อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

  • อ่าน (4,733)
  • ByWebmaster
  • 12:04:10 | 25 พ.ย. 2563

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

Phimai Historical Park, Nakhon Ratchasima Province, Thailand

             อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai Historical Park) เป็นปราสาทหินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัดที่มีความงดงาม เชื่อกันว่าปราสาทหินพิมายเป็นต้นแบบในการสร้างนครวัดที่เขมร


ประวัติ

             ปราสาทหินตั้งอยู่กลางเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สำคัญของภูมิภาค มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต้ของขอม สันนิษฐานกันว่า “พิมาย” น่าจะมาจากคำว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ” ที่ปรากฏจารึกในภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูที่ระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท

             จากหลักฐานศิลาจารึกและศิลปะการสร้างบ่งบอกว่าเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ประมาณช่วงศตวรรษที่ 16 สำหรับเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบปาปวนผสมผสานกับนครวัด ต่อมาหลังสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1761)  อิทธิพลของวัฒนธรรมของเริ่มเสื่อมลง และมีการสสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมาทำให้เมืองพิมายหมดความสำคัญไปในที่สุด

             ในปีพ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถานของชาติและเริ่มบูรณะในปี พ.ศ.2494 และ พ.ศ.2497 ได้มีการบูรณะองค์ปรางประธานอีกครั้งโดยได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลฝรั่งเศสจนแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ.2507 - 2512  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้กำหนดให้เมืองโบราณพิมายและปราสาทหินพิมายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 โดยมีการอนุรักษ์และบูรณะเป็นอย่างดี

             ปราสาทหินพิมายมีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร ล้อมรอบด้วยคูน้ำมีประตูเมืองทั้งสี่ทิศ ภายในบริเวณปราสาทหิน มีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่

             คลังเงิน ปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานอาคารขนาดใหญ่ ที่เรียกอาคารหลังนี้ว่าคลังเงิน เพราะเคยพบเหรียญสำริดโบราณซึ่งด้านหนึ่งเป็นรูปครุฑหรือหงส์อีกด้านอีกด้านเป็นอักษรโบราณ นอกจากนี้ยังพบทับหลังจำหลักเป็นรูปคนกำลังหลั่งน้ำมอบม้าแก่พราหมณ์ด้วย

             สะพานนาคราช เป็นทางที่ทอดนำไปสู่ตัวปรางค์มีนาคทอดตัวยาวเป็นราวบันได ชูเศียรทั้งเจ็ดแผ่พังพานเปล่งรัศมีอย่างสวยงาม

             พระระเบียง แต่ละด้านมีซุ้มประตูหรือโคปุระชั้นในอยู่กึ่งกลาง และที่สำคัญคือกรอบประตูด้านทิศใต้มีจารึกบนแผ่นหินเป็นอักษรเขมรโบราณกล่าวถึงการสร้างเมืองพิมาย

             ปรางค์ประธาน มีขนาดใหญ่ที่สุด สร้างขึ้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 หันหน้าไปทางทิศใต้ต่างจากปราสาทขอมแห่งอื่นๆ สันนิษฐานว่าหันไปทางเมืองพระนคร สลักลวดลายต่างๆ เช่น ลายกลีบบัว ลายประจำยาม ก่อด้วยหินทรายสีขาวทำเป็นชั้นซ้อนขึ้นไปห้าชั้น

             ปรางค์พรหมทัต ก่อด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ภายในปรางค์พบประติมากรรมศิลารูปบุคคลขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิ ชาวบ้านเรียกกันว่าท้าวพรหมทัต แต่นักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นพระบรมรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และพบผู้หญิงนั่งคุกเข่าที่ชาวบ้านเรียกว่า นางอรพิมพ์

             ปรางค์หินแดง ตั้งอยู่ด้านขวาของปรางค์ประธาน ก่อด้วยหินทรายสีแดง มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 ในสมัยพระเจ้าวรมันที่ 2 ซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย และได้พบศิวลึงค์ในหอพราหมณ์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับปรางค์หินแดงถึงเจ็ดองค์ จึงสันนิษฐานว่าจะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์

             สระน้ำหรือบาราย โบราณสถานเขมรมักมีสระน้ำหรือภาษาเขมรเรียกว่า บาราย เป็นสระที่ขุดขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค บ้างก็เชื่อว่าเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมบริเวณเมืองพิมายมีบารายอยู่หลายแห่ง

             ประตูชัย เป็นหนึ่งในประตูเมืองซึ่งมีอยู่ทั้งสี่ทิศ ประตูชัยอยู่ทางด้านทิศใต้ของปราสาทหินพิมายรับกับถนนโบราณที่ทอดมาจากเมืองพระนครในเขมร

             กุฏิฤๅษี ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงศิลาแลงกับปราสาทเท่านั้น โดยบริเวณที่ตั้งกุฏิฤาษีเป็นจุดสิ้นสุดของถนนโบราณที่มีต้นทางจากเมืองพระนครในเขมร แต่ไม่เหลือร่องรอยถนนไว้ให้เห็นเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน เชื่อกันว่ากุฏิฤๅษีเป็นอโรคยาศาลสร้างขึ้นช่วงรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองแห่งอาณาจักรขอม

             นอกจากเที่ยวชมปราสาทหินพิมายแล้ว หากมีเวลาควรแวะชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเป็นสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุที่สำคัญจากปราสาทแห่งนี้เอาไว้


สะพานนาคราช


บริเวณชาลาทางเดินเข้าสู่ปราสาทประธานภายใน


บริเวณชาลาทางเดิน


ทัศนียภาพปราสาทหินพิมาย


ปรางค์ประธาน


พระพุทธรูปปางนาคปรก


การเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที   

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเร็วสุดประมาณ 5 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ


การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

             อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 60 กม. ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัวสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาย โคราช – พิมาย จากสถานีขนส่งจังหวัด โดยนั่งไปลงด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายได้เลย ค่าโดยสาร 50 บาท


เวลาทำการเปิด
– ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท 


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

             ชมสถาปัตยกรรมส่วนต่างๆ ที่งดงามภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และไม่พลาดชมจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูที่ระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่กล่าวถึงการสร้างเมืองพิมาย


บรรยากาศภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ทั้งปี


ปราสาทหินพิมายสร้างเพื่อนเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบปาปวนผสมผสานกับนครวัด


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ปราสาทหินพิมายมีการจัดงานประจำปี คือ “งานเทศกาล เที่ยวพิมาย” โดยจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือตุลาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อฉลองสมโภชเมืองพิมายที่มีอายุยาวนานนับพันปี และเพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของคนพิมายในสมัยโบราณ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิการแสดงแสง สี เสียง วิมายะปุระ The Musicals การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามแข่งขันเรือลำน้ำจักราช ตลาดย้อนยุค ของดีเมืองพิมาย 12 ตำบล การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงมหรสพต่างๆ


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

                         (Phimai Historical Park, Nakhon Ratchasima Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท  

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : 341/3 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

                         โทรศัพท์ : (+66) 044 471 535     

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา https://nakhonratchasima.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดนครราชสีมา https://www2.nakhonratchasima.go.th/content/cate/8

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ