พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

  • อ่าน (2,519)
  • By Webmaster
  • 09:55:57 | 16 ธ.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels, Belgium


สถาปัตยกรรมด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์

             พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม (Royal Museum of Fine Arts of Belgium) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมขนาดใหญ่ของประเทศ ภายในมีงานศิลป์ที่จัดแสดงรวมกว่า 20,000 ชิ้น ซึ่งรวบรวมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน มีคอลเลกชั่นผลงานของศิลปินชื่อดังระดับโลกหลายคน และเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว ตลอดจนงานอีเว้นท์ทางศิลปะที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันหนาแน่นทุกวัน


แผนที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ประวัติ


พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์

             พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม (Royal Museum of Fine Arts of Belgium) พื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานทางด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการทางทัศนศิลป์ ของประเทศแห่งนี้ คือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 1845 จากพระราชกฤษฎีกา (Koninklijk Besluit) (เอกสารที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ทำการออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล และได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของพระมหากษัตริย์กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน) ให้สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวม และจัดแสดงงานศิลป์ของศิลปินชาวเบลเยียม เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลส์จนทุกวันนี้นั่นเอง โดยพิพิธภัณฑ์นี้ คือศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีผลงานศิลป์จัดแสดงอยู่กว่า 20,000 ชิ้น แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก อย่าง เพลง, สถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, จิตรกรรม ซึ่งปรากฎอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการแบ่งส่วนการจัดแสดงออกไปเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อย 6 แห่ง ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน และอาคารหลักที่ใช้เชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆ จะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โบซาร์ อาร์ต (Beaux Arts Architecture) แนวสถาปัตย์ที่ผนวกศาสตร์การออกแบบของสถาปัตยกรรมยุคเก่าเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างงดงาม และมีเอกลักษณ์ ส่วนภายในอาคารนั้นจะแยกออกไปเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยดังนี้

             พิพิธภัณฑ์โอลด์มาสเตอร์ (Oldmasters Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงคอลเลกชั่นผลงานของศิลปินเฟลมิชยุคเก่าตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 18 อาทิเช่น เซอร์ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (Peter Paul Rubens), ปีเตอร์ บรูเกล (Pieter Bruegel) ฯลฯ จนถูกยกให้เป็นแหล่งรวมงานศิลป์เฟลมิชที่ครบครันทั้งในแง่จำนวนชิ้นงาน คุณภาพ และความหลากหลายของงาน

             พิพิธภัณฑ์มากริต (Magritte Museum) เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในวันที่ 2 มิถุนายน 2009 พื้นที่จัดแสดงส่วนใหญ่จะอุทิศให้กับศิลปินร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่าง เรอเน มากริต (Rene Magritte) ศิลปินผู้บุกเบิกสไตล์ภาพเขียนแบบเหนือจริงที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ และกระตุ้นให้ผู้ชมตอบสนองต่อการเสพผลงานของเขาในแง่มุมที่แตกต่างไปจากปกติ โดยที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคอลเลกชั่นผลงานของเรอเน มากริต มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

             พิพิธภัณฑ์ฟิน เดอ ซิเคิล (Fin de Siecle Museum) พื้นที่จัดแสดงผลงานทั้งงานเขียน ประติมากรรม ฯลฯ ที่มีขนาดใหญ่ และแสดงถึงความหลากหลายของพัฒนาการด้านศิลปะของเบลเยียม และเป็นจุดหมายสำคัญของนักศึกษาศิลปะที่ต้องมาเยี่ยมชมกันให้ได้สักครั้ง โดยที่นี่ยังถูกใช้เป็นโซนจัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวที่มีศิลปินหลายคน แวะเวียนมาจัดแสดงผลงานกันเป็นประจำ

           และยังมีส่วนพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กอีกสองแห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เวียร์ต (Wiertz Museum) กับพิพิธภัณฑ์มิวเนียร์ (Meunier Museum) ที่ใช้สำหรับจัดแสดงงานของศิลปินชาวเบลเยียมที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปะของประเทศอย่าง คอนสแตนติน มิวเนียร์ (Constantin Meunier) กับ อองตวน เวียร์ต (Antoine Wiertz) ซึ่งสร้างผลงานที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเอาไว้มากมาย และยังมีงานศิลป์น่าสนใจอีกหลากหลายสไตล์ ให้ผู้เข้าชมได้มาเดินดูกันตลอดทั้งวัน

           เรียกว่าใครที่ชอบในเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปกรรม หรืออยากจะเข้าใจเบลเยียมผ่านแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศิลปะ อยากจะหาสถานที่จรรโลงจิตใจผ่านงานศิลป์อันสวยงาม ประณีต คงไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่าศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของเบลเยียมอย่าง พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียมอีกแล้ว


ภาพเขียนที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์


ภาพเขียนที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์


ภาพเขียนร่วมสมัยที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์


คอลเลกชั่นผลงานของเรอเน มากริต


ประติมากรรมร่วมสมัยที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์


การนำเสนอผลงานจิตรกรรมผ่านสิ่งของแปลกใหม่


ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยของเมืองบรัสเซลส์

 
การออกแบบพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะอย่างมีรสนิยมภายในพิพิธภัณฑ์     

  
ประติมากรรมที่ติดตั้งอยู่รอบนอกของพิพิธภัณฑ์

การเดินทางจากสนามบินบรัสเซลส์ซาเวนเทมไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์

             - รถยนต์ จากสนามบินไปยังสถานีรถไฟกลางของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 32 นาที

             - รถบัส จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัสประจำสนามบิน โดยขึ้นรถบัสหมายเลข 12 ตรงไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ได้เลย ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 34 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.delijn.be/nl/routeplanner/index.html

             - รถไฟ จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้ลงไปขึ้นรถไฟ Airport City Express ที่ชั้นใต้ดินของอาคารเพื่อไปลงที่สถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Station) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.belgiantrain.be/en

การเดินทางจากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ไปยังพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม

             - เดิน จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์  สามารถเดินไปยัง พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม ได้เลย ระยะทางประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 8 นาที

เวลาเปิด-ปิดทำการ


ส่วนจัดแสดงผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม

           พิพิธภัณฑ์โอลด์มาสเตอร์ กับพิพิธภัณฑ์ฟิน เดอ ซิเคิล เปิดวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น / วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11:00 น. – 18:00 น.

           พิพิธภัณฑ์มากริต เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11:00 น. – 18:00 น.

           พิพิธภัณฑ์เวียร์ต กับพิพิธภัณฑ์มิวเนียร์ เปิดวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 10:00 น. – 12:00 น. และ 12:45 – 17:00 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมเฉพาะไกด์ของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา

           พิพิธภัณฑ์ทุกแห่ง ปิดทุกวันจันทร์ (ยกเว้นพิพิธภัณฑ์มากริต) และพิพิธภัณฑ์ภัณฑ์ในเครือพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียมทั้งหมด ปิดทำการในวันที่ 1 ม.ค. / วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนม.ค. / 1 พ.ค. / 1 พ.ย. / 25 ธ.ค. และวันที่ 24 กับ 31 ธ.ค. พิพิธภัณฑ์จะปิดเวลา 14:00 น.

อัตราค่าเข้าชม

           ผู้ใหญ่ (19-64 ปี) ราคา 10 – 15 ยูโร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม / ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 8 – 10 ยูโร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม / นักเรียน-นักศึกษา ราคา 3 – 5 ยูโร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม


งานประติมากรรมภายในพิพิธภัณฑ์

 
ภาพเขียนและงานประติมากรรมที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


บันไดเลื่อนที่ใช้สัญจรไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์


ผลงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่ในส่วนกลางของพิพิธภัณฑ์


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์หลวงแห่งเบลเยียม เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

                        (Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels , Belgium)

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม

                        เวลาเปิด-ปิด : ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการเข้าชม

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองบรัสเซลส์, ประเทศเบลเยียม

                        โทรศัพท์ : (+32) 2-508-32-11

                        เว็บไซต์ : https://www.fine-arts-museum.be/en

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศเบลเยียม http://walloniabelgiumtourism.co.uk/

                                          เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานเมืองบรัสเซลส์ https://www.brussels.be/

                                          เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบรัสเซลส์ https://be.brussels/bruxelles

                                          เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                          เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของเมืองบรัสเซลส์ http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

21 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ปารีส คือเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสและเป็นเมืองแห่งมนตร์ขลังที่อ้าแขนรับ รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับเสน่ห์เมืองเก่าของยุโรปผสานไปกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคปฏิวัติ และความสะดวกสบาย ความทันสมัย รวมไปถึงแฟชั่นใหม่ๆ ที่มีต้อนรับผู้มาเยือนเมืองแห่งนี้อย่างครบครัน

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถาน ดัตช์ ฮอโลคอสต์ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

อนุสรณ์สถาน ดัตช์ ฮอโลคอสต์ (Dutch Holocaust Memorial of Names) ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่โดดเด่นด้วยเขาวงกตกำแพงอิฐและกระจกแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ฮอโลคอสต์ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีเหยื่อชาวดัตช์ผู้เคราะห์ร้ายจำนวน 102,000 คนถูกขับไล่ออกจากประเทศและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในค่ายกักกันนาซีเยอรมัน

อ่านต่อ

หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) หรือฉายา "ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี" (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันมีเสน่ห์โวเลนดัมได้ดึงดูดบรรดาจิตรกรเอกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อย่างเรอนัวร์และปีกัสโซให้เดินทางมาที่นี่ เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผลงานของพวกเขามาแล้ว

อ่านต่อ

กังหันลมแอเดรียน (1779) เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

กังหันลมแอเดรียน (1779) (Windmill De Adriaan (1779)) เป็นกังหันลมขนาดใหญ่ริมแม่น้ำสปาร์เนอร์ และยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองฮาร์เลมอีกด้วย กังหันลมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1779 ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีการบูรณะซ่อมแซมให้ใช้งานได้จริงอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน ภายในอาคารด้านล่างของกังหันลมเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการกังหันลมที่น่าสนใจ และยังสามารถขึ้นไปชมวิวความสวยงามริมแม่น้ำจากระเบียงอาคารด้านบนได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ศาลากลางเมืองฮาร์เลม เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ศาลากลางเมืองฮาร์เลม (Town Hall Haarlem) เป็นอีกหนึ่งอาคารเก่าแก่สไตล์โกธิคที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณจัตุรัสตลาดกลางของเมืองฮาร์เลม อาคารแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีและยังใช้เป็นที่ทำการปกครองเมืองฮาร์เลมอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายภาพสวยๆ ของเมือง และหากมาเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะได้เห็นคู่บ่าวสาวมาทำพิธีแต่งงานกันที่นี่อีกด้วย

อ่านต่อ

มหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลม เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลม (St. Bavo Haarlem) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคอย่างวิจิตรงดงาม โดดเด่นด้วยหอคอยสูง เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮาร์เล็มใกล้กับจตุรัสตลาดกลาง และยังเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเนเธอร์แลนด์อีกด้วย ภายในประดับด้วยกระจกสี ภาพเขียน และโบราณวัตถุต่างๆ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวเมืองฮาร์เลม

อ่านต่อ

จัตุรัสตลาดกลาง เมืองฮาร์เลม ประเทศเนเธอร์แลนด์

จัตุรัสตลาดกลาง (Grote Markt) เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับมหาวิหารเซนต์บาโวฮาร์เลมและศาลากลางเมืองฮาร์เลม บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเพราะรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินถึงกันได้ บริเวณจัตุรัสตลาดกลางจะเปิดเป็นตลาดนัดในวันเสาร์โดยมีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่าย เช่น อาหาร ขนม ผักผลไม้ ดอกไม้ และของใช้ทั่วไป นอกจากการเดินชมตลาดแล้ว ที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองฮาร์เลมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลูกบาศก์ เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

บ้านลูกบาศก์ (Cube Houses) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับศิลปะการออกแบบภายในที่น่าสนใจ มีลักษณะเป็นบ้านทรงลูกบาศก์ที่ตั้งเอียงอยู่บนเสาทรงหกเหลี่ยม ด้านในแสดงให้เห็นถึงการออกแบบห้องต่างๆ และการจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและลงตัวเหมาะกับการใช้ชีวิตในเมืองตามแนวคิดของ Piet Blom ซึ่งเป็นผู้ออกแบบบ้านลูกบาศก์เหล่านี้

อ่านต่อ

โบสถ์เซนต์ลอว์เรน เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

โบสถ์เซนต์ลอว์เรน (Grote of Sint-Laurenskerk) เป็นโบสถ์ประจำเมืองรอตเตอร์ดัม สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคที่ผ่านประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าห้าร้อยปี โดดเด่นด้วยหอคอยสูงที่ด้านบนประดับด้วยนาฬิกา บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยสนามหญ้าและสวนอันร่มรื่น ที่นี่จึงเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยทางโบสถ์จะเปิดให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนหอคอยได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานอีรามัส เมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

สะพานอีรามัส (Erasmus Bridge) หรือสะพานหงส์ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองรอตเตอร์ดัม สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ด้านบนขึงด้วยสายเคเบิลทอดข้ามแม่น้ำ Nieuwe Maas เพื่อเชื่อมพื้นที่ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเมืองรอตเตอร์ดัมเข้าไว้ด้วยกัน บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่สามารถชมวิวสะพานและแม่น้ำได้แบบพาโนรามา เป็นจุดแวะเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ