วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (7,050)
  • ByWebmaster
  • 15:44:50 | 13 ม.ค. 2565

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi), Bangkok, Thailand


"ซำป้อหุกโจ้ว" หรือ องค์พระประธานทั้งสาม ที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) 

             วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) (Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi)) เป็นวัดจีนชื่อดังที่ตั้งอยู่แถวย่านเจริญกรุง วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อองค์ทวยเทพ โดยผู้คนนิยมเดินทางมาไหว้ขอพรองค์ไฉ่สิ่งเอี๊ยะ และไหว้องค์ไท่ส่วยเอี๊ยะเพื่อฝากดวงชะตาและสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันในช่วงตรุษจีนของทุกปี


แผนที่ตั้ง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ ประเทศไทย


ประวัติ

             วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ หรือบางทีก็เรียกสั้นๆ ว่า วัดมังกร เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งชื่อวัดเล่งเน่ยยี่ เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว โดยคำว่า "เล่ง" แปลว่า มังกร คำว่า "เน่ย" แปลว่า ดอกบัว และคำว่า "ยี่" แปลว่า วัด

             วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2414 ด้วยสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว วางผังตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ และข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า ซึ่งแต่ละอาคารมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

             - วิหารท้าวโลกบาล เป็นที่ประดิษฐาน "ซี้ไต๋เทียงอ้วง" ซึ่งเป็นเทวรูปเทพเจ้าสี่องค์ในชุดนักรบจีน โดยแต่ละองค์จะถือสิ่งของแตกต่างกัน ได้แก่ พิณ ดาบ ร่ม และเจดีย์ ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษาทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศ

             - อุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน "ซำป้อหุกโจ้ว" ซึ่งเป็นองค์พระประธานทั้งสามของวัด โดยองค์ซ้ายคือ พระอมิตาภพุทธเจ้า ทรงถือดอกบัว แสดงถึงดินแดนสุขาวดี จะประทานพรให้มีความสุขความเจริญ องค์กลางคือ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า ทรงถือลูกแก้ว จะประทานพรในเรื่องหน้าที่การงาน และความสำเร็จ และองค์ขวาคือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยพุทธเจ้า ทรงถือรัตนเจดีย์ จะประทานพรให้สุขภาพแข็งแรง ได้หมอดีรักษา นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระอรหันต์อีก 18 องค์ หรือที่เรียกว่า "จับโป๊ยหล่อหั่ง" อีกด้วย

             - วิหารเทพเจ้า เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปเทพเจ้าต่างๆ อีกหลายองค์ เช่น องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ" เทพเจ้าแห่งโชคลาภ "องค์ไท้ส่วยเอี๊ยะ" เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา และ "องค์หั่วท้อเซียงซือกง" เทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดา

             วัดเล่งเน่ยยี่ได้รับพระราชทานชื่อวัดเป็นภาษาไทยว่า "วัดมังกรกมลาวาส" จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2455 


วัดมังกรกมลาวาสตั้งอยู่ริมถนนเจริญกรุง


ซุ้มประตูทางเข้าวัดมังกรกมลาวาส


บรรยากาศผู้คนที่มาไหว้ขอพรองค์ทวยเทพ


องค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์


องค์สกันทะโพธิสัตว์


พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน


องค์เจ้าแม่กวนอิม


ท้าวกุเวร และ ท้าวธตรัฐ


ท้าววิรุพิหก และ ท้าววิรุปักษ์


การเดินทางไปวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

             - รถยนต์ (Car) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) มีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

             - รถไฟใต้ดิน (MRT) ลงสถานีวัดมังกร และเดินต่อไปยังวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

             - รถประจำทาง (Bus) จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นรถประจำทางสาย 542 ฝั่งพงหลี ไปลงที่เยาวราช แล้วเดินข้ามถนนไปเข้าซอยมังกรเพื่อไปออกถนนเจริญกรุง จากนั้นข้ามถนนไปยังวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 – 45 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 07:00 น. - 18:00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                       (Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi), Bangkok, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. - 18:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

                       โทรศัพท์ : (+66) 02-222-3975

                       เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Wat.Mangkonkamalawat.Temple/

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                         เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th

                                         เว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส https://www.bts.co.th

                                         เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://www.mrta.co.th

                                         เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th

                                         เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org    

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ