วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (10,314)
  • ByWebmaster
  • 15:44:50 | 13 ม.ค. 2565

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi), Bangkok, Thailand


"ซำป้อหุกโจ้ว" หรือ องค์พระประธานทั้งสาม ที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) 

             วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) (Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi)) เป็นวัดจีนชื่อดังที่ตั้งอยู่แถวย่านเจริญกรุง วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อองค์ทวยเทพ โดยผู้คนนิยมเดินทางมาไหว้ขอพรองค์ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ และไหว้องค์ไท่ส่วยเอี๊ยะเพื่อฝากดวงชะตาและสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันในช่วงตรุษจีนของทุกปี


แผนที่ตั้ง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ ประเทศไทย


ประวัติ

             วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ หรือบางทีก็เรียกสั้นๆ ว่า วัดมังกร เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งชื่อวัดเล่งเน่ยยี่ เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว โดยคำว่า "เล่ง" แปลว่า มังกร คำว่า "เน่ย" แปลว่า ดอกบัว และคำว่า "ยี่" แปลว่า วัด

             วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2414 ด้วยสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว วางผังตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ และข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า ซึ่งแต่ละอาคารมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

             - วิหารท้าวโลกบาล เป็นที่ประดิษฐาน "ซี้ไต๋เทียงอ้วง" ซึ่งเป็นเทวรูปเทพเจ้าสี่องค์ในชุดนักรบจีน โดยแต่ละองค์จะถือสิ่งของแตกต่างกัน ได้แก่ พิณ ดาบ ร่ม และเจดีย์ ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษาทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศ

             - อุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน "ซำป้อหุกโจ้ว" ซึ่งเป็นองค์พระประธานทั้งสามของวัด โดยองค์ซ้ายคือ พระอมิตาภพุทธเจ้า ทรงถือดอกบัว แสดงถึงดินแดนสุขาวดี จะประทานพรให้มีความสุขความเจริญ องค์กลางคือ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ทรงถือลูกแก้ว จะประทานพรในเรื่องหน้าที่การงาน และความสำเร็จ และองค์ขวาคือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยพุทธเจ้า ทรงถือรัตนเจดีย์ จะประทานพรให้สุขภาพแข็งแรง ได้หมอดีรักษา นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระอรหันต์อีก 18 องค์ หรือที่เรียกว่า "จับโป๊ยหล่อหั่ง" อีกด้วย

             - วิหารเทพเจ้า เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าต่างๆ อีกหลายองค์ เช่น องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ" เทพเจ้าแห่งโชคลาภ "องค์ไท้ส่วยเอี๊ยะ" เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา และ "องค์หั่วท้อเซียงซือกง" เทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดา

             วัดเล่งเน่ยยี่ได้รับพระราชทานชื่อวัดเป็นภาษาไทยว่า "วัดมังกรกมลาวาส" จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2455 


วัดมังกรกมลาวาสตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุง


ซุ้มประตูทางเข้าวัดมังกรกมลาวาส


บรรยากาศผู้คนที่มาไหว้ขอพรองค์ทวยเทพ


องค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์


องค์สกันทะโพธิสัตว์


พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน


องค์เจ้าแม่กวนอิม


ท้าวกุเวร และ ท้าวธตรัฐ


ท้าววิรุพิหก และ ท้าววิรุปักษ์


การเดินทางไปวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

             - รถยนต์ (Car) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) มีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

             - รถไฟใต้ดิน (MRT) ลงสถานีวัดมังกร และเดินต่อไปยังวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

             - รถประจำทาง (Bus) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นรถประจำทางสาย 542 ฝั่งพงหลี ไปลงที่เยาวราช แล้วเดินข้ามถนนไปเข้าซอยมังกรเพื่อไปออกถนนเจริญกรุง จากนั้นข้ามถนนไปยังวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 – 45 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 07:00 น. - 18:00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                       (Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi), Bangkok, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. - 18:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

                       โทรศัพท์ : (+66) 02-222-3975

                       เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Wat.Mangkonkamalawat.Temple/

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                         เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th

                                         เว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส https://www.bts.co.th

                                         เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://www.mrta.co.th

                                         เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th

                                         เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org    

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ