื่อไปถึงยังอำเภอเมืองอุทัยธานีกันในช่วงกลางวัน โดยเราพาทุกท่านเดินทางไปเที่ยวกันที่วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดอุทัยธานีกันเป็นที่แรก จากนั้นเราจะไปเที่ยวชมความสวยงามของวัดสังกัสรัตนคีรี และแม่น้ำสะแกกรังกันต่อ แล้วจากนั้นในช่วงเย็นเราจะเข้าเช็คอินที่พักในตัวเมืองอุทัยธานีเพื่อที่จะได้ออกมาเดินตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรังกันในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น


1. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 

             วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง (Wat Chantaram (Wat Tha Sung)) ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี วัดจันทารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีการตกแต่งภายในอย่างวิจิตรประณีต ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดอุทัยธานี ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไฮไลท์อยู่หลายแห่ง เช่น วิหารพระศรีอาริยเมตไตรยที่ภายในประดับด้วยกระจกรอบด้านซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระวิหารสมเด็จองค์ปฐมที่ภายในตกแต่งด้วยลายแก้วอย่างงดงาม รวมถึงหอพระไตรปิฎก ปราสาททองคำ มหาวิหารแก้ว และเจดีย์พุดตาล อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาที่มีต่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ชาวอุทัยธานีให้ความเคารพนับถือกันมาช้านานอีกด้วย

การเดินทาง : จาก กรุงเทพฯ ไปยัง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) มีระยะทางประมาณ 223 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 16:00 น.

พิกัด GPS : 15°19'48.7"N 100°04'16.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=54


2. วัดสังกัสรัตนคีรี

 

             วัดสังกัสรัตนคีรี (Wat Sangkat Rattana Khiri) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสะแกกรัง ในตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี แต่เดิมเรียกกันว่าวัดเขาสะแกกรังตามลักษณะของภูเขาขนาดย่อมภายในบริเวณวัดและแม่น้ำสะแกกรังที่อยู่ไม่ไกล ภายในวัดสังกัสรัตนคีรีบริเวณตรงข้ามเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวิหารที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดเก่าแก่ที่มีอายุประมาณ 600-700 ปี สร้างในสมัยพระเจ้าลิไทยโดยฝีมือช่างสุโขทัย ความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้ คือ ส่วนพระเศียรและส่วนองค์พระต่างเป็นชิ้นส่วนที่นำมาจากพระพุทธรูปองค์อื่น แล้วนำมาซ่อมแซมปฏิสังขรณ์จนเป็นองค์เดียวกัน และได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียร เป็นพระพุทธรูปที่ชาวอุทัยธานีให้ความเคารพนับถือกันมาอย่างช้านาน และนิยมมากราบสักการะบูชาเพื่อขอโชคลาภ และความสำเร็จในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือมณฑปสิริมหามายากุฎาคารที่ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และยังเป็นจุดชมวิวเมืองอุทัยธานีจากมุมสูงอีกด้วย

การเดินทาง : จาก วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ไปยัง วัดสังกัสรัตนคีรี มีระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 20:00 น.

พิกัด GPS : 15°22'43.1"N 100°01'01.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดสังกัสรัตนคีรี ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=45


3. แม่น้ำสะแกกรัง

 

             แม่น้ำสะแกกรัง (Sakae Krang River) เป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดอุทัยธานีที่ไหลผ่านพื้นที่ในสามอำเภอ ได้แก่ อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และอำเภอเมืองอุทัยธานี โดยจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจะอยู่บริเวณทางเดินริมแม่น้ำตรงข้ามกับวัดอุโบสถารามซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมความงามของแม่น้ำได้อย่างเต็มตา และยังมองเห็นวัดที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามเป็นฉากหลัง รวมถึงสะพานที่ทอดข้ามฝั่งมาอีกด้วย โดยในช่วงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้น แสงจะส่องกระทบผิวน้ำเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวนิยมมาชมวิวและใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องเรือมาบิณฑบาตรในยามเช้า นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้บริการล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำสะแกกรังเพื่อสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด และชมภาพวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้าน ชมบ้านเรือนแพ ดูนกที่หากินริมน้ำ และชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้อย่างเพลิดเพลิน

การเดินทาง : จาก วัดสังกัสรัตนคีรี ไปยัง จุดชมวิวบริเวณทางเดินริมแม่น้ำสะแกกรัง (ฝั่งตรงข้ามวัดอุโบสถาราม) มีระยะทางประมาณ 1.8 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 15°22'56.7"N 100°01'49.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ แม่น้ำสะแกกรัง ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=928 


4. ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง

 

             ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง (Sakae Krang Riverside Morning Market) ตั้งอยู่บริเวณลานสะแกกรังใกล้กับทางเดินเลียบแม่น้ำฝั่งตรงข้ามกับวัดอุโบสถาราม ตลาดเช้าแห่งนี้เป็นตลาดคู่เมืองอุทัยธานีมาอย่างยาวนาน เปิดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงเก้าโมงเช้า พ่อค้าแม่ขายเป็นชาวบ้านในท้องถิ่นที่มาตั้งแผงขายสินค้าต่างๆ เช่น พืชผักสวนครัว อาหารสด อาหารแห้ง กับข้าวต่างๆ ขนมที่หาทานยากอย่างขนมเบื้องโบราณ และอาหารขึ้นชื่ออย่างขนมจีนน้ำยาปลาช่อน และอาหารเช้าทานง่ายๆ อย่างน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ และโจ๊ก รวมถึงมีปลาท้องถิ่นต่างๆ วางจำหน่าย โดยเฉพาะปลาแรดซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาจับจ่ายและซื้อหาของกินกันที่ตลาดแห่งนี้ โดยเอกลักษณ์ของตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรังจะมีบรรยากาศแบบท้องถิ่นเรียบง่ายในราคามิตรภาพ พ่อค้าแม่ค้ามีความเป็นกันเอง เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสเน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

การเดินทาง : จาก จุดชมวิวบริเวณทางเดินริมแม่น้ำสะแกกรัง (ฝั่งตรงข้ามวัดอุโบสถาราม) ไปยัง ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:30 น. – 9:00 น.

พิกัด GPS : 15°23'02.7"N 100°01'42.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=926 

 

วันที่ 2

หุบป่าตาด - วัดผาทั่ง - ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ – วัดถ้ำเขาวง - กรุงเทพฯ

 

             สำหรับวันที่สองของการเดินทาง เมื่อเที่ยวตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรังเสร็จแล้วในตอนเช้า เราก็จะเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่หุบป่าตาดในอำเภอลานสัก จากนั้นในช่วงบ่ายเราจะเดินทางไปเที่ยวกันที่วัดผาทั่ง ตามด้วยต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ และวัดถ้ำเขาวง ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านไร่ ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ กันในช่วงเย็น

1. หุบป่าตาด

 

             หุบป่าตาด (Hup Pa Tat) ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งนางาม ในอำเภอลานสัก เป็นหุบเขาที่มีสภาพเหมือนดินแดนป่าดึกดำบรรพ์และได้ชื่อว่าเป็น Unseen แห่งอุทัยธานีอีกด้วย หุบป่าตาดมีลักษณะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ที่ทอดตัวสู่ผืนป่าที่เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุ์โบราณแปลกตาหายาก พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน ภายในมีการจัดเส้นทางเดินชมธรรมชาติความยาวประมาณ 700 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมหินงอกหินย้อย และเดินผ่านโถงถ้ำที่ค่อนข้างมืด ไปยังปลายโถงที่มีแสงสว่างส่องลงมาจากปล่องถ้ำขนาดใหญ่ในช่วงกลางวัน และพบกับป่าตาดขนาดใหญ่อันเขียวขจีที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนหลุดไปอยู่ในป่ายุคดึกดำบรรพ์เลยทีเดียว และหากใครมาเที่ยวในช่วงฤดูฝนก็อาจจะได้พบกิ้งกือมังกรสีชมพูที่จะออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรัง ไปยัง หุบป่าตาด มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. - 16:30 น.

พิกัด GPS : 15°22'37.6"N 99°37'51.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ หุบป่าตาด ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=929


2. วัดผาทั่ง

 

             วัดผาทั่ง (Wat Pha Tang) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วัดแห่งนี้มีบรรยากาศที่สงบและร่มรื่น มีทางเดินพญานาคทอดยาวนำสายตาไปสู่ลานกว้างซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ปางประทานพร ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี องค์พระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นอย่างสง่างาม มีสีทองอร่าม มีหน้าตักกว้าง 23 เมตร สูง 52 เมตร สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2532-2540 โดยความร่วมแรงร่วมใจกันของคณะศิษยานุศิษย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังษี) และชาวบ้าน และบริเวณใต้ฐานหลวงพ่อโตเป็นพื้นที่ของอาคารเอนกประสงค์ที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเสมือนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โต หลวงปู่ทวด และหลวงปู่ศุข ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย

การเดินทาง : จาก หุบป่าตาด ไปยัง วัดผาทั่ง มีระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 15°06'42.5"N 99°32'11.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดผาทั่ง ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=55


3. ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ

 

             ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ (Ban Sanum Giant Tree) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ ภายในหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของป่าหมากและต้นไม้ยักษ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นเซียงยักษ์ที่มีอายุสี่ร้อยกว่าปี มีขนาดรอบวงลำต้น 45 เมตร สูง 53 เมตร บริเวณโคนต้นแผ่รากกว้าง และมีพูพอนขนาดใหญ่ ต้นไม้ยักษ์แห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางป่าหมากอันเขียวขจีขนาด 2 ไร่ โดยมีต้นหมากกว่าหลายร้อยต้นโอบล้อมต้นไม้ยักษ์แห่งนี้เอาไว้อย่างสวยงามแปลกตา โดยเมื่อไปยืนถ่ายรูปบริเวณโคนต้นจะยิ่งเห็นได้ชัดถึงความยิ่งใหญ่ ถือเป็น Unseen ของอำเภอบ้านไร่ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติในท้องถิ่น และหากใครมาเที่ยวในวันเสาร์และอาทิตย์ก็สามารถแวะชมตลาดต้นไม้ยักษ์ที่ชาวบ้านจะนำสินค้าท้องถิ่นมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวยังจังหวัดอุทัยธานี

การเดินทาง : จาก วัดผาทั่ง ไปยัง ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 15°04'14.1"N 99°30'36.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=925


4. วัดถ้ำเขาวง

 

             วัดถ้ำเขาวง (Wat ThamKhao Wong) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ วัดแห่งนี้เป็นวัดป่าและเป็นธรรมสถานเพื่อการปฎิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนเขา ภายในบริเวณวัดตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบและร่มรื่น โดดเด่นด้วยภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง และมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งตกแต่งด้วยสะพานไม้ที่ประกอบขึ้นจากไม้ตามธรรมชาติซึ่งไม่ได้ผ่านการปรับแต่งรูปร่างแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันจึงมีความสวยงามแปลกตา ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักเข้ามาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก เหนือบึงน้ำขึ้นไปโดดเด่นด้วยศาลาทรงไทยประยุกต์ 4 ชั้นที่มีความงดงาม ศาลาแห่งนี้สร้างด้วยไม้สัก ไม้มะค่า และไม้ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้าน รวมถึงไม้เก่าจากเรือนไทยที่มาจากหลายจังหวัด นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีถ้ำที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างสงบ รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ ไปยัง วัดถ้ำเขาวง มีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 15°01'53.9"N 99°27'20.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดถ้ำเขาวง ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=53


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
 : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                             เว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี http://www.uthaithani.go.th                                

                             บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 


 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ