7 อนุสาวรีย์วีรชน…บรรพบุรุษไทย

  • อ่าน (13,810)
  • ByWebmaster
  • 06:26:04 | 26 พ.ย. 2564

7 อนุสาวรีย์วีรชน…บรรพบุรุษไทย

             ประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น มีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก บางชาติที่เป็นคู่กรณีก็ขับเคี่ยวต่อสู้กันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี เนื่องจากในอดีตนั้นยังเป็นช่วงระยะเวลาสร้างบ้านสร้างเมืองซึ่งแต่ละฝ่ายต่างต้องการผู้คนไว้เป็นกำลังส่งเสริมแสนยานุภาพของแว่นแคว้น สงครามของไทยในประวัติศาสตร์นั้น มีเหตุการณ์เรื่องราวมากมายที่เป็นตำนานแห่งการต่อสู้ การเสียสละของบรรพชนได้ถูกจารึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ให้ลูกหลานไทยได้รับรู้และจดจำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอนุสาวรีย์วีรชนที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญเหล่านั้นด้วย


1. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน

             อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน (Bang Rachan Memorial Park) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 115 ไร่ภายในบริเวณอุทยานค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสวนรุกชาติ บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม โดดเด่นด้วยอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน ได้แก่ พระอาจารย์ธรรมโชติ ขันสรรค์ พันเรือง นายทองเหม็น นายจัน หนวดเขี้ยว นายทอง แสงใหญ่ นายแทน นายโชติ และนายทองแก้ว อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันที่ช่วยต่อต้านทัพพม่าและรักษาบ้านเมืองไว้ได้เป็นเวลายาวนาน ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2310

ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดปี (ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน จะมีการจัดงานวันวีรชนค่ายบางระจัน)

พิกัด GPS : 14°48'19.5"N 100°19'14.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=585


2. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

             อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (Thao Suranari Monument) หรือ อนุสาวรีย์ย่าโม ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูชุมพล ถือสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา หรือ “เมืองย่าโม” อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของวีรสตรีไทยที่ถือเป็นสามัญชนคนแรกในประวัติศาสตร์การสู้รบของชาติไทย โดยครั้งหนึ่งวีรสตรีนามเดียวกันนี้คือท้าวสุรนารีซึ่งมีนามเดิมว่า คุณหญิงโม ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา เคยนำชาวบ้านสู้รบกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์จากเวียงจันทน์อย่างกล้าหาญจนสามารถปกป้องบ้านเมือง ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพฯ ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2369 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็น "ท้าวสุรนารี" มานับแต่นั้น

ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดปี (ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด)

พิกัด GPS : 14°58'29.1"N 102°05'53.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=254


3. อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

             อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (Thao Thep Kasattri Thao Sri Sunthon Monument) ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณวงเวียนสี่แยกท่าเรือ เมืองภูเก็ต รูปหล่อของวีรสตรีทั้งสองคือคุณหญิงจันและคุณหญิงมุก อยู่ในชุดโจงกระเบน สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มตะเบงมาน และมือทั้งสองถือดาบ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2510 เพื่อสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของวีรสตรีเมืองถลางที่ได้ต่อสู้กับกองทัพทหารพม่าให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังจากที่กองทัพพม่าได้ตั้งล้อมเมืองอยู่เป็นเวลาถึง 1 เดือนโดยในท้ายที่สุดต้องยกทัพถอยกลับไป เมื่อจบการทำศึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดกล้าฯ แต่งตั้งคุณหญิงจันเป็นท้าวเทพกระษัตรี  และคุณหญิงมุกเป็นท้าวศรีสุนทร  

ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดปี (ในวันที่ 13-15  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดงานบวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ฯ)

พิกัด GPS : 7°58'51.8"N 98°21'49.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=116    


4. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

             พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (Somdet Phra Suriyothai Monument) ตั้งอยู่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยาที่ทรงได้รับการสดุดีพระเกียรติ ให้ทรงเป็นพระวีรกษัตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระองค์หนึ่ง และเป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัยเป็นพระรูปหล่อด้วยสำริด มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร พร้อมด้วยกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยในอดีตทุ่งมะขามหย่องเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างไทยกับพม่าหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่คือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว สิ้นพระชนม์บนคอช้าง

ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดปี (ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีการจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัยที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ)

พิกัด GPS : 14°23'01.8"N 100°31'34.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=256


5. อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

             อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก (Phraya Pichai Dab Hak Monument) ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติ และเสียสละ ครั้งที่พระยาพิชัยครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี โดยเมื่อปี พ.ศ. 2316 พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองพิชัย ทว่าท่านได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังสามารถรบจนได้ชัยชนะเหนือทัพพม่า ด้วยวีรกรรมดังกล่าวท่านจึงได้สมญานามว่า "พระยาพิชัยดาบหัก" พระยาพิชัยดาบหักถือเป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษของชาติในยุคปลายกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี      

ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดปี (ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม ของทุกปี จะมีการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)

พิกัด GPS : 17°37'47.0"N 100°05'50.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=756 


6. พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

             พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument) ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารช้างศึกเจ้าพระยาไชยานุภาพออกกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชของพม่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าและได้ประกาศอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไป เมื่อชนะศึกแล้วจึงได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันกองทัพบกได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาครอบพระเจดีย์องค์จริงเอาไว้

ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดปี (ในวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

พิกัด GPS : 14°38'00.3"N 100°01'14.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=215


7. พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

             พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Taksin Maharat Monument) ประดิษฐานในลักษณะทรงม้า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ อย่างโดดเด่นอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 หลังจากที่ประชาชนต่างตกอยู่ในอาการโศกเศร้าหมดหวังเมื่อกรุงแตก พระองค์ทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพจนเป็นผลสำเร็จ นอกจากได้รับการเทิดทูนในฐานะของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้บ้านเมืองจากสงครามแล้ว ผู้คนที่เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังมีความเชื่อกันว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การศึกษา และการงาน 

ฤดูกาลท่องเที่ยว : ตลอดปี (ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ )

พิกัด GPS : 13°43'34.4"N 100°29'35.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=228ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
 : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                            บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com   


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ