วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  • อ่าน (6,800)
  • ByWebmaster
  • 11:17:47 | 22 ธ.ค. 2563

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Wat Huay Pla Kang, Chiang Rai, Thailand

             วัดห้วยปลากั้ง (Wat Huay Pla Kang) เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย ด้วยทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาที่รายล้อม และจุดเด่นคือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะแบบจีนผสมล้านนา และองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูง 79 เมตรที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นเป็นสง่า จนชวนให้นึกว่าวัดแห่งนี้คือเมืองจำลองของสวรรค์


ประวัติ

             วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งเพื่อให้เป็นสำนักสงฆ์ จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งศาสนวัตถุ เริ่มตั้งแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน และเจดีย์ โดยพบโชคธรรมเจดีย์นั้นใช้เวลาในการก่อสร้าง 999 วัน โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า “วัดห้วยปลากั้ง”

             ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งถือเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมานมัสการและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก และยังมีความเชื่อกันว่าหากใครมาเยือนวัดแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์

             ความโดดเด่นของวัดห้วยปลากั้งคือ พบโชคธรรมเจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลม เป็นศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในพระมหาพบโชคธรรมเจดีย์ทั้ง 9 ชั้น มีพระพุทธรูปประดิษฐานประจำอยู่แต่ละชั้น ประกอบด้วย

             ชั้น 1 ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรขนาดใหญ่ แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมที่นำมาจากประเทศจีน อินเดีย และพม่า

             ชั้น 2 ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทับยืน

             ชั้น 3 ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทับนั่ง

             ชั้น 4 ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง

             ชั้น 5 ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ

             ชั้น 6 ประดิษฐานหลวงปู่โต พรหมรังสี และหลวงปู่ทวด

             ชั้น 7 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก (ชั้นนี้ถือว่าเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงส์)

             ชั้น 8 ประดิษฐานพระสังกัจจายน์หรือพระศรีอริยเมตไตรย

             ชั้น 9 ประดิษฐานพระอิศวร

             นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ ยังมีพระธาตุประจำปีเกิดจำลองให้กราบสักการบูชา และองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางพบโชค ขนาดความสูง 79 เมตรที่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก สร้างขึ้นจากนิมิตของพระอาจารย์พบโชค นับเป็นประติมากรรมแบบจีนรูปพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยภายในองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมมีลิฟต์ 23 ชั้นให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปได้ (มีค่าขึ้นลิฟต์คนละ 20 บาท) โดยจากชั้น 22-23 จะเป็นชั้นที่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของเชียงรายได้อย่างชัดเจน เชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพ การเงิน การงาน จะได้พรนั้นกลับไป 


องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ภายในวัดห้วยปลากั้ง


ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิม


บริเวณอุโบสถและหอธรรมภายในวัดห้วยปลากั้ง


บรรยากาศอันสงบและสวยงามภายในวัดห้วยปลากั้ง


องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ความสูง 69 เมตรนั้นภายในมีลิฟต์ 23 ชั้นให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้


ความงดงามของวัดและองค์เจ้าแม่กวนอิมเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์


พบโชคธรรมเจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลม เป็นศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานประจำอยู่แต่ละชั้น


ความงดงามของประติมากรรมมังกรสีขาว


ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร


ภาพแลนด์มาร์กที่ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่ของวัดห้วยปลากั้ง


การเดินทางไปจังหวัดเชียงราย

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย มีระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  

             - เครื่องบิน(Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินเชียงราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที


การเดินทางไปวัดห้วยปลากั้ง

             วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ที่ ต.ริมกก อ.เมือง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 17 - 20 นาที ไม่มีรถสาธารณะไปถึง หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว นักท่องเที่ยวต้องจ้างหรือเหมารถให้ไปส่งจะสะดวกที่สุด


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม

สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดห้วยปลากั้ง

             ชมเจดีย์ให้ครบทั้ง 9 ชั้น สักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประจำอยู่แต่ละชั้น สักการะองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ และชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองเชียงรายที่ชั้น 22 – 23

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ทางขึ้นเจดีย์แต่ละชั้นค่อนข้างแคบและสูงชัน ต้องใช้ความระมัดระวัง


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดห้วยปลากั้ง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                          วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

                          (Wat Huay Pla Kang, Chiang Rai, Thailand)

                          ระดับความนิยม : 

                          อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม     

                          เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น.

                          ตั้งอยู่ที่ :  วัดห้วยปลากั้ง 553 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

                          โทรศัพท์ : (+66) 0 5315 0274     

                          เว็บไซต์ : -

                          ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                           ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย http://www.tourismchiangrai.com

                                           ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดเชียงราย http://www.livinginthailand.com/transportation-cr-th.html

                                           ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ