10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทย

  • อ่าน (15,290)
  • ByWebmaster
  • 15:46:12 | 11 ก.พ. 2565

10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทย

             เมืองไทย นอกจากจะมีวัดวาอารามสวยๆ อยู่ทั่วทุกจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคแล้ว วัดหลายๆ แห่งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ งดงาม สูงตระหง่าน สะท้อนถึงความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมายาวนาน… Palanla ได้รวบรวม 10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทยมาไว้ในบทความนี้ ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลย


แผนที่แสดงตำแหน่งของ 10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทย

อันดับ 1 วัดม่วง (พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ) จังหวัดอ่างทอง

             วัดม่วง (Wat Muang) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทอง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร เดิมเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมากรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 วัดแห่งนี้จึงเหลือเพียงซากปรักหักพัง จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2526 ท่านพระครูวิบูลอาจารคุณหรือหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ได้มีการเริ่มบูรณะและได้สร้างเสนาสนะต่างๆ ขึ้น วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือ หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 93 เมตร ซึ่งเจ้าอาวาสวัดได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 16 ปี เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 จนสำเร็จในปีพ.ศ. 2550

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น.

พิกัด GPS : 14°35'34.3"N 100°22'40.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดม่วง (พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=178 


อันดับ 2 วัดทับคล้อ (พระพุทธเมตตา) จังหวัดพิจิตร

             วัดทับคล้อ (Wat Thap Khlo) ตั้งอยู่ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นวัดที่มีความสวยงาม เงียบสงบ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่สูงเด่น เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดฐานกว้าง 80 เมตร ความสูงขององค์พระตั้งแต่ฐานล่างจนถึงยอดพระเศียรขององค์พระสูง 80 เมตร สามารถมองเห็นได้แต่ไกล วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างองค์พระนี้เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิจิตร ด้วยความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติที่แวดล้อมอาณาบริเวณวัดแห่งนี้ วัดทับคล้อจึงเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชั้นดีอีกแห่งหนึ่ง

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น

พิกัด GPS : 16°11'09.1"N 100°34'38.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดทับคล้อ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=897


อันดับ 3 วัดเขาวงพระจันทร์ (พระพุทธโชค) จังหวัดลพบุรี

             วัดเขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร วัดแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลพบุรีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยเขาวงพระจันทร์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี ด้วยบันไดทางขึ้นถึง 3,790 ขั้น บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธโชค หรือ พระเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เมตร ความสูง 75 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี และใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากพระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ที่วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง พระพุทธโชคเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี พ.ศ.2561 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างองค์พระประมาณ 8 ปี เป็นองค์พระที่มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของเขาวงพระจันทร์ โดยจากจุดนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 18.00 น. (ช่วงที่จัดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ เปิด 24 ชั่วโมง)

พิกัด GPS : 14°58'00.9"N 100°41'50.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดเขาวงพระจันทร์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=894 


อันดับ 4 วัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

             วัดปากน้ำภาษีเจริญ (Wat Paknam Phasi Charoen) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ ณ ที่ราบลุ่มบางกอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลองบางกอกใหญ่ วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนฝั่งธนบุรีมายาวนาน สิ่งที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของวัดปากน้ำภาษีเจริญคือ พระพุทธธรรมกายเทพมงคล เป็นพระพุทธรู ปางสมาธิ สร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร ที่ประดิษฐานเคียงคู่กับพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลที่มีความสูง 80 เมตร เรียกว่าสูงกว่าพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามที่มีความสูง 78 เมตรเลยทีเดียว นอกจากวัดปากน้ำภาษีเจริญจะเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ยังมีสถาปัตยกรรมสำคัญและบริเวณอื่นที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง รวมถึงมีพื้นที่พักผ่อนในสวนและโซนริมน้ำ

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 13°43'18.2"N 100°28'13.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=547 


อันดับ 5 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์) จังหวัดมุกดาหาร

             วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (Wat Roi Phra Putthabat Phu Manorom) ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมุกดาหารครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สภาพแวดล้อมร่มรื่น และแวดล้อมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจี ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายอย่าง อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุภูมโนรมย์ รูปปั้นพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช และพระเจ้าองค์ใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ เป็นพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัดแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และชมวิวมุมสูงจากบนเขาที่เป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามแม่น้ำโขงและเมืองมุกดาหารได้อย่างเต็มตา

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 16°30'00.7"N 104°43'42.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=671 


อันดับ 6 วัดบูรพาภิราม (พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี) จังหวัดร้อยเอ็ด

             วัดบูรพาภิราม (Wat Buraphaphiram) ตั้งอยู่ที่ถนนเปรมประชาราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ไกลจากบึงพลาญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ถือเป็นหนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวร้อยเอ็ด ที่มีพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย ประทับยืนเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ด้วยความสูงขององค์พระวัดจากพระบาท สูง 101 ศอก (เท่ากับชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด) หรือราว 50.5 เมตร บริเวณใต้ฐานองค์พระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีฆ้องเสี่ยงทายตามความเชื่อ เพื่ออธิษฐานขอพรให้ประสบความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่องค์นี้ ยังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 16°03'43.0"N 103°39'30.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดบูรพาภิราม (พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=296 


อันดับ 7 ยอดเขานาคเกิด (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) จังหวัดภูเก็ต

             พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ (Big Buddha) ประดิษฐานอยู่ที่ยอดเขานาคเกิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยร่วมสมัยสีขาวขนาดใหญ่ที่มีความงดงาม และสามารถมองเห็นได้ชัดทั่วเกาะภูเก็ต องค์พระมีความสูง 45 เมตร หน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ส่วนผิวประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตจากพม่า ซึ่งเป็นหินอ่อนชิ้นเล็กๆ ที่นำมาต่ออย่างประณีตจนเต็มพระพุทธรูป เฉพาะหินอ่อนหยกขาวนั้นมีน้ำหนักประมาณ 135 ตัน หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสันติ น้ำหนึ่งใจเดียวกันและความหวังหลังจากเหตุการณ์สึนามิ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากฐานขององค์พระสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนรามาที่สวยงามของภูเก็ตที่โอบล้อมไปด้วยทะเล ทั้งหาดกะตะ หาดกะรน อ่าวฉลอง และตัวเมืองภูเก็ต

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 7°49'39.3"N 98°18'46.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยอดเขานาคเกิด (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=240


อันดับ 8 วัดเขาทำเทียม (พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ) จังหวัดสุพรรณบุรี

             พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (A Rock Buddha) หรือ หลวงพ่ออู่ทอง ประดิษฐานอยู่ที่ วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปแกะสลักกับหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดพระพุทธมารดา หรือ ปางกตัญญูกตเวที ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) บางแบบวางบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 25 เมตร สูง 35 เมตร เริ่มทำการสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงาม โดดเด่น ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ด้วย ส่วนหน้าผาโดยรอบเป็นภาพแกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น.

พิกัด GPS : 14°22'23.7"N 99°52'04.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดเขาทำเทียม (พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=326

อันดับ 9 : วัดทิพย์สุคนธาราม (พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์) จังหวัดกาญจนบุรี

           วัดทิพย์สุคนธาราม (Wat Thipsukhontharam) ตั้งอยู่ในตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจ้า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นทั้งพุทธยานและสถานปฏิบัติธรรมบนเนื้อที่กว่า 339 ไร่ ภายในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น และโดดเด่นด้วย พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนขนาดใหญ่ สร้างด้วยโลหะสำริด ความสูงขององค์พระ 32 เมตร ประดิษฐานบนฐานสูง 8 เมตร พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการสร้างองค์พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 14°19'11.7"N 99°42'17.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดทิพย์สุคนธาราม ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=566


อันดับ 10
 : วนอุทยานพนมสวาย (พระพุทธสุรินทรมงคล) จังหวัดสุรินทร์

             วนอุทยานพนมสวาย (Phanom Sawai Forest Park) ตั้งอยู่ที่ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติและเป็นสถานที่แสวงบุญของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา บนเขาของวนอุทยานพนมสวายมีวัดพนมสวายอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรูปสีขาว ปางประทานพร ภปร. ขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร สูง 21.50 เมตร มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุที่บริเวณพระนาภี ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ของจังหวัดสุรินทร์เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ดังจะสังเกตได้จากการที่มีลานหินกระจายอยู่ทั่วไป ว่ากันว่าจากบนยอดเขาวนอุทยานพนมสวายจะสามารถมองเห็นปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ด้วย

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 14°45'33.9"N 103°21'56.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วนอุทยานพนมสวาย (พระพุทธสุรินทรมงคล) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=384

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                            บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th, http://www.thairoute.com 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ