อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (6,075)
  • ByWebmaster
  • 17:15:01 | 20 เม.ย. 2564

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

Pha Taem National Park, Ubon Ratchathani, Thailand


ทัศนียภาพด้านบนผาของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

             อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ โดยมีสิ่งที่น่าสนใจและควรไปเที่ยวชมมากมาย เช่น ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณริมหน้าผา เสาเฉลียงยักษ์ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและสายลมนับล้านปีจนมีรูปร่างแปลกตา จุดชมวิวแม่น้ำโขงจากบนหน้าผาสูง และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย


แผนที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย


ประวัติ

             อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่ในความดูแลของสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีพื้นที่ติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 212,500 ไร่ กินอาณาบริเวณถึง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงซึ่งมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่งและไม้เต็งรัง มีหน้าผาสูงชันหลายแห่ง โดยยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม คือยอดเขาภูจันทร์แดงซึ่งมีความสูงประมาณ 461 เมตร นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีสถานที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น เสาเฉลียงซึ่งเป็นกลุ่มเสาหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ริมหน้าผาที่ยาวที่สุดในประเทศ ลานหิน ดงดอกไม้ และน้ำตกอีกมากมายที่อยู่ในอาณาบริเวณอุทยาน นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติผาแต้มจะอยู่บริเวณลานหินทรายของภูผาขาม  

             นอกจากนี้การเตรียมตัวไปเที่ยวอุทยานให้พร้อมก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากในตอนกลางวันจะมีสภาพอากาศร้อน และแดดแรง นักท่องเที่ยวจึงควรพกอุปกรณ์กันแดดเช่น หมวก หรือ ร่ม และเลือกใส่เสื้อผ้าที่ให้ความทะมัดทะแมงคล่องตัวและระบายอากาศได้ดี อีกทั้งยังควรสวมรองเท้าผ้าใบเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางบริเวณพื้นที่ที่อาจมีความลาดชัน  


ป้ายบอกจุดรอยต่อของภูเขาหิน


แถบหินด้านล่างคือหมวดหินเสาบัว แถบหินด้านบนที่ยื่นออกมาคือหมวดหินภูพาน


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 1 อยู่บริเวณผาขาม


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 1 เป็นภาพช้างและสัตว์สี่ขา ปัจจุบันสีค่อนข้างเลือนลางไปมากแล้ว (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3783)


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 2 อยู่บริเวณผาแต้ม ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ 1 ประมาณ 330 เมตร

 
ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 2 จะเป็นภาพคน ภาพฝ่ามือ ภาพสัตว์ ภาพวัตถุ และภาพรูปทรงเรขาคณิต (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3782)


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 3 บริเวณผาหมอน อยู่ถัดจากภาพเขียนสีบริเวณผาแต้ม ประมาณ 800 เมตร (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3784)


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 3 บริเวณผาหมอน ส่วนใหญ่เป็นภาพคนนุ่งกระโปรง (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3784)


ทัศนียภาพบริเวณผาเจ๊ก ซึ่งเป็นจุดชมวิวบนหน้าผาอีกจุดของอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่มีความสวยงาม (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3785)


จุดชมวิวบริเวณผาเมย (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3786)


บริเวณจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกบนผาแต้ม


จากด้านบนหน้าผาสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและฝั่งลาวที่อยู่ตรงกันข้าม


ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามของแม่น้ำโขงและพื้นที่ป่าด้านล่าง


จากด้านบนจะเห็นว่าในช่วงหน้าแล้ง แม่น้ำโขงได้ลดระดับลงจนในบางช่วงเห็นเป็นสันทรายโผล่ขึ้นมา


เสาเฉลียงซึ่งเป็นเสารูปร่างแปลกประหลาด เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีความสูงประมาณ 20 เมตร


เสาเฉลียงนี้ประกอบด้วยหิน 2 ยุค หินท่อนบนคือหินยุคครีเตเชียส อายุราว 130 ปี ส่วนหินท่อนล่างแนวตั้งเป็นหินทรายในยุคไดโนเสาร์อายุราว 180 ล้านปี


น้ำตกแสงจันทร์เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3793)


การเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพ ไปยัง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถยนต์ มีระยะทางประมาณ 606 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 21 นาที

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพ ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินอุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพ ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ลงที่สถานีอุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 – 10 ชั่วโมง ลงที่สถานีขนส่งอุบลราชธานี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/  


การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองอุบลราชธานีไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีระยะทางประมาณ 91.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 29 นาที 

             เนื่องจากไม่มีรถสาธารณะให้บริการในเส้นทางดังกล่าว นักท่องเที่ยวจึงอาจจะต้องเช่ารถขับหรือเหมารถโดยสารท้องถิ่นไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 06:00 น. – 16:30 น.


เสาเฉลียง แผลงมาจากคำว่า สะเลียง ที่แปลว่า เสาหิน


อัตราค่าเข้าชม

**ค่าเข้าชมอุทยาน

             ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

             ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

**ค่านำยานพาหนะเข้าอุทยาน

             รถจักรยาน : ไม่เสียค่าบริการ

             รถจักรยานยนต์ : 20 บาท

             รถยนต์ 4 ล้อ : 30 บาท


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี  


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ข้อห้ามในการใช้พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติมีดังนี้

             1. ห้ามให้อาหารสัตว์ป่า

             2. ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและพลาสติกเข้ามาในอุทยาน

             3. ห้ามเก็บพันธุ์ไม้และดอกไม้

             4. ห้ามขีดเขียน

             5. ห้ามล่าสัตว์ป่า

             6. ห้ามก่อกองไฟ

             7. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกฮอล์เข้ามา

             8. ห้ามส่งเสียงดัง

             9. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างถิ่นเข้ามา

             10. ห้ามพกอาวุธเข้ามา

             11. ห้ามเดินออกนอกเส้นทาง

             12. ห้ามทิ้งขยะ


เสาเฉลียงเปรียบเสมือนผลงานประติมากรรมจากฝีมือของธรรมชาติ


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

                         (Pha Taem National Park, Ubon Ratchathani, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

                                                 ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06:00 น. – 16:30 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 4525 2581

                         เว็บไซต์ : https://thai.tourismthailand.org/Attraction/อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                         เว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี http://ubonratchathani.go.th/home/

                                         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://i-san.tourismthailand.org/

                                         เว็บไซต์สำนักงานอุทยานแห่งชาติ http://portal.dnp.go.th

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ