สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  • อ่าน (16,762)
  • ByWebmaster
  • 11:36:24 | 22 ธ.ค. 2563

สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Golden Triangle, Chiang Rai, Thailand 

             สามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) นอกจากจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคเนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทยแล้วสามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่สวย โดยเฉพาะยามเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและมีสายหมอกลอยอ้อยอิ่งคลอเคลียอยู่ใกล้ๆ


ประวัติ

             สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (ท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว โดยสามเหลี่ยมทองคำในส่วนของประเทศไทยนั้นอยู่ในเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรือขนาดเล็กขนส่งสินค้าไปยังประเทศจีนและลาว ซึ่งหากมองจากฝั่งไทยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นหมู่บ้านในฝั่งลาวอย่างชัดเจน

             คำว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” มีที่มาจากสองอย่างด้วยกัน อย่างแรกคือมาจากการขายฝิ่นในสมัยก่อนที่ใช้ทองคำในการซื้อขายและฝิ่นก็มีค่ามากเปรียบเสมือนทองดำ (Black Gold) ส่วนที่มาที่สองมาจากการค้าขายบริเวณชายแดนโดยมีทองคำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ในอดีตสามเหลี่ยมทองคำเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นแห่งใหญ่ของโลก แต่เมื่อประเทศไทยได้มีโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ของสมเด็จย่า และทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงภัยจากฝิ่นและสารเสพติด จนชาวไทยภูเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้ยกเลิกการปลูกฝิ่นในที่สุด

             บริเวณสามเหลี่ยมทองคำมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าที่ระลึกหลายอย่าง อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าลายชาวเขา ของกิน ของประดับตกแต่ง นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว และต่างไม่พลาดที่จะถ่ายรูปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง กราบสักการะ “พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาตามตำนานที่เล่าขานกันว่ามีพระพุทธรูปจมอยู่ในแม่น้ำโขงทำให้คนร่วมอาณาจักรเดียวกันในอดีตต้องแยกย้ายกันไปอยู่คนละประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2479 ได้มีการพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่โพล่ขึ้นมากลางน้ำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนในปัจจุบัน ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายปีพ.ศ. 2545-2547 ได้เล็งเห็นว่าควรสร้างแบบจำลององค์พระเจ้าล้านตื้อเพื่อประดิษฐานริมน้ำสามเหลี่ยมทองคำ จึงเป็นที่มาของพระองค์ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงแสนองค์นี้

             นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังนิยมนั่งเรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาทิ จุดบรรจบของพรมแดน ไทย ลาว พม่า นั่งเรือไปคาสิโนที่ตั้งอยู่ที่เมืองต้นผึ้งของฝั่งประเทศลาวโดยต้องทำบัตรผ่านทางที่เมืองเชียงแสน ท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิบสองปันนา และคุนหมิง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวของฝั่งไทยที่อยู่ไม่ไกลจากสามเหลี่ยมทองคำ ได้แก่ ดอยสะโง้ และ พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

             พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น (Opium House Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนตั้งอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยจัดแสดงเรื่องราวและเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับฝิ่น ประวัติความเป็นมา ตั้งแต่ถิ่นกำเนิดของฝิ่นจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เข้ามาสู่อินเดีย โดยอังกฤษซึ่งปกครองอินเดียและทำการค้าขายกับจีนเสียดุลการค้ามหาศาลเพราะต้องการซื้อผ้าไหม ใบชา เครื่องเทศ ฯลฯ จากจีน จึงบีบให้จีนยอมรับการซื้อขายฝิ่นอย่างเสรี ทว่าจีนไม่ยอมจึงเกิดการสู้รบกันเป็นสงครามฝิ่นถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ทางใต้ของจีนหนีภัยสงครามลงมาสู่อินโดจีนและแถบชายแดนไทย ลาว พม่า พร้อมนำเมล็ดฝิ่นติดตัวเข้ามาด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ   


สามเหลี่ยมทองคำมีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว


การตกแต่งอย่างสวยงามบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ


“พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาตามตำนานที่เล่าขานกันว่ามีพระพุทธรูปจมอยู่ในแม่น้ำโขง


สัญลักษณ์ธงชาติประจำประเทศต่างๆ ใน AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ร้านค้ารอบๆ สามเหลี่ยมทองคำ


การเดินทางไปจังหวัดเชียงราย

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย มีระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินเชียงราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที   


การเดินทางไปสามเหลี่ยมทองคำ

             สามเหลี่ยมทองคำตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หากไม่ได้โดยรถยนต์ส่วนตัวนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางสีเขียว สายเชียงราย – เชียงแสน จากสถานีขนส่งเชียงรายนั่งไปลงที่เชียงแสน ค่าโดยสารประมาณ 40 บาท   


เวลาทำการเปิด – ปิด

             สามเหลี่ยมทองคำเปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง (จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ ด่าน ตม.เชียงแสนมีเวลาทำการคือ 8.30 - 18.00 น)


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

             ถ่ายรูปกับป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ริมแม่น้ำโขง ไหว้พระองค์ใหญ่ นั่งเรือไปเที่ยวจุดบรรจบของพรมแดน ไทย ลาว พม่า  แวะไปเที่ยวดอยสะโง้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น


ป้าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ริมแม่น้ำโขง


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


พระเจ้าล้านตื้อที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธา


ด้านหน้าเป็นพระพุทธบาทจำลอง


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ค่าเช่าเรือจากสามเหลี่ยมทองคำไปสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมีราคาประมาณ 300 – 400 บาท เรือสามารถนั่งได้ประมาณ 5 – 6 คน


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

                         (Golden Triangle, Chiang Rai, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม       

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : สามเหลี่ยมทองคำเปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

                                                          (จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ ด่าน ตม.เชียงแสน มีเวลาทำการคือ 8.30 - 18.00 น)  

                         ตั้งอยู่ที่ : สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

                         โทรศัพท์ : -                                

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                          ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย http://www.tourismchiangrai.com

                                          ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดเชียงราย http://www.livinginthailand.com/transportation-cr-th.html

                                          ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ