สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (4,677)
  • ByWebmaster
  • 15:23:17 | 19 ก.ค. 2564

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Chao Phraya Sky Park, Bangkok, Thailand

 

             สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Sky Park) สวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ทำหน้าที่เป็นทั้งทางเดิน ทางจักรยานสัญจร เป็นทั้งมุมพักผ่อน และจุดชมวิว

 


ประวัติ

             สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เป็นสวนที่เกิดจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า หรือก็คือโครงสร้างเดิมของโครงการรถไฟฟ้าลาวาลิน ที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า 30 ปี จนถูกเรียกขานกันจนติดปากว่า “สะพานด้วน” ให้กลายเป็นทางเดิน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเชื่อมต่อระบบการสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร โดยมีต้นไม้ และพืชพันธุ์ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทาง

             แม้สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาจะมีความยาวเพียง 280 เมตร และกว้างเพียง 8.50 เมตร แต่ก็เป็นทั้งทางเดิน และทางจักรยานสัญจร เป็นทั้งมุมพักผ่อน และจุดชมวิว  โดยทางเดินทำเป็นสโลปทางเดินต่างระดับให้เกิดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่ บริเวณด้านข้างติดตั้งราวกันตกความสูงประมาณ 2-3 เมตร และยังมีลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุบริเวณทางขึ้นลงสองฝั่ง ทั้งฝั่งสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน

             การปรับปรุงสะพานด้วน สู่แลนด์มาร์คแห่งใหม่นี้ มีที่มาจากการจัดทำแผนแม่บทโครงการ “กรุงเทพ 250” ของ กรุงเทพมหานคร และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) ที่ต้องการอนุรักษ์ และฟื้นฟูเมืองย่านเมืองเก่า ให้มีความน่าอยู่ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความหลากหลาย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน”  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575

             ภูมิสถาปัตยกรรมของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยามุ่งเน้นการใช้งาน บำรุงรักษาง่าย โดยเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร มีต้นมะกอกน้ำเป็นไม้ยืนต้นหลัก และพันธุ์พืชอีกนานาชนิด อาทิ ชาข่อย ใบต่างเหรียญ รัก หญ้าหนวดแมว ยี่โถ ชงโค ต้อยติ่ง เอื้องหมายนา เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ให้เมือง อีกทั้งพืชบนสวนลอยฟ้ายังมีประโยชน์กับแมลงและระบบนิเวศโดยรวมด้วย

             โดยนอกจากสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาจะเป็นเส้นทางเชื่อมการสัญจรระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครแล้ว ยังเชื่อมสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานพระปกเกล้า เขตคลองสาน เข้ากับสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ ในเขตพระนครอีกด้วย ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางสัญจรสู่พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณคลองรอบกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ บริเวณคลองโอ่งอ่าง ซึ่งมีการปรับภูมิทัศน์โดยกรุงเทพมหานคร และย่านอื่น ๆ อาทิ คลองถม สะพานหัน พาหุรัด ปากคลองตลาด เป็นต้น

             นอกจากจะเป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ใช้สำหรับพักผ่อน และออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยออกแบบให้มีจุดชมวิว 360 องศา เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งจุดชมวิวออกเป็น 3 จุด ประกอบด้วย ลานอรุณรุ่ง ใจเจ้าพระยา และลานตะวันรอน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่มีชีวิตชีวา เมื่ออยู่บน “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” เราจะได้เห็นวิวที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา และอาคารสถานที่สำคัญ มีเอกลักษณ์ ที่อยู่โดยรอบทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ อาทิ สะพานพระพุทธยอดฟ้า พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส วัดซางตาครูส วัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน พระปรางค์วัดอรุณ อาคารไปรษณียาคาร ศาลเจ้าพ่อกวนอูคลองสาน รวมถึงตลาดยอดพิมาน และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามด้วย

 
สวนลอยฟ้า ทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 
ภูมิสถาปัตยกรรมของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยามุ่งเน้นการใช้งาน บำรุงรักษาง่าย โดยเลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

 
จากสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานครรวมถึงตึกมหานคร และศาลเจ้ากวนอู

 
สะพานพุทธ

การเดินทางไปสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

             สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 15 นาที มีรถประจำทางสายที่ผ่านใต้สะพานพุทธ ได้แก่ สาย 3, 7ก, 9, 42, 8, 73, 73ก และ 82หากเดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้นที่ท่าสะพานพุทธ ส่วนรถไฟฟ้า MRT สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีสนามไชย ออกทางออก 4

 
ท่าเรือสะพานพุทธ อยู่ติดกับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 5.00 – 20.00 น.

 
ลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุบริเวณทางขึ้นลงสองฝั่ง ทั้งฝั่งสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม

 
บรรยากาศรอบๆ ทางขึ้นลงสวน


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

             ดื่มด่ำกับบรรยากาศของสวนสวยๆ  ทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา และอาคารสถานที่สำคัญที่อยู่โดยรอบสองฝั่งแม่น้ำ

 
สโลปทางเดินต่างระดับของสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 

 


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                         (Chao Phraya Sky Park, Bangkok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 5.00 – 20.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : สะพานพระปกเกล้า ถนนพระปกเกล้า แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                         โทรศัพท์ : -

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         เว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ http://www.bmta.co.th/?q=home

                                         เว็บไซต์รถไฟฟ้าบีทีเอส https://www.bts.co.th

                                         เว็บไซต์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย https://www.mrta.co.th/th/

                                         เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/main/index.php?l=th

                                         เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ