แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (7,193)
  • ByWebmaster
  • 15:25:18 | 14 มี.ค. 2565

แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

Sakae Krang River, Uthai Thani, Thailand


ทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำสะแกกรังยามพระอาทิตย์ขึ้น 

             แม่น้ำสะแกกรัง (Sakae Krang River) เป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดอุทัยธานีที่ไหลผ่านพื้นที่ในสามอำเภอ ได้แก่ อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และอำเภอเมืองอุทัยธานี บริเวณริมแม่น้ำเป็นจุดชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติของลำน้ำ และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำ โดยเฉพาะในช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งแสงอาทิตย์จะสะท้อนกับแม่น้ำเกิดเป็นทัศนียภาพอันน่างดงามประทับใจ และยังสามารถใส่บาตรได้ที่บริเวณทางเดินริมแม่น้ำใกล้กับสะพานวัดอุโบสถารามอีกด้วย


แผนที่ตั้ง แม่น้ำสะแกกรัง (Sakae Krang River) จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย


ประวัติ

             แม่น้ำสะแกกรังเป็นแม่น้ำสำคัญที่มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตเขาโมโกจู ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดกำแพงเพชร และไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานีในเขตอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และอำเภอเมืองอุทัยธานี ก่อนที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยในสมัยก่อนเมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมาจะรู้ได้ว่าถึงบ้านสะแกกรังแล้วเมื่อเห็นต้นสะแก ซึ่งจะออกดอกเล็กๆ เป็นช่อยาวสีเขียวอมเหลืองห้อยลงมาริมน้ำจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

             ปัจจุบันริมแม่น้ำสะแกกรังถือเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณทางเดินริมแม่น้ำใกล้กับสะพานวัดอุโบสถารามซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมความงามของแม่น้ำได้อย่างเต็มตา อีกทั้งยังเป็นจุดใส่บาตรยามเช้า และยังอยู่ใกล้กับตลาดเช้าริมแม่น้ำสะแกกรังอีกด้วย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้บริการล่องเรือสัมผัสแม่น้ำสะแกกรังเพื่อชมภาพวิถีชีวิตริมน้ำของชาวบ้าน ดูนกที่หากินริมน้ำอย่างนกกระเต็น และชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้อย่างเพลิดเพลิน


บรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่น้ำสะแกกรังในช่วงเช้ามืด


ฝั่งลานสะแกกรังซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ำและใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของตลาดเช้า


วัดอุโบสถารามหรือวัดโบสถ์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามกับลานสะแกกรัง


สะพานข้ามแม่น้ำสะแกกรังสำหรับสัญจรไปมาระหว่างฝั่งลานสะแกกรังและฝั่งวัดอุโบสถาราม


พระสงฆ์ล่องเรือออกบิณฑบาตรยามเช้า


การแสดงดนตรีริมแม่น้ำของเยาวชน


ทางเดินเลียบแม่น้ำสะแกกรัง


สามารถนั่งเรือชมบรรยากาศแม่น้ำและบ้านเรือนแพได้อย่างใกล้ชิด


บรรยากาศบ้านเรือนแพริมแม่น้ำสะแกกรัง 


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดอุทัยธานี

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพฯ ไปอุทัยธานี มีระยะทาง 227 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

             - อื่นๆ (Others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งอุทัยธานี สามารถตรวจสอบกำหนดการเดินรถและค่าโดยสารได้ที่ https://ticket.transport.co.th


การเดินทางไปแม่น้ำสะแกกรัง

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองอุทัยธานี ไปยัง ทางเดินริมแม่น้ำสะแกกรัง (ฝั่งตรงข้ามวัดอุโบสถาราม) มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

             สามารถเช่ารถขับหรือเหมารถโดยสารท้องถิ่นไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานีได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดตลอดเวลา


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว แม่น้ำสะแกกรัง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

                         (Sakae Krang River, Uthai Thani, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : ฝั่งตรงข้ามกับวัดอุโบสถาราม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 056-503-090

                         เว็บไซต์ : http://thebest.uthaithani.go.th/th/tour/sakaekrang-river.html

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com   

                                           เว็บไซต์จังหวัดอุทัยธานี http://www.uthaithani.go.th    

                                           เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org  

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

สมุทรสาครเป็นจังหวัดริมชายทะเลอ่าวไทยที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารทะเล และจุดชมวิวท้องทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ รวมทั้งมีวัดวาอารามที่น่าสนใจให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงขอนำทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของสมุทรสาครเพื่อแนวทางในการท่องเที่ยว กันในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

วัดท่าไม้ (Wat Tha Mai) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร วัดแห่งนี้ดังเรื่องการประกอบพิธีทางศาสนา การปฏิธรรม การดูดวง และการสะเดาะเคราะห์ ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง โดดเด่นด้วยพระอุโบสถที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบวัดทางเหนืออย่างงดงาม บริเวณด้านนอกเป็นพื้นที่สวนอันร่มรื่น และมีลานเลี้ยงโคกระบือให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญไถ่ชีวิต วัดท่าไม้เป็นวัดที่มีลูกศิษย์มากมายตั้งแต่ผู้มีชื่อเสียงไปจนถึงประชาชาชนทั่วไปดังจะเห็นได้จากสติ๊กเกอร์ท้ายรถที่มักพบเห็นตามท้องถนน ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

วัดโกรกกราก (Wat Krok Krak) เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระประธานในอุโบสถที่สวมแว่นตาดำ ซึ่งมีที่มาจากการที่ในอดีตได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้านโกรกกราก แต่การแพทย์ในยุคนั้นยังไม่เจริญนัก จึงทำให้ผู้ป่วยมาบนบานศาลกล่าวว่าถ้าตาหายเป็นปกติจะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง ผลปรากฏว่าหายตาแดงกันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นำแผ่นทองมาปิดที่ตาขององค์พระศิลาแลงเต็มไปหมดจนเกิดความไม่สวยงามนัก พระครูธรรมสาคร เจ้าอาวาสในขณะนั้นจึงคิดกุศโลบายโดยนำแว่นตาดำมาใส่ให้พระประธาน จึงทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนมาถวายแว่นตาแทนการปิดทองนับแต่นั้นมา

อ่านต่อ

ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

ตลาดมหาชัย (Mahachai Market) เป็นตลาดชื่อดังของสมุทรสาครที่เด่นเรื่องอาหารทะเลสดใหม่ในราคาที่ไม่แพง ถือเป็นตลาดปากอ่าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และเป็นตลาดที่มีความสะดวกในการเดินทาง โดยสามารถมาได้ทั้งทางรถยนต์ เรือ และรถไฟ ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารทะเลขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากพ่อค้าแม่ค้าและคนทั่วไปเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

หัวหินไนท์มาร์เก็ต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

หัวหินไนท์มาร์เก็ต (Hua Hin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่เป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดส์มากมาย โดยเฉพาะอาหารทะเลอย่างหอยทอด ผัดไท กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง และบาร์บีคิว ไปจนถึงของหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วง ทุเรียน และน้ำผลไม้ปั่น นอกจากนี้ยังมีแผงขายสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าแฮนด์เมดไปจนถึงของที่ระลึกอย่างเสื้อยืด และพวงกุญแจ หัวหินไนท์มาร์เก็ตมีบรรยากาศที่คึกคักและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว เป็นสีสันยามราตรีของเมืองหัวหินที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

วนอุทยานปราณบุรี (Pran Buri Forest Park) เป็นพื้นที่ป่าในเขตอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์โดยมีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน และป่าชายหาด นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติด้วยการเดินท่องเที่ยวไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะผ่านป่าไม้อันร่มรื่นไปจนถึงป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยป่าโกงกาง และถ้าโชคดีก็อาจได้พบกับสัตว์หายากอย่างปูก้ามดาบและงูกะปะอีกด้วย วนอุทยานปราณบุรีจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ