พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (6,400)
  • ByWebmaster
  • 14:20:01 | 29 ก.ย. 2563

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Taksin Maharat Monument, Bangkok, Thailand

             พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Taksin Maharat Monument) ประดิษฐานอย่างโดดเด่นอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2


ประวัติ

             พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานในลักษณะทรงม้า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ความสูงจากเท้าม้าถึงยอดพระมาลา 9 เมตร ฐานอนุสาวรีย์เป็นแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8.90 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.90 เมตร สองด้านของแท่นฐานมีรูปปั้นนูนทั้งหมด 4 ภาพ ถ่ายทอดภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประชาชนในอาการโศกเศร้าหมดหวังเมื่อกรุงแตก ภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพ ภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อสู้ข้าศึก และภาพประชาชนมีความสุขที่กอบกู้อิสรภาพได้ ด้านหน้ามีแผ่นจารึกดวงฤกษ์และข้อความเทิดพระเกียรติอยู่

             ประชาชนได้พร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการหล่อ ในการออกแบบพระราชานุสาวรีย์นี้ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีได้ใช้ใบหน้าของนายทวี นันทขว้าง และนายจำรัส เกียรติก้องเป็นต้นแบบสำหรับปั้นพระพักตร์ และใช้ม้าของกรมทหารม้ารักษาพระองค์บางซื่อจำนวนหนึ่งเป็นแบบสำหรับม้าพระที่นั่ง ทางรัฐบาลได้ให้ประชาชนออกเงินบริจาคสำหรับการสร้างพระบรมราชนุสาวรีย์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกเสียงเลือกแบบซึ่งเสียงส่วนใหญ่เลือกแบบดังที่เห็นในปัจจุบัน  

             พระราชพิธีเปิดและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2497 และในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2497 จึงมีรัฐพิธีเปิดเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ และต่อมาทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสวยราชย์ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นวันถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ฯ โดยจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์วงเวียนใหญ่  

             นอกจากได้รับการเทิดทูนในฐานะของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้บ้านเมืองจากสงครามแล้ว ผู้คนที่เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังมีความเชื่อกันว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการค้าขาย การศึกษา การงาน และสามารถปลดหนี้สินจากการค้าขายได้ ซึ่งว่ากันว่าความเชื่อดังกล่าวนี้เพิ่งมาเริ่มมีเมื่อช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในปี พ.ศ. 2540 นี้เอง ด้วยผู้คนเป็นหนี้สินกันมากจึงมากราบไว้ขอพรจากพระองค์  

             บริเวณรอบๆ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดเป็นสวนขนาดย่อมที่ได้รับการตกแต่งสวยงาม และในช่วงเย็นๆ จะมีประชาชนมาออกกำลังกายที่สวนแห่งนี้เป็นประจำ


พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณวงเวียนใหญ่


พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐานในลักษณะทรงม้า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ


สองด้านของแท่นฐานมีรูปปั้นนูนทั้งหมด 4 ภาพ ถ่ายทอดภาพประวัติศาสตร์การกอบกู้อิสรภาพ


บรรยากาศสวยงามในยามเย็น


ฐานอนุสาวรีย์เป็นแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8.90 เมตร ความสูงจากเท้าม้าถึงยอดพระมาลา 9 เมตร


การเดินทางไปพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน

             รถโดยสารประจำทางสาย 149, 21, 37 (ปอ.), 529, 7ก, 85, 9 (ปอ.)

             รถไฟใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล MRT BLUE LINE, สายสีลม SILOM LINE


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง    


รอบๆ พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นสวนขนาดย่อมที่ได้รับการตกแต่งสวยงาม


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

             สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชคือกราบสักการะดวงพระวิญญาณเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบริเวณฐานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จะมีแท่นจารึกบทสักการะอยู่  


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีมีพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                         (Taksin Maharat Monument, Bangkok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม     

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

                         ตั้งอยู่ที่ : บริเวณวงเวียนใหญ่ ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

                         โทรศัพท์ : -                                  

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2HIt51t

                                         ศูนย์ข้อมูลการเดินทางกรุงเทพมหานคร https://www.transitbangkok.com/th/

                                         ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ