โบสถ์เซนต์นิโคลัส เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

  • อ่าน (2,988)
  • By Webmaster
  • 16:56:00 | 14 ธ.ค. 2562

โบสถ์เซนต์นิโคลัส เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

St. Nicholas Church, Brussels, Belgium


สถาปัตยกรรมด้านหน้าของโบสถ์

             โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas Church) คือโบสถ์ทางศาสนาคริสต์แห่งแรกๆ ที่สร้างขึ้นมาในเมืองบรัสเซลส์ ตั้งแต่ปี 1125 ตัวโบสถ์เป็นส่วนผสมของสถาปัตยกรรมโรมัน และกอธิค ทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และภายในยังเปี่ยมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่สะสมกันมาหลายร้อยปี จากบรรดาคริสต์ศาสนิกชนในเมืองบรัสเซลส์


แผนที่ตั้ง โบสถ์เซนต์นิโคลัส เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ประวัติ


มรดกทางศาสนาคริสต์ที่จัดแสดงอยู่ภายในโบสถ์

             โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nicholas Church) หากจะหาสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ของชาวเมืองบรัสเซลส์ที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชกโชน และเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของเมืองบรัสเซลส์ โบสถ์เซนต์นิโคลัสแห่งนี้จะต้องติดอยู่ในลิสต์ที่กล่าวมาแน่นอน เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างจากคริสตจักรหลังแรกๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในเมือง โดยโบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณตลาดหลักทรัพย์บรัสเซลส์ (Palais de la Bourse) สร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี 1125 ในสถาปัตยกรรมโรมัน (Architecture of ancient Rome) มีจุดเด่นคือแท่นบูชาขนาดใหญ่ (Choeur) ต่อมาความเสียหายจากเหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศสในปี 1695 ทำให้โบสถ์ได้รับการบูรณะใหม่ โดยมีการเพิ่มส่วนของสถาปัตยกรรมกอธิค (Gothic Architecture) เข้าไปในตัวโครงสร้างเดิมของอาคาร เกิดเป็นโบสถ์ลูกผสมระหว่างสไตล์โรมันกับกอธิคที่มีความโดดเด่น และอยู่คู่เมืองมายาวนานกว่า 900 ปี

           ด้วยความที่เป็นโบสถ์หลักของเมืองมาตั้งแต่แรกเริ่ม จึงไม่น่าประหลาดใจที่นักท่องเที่ยวจะสามารถพบมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าหลายชิ้นภายในตัวโบสถ์ และพานพบเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่ดำเนินไปโดยมีโบสถ์เซนต์นิโคลัสแห่งนี้เป็นฉากหลังสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นหอนาฬิกาที่ชาวเมืองใช้เป็นบรรทัดฐานในการนัดหมายกิจธุระต่างๆ มานานปี, กระจกสีใบใหญ่ที่บอกสถานะความเป็นโบสถ์เอกมาตั้งแต่สมัยโบราณ, เป็นที่เก็บรักษาภาพเขียนทางศาสนาคริสต์ของศิลปินเฟลมิชชื่อดังหลายคน, มีศาลาทองสัมฤทธิ์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของกอร์คัม (Gorcum) นักบวชที่ถูกประหารชีวิตเพราะยืนหยัดในศรัทธาต่อนิกายคาทอลิก นิกายดั้งเดิมที่ชาวบรัสเซลส์ยึดถือเป็นวิถีปฎิบัติมาตั้งแต่เริ่มมีคริสต์ศาสนาเข้ามาแพร่หลายในเมือง ทั้งยังไม่นับรวมงานประติมากรรม จิตรกรรม ฯลฯ ที่อยู่ภายในโบสถ์ซึ่งมีความเก่าแก่ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบรัสเซลส์ อีกหลายชิ้น ทำให้โบสถ์แห่งนี้ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ปักหมุด สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเห็นภาพความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของบรัสเซลส์ หนึ่งในเมืองหลวงที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป


สมบัติเก่าแก่ของเมืองบรัสเซลส์ที่จัดแสดงอยู่ภายในโบสถ์


ประติมากรรมรูปเคารพภายในโบสถ์


แบบจำลองวิถีชีวิตของชาวเมืองบรัสเซลส์ในสมัยอดีตที่จัดแสดงอยู่ในโบสถ์

การเดินทางจากสนามบินบรัสเซลส์ซาเวนเทมไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์

             - รถยนต์ จากสนามบินไปยังสถานีรถไฟกลางของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 32 นาที

             - รถบัส จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัสประจำสนามบิน โดยขึ้นรถบัสหมายเลข 12 ตรงไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ได้เลย ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 34 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.delijn.be/nl/routeplanner/index.html

             - รถไฟ จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้ลงไปขึ้นรถไฟ Airport City Express ที่ชั้นใต้ดินของอาคารเพื่อไปลงที่สถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Station) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที  สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.belgiantrain.be/en

การเดินทางจากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ไปยังโบสถ์เซนต์นิโคลัส

             - เดิน จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ สามารถเดินไปยัง โบสถ์เซนต์นิโคลัส ได้เลย ระยะทางประมาณ 550 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 6 นาที

เวลาเปิด-ปิดทำการ

           วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 10:00 น. – 17:30 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดเวลา 09:00 น. – 18:00 น.


แท่นประกอบพิธีหลักของโบสถ์

อัตราค่าเข้าชม

           เข้าชมฟรี

  
งานประติมากรรมภายในและภายนอกของโบสถ์

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


แท่นสักการะภายในโบสถ์


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว โบสถ์เซนต์นิโคลัส สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       โบสถ์เซนต์นิโคลัส เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

                       (St. Nicholas Church, Brussels , Belgium)

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                        เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 10:00 น. – 17:30 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดเวลา 09:00 น. – 18:00 น.

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองบรัสเซลส์, ประเทศเบลเยียม

                        โทรศัพท์ : (+32) 2-513-80-22

                        เว็บไซต์ : -

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศเบลเยียม http://walloniabelgiumtourism.co.uk/

                                         เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานเมืองบรัสเซลส์ https://www.brussels.be/

                                         เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบรัสเซลส์ https://be.brussels/bruxelles

                                         เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                         เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของเมืองบรัสเซลส์ http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ