วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (6,980)
  • ByWebmaster
  • 13:26:45 | 19 เม.ย. 2562

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Suthat Thep Wararam Ratchaworamahawihan Temple, Bangkok, Thailand


วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

             วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Suthat Thep Wararam Ratchaworamahawihan Temple) ตั้งอยู่ที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ บริเวณถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร นับเป็น 1 ใน 6 วัดสำคัญของประเทศที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนคร ภายในวัดมีพระอุโบสถที่งดงามและมีความยาวมากที่สุดของไทย


แผนที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


ประวัติ

             วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2350 เดิมทีพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โดยมีพระราชประสงค์จะสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง เพื่อเป็นเกียรติแก่พระนคร และเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้า แต่สร้างยังไม่ทันสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน


แผ่นป้ายระบุข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

           ต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างวัดนี้ต่อ โดยทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะเสร็จ

           พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ทำการบูรณะสร้างพระวิหารจนสำเร็จ สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ สัตตมหาสถาน และสร้างกุฏิสำนักสงฆ์ พร้อมพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร” และนิมนต์พระสงฆ์ไปจำวัด


แผนผังภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


การเดินทางไป
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

             - เดิน นักท่องเที่ยวสามารถเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มายังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารระยะทางประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที

             - รถประจำทาง มีรถประจำทางที่ผ่านวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารคือ รถประจำทางสาย 10, 12, 15, 19, 35, 42, 48, 73, 96

             - รถแท็กซี่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือรถสามล้อได้ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง


เวลาทำการเปิด
– ปิด

           เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.


การซื้อบัตรเข้าชม

           ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม 20 บาท


จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของ
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

             วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีพระอุโบสถกว้าง 22.60 เมตร ยาว 72.25 เมตร มีเสาทั้งหมด 62 ต้น นับเป็นพระอุโบสถที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย


ภายในพระอุโบสถ

           ลักษณะพระอุโบสถมีความงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย


พระศรีศากยมุนี (พระโต)

           วิหารคดหรือพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง 156 องค์ บริเวณมุมพระวิหารคดทั้ง 4 มุม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งจะต่างจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเรียงรายอยู่ทั้ง 4 ด้าน ที่เป็นปางสมาธิราบ


บริเวณวิหารคดหรือพระระเบียง

           เก๋งจีนหน้าพระวิหาร เป็นเครื่องศิลาสลัก มีลักษณะเป็นปราสาทแบบจีน ตั้งอยู่บนตั่งขาสิงห์ ล้อมรอบด้วยหินสลักรูปสัตว์


เก๋งจีนหน้าพระวิหาร

           นอกจากนี้ ยังมีปูชนียวัตถุและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เช่น พระสุนทรีวาณี เทพนารีแห่งปัญญาผู้รักษาพระพุทธศาสนา ประดิษฐานที่พระตำหนัก พระวิหารที่ถ่ายทอดความงามมาจากพระวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บานประตูพระวิหารจำหลักด้วยฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเดิมใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งศาลาวิหารทิศ เป็นศาลาทรงไทย 4 หลังเครื่องบนทำด้วยไม้ทรงไทย หอระฆัง ก่อด้วยอิฐถือปูนลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม เป็นต้น


พระสุนทรีวาณี


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           บริเวณด้านหน้าวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ เสาชิงช้า สัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงเทพมหานคร เป็นเสาไม้สีแดงตั้งอยู่บนแท่นหินขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในพระราชพิธีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


บริเวณด้านหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                       (Suthat Thep Wararam Ratchaworamahawihan Temple, Bangkok, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม 20 บาท

                       เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                       โทรศัพท์ : (+66)02-222-6935

                       เว็บไซต์ : https://bit.ly/2TRvBUr

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2HIt51t

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางกรุงเทพมหานคร https://www.transitbangkok.com/th/

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ