10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทย

  • อ่าน (17,547)
  • ByWebmaster
  • 15:46:12 | 11 ก.พ. 2565

10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทย

             เมืองไทย นอกจากจะมีวัดวาอารามสวยๆ อยู่ทั่วทุกจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคแล้ว วัดหลายๆ แห่งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ งดงาม สูงตระหง่าน สะท้อนถึงความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมายาวนาน… Palanla ได้รวบรวม 10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทยมาไว้ในบทความนี้ ส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลย


แผนที่แสดงตำแหน่งของ 10 อันดับพระใหญ่สูงตระหง่านที่สุดในเมืองไทย

อันดับ 1 วัดม่วง (พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ) จังหวัดอ่างทอง

             วัดม่วง (Wat Muang) ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวสะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทอง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร เดิมเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมากรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 วัดแห่งนี้จึงเหลือเพียงซากปรักหักพัง จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2526 ท่านพระครูวิบูลอาจารคุณหรือหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ได้มีการเริ่มบูรณะและได้สร้างเสนาสนะต่างๆ ขึ้น วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือ หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 93 เมตร ซึ่งเจ้าอาวาสวัดได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 16 ปี เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 จนสำเร็จในปีพ.ศ. 2550

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น.

พิกัด GPS : 14°35'34.3"N 100°22'40.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดม่วง (พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=178 


อันดับ 2 วัดทับคล้อ (พระพุทธเมตตา) จังหวัดพิจิตร

             วัดทับคล้อ (Wat Thap Khlo) ตั้งอยู่ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นวัดที่มีความสวยงาม เงียบสงบ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่สูงเด่น เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดฐานกว้าง 80 เมตร ความสูงขององค์พระตั้งแต่ฐานล่างจนถึงยอดพระเศียรขององค์พระสูง 80 เมตร สามารถมองเห็นได้แต่ไกล วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างองค์พระนี้เพื่อให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวพุทธ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิจิตร ด้วยความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติที่แวดล้อมอาณาบริเวณวัดแห่งนี้ วัดทับคล้อจึงเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชั้นดีอีกแห่งหนึ่ง

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น

พิกัด GPS : 16°11'09.1"N 100°34'38.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดทับคล้อ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=897


อันดับ 3 วัดเขาวงพระจันทร์ (พระพุทธโชค) จังหวัดลพบุรี

             วัดเขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร วัดแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลพบุรีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยเขาวงพระจันทร์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี ด้วยบันไดทางขึ้นถึง 3,790 ขั้น บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท และเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธโชค หรือ พระเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง 45 เมตร ความสูง 75 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี และใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากพระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ที่วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง พระพุทธโชคเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี พ.ศ.2561 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างองค์พระประมาณ 8 ปี เป็นองค์พระที่มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของเขาวงพระจันทร์ โดยจากจุดนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 18.00 น. (ช่วงที่จัดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ เปิด 24 ชั่วโมง)

พิกัด GPS : 14°58'00.9"N 100°41'50.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดเขาวงพระจันทร์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=894 


อันดับ 4 วัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

             วัดปากน้ำภาษีเจริญ (Wat Paknam Phasi Charoen) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ ณ ที่ราบลุ่มบางกอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลองบางกอกใหญ่ วัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนฝั่งธนบุรีมายาวนาน สิ่งที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของวัดปากน้ำภาษีเจริญคือ พระพุทธธรรมกายเทพมงคล เป็นพระพุทธรู ปางสมาธิ สร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร ที่ประดิษฐานเคียงคู่กับพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลที่มีความสูง 80 เมตร เรียกว่าสูงกว่าพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามที่มีความสูง 78 เมตรเลยทีเดียว นอกจากวัดปากน้ำภาษีเจริญจะเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ยังมีสถาปัตยกรรมสำคัญและบริเวณอื่นที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง รวมถึงมีพื้นที่พักผ่อนในสวนและโซนริมน้ำ

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 13°43'18.2"N 100°28'13.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=547 


อันดับ 5 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์) จังหวัดมุกดาหาร

             วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (Wat Roi Phra Putthabat Phu Manorom) ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมุกดาหารครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สภาพแวดล้อมร่มรื่น และแวดล้อมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจี ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายอย่าง อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุภูมโนรมย์ รูปปั้นพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช และพระเจ้าองค์ใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ เป็นพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก 39.99 เมตร สูง 59.99 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในวัดแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และชมวิวมุมสูงจากบนเขาที่เป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามแม่น้ำโขงและเมืองมุกดาหารได้อย่างเต็มตา

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 16°30'00.7"N 104°43'42.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=671 


อันดับ 6 วัดบูรพาภิราม (พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี) จังหวัดร้อยเอ็ด

             วัดบูรพาภิราม (Wat Buraphaphiram) ตั้งอยู่ที่ถนนเปรมประชาราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ไกลจากบึงพลาญชัย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ถือเป็นหนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวร้อยเอ็ด ที่มีพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย ประทับยืนเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ด้วยความสูงขององค์พระวัดจากพระบาท สูง 101 ศอก (เท่ากับชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด) หรือราว 50.5 เมตร บริเวณใต้ฐานองค์พระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีฆ้องเสี่ยงทายตามความเชื่อ เพื่ออธิษฐานขอพรให้ประสบความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่องค์นี้ ยังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 16°03'43.0"N 103°39'30.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดบูรพาภิราม (พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=296 


อันดับ 7 ยอดเขานาคเกิด (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) จังหวัดภูเก็ต

             พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ (Big Buddha) ประดิษฐานอยู่ที่ยอดเขานาคเกิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยร่วมสมัยสีขาวขนาดใหญ่ที่มีความงดงาม และสามารถมองเห็นได้ชัดทั่วเกาะภูเก็ต องค์พระมีความสูง 45 เมตร หน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ส่วนผิวประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวสุริยกันตจากพม่า ซึ่งเป็นหินอ่อนชิ้นเล็กๆ ที่นำมาต่ออย่างประณีตจนเต็มพระพุทธรูป เฉพาะหินอ่อนหยกขาวนั้นมีน้ำหนักประมาณ 135 ตัน หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสันติ น้ำหนึ่งใจเดียวกันและความหวังหลังจากเหตุการณ์สึนามิ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากฐานขององค์พระสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนรามาที่สวยงามของภูเก็ตที่โอบล้อมไปด้วยทะเล ทั้งหาดกะตะ หาดกะรน อ่าวฉลอง และตัวเมืองภูเก็ต

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

พิกัด GPS : 7°49'39.3"N 98°18'46.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยอดเขานาคเกิด (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=240


อันดับ 8 วัดเขาทำเทียม (พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ) จังหวัดสุพรรณบุรี

             พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (A Rock Buddha) หรือ หลวงพ่ออู่ทอง ประดิษฐานอยู่ที่ วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระพุทธรูปแกะสลักกับหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดพระพุทธมารดา หรือ ปางกตัญญูกตเวที ในพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) บางแบบวางบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 25 เมตร สูง 35 เมตร เริ่มทำการสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงาม โดดเด่น ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ด้วย ส่วนหน้าผาโดยรอบเป็นภาพแกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น.

พิกัด GPS : 14°22'23.7"N 99°52'04.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดเขาทำเทียม (พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=326

อันดับ 9 : วัดทิพย์สุคนธาราม (พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์) จังหวัดกาญจนบุรี

           วัดทิพย์สุคนธาราม (Wat Thipsukhontharam) ตั้งอยู่ในตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจ้า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นทั้งพุทธยานและสถานปฏิบัติธรรมบนเนื้อที่กว่า 339 ไร่ ภายในบริเวณวัดมีบรรยากาศที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น และโดดเด่นด้วย พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนขนาดใหญ่ สร้างด้วยโลหะสำริด ความสูงขององค์พระ 32 เมตร ประดิษฐานบนฐานสูง 8 เมตร พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการสร้างองค์พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 14°19'11.7"N 99°42'17.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดทิพย์สุคนธาราม ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=566


อันดับ 10
 : วนอุทยานพนมสวาย (พระพุทธสุรินทรมงคล) จังหวัดสุรินทร์

             วนอุทยานพนมสวาย (Phanom Sawai Forest Park) ตั้งอยู่ที่ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติและเป็นสถานที่แสวงบุญของผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา บนเขาของวนอุทยานพนมสวายมีวัดพนมสวายอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรูปสีขาว ปางประทานพร ภปร. ขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร สูง 21.50 เมตร มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุที่บริเวณพระนาภี ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ของจังหวัดสุรินทร์เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ดังจะสังเกตได้จากการที่มีลานหินกระจายอยู่ทั่วไป ว่ากันว่าจากบนยอดเขาวนอุทยานพนมสวายจะสามารถมองเห็นปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ด้วย

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 14°45'33.9"N 103°21'56.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วนอุทยานพนมสวาย (พระพุทธสุรินทรมงคล) ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=384

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                            บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th, http://www.thairoute.com 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ