เมืองบรูกส์ ประเทศเบลเยียม

  • อ่าน (3,973)
  • By Webmaster
  • 16:58:24 | 26 ธ.ค. 2562

เมืองบรูกส์ ประเทศเบลเยียม

Bruges, Belgium


สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมืองอย่างศาลาว่าการเมืองบรูกส์

           เมืองขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความสวยงาม เรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ จากภูมิทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลอง และวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบของชาวเมือง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และยังได้รับตำแหน่งเมืองมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกด้วย


แผนที่ตั้ง สถานีรถไฟกลางเมืองบรูกส์ เมืองบรูกส์ ประเทศเบลเยียม


ประวัติ

           เมืองบรูกส์ (Bruges) เมืองติดทะเลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแห่งนี้ ในอดีตคือเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป แต่ถูกลดความสำคัญลงไป หลังการเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของเมืองแอนต์เวิร์ป จนกลายเป็นเมืองนอกสายตาที่ขาดการพัฒนา และมีความเสื่อมโทรมที่สุดแห่งหนึ่งของเบลเยียม ก่อนที่ต่อมาในปลายศตวรรษที่ 19 สหภาพยุโรปได้เล็งเห็นคุณค่าที่ควรต่อการอนุรักษ์ไว้ของเมืองแห่งนี้ จึงมีการทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อทำการบูรณะบรูกส์ให้กลับมาสวยงามอีกครั้ง จนเกิดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ และเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยือนกันไม่ขาดสาย

           โดยภาพรวมแล้วนอกจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ติดชายทะเล ตัวเมืองยังถูกล้อมไว้ด้วยคูคลองถึงสองชั้น เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกในสมัยอดีต แต่ปัจจุบันการวางผังเมืองแบบนี้ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้บรูกส์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ (Venice of the North) โดยคูคลองเหล่านี้คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมือง จนคุณภาพชีวิตของชาวเมืองกลับมามีความแข็งแรงอีกครั้ง และข้อได้เปรียบอีกอย่างคือบรูกส์ยังคงมีความดั้งเดิมที่ไม่ถูกกลืนกินจากโลกยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้หลายพื้นที่ในยุโรปถูกแทรกแซงไปด้วยโรงงาน ถนนคอนกรีต มลพิษ ฯลฯ ทำให้พูดได้เต็มปากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากยุคเก่าอย่างแท้จริง

           เข้ามาที่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รูปไข่ขนาด 10,000 ตารางเมตร จะเป็นศูนย์กลางสำคัญของบรูกส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก (Unesco) ในปี 2000 และแม้จะมีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมน่าสนใจให้ไปตามเก็บกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างภายในเมืองที่หลากหลายไปด้วยสถาปัตยกรรมบาร็อก (Baroque), กอธิค (Gothic), เฟลมิช (Flemish), เรอเนสซองส์ (Renaissance) มีงานศิลป์ประดับเมืองซึ่งได้รับอิทธิพลจากงานจิตรกรรมสายพริมิทีฟเฟลมิช (School of Flemish Primitive Painting) ที่มีความโดดเด่น และวิจิตรบรรจง ผ่านประติมากรรม ลายฉลุอาคาร ลวดลายแกะสลักตามสถานที่สำคัญของเมือง ฯลฯ มาที่ส่วนของกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เวลามาบรูกส์คงหนีไม่พ้นการล่องเรือชมเมือง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพความสวยงาม เรียบง่าย และเต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมของบรูกส์ เมืองน้องเล็กที่แม้จะไม่ได้เป็นดาวเด่นแห่งยุโรปอย่างบรัสเซลส์ หรือมีอำนาจทางเศรษฐกิจแบบแอนต์เวิร์ป แต่ก็เป็นเมืองที่พร้อมอ้าแขนต้อนรับผู้มาเยือนอย่างน่ารัก และมอบรอยยิ้มอุ่นใจให้แก่ทุกคนอย่างไม่หวงแหน จนอยากกลับมาสัมผัสอีกครั้งเสมอหากมีโอกาส


ประเพณีเดินสวนสนามในเมืองบรูกส์


ทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ในเมืองบรูกส์


การเดินทางจากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรูกส์

           ด้วยความที่เบลเยียมเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ และทั่วถึง ทำให้จากเมืองบรัสเซลส์ซึ่งเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นที่สุดในประเทศ สามารถเดินทางไปยัง เมืองบรูกส์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย

             - รถยนต์ จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ ไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรูจส์ ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

             - รถไฟ จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ ให้ขึ้นรถไฟสาย IC เพื่อไปลงที่สถานีรถไฟกลางเมืองบรูกส์ (Bruges Station) ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวเมืองบรูกส์

           จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ (Markt Square) ใจกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสำคัญอย่างศาลาว่าการเมืองบรูกส์ (Brugels Town Hall) อาคารสไตล์กอธิค (Gothic) ที่ยังคงเป็นที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ของเมืองอยู่จนถึงปัจจุบัน


ทัศนียภาพในมุมต่างๆ ของศาลาว่าการเมืองบรูกส์ที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองบรูกส์

           หอระฆังประจำเมือง (Belfry of Bruges) หอระฆังที่มีความสูงถึง 83 เมตร ที่ด้านบนสุดของหอยังเปิดเป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา และยังทำหน้าที่ส่งเสียงเพลงอันไพเราะจากระฆังจำนวน 48 ใบที่ติดตั้งอยู่ภายในหอ

 


ทัศนียภาพของหอระฆังประจำเมืองเมื่อมองมาจากจุดต่างๆ ของเมือง

           กิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่จะพานักท่องเที่ยวสัมผัสบรูกส์ผ่านลำคลองหลายสายที่ทอดไปทั่วเมือง โดยจะได้ชมอาคารบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองที่เกี่ยวพันกับแม่น้ำอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เริ่มมีการตั้งรกรากที่นี่

 


ทัศนียภาพริมแม่น้ำของเมืองบรูกส์จากกิจกรรมล่องเรือชมเมือง


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี

 
ถนนหนทางตามตรอกต่างๆ ในเมืองบรูกส์


            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว เมืองบรูกส์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        เมืองบรูกส์ ประเทศเบลเยียม

                        (Bruges, Belgium)

                        ระดับความนิยม :

                        อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองบรูกส์, ประเทศเบลเยียม

                        โทรศัพท์ : (+32) 50-44-46-46

                        เว็บไซต์ : https://www.visitbruges.be/en

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศเบลเยียม http://walloniabelgiumtourism.co.uk/

                                         เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบรูกส์ https://www.visitbruges.be/en

                                         เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ