ไหว้ 8 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย

  • อ่าน (3,368)
  • ByWebmaster
  • 17:17:17 | 15 ต.ค. 2564

ไหว้ 8 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนม

8 Sacred Relics in Nakhon Phanom, Thailand

 

             จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดกับริมแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยลาว ที่นี่จึงมีสภาพทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และมีปูชนียสถานอันทรงคุณค่าทางศาสนาหลายแห่ง โดยเฉพาะองค์พระธาตุและวัดวาอารามที่งดงาม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เหมาะกับการออกทริปทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักสิทธิ์ และขอพร โดยไฮไลท์ของการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมคือการนมัสการองค์พระธาตุทั้งแปด ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม และแต่ละแห่งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดอีกด้วย ซึ่งหากใครพอมีเวลาก็สามารถแวะสักการะได้ทั้งแปดแห่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 
แผนที่ตั้ง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดทั้ง 8 แห่ง ในจังหวัดนครพนม


1. พระธาตุพนม (พระธาตุประจำวันเกิด : วันอาทิตย์)

 

             พระธาตุพนมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ มีประวัติแรกสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 8 และผ่านการบูรณะต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงในปัจจุบัน องค์พระธาตุใช้สถาปัตยกรรมแบบขอม ด้านนอกประดับลวดลายอันวิจิตรงดงาม มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร ด้านบนประดับด้วยฉัตรทองคำ ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า และของมีค่ามากมาย เชื่อกันว่าอานิสงส์แห่งการที่ได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้เป็นผู้มีบุญบารมีและเป็นที่เคารพนับถือ โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีแดง และเชื่อว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุจนครบ 7 ครั้งนั้นถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” และหากใครต้องการมีบุตรก็สามารถมาอธิษฐานขอได้

การเดินทาง : จากตัวเมืองนครพนมไปยังพระธาตุพนม มีระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:00 น. – 20:00 น.

พิกัด GPS : 16°56'33.5"N 104°43'25.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุพนม ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=211 


2. พระธาตุเรณู (พระธาตุประจำวันเกิด : วันจันทร์)

 

             พระธาตุเรณูตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุเรณูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านานโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเจ้าเมืองคนแรก พระธาตุเรณูเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระธาตุแห่งนี้มีอายุประมาณหนึ่งร้อยกว่าปี สร้างขึ้นโดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่า มีความสูง 35 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 8.37 เมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และมีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ ด้านนอกทาสีขาว ตกแต่งลวดลายด้วยศิลปะล้านช้างอย่างวิจิตรงดงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะและพระสารีบุตร รวมทั้งพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และของมีค่ามากมาย เชื่อกันว่าอานิสงส์ของการนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดั่งแสงจันทร์ โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม พวงมาลัย ดอกไม้สีเหลือง น้ำอบไทย ข้าวเหนียวปิ้ง และข้าวพอง

การเดินทาง : จากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุเรณู มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°02'51.8"N 104°40'35.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุเรณู ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=633


3. พระธาตุศรีคุณ (พระธาตุประจำวันเกิด : วันอังคาร)

 

             พระธาตุศรีคุณตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุศรีคุณซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม พระธาตุศรีคุณเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร พระธาตุแห่งนี้มีอายุราวสามร้อยปี มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่องค์เล็กกว่า โดยมีความสูง 24 เมตร ด้านนอกตกแต่งลวดลายศิลปะอย่างวิจิตรงดงามเป็นรูปองค์เทวดาและต้นไม้ บริเวณยอดประดับด้วยฉัตรทอง มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ ภายในบรรจุพระอรหันต์ธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายะนะ ที่นำมาจากประเทศอินเดียเชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้พบแต่ความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีโชคลาภทวีคูณ เจริญด้วยสติปัญญา ลาภ ยศ สรรเสริญโดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 4 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีชมพู

การเดินทาง : จากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุศรีคุณ มีระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°56'41.7"N 104°29'49.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุศรีคุณ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=634 


4. พระธาตุมหาชัย (พระธาตุประจำวันเกิด : วันพุธกลางวัน)

 

             พระธาตุมหาชัยตั้งอยู่ที่วัดธาตุมหาชัย เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวัน องค์พระธาตุนี้มีความแตกต่างจากองค์พระธาตุอื่นตรงที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยม มีความสูง 37 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูงสามเมตร ภายนอกองค์พระธาตุตกแต่งลวดลายเทวดาอย่างวิจิตรงดงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร และพระอนุรุทธเถระ เชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะพระธาตุแห่งนี้ อานิสงส์จะส่งผลให้ประสบแต่ชัยชนะในชีวิต มีศิลปะในการเจรจา และค้าขายร่ำรวย โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกบัว นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะเวียนไปสักการะอีกด้วย เช่น องค์พระพุทธไชยสิทธิ์ และร่างหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนม

การเดินทาง : จากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุมหาชัย มีระยะทางประมาณ 47กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°16'43.6"N 104°27'32.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุมหาชัย ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=635 


5. พระธาตุมรุกขนคร (พระธาตุประจำวันเกิด : วันพุธกลางคืน)

 

             พระธาตุมรุกขนครตั้งอยู่ภายในวัดมรุกขนครซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราวสามร้อยปี พระธาตุมรุกขนครเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน องค์พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุด โดยมีอายุเพียงสามสิบปีเท่านั้น สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี องค์พระธาตุมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า โดยเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ก่ออิฐถือปูน ฐานกว้างด้านละ 20 เมตร สูง 50.9 เมตร ทาสีขาวและตกแต่งลวดลายสีทองอย่างวิจิตรงดงาม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและซุ้มประตู ด้านบนยอดประดับด้วยฉัตรทอง ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้จากการมานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะส่งให้มีแต่ความเจริญ รอบรู้ และทำการค้ารุ่งเรือง โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกบัว

การเดินทาง : จากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุมรุกขนคร มีระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°05'48.0"N 104°45'44.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุมรุกขนคร ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=636 


6. พระธาตุประสิทธิ์ (พระธาตุประจำวันเกิด : วันพฤหัสบดี)

 

             พระธาตุประสิทธิ์ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุประสิทธิ์ซึ่งเป็นเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม พระธาตุประสิทธิ์เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี องค์พระธาตุนี้สร้างจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมบางส่วน มีความกว้างด้านละ 7.20 เมตร สูง 24.52 เมตร ด้านบนประดับด้วยยอดฉัตร องค์พระธาตุทาสีขาวประดับลวดลายสีทอง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและซุ้มประตู และได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุรวม 14 พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่งคือ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงพระธรรมเทศนา และสถานที่ปรินิพพานมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ เชื่อกันว่าอานิสงส์จากการนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการงาน มีความก้าวหน้าสมดั่งใจหมาย โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 19 ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีแดง

การเดินทาง : จากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุประสิทธิ์ มีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°29'02.9"N 104°05'50.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุประสิทธิ์ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=637 


7. พระธาตุท่าอุเทน (พระธาตุประจำวันเกิด : วันศุกร์)

 

             พระธาตุท่าอุเทนตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุท่าอุเทน ใกล้กับแม่น้ำโขง และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ องค์พระธาตุมีอายุราวหนึ่งร้อยปี สร้างขึ้นแบบก่ออิฐถือปูน มีรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับพระธาตุพนม แต่แตกต่างกันตรงที่มีขนาดฐานเล็กกว่า และสูงกว่าพระธาตุพนม โดยมีความสูง 66 เมตร ด้านนอกตกแต่งลวดลายอย่างงดงาม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ มีความเชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการองค์พระธาตุนี้ อานิสงส์จะส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 21 ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน

การเดินทาง : จากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุท่าอุเทน มีระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°34'54.3"N 104°35'27.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุท่าอุเทน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=638 


8. พระธาตุนคร (พระธาตุประจำวันเกิด : วันเสาร์)

 

             พระธาตุนครตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่มาตั้งแต่แรกสร้างเมืองนครพนม พระธาตุนครเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ พระธาตุแห่งนี้มีอายุราวหนึ่งร้อยปี สร้างโดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 5.85 เมตร สูง 24 เมตร ภายนอกตกแต่งลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ รวมทั้งพระพุทธรูป และของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคให้กับทางวัด เชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้จากการมานมัสการองค์พระธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้เกิดอำนาจวาสนาและบารมี โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีม่วง

การเดินทาง : จากพระธาตุพนมไปยังพระธาตุนคร มีระยะทางประมาณ 50  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°23'29.0"N 104°47'32.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุนคร ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=639 ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                    เว็บไซต์จังหวัดนครพนม http://www2.nakhonphanom.go.th/     

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                    บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com

                    สกุลเงินที่ใช้ : บาท (THB)

                    ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

จังหวัดนครราชสีมา หรือ “เมืองย่าโม” เป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงามของธรรมชาติท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย จึงไม่น่าแปลกใจหากใครหลายๆ คนจะถึงนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกๆ เมื่อต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ทว่าสามารถดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มและครบทุกมิติ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Khoa Yai National Park) พื้นที่มรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ UNESCO คืออุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นานาพันธุ์และเป็นบ้านของสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (Wat Thep Phithak Punnaram) ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ท่ามกลางขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ของปากช่อง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ