พระธาตุพนม (พระธาตุประจำวันเกิด : วันอาทิตย์) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

  • อ่าน (12,072)
  • ByWebmaster
  • 15:53:29 | 11 ธ.ค. 2562

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

Phra That Phanom, Nakhon Phanom, Thailand


พระธาตุพนมถือเป็นระธาตุประจำวันอาทิตย์

             พระธาตุพนม (Phra That Phanom) ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดนครพนม ด้วยสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุแบบเดียวกันกับปราสาทขอม ภายในบรรจุพระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ นั่นคือพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีของมีค่ามากมายโดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม นอกจากนี้พระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีผู้กล่าวว่าแม้ใครมีโอกาสมานมัสการองค์พระธาตุแม้เพียงสักครั้งก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต และเชื่อกันว่าอานิสงส์จะส่งผลให้เป็นผู้มีบุญบารมีและเป็นที่เคารพนับถือ


แผนที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย 


ประวัติ

             พระธาตุพนม ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารภายในอำเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุรูปทรงสี่เหลี่ยมศิลปะแบบขอม ประดับลวดลายอันวิจิตรงดงาม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 1200 – 1400 โดยมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร มีชื่อเดิมว่า "ธาตุปะนม" ตามจารึกที่ปรากฏในแผ่นทองสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กแห่งนครเวียงจันทน์ผู้บูรณะ ตามตำนานกล่าวว่าองค์พระธาตุสร้างขึ้นราว พ.ศ. 8 สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร นำโดยพญาศรีโคตรบูรกับท้าวพญาอีกห้าพระองค์ ร่วมกับพระอรหันต์ 500 รูป นำโดยพระมหากัสสปะเถระ ได้นำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในพระธาตุด้วยดังนั้นพระธาตุนี้จึงเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวไทยและชาวลาว ทุกวันจะมีการเวียนเทียนรอบพระธาตุ กราบพระธาตุ และบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ปิดทองคำเปลวกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีแดง และเชื่อว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุจนครบ 7 ครั้งถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” และหากใครต้องการมีบุตรก็มาอธิษฐานขอได้ นอกจากนี้ในพิธีราชาภิเษกทุกรัชกาลจะต้องมานำน้ำจากที่นี่ไปร่วมพิธีด้วย รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะได้รับพระราชทานน้ำอบและผ้าคลุมพระธาตุจากองค์พระมหากษัตริย์ และในช่วงวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 จะมีงานนมัสการพระธาตุเป็นประจำทุกปี

             ภายในองค์พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งของมีค่านั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น


ซุ้มประตูวัดพระธาตุพนม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2491


พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานด้านหน้าพระธาตุ


ลานนมัสการองค์พระธาตุและพระพุทธรูปปางต่างๆ


บริเวณทางเข้าไปยังลานด้านใน


องค์พระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสีขาวประดับลวดลายสีทองอย่างงดงาม


เจดีย์รายรอบองค์พระธาตุ และกำแพงแก้ว และซุ้มประตูที่สลักลวดลายอย่างงดงาม


คำนมัสการพระธาตุพระพนม


ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปมากมาย


องค์พระพุทธรูปที่เก็บรักษาไว้ภายในองค์พระธาตุพนม


องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร


ความสวยงามขององค์พระธาตุขณะพระอาทิตย์ตกดินเมื่อมองจากบริเวณซุ้มประตูด้านหน้าวัด 


การเดินทางไปจังหวัดนครพนม

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดนครพนมโดยรถยนต์ มีระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินนครพนม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             - อื่นๆ (others) จากกรุงเทพ หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ สามารถไปขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และลงที่สถานีขนส่งนครพนม โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปพระธาตุพนม

             - รถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากสถานีขนส่งจังหวัดนครพนมไปยังพระธาตุพนม ระยะทางประมาณ 54.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที หากมาจากท่าอากาศยานนครพนม ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที

             - รถบริการสาธารณะ ภายในจังหวัดนครพนมยังไม่มีรถโดยสารหรือรถสองแถวประจำทางมีเพียงรถสามล้อเครื่องหรือรถสกายแล็ปเท่านั้น ราคาแล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ราคา 20 บาทแล้วแต่ระยะทาง 


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น. 


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี แต่หากมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีงานนมัสการพระธาตุพนม (Prathat Phanom Festival) ที่บริเวณองค์พระธาตุ  นอกจากนี้ยังมีพิธีแห่พระอุปคุตที่ริมแม่น้ำโขงพิธีคารวะองค์พระธาตุพนม ถวายข้าวพีชภาค (ผลผลิตทางการเกษตร) พิธีเชื่อมสายสิญจน์สองฝั่งโขงระหว่างพระธาตุพนมแห่งราชอาณาจักรไทยกับพระธาตุศรีโคตรบอง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การรำบูชาองค์พระธาตุพนม แห่กองบุญถวายองค์พระธาตุพนม และในระหว่างวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานนมัสการองค์พระธาตุ


องค์พระธาตุพนมที่มีฉากหลักเป็นท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดิน


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พระธาตุพนม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

                       (Phra That Phanom, Nakhon Phanom, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 20.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

                       โทรศัพท์ : (+66) 042-540-150

                       เว็บไซต์ : http://www.watthat.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th/

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางในนครพนม http://www2.nakhonphanom.go.th/content/cate/3

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่ง เพราะเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทยโสธร (Wat Phra Buddhabat Yasothon) เป็นวัดที่มีความสวยงามจากหมู่อาคารสีขาวท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมมาเที่ยวชมวัดและสักการะโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาอันได้แก่ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึกโบราณที่มีอายุราวห้าร้อยปี รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ และพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ของวัดอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดยโสธรที่ควรค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นจุดชมวิวอันน่าประทับใจ ไปจนถึงแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัดวาอารามที่สร้างขึ้นอย่างงดงามให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดศรีเกษมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ผามออีแดง (Pha Mor E Daeng) เป็นหน้าผาที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นปราสาทเขาพระวิหาร ป่าไม้ และบ้านเมืองของกัมพูชาที่อยู่ไกลออกไปได้ ในยามเช้าของช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม ส่วนในยามพระอาทิตย์ตกดินจะมองเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาจากถ้ำเพื่อหากิน นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของผามออีแดงคือภาพจิตรกรรมโบราณที่ถูกสลักไว้ริมหน้าผาซึ่งมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันห้าร้อยปีทีเดียว ถือเป็น Unseen Thailand ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

น้ำตกสำโรงเกียรติ (Samrong Kiat Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด น้ำตกแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่บริเวณด้านบนหน้าผาจะมีแอ่งลานหินขนาดใหญ่รองรับธารน้ำเอาไว้ก่อนที่จะไหลตกลงมาตามชั้นหน้าผา น้ำตกสำโรงเกียรติมีน้ำไหลตลอดปี และจะมีน้ำมากที่สุดในช่วงฤดูฝน บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นจากป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมาเล่นน้ำ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เกาะกลางน้ำ (Koh Klang Nam) เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำในอำเภอเมืองศรีสะเกษ บนเกาะแห่งนี้เป็นสวนสาธาณะขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญหลายแห่ง เช่น หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหอชมเมืองศรีสะเกษได้รอบทิศ และศรีสะเกษอควาเรียมซึ่งเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดศรีสะเกษอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ