วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

  • อ่าน (4,889)
  • ByWebmaster
  • 13:42:12 | 28 ต.ค. 2563

วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

Wat Sala Loi, Nakhon Ratchasima Province, Thailand

             วัดศาลาลอย (Wat Sala Loi) เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” วีรสตรีผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิส่วนหนึ่งของย่าโมด้วย ซึ่งไม่พียงแต่ประวัติเก่าแก่อันน่าสนใจ เพราะวัดแห่งนี้ยังมีอุโบสถสมัยใหม่ที่เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ มาแล้ว


ประวัติ

             วัดศาลาลอยเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดย ท้าวสุรนารีและสามีคือพระยาสุริยเดช ภายหลังจากเสร็จศึกกับกองทัพของเจ้าอนุวงศ์จากเวียงจันทน์ เล่ากันว่าขณะที่ยกทัพจากทุ่งสัมฤทธิ์กลับเมืองนครราชสีมา ท้าวสุรนารีได้แวะพักบริเวณท่าตะโก พร้อมสั่งให้ทหารสร้างแพเป็นรูปศาลาเสี่ยงทายลอยไปตามลำตะคองโดยตั้งจิตอธิษฐานว่า หากแพรูปศาลานี้ลอยไปติดที่ใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ ณ ที่นั้น แพดังกล่าวลอยไปติดที่ริมฝั่งขวาของลำตะคองซึ่งเป็นวัดร้าง ท่านจึงได้สถาปนาขึ้นเป็นวัดและตั้งชื่อให้ว่า “วัดศาลาลอย”           

             เมื่อท้าวสุรนารีถึงแก่อสัญกรรมอัฐิของท่านจึงได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดแห่งนี้ ต่อมาวัดศาลาลอยร้าง จึงมีการย้ายอัฐิไปไว้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชฯ ก่อนที่จะมีการบูรณะวัดศาลาลอยขึ้นอีกครั้ง และย้ายอัฐิบางส่วนหนึ่งจากวัดพระนารายณ์มหาราชฯ กลับมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ดังเดิม

             ภายในวัดศาลาลอยมีอุโบสถอยู่ 2 หลัง เมื่อเข้ามาในวัดสิ่งที่จะเห็นเป็นอันดับแรกคือ อุโบสถหลังปัจจุบันที่ด้านหน้ามีบ่อน้ำอยู่ อุโบสถหลังนี้เป็นผลงานการออกแบบของ รศ. ดร.วิโรฒ ศรีสุโร ปราชญ์สถาปัตยกรรมแห่งลุ่มน้ำโขง เริ่มสร้างใน พ.ศ. 2510 และเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2517 ความน่าสนใจของอุโบสถหลังนี้อยู่ที่ถูกออกแบบให้เป็นทรงเรือสำเภา เพื่อให้เป็นดั่งพาหนะที่จะนำทุกคนไปสู่พระนิพพาน ด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับประติมากรรมส่วนอื่นๆ ทำให้อุโบสถหลังนี้เคยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ใน พ.ศ. 2516 มาแล้วด้วย ภายในอุโบสถถูกออกแบบให้เรียบง่าย มีเพียงพระประธานยืนปางห้ามสมุทรสีขาวที่ห้องท้ายพระอุโบสถเท่านั้น

             นอกจากอุโบสถหลังปัจจุบันแล้ว วัดศาลาลอยยังรักษาอุโบสถหลังเดิมซึ่งเป็นอุโบสถขนาดเล็กที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อแรกสร้างวัดแห่งนี้ อุโบสถหลังเก่านี้เป็นอุโบสถแบบที่เรียกว่า “โบสถ์มหาอุตม์” คือมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพื้นบ้านล้านช้าง บริเวณด้านหน้าอุโบสถหลังเก่ามีเจดีย์องค์เล็กๆ ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของย่าโมอยู่ โดยข้างๆ กันมีอนุสาวรีย์ย่าโมที่จำลองมาจากต้นแบบที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานย่าโมใจกลางเมืองด้วย


อุโบสถทรงเรือสำเภา ณ วัดศาลาลอย


ด้านหน้าอุโบสถทรงเรือสำเภาเป็นบ่อน้ำที่สื่อถึงมหาสมุทร


บรรยากาศภายในอุโบสถถูกออกแบบให้เรียบง่าย มีพระประธานปางห้ามสมุทรองค์สีขาวประดิษฐานอยู่


พระประธานปางห้ามสมุทร


การเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที   

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาเร็วสุดประมาณ 5 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ


การเดินทางไปวัดศาลาลอย

             วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง โดยอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประมาณ 3 กิโลเมตร มีรถสองแถวที่ผ่านหน้าวัดเลยคือสาย 9 (ขาว ฟ้า) และสาย 14 (น้ำเงิน ขาว)


เวลาทำการเปิด – ปิด

             ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดศาลาลอย

             ชมสถาปัตยกรรมของอุโบสถทั้งสองหลัง กราบสักการะพระประธานปางห้ามสมุทรองค์สีขาวในอุโบสถหลังใหม่ และกราบสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพื้นบ้านล้านช้างในอุโบสถหลังเก่า พร้อม สักการะอัฐิและอนุสาวรีย์ย่าโมที่อยู่ข้างๆ กัน


พระพุทธรูปองค์ต่างๆ ภายในวัด


นักท่องเที่ยวสักการะอัฐิย่าโมที่อยู่บริเวณอุโบสถหลังเดิม


ม้านั่งพักผ่อนริมสระน้ำและมุมถ่ายรูปที่ระลึกด้านหลัง


อนุสาวรีย์ย่าโมภายในวัดศาลาลอยที่จำลองมาจากต้นแบบอนุสาวรีย์ที่อยู่ใกล้กับประตูชุมพลใจกลางเมือง 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดศาลาลอย สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

                         (Wat Sala Loi, Nakhon Ratchasima Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม    

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : 205 ซ.1 ถ.ท้าวสุระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา  

                         โทรศัพท์ : (+66) 083 461 2999   

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา https://nakhonratchasima.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดนครราชสีมา https://www2.nakhonratchasima.go.th/content/cate/8

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ