อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

  • อ่าน (5,266)
  • ByWebmaster
  • 13:53:15 | 28 ต.ค. 2563

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

Thao Suranari Monument, Nakhon Ratchasima Province, Thailand

             อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (Thao Suranari Monument) หรือ อนุสาวรีย์ย่าโม สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดที่มักถูกเรียกชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “เมืองย่าโม” ที่ครั้งหนึ่งวีรสตรีนามเดียวกันนี้เคยนำชาวบ้านสู้รบกับกองทัพจากเวียงจันทน์อย่างกล้าหาญจนสามารถปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ได้


ประวัติ

             อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าประตูชุมพล แวดล้อมด้วยย่านธุรกิจที่คึกคัก ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองที่ระลึก รวมถึงของกินขึ้นชื่อในจังหวัดนครราชสีมา ภาพชินตาของอนุสาวรีย์แห่งนี้จึงไม่เคยว่างเว้นจากผู้คนที่แวะเวียนมากราบสักการะและขอพรจากท้าวสุรนารี หรือ ย่าโมของชาวโคราชเลยตลอดทั้งวัน

             อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของวีรสตรีไทยที่ถือเป็นสามัญชนคนแรกในประวัติศาสตร์การสู้รบของชาติไทย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหล่อด้วยทองแดงรมดำสูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรัม ประดิษฐานอยู่บนฐานไพที สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองสูง 250 เซนติเมตร ภายในบรรจุอัฐิของท้าวสุรนารี รูปหล่อทองแดงรมดำของท้าวสุรนารีหรือย่าโมแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร

             ท้าวสุรนารีมีนามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมาหรือโคราช เมื่อพ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราช คุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพฯ ได้เป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็น "ท้าวสุรนารี" มานับแต่นั้น

             ด้านหลังอนุสาวรีย์ฯ เป็นประตูชุมพล ในอดีตใช้สำหรับลอบดูข้าศึกด้านนอก โดยมีบันไดขึ้นไปยังหอรบ  สมัยก่อนเมืองโคราชมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพง มีประตูเมือง 4 ประตูประจำทั้งสี่ทิศ โดยประตูชุมพลเป็นประตูดั้งเดิมประตูเดียวเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ ส่วนอีกสามประตูคือ ประตูพลล้านด้านทิศตะวันออก ประตูพลแสนหรือประตูน้ำด้านทิศเหนือ และประตูชัยณรงค์หรือประตูผีด้านทิศใต้ เป็นประตูที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิม

             นอกจากมากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้ว ผู้ที่มาที่นี่ยังนิยมมาลอดประตูชุมพลด้วย โดยมีความเชื่อกันว่า หากลอดประตูนี้ 1 ครั้ง จะได้กลับมาโคราชอีกในเร็วๆ นี้ หากลอด 2 ครั้งจะได้มาทำงานหรือมาอยู่โคราช และหากลอด 3 ครั้งจะได้คู่ครองเป็นชาวโคราช นอกจากนี้ทุกปีในวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน จะมีการจัดงานวันฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาร่วมงานประจำปีอันยิ่งใหญ่นี้ได้


อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหล่อด้วยทองแดงรมดำสูง 185 เซนติเมตร หนัก 325 กิโลกรัม


กำแพงเมืองโคราชส่วนบนเป็นรูปใบเสมา ใต้ใบเสมาเจาะช่องเป็นรูปกากบาท เพื่อใช้ลอบดูข้าศึกด้านนอก


กำแพงเมืองแต่เดิมสร้างล้อมรอบเมืองโคราชไว้โดยมีคูน้ำคู่ขนานกันไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อเป็นปราการปกป้องเมืองจากข้าศึกที่จะมาโจมตี


รูปปั้นอนุสรณ์สถานวีรชนคนโคราช


การเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที   

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเร็วสุดประมาณ 5 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ


การเดินทางไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

             อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมา โดยอยู่ระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนชุมพล หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถนั่งรถประจำทางได้หลายสาย อาทิ รถสองแถวสาย 1 รถบัสสาย 2,3,6 และรถปรับอากาศสาย 15


เวลาทำการเปิด
– ปิด

             เปิด 24 ชั่วโมง


อาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

             กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อความเป็นสิริมงคล และลอดซุ้มประตูชุมพลที่อยู่หลังอนุสาวรีย์


เหนือช่องประตูชุมพลมีเรือนไม้หลังเล็ก ๆ เป็นเรือนแบบไทย หลังคามุงกระเบื้อง ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา เรียกว่า “หอรบ” มีไว้สำหรับบัญชาการรบ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ทั้งปี


ประชาชนเดินทางมากราบสุกการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอย่างไม่ขาดสาย


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ผู้ที่มาขอพรและบนบานศาลกล่าวจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้วเชื่อว่าพรนั้นสัมฤทธิ์ มักจะกลับมาแก้บนด้วยสิ่งของที่กล่าวไว้ โดยเชื่อกันว่าการบนด้วยสิ่งที่ย่าโมโปรดปรานที่สุดคือ “เพลงโคราช” ซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองโคราช ทั้งท่วงทำนอง ภาษา และการร่ายรำ


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

                         (Thao Suranari Monument, Nakhon Ratchasima Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม     

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิด 24 ชั่วโมง

                         ตั้งอยู่ที่ : ตั้งอยู่ระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                         โทรศัพท์ : -                                  

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา https://nakhonratchasima.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดนครราชสีมา https://www2.nakhonratchasima.go.th/content/cate/8

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ