สะพานพุทธยอดฟ้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (5,346)
  • ByWebmaster
  • 13:45:19 | 19 เม.ย. 2562

สะพานพุทธยอดฟ้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Phra Phuttha Yodfa Bridge, Bangkok, Thailand


สะพานพุทธยอดฟ้า

             สะพานพุทธยอดฟ้า (Phra Phuttha Yodfa Bridge) หรือสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (Memorial Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างปลายถนนตรีเพชร เขตพระนคร และปลายถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร


แผนที่สะพานพุทธยอดฟ้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ประวัติ

             สะพานพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า ควรสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งพระนครและธนบุรีเข้าด้วยกัน เพื่อขยายพระนครและทำให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น


พระบรมราชานุสาวรีย์พระปฐมบรมราชานุสรณ์ บริเวณเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า

           กรมรถไฟหลวง เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างสะพาน ก่อสร้างโดยบริษัทดอร์แมน ลอง (Dorman Long) ประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์สร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2472 โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสะพานว่า สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิดสะพาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2475 ปัจจุบันสะพานแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

การเดินทางไปสะพานพุทธยอดฟ้า

             - เรือ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือมาลงที่ท่าเรือสะพานพุทธ จากนั้นเดินมายังเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทางประมาณ 100 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 นาที

             - รถประจำทาง มีรถประจำทางที่ผ่านสะพานพุทธยอดฟ้า คือ รถประจำทางสาย 3, 5, 6, 8, 9, 10, 43, 53, 73

             - รถแท็กซี่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถสามล้อได้ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง

เวลาทำการเปิด – ปิด

           เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


การซื้อบัตรเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม

 

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของสะพานพุทธยอดฟ้า

             สะพานพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานเหล็กยาว 229.76 เมตร กว้าง 16.68 เมตร สูงเหนือน้ำ 7.50 เมตร เปิดช่องกว้าง 60 เมตร เพื่อให้เรือใหญ่ผ่านได้สะดวก


โครงสร้างสะพานสร้างเป็นสะพานเหล็กยาว 229.76 เมตร กว้าง 16.68 เมตร

           บริเวณเชิงสะพานพุทธฯ ฝั่งพระนคร เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ สร้างโดยศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ลักษณะเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์เสด็จประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังก์ พระหัตถ์ทรงแตะพระแสงดาบที่วางทอดอยู่อยู่เหนือพระเพลา สูง 4.60 เมตร ต่อมา ได้เสริมแท่นสูงขึ้นไปอีกประมาณ 1 เมตร ฐานกว้าง 2.30 เมตร มีฐานหินอ่อนเป็นที่รองรับพระบรมรูปหล่อ


จารึกระบุข้อมูลประวัติความเป็นมาของสะพานและพระบรมรูป


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


บริเวณเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า ยังเป็นสถานที่ประชาชนนิยมเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปจนถึงสะพานพระปกเกล้าที่ตั้งอยู่ขนานกันทางฝั่งพระนคร มีตลาดกลางคืน สะพานพุทธ เปิดในวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 20.00 - 01.00 น. เป็นแหล่งรวมร้านค้าทั้งอาหาร สินค้าแฟชั่น และงานศิลปะ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ เลือกซื้อสินค้าและชมทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาในเวลากลางคืน 


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม สะพานพุทธยอดฟ้า สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       สะพานพุทธยอดฟ้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                       (Phra Phuttha Yodfa Bridge, Bangkok, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                       ตั้งอยู่ที่ : ถนนตรีเพชร เขตพระนคร และถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                       โทรศัพท์ :  -

                       เว็บไซต์ : https://bit.ly/2YJyn1E

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2HIt51t

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางกรุงเทพมหานคร https://www.transitbangkok.com/th/

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ

14 จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก สุด Wow ทั่วไทย

เวลาที่เราได้เดินทางออกท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ เรามักจะพบอะไรๆที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ วิถีชีวิตใหม่ๆ อาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ แถมยังได้สัมผัสบรรยากาศ ที่ต่างจากที่เราได้สัมผัสเป็นประจำ วันนี้ Palanla เลยจะพาไปสัมผัสวิวพระอาทิตย์ตกดินทั่วไทย ทั้ง 14 จุด ที่เค้าว่ากันว่า เวลาที่พระอาทิตย์ตกในแต่ละที่นั้น มันจะเผยความงามออกมาไม่เหมือนกัน ล้วนแต่แสดงเอกลักษณ์ที่ต่างกัน ทั้งแสง สี ก้อนเมฆ และทิวทัศน์ที่เป็นฉากหลัง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ