วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  • อ่าน (10,403)
  • ByWebmaster
  • 15:57:16 | 24 พ.ค. 2561

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Wat Phra That Doi Suthep, Chiang Mai Province, Thailand

             วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดสำคัญ และถือเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย

           โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพถูกตั้งชื่อตามพระธาตุที่ตั้งอยู่ด้านบนของดอยสุเทพ ซึ่งถือเป็นองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือสืบเนื่องมาช้านาน ทั้งยังถือเป็น พระธาตุประจำตัวของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) อีกด้วย และด้วยความศรัทธานี้เอง ที่ทำให้วัดพระธาตุดอยสุเทพได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อเนื่องมา จนภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม อันยากจะหาชื่นชมได้จากที่อื่น


องค์พระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำตัวของผู้เกิดในปีนักษัตรมะแม 


ทางขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือ บันไดนาค อันเลื่องชื่อ 


สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพ 


องค์พระแหล่งรวมศรัทธาที่ผู้คนเคารพหน้าพระเจดีย์ดอยสุเทพ 


องค์พระงานฝีมือสกุลเชียงใหม่ที่งดงามของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 


แถวระฆังรอบพระธาตุดอยสุเทพ ตามคติมงคลที่เชื่อว่าหากลูบหรือเคาะระฆังจะทำให้ชื่อเสียงกังวานไกลดั่งเสียงระฆัง 


นอกจากบนตัววัด ระหว่างทางเดินขึ้นวัดก็จะมีพระพุทธรูปแบบล้านนาของสมัยใหม่ให้กราบไหว้อีกด้วย 

           และเนื่องจากวัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนดอยสุเทพที่มีความสูงประมาณ 1,053 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และถือเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ จึงสามารถชื่นชมบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่จากจุดชมทิวทัศน์ของวัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน จุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้อีกด้วย


บริเวณสำหรับชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพ


นักท่องเที่ยวที่เก็บบรรยากาศตัวเมืองเชียงใหม่จากจุดชมทิวทัศน์

 

ประวัติของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

           เชื่อกันว่าชื่อของ ดอยสุเทพ นั้นมีที่มาจากตำนานพื้นถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาว่าบนภูเขาบริเวณที่ตั้งของดอยสุเทพนั้น มีฤๅษีชื่อว่าวาสุเทพ หรือสุเทวฤๅษีอาศัยอยู่ ดอยแห่งนี้จึงได้ชื่อตามฤๅษีนั้น แต่สำหรับตำนานของการสร้างพระธาตุขึ้นบนดอยสุเทพนั้น หลายแห่งเล่าตรงกันว่าในปี 1385 (พ.ศ. 1927) ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้ากือนา ผู้เป็นกษัตริย์แห่งเชียงใหม่องค์ที่ 6 ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสู่เชียงใหม่แล้วแยกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งบรรจุไว้ในวัดสวนดอกในตัวเมืองเชียงใหม่ อีกส่วนได้อัญเชิญขึ้นช้างเสี่ยงทายที่มาหยุดอยู่ที่ดอยสุเทพแห่งนี้ จึงมีรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น

           ต่อมา พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุได้รับการบูรณะให้ใหญ่โตและสวยงามขึ้น รวมถึงมีการสร้างบันไดนาค ขึ้นมาสู่วัดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดในเวลาถัดมา และในปี 1934 (พ.ศ.2477) ครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นภิกษุที่ชาวบ้านศรัทธาได้ริเริ่มการสร้าง ถนนจากเชิงดอยขึ้นไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ศรัทธาและนักท่องเที่ยวมาจนถึงทุกวันนี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของวัดพระธาตุดอยสุเทพได้ที่  http://www.sri.cmu.ac.th/~demo/index.php/site/historic_detail/id/5)

           ปัจจุบัน วัดพระธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นพระอารามหลวงชั้นโท อีกทั้งยังได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ รวมถึงยังเป็นศูนย์รวมศรัทธากับสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามในศิลปะล้านนาตั้งแต่อดีตอีกด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพที่ได้รับการบำรุงรักษาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

           วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งในด้านของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยประมาณ 696 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ได้หลายวิธี คือ

 

 

 

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการเที่ยวบินได้ทั้งจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางใต้ 4 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 1.30 – 2 ชั่วโมงเท่านั้น ถือเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินที่ให้บริการ รวมถึงตารางเวลาเพิ่มเติมได้ที่ http://chiangmaiairportthai.com/

             - รถโดยสารประจำทาง บริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่เดินทางไป จ.เชียงใหม่ เนื่องมาจากจำนวนรอบต่อวันที่ค่อนข้างมาก รวมถึงเที่ยวเวลาและผู้ให้บริการที่มีให้เลือกหลากหลาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) (หรือสถานีหมอชิต) และลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3 ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 – 12 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1490, 0-2872-1777 หรือเว็บไซต์ http://www.busticket.in.th และเว็บไซต์ http://www.thairoute.com 

             - รถไฟ เป็นอีกบริการขนส่งสาธารณะสำหรับเดินทางไปเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนยาวในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางยาวประมาณ 11 – 13 ชั่วโมง โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเวลา, ราคา ตลอดจนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://www.railway.co.th/ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1690

             - รถยนต์ / รถรับจ้าง เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเช่นกัน เนื่องจากเป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย และนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกแวะพักหรือท่องเที่ยวจังหวัดระหว่างทางซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้กันได้อีกด้วย

           และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้ว สามารถเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างออกไปประมาณ 22 กิโลเมตร โดยสามารถเลือกเดินทางได้หลายวิธี อาทิ

             - รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีบริการที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่นำรถขึ้นมา แต่เนื่องจากบริเวณทางขึ้นไปวัดเป็นทางขึ้นเขาที่มีโค้งเยอะ นักท่องเที่ยวที่ไม่เชี่ยวชาญเส้นทาง ควรขับรถด้วยความระมัดระวังอย่างมาก และสามารถตรวจดูรายละเอียดของเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่  https://map.google.com


บรรยากาศที่จอดรถหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพ

             - รถโดยสารประจำทางสีแดง หรือที่รู้จักกันในนามของ รถแดง ซึ่งวิ่งวนรอบตัวเมืองเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการรถแดงจากในตัวเมืองมาลงที่เชิงดอยสุเทพ จากนั้นต่อรถแดงขึ้นเขาที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าว เพื่อเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีอัตราค่าบริการคือ รอบละ 40 บาท / คน (ไปกลับ 80 บาท) โดยรถนี้ต้องรอจำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำประมาณ 5-6 คนจึงจะออกเดินทาง ซึ่งใช้เวลารอไม่นานนัก


อัตราค่าโดยสารและคิวรถสำหรับขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ 

             - รถแท็กซี่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีให้บริการทั้งจาก แท็กซี่ของตัวเมืองเชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดและอัตราค่าบริการกรณีเหมาจ่ายได้ที่ http://www.taxichiangmai.com/ หรืออาจเลือกใช้บริการแท็กซี่อย่าง Grabcar ซึ่งเมืองเชียงใหม่มีบริการระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab โดยสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารแต่ละครั้งได้บนหน้าจอก่อนที่จะกดเรียกรถไปยังสถานที่ต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอป Grab ได้ที่ http://grb.to/2F9a2bx  

 

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทได้ ทุกวัน และตลอดเวลา แต่ลิฟต์รางเลื่อนจะให้บริการรอบสุดท้ายในเวลา 18.00 น. นักท่องเที่ยวที่มาถึงหลังจากนั้นต้องใช้บริการบันไดในการขึ้นลง และตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. จะมีการตั้งด่านตรวจที่เชิงดอยสุเทพอีกด้วย

 

อัตราค่าเข้าชม

           นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเข้าชมวัดพระธาตุดอยสุเทพได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สำหรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องเสียค่าบัตรผ่าน 30 บาท/คน

           นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ บริการลิฟต์รางเลื่อน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20 บาท/คน


จุดซื้อบัตรสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ทึ่ต้องการใช้บริการลิฟต์รางเลื่อน

 

การเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ

           หลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะขึ้นไปยังตัววัดได้ 2 วิธีคือ

 

การเดินขึ้นบันไดนาค


บันไดนาค ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ

           บันไดนาคเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของวัดพระธาตุดอยสุเทพ สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงปี 1557 (พ.ศ. 2100) หรือกว่า 400 ปีมาแล้ว ซึ่งบันไดแห่งนี้เป็นทางขึ้นหลักของวัดพระธาตุดอยสุเทพในอดีตก่อนที่จะมีลิฟต์รางเลื่อน ทำให้ได้รับการทำนุบำรุงรักษาสืบเนื่องต่อมา หรือแม้แต่ปัจจุบัน ผู้คนที่ไปเยือนวัดพระธาตุดอยสุเทพหลายคนก็มักจะเลือกเดินขึ้นบันไดนาคแห่งนี้ เพื่อซึมซับบรรยากาศและชื่นชมความงามของบันไดกับธรรมชาติรอบๆ

 

การใช้บริการลิฟต์รางเลื่อน


จุดให้บริการลิฟต์รางเลื่อนสำหรับขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ

           ลิฟต์รางเลื่อนของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เดิมเป็นลิฟต์ไว้ใช้สำหรับขนของ ก่อนจะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยว โดยใช้เวลาเดินทางในแต่ละรอบไม่ถึง 10 นาที 

           ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหน หลังจากขึ้นมาถึงตัววัดพระธาตุดอยสุเทพแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมความงามของสถาปัตยกรรมและศิลปะล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ และเต็มไปด้วยคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของเมืองเชียงใหม่ได้จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาทิ

 

พระธาตุดอยสุเทพ

           พระธาตุดอยสุเทพ หรือพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม เมื่อแรกสร้างสูง 5 วา ก่อนที่จะมีการสร้างเพิ่มจนกลายเป็นสูง 11 วา กว้าง 6 วา พร้อมนำทองคำรูปดอกบัวใส่ยอดเจดีย์ และมีการตีแผ่นทองคำติดที่พระบรมธาตุจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

           พระธาตุดอยสุเทพ ถือเป็นไฮไลท์ส่วนที่สำคัญที่สุดของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประชาชนที่ศรัทธาและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมเดินวนรอบพระธาตุ ซึ่งนอกจากจะเพื่อเก็บภาพความสวยงามที่แตกต่างกันตามมุมต่างๆแล้ว ยังเพื่อเป็นการแสดงความศรัทธาและความเคารพต่อสถานที่แห่งนี้ด้วย

 

หลวงพ่ออุ่นเมือง

 

           หลวงพ่ออุ่นเมืองเป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา สกุลช่างเชียงใหม่ สร้างขึ้นในช่วงคริสศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 400 กว่าปีมาแล้ว ถือเป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปสำคัญที่มีความงามอันโดดเด่นบนพระธาตุดอยสุเทพ ที่ต้องแวะมาสักการะ และ ยกช้างเสี่ยงเสี่ยงทายโชคชะตา กันสักครั้ง โดยเชื่อกันว่าผู้ชายให้ใช้นิ้วก้อยขวา ผู้หญิงใช้นิ้วก้อยซ้ายยก หากคำอธิษฐานจะสัมฤทธิ์ผลจะสามารถยกช้างขึ้นได้

           ทั้งนี้ นอกจากพระธาตุดอยสุเทพและหลวงพ่ออุ่นเมืองแล้ว ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีงานศิลปะที่งดงามอยู่อีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่หลายองค์ที่ล้วนแต่สวยงามตระการตา หรือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งถือเป็นงานจิตรกรรมของล้านนาแรกๆที่ริเริ่มการเขียนแบบตะวันตก รวมไปถึง พระพุทธรูปประจำวันเกิดใกล้กับองค์พระธาตุ ที่ผู้คนมานมัสการด้วยความศรัทธา หรือสถาปัตยกรรมอื่นๆที่มีทั้งศิลปะล้านนาอันทรงคุณค่า หรือผสานเข้ากับศิลปะแบบตะวันตก


พระพุทธรูปปางมารวิชัยและภาพจิตรกรรมอันขึ้นชื่อของวัดพระธาตุดอยสุเทพ 


พระพุทธรูปประจำวันเกิดที่อยู่ใกล้ๆกับองค์พระธาตุดอยสุเทพเช่นกัน 


สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาอันงดงามในวัดพระธาตุดอยสุเทพ


งานไม้แกะสลัก หนึ่งในงานฝีมือขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่ 

           นอกจากสักการะและชื่นชมสถาปัตยกรรมกับศิลปกรรมล้านนาภายในวัด หนึ่งใน กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดพระธาตุดอยสุเทพ ก็คือการชื่นชม ทัศนียภาพของตัวเมืองเชียงใหม่จากจุดชมวิวของวัด อันเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่


จุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่โด่งดัง 


ตัวเมืองเชียงใหม่ที่สามารถมองเห็นได้จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

ฤดูกาลและเทศกาลสำคัญกับการเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ

           นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของวัดพระธาตุดอยสุเทพได้ทุกฤดูกาล โดยฤดูที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมวัดและสัมผัสบรรยากาศบนภูเขา ขณะที่หากมาเยือนในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน) นักท่องเที่ยวต้องเตรียมรับมือกับอากาศร้อน (อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซสเซียสขึ้นไป) และลมมรสุมหน้าร้อน เช่นเดียวกับในฤดูฝน (เดือนกรกฏาคม – เดือนตุลาคม) ซึ่งมักจะมีฝนฟ้าคะนองกะทันหันบ่อยครั้งจนอาจเป็นอุปสรรคต่อการเที่ยวชมได้


นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มมาเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพมากขึ้นในเดือนกันยายน

           นอกจากนี้ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพยังมีงานเทศกาลประจำปีอย่าง ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งจะจัดขึ้นใน คืนก่อนวันวิสาขบูชา 1 คืน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) โดยประชาชนและผู้สนใจจะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพจากด้านล่างของดอยไปจนถึงตัววัด เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร โดยจะมีจุดพักเป็นระยะๆระหว่างทาง

           และนอกจากเทศกาลประจำปีนี้แล้ว ในช่วงวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันขึ้นปีใหม่, วันสงกรานต์ หรือ ฯลฯ วัดพระธาตุดอยสุเทพยังอาจมีกิจกรรมพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะไปอีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถตรวจสอบเวลาในการจัดงานเทศกาลต่างได้ที่หน้าแฟนเพจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/tatchiangmai/

           แต่มีข้อควรระวังคือ ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและอาจทำให้การจราจรติดขัดอย่างมากได้ นักท่องเที่ยวจึงควรวางแผนการเดินทางให้ดี


แม้จะเป็นวันธรรมดา แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวควรใช้เวลาในการเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ ไม่น้อยกว่า 4-5 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าได้ที่ www.accuweather.com

 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

           วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นสัญลักษณ์และแหล่งรวมใจของชาวเชียงใหม่ที่สำคัญ นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ จึงควรแต่งกายสุภาพ งดสวมเสื้อไม่มีแขน และกางเกงหรือกระโปรงสั้น นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมบริเวณรอบๆวัด ควรสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการเดิน เนื่องจากบางบริเวณยังเป็นภูเขาลาดชัด และไม่ออกนอกเส้นทางที่ทางวัดจัดไว้เด็ดขาด 


บันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ต้องระมัดระวังในการเดินเช่นกัน

           นอกจากนี้ บริเวณรอบๆวัดพระธาตุดอยสุเทพยังเต็มไปด้วยร้านจำหน่ายอาหาร, ของทานเล่น รวมไปถึงของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อหาได้ในราคาไม่แพงนัก


แถวร้านจำหน่ายของที่ระลึกและร้าอาหารบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ

           และสำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้ว แต่ยังมีเวลาเหลือ สามารถเลือกที่จะไปเที่ยวชมสถานที่แห่งอื่นๆที่อยู่ไม่ห่างกันนัก อาทิ ดอยปุย, ขุนช่างเคี่ยน หรือเลือกกลับไปเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย และอยู่ไม่ไกลออกไปนักได้ 


วัดพระธาตุดอยสุเทพที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่ต้องหาโอกาสแวะมาสักครั้ง

 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

                       (Wat Phra That Doi Suthep, Chiang Mai Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท

                       เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน แต่ตั้งแต่ 20.00 น. – 6.00 น. จะมีการตั้งด่านตรวจสำหรับการขึ้น-ลง

                                     และทางค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ

                       การท่องเที่ยวในฤดูกาลต่างๆ : ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) เป็นฤดูกาลที่ได้รับความนิยมที่สุดในการท่องเที่ยว

                                                  ระวังอากาศที่ร้อนจัดในเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

                                                  และหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลเนื่องจากนักท่องเที่ยวจะมีปริมาณมาก

                       ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

                       โทรศัพท์ : (+66)053-210-244 

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                                       สำนักงานการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ http://www.cm-mots.com/

                                       Facebook Fanpage การท่องเที่ยวเชียงใหม่ https://www.facebook.com/tatchiangmai/

                                       บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com 

                                       บริการรถเมลล์เชียงใหม่ http://www.cityupdate.in.th/chiangmai/?p=23       

                                       ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่ http://www.airportthai.co.th/chiangmai/th

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ