พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

  • อ่าน (3,084)
  • By Webmaster
  • 16:52:44 | 6 ก.ย. 2562

พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

Strahov Monaster, Prague, Czech Republic


โบสถ์หลักของพระอารามสตราร์โฮฟ

             พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monaster) พระอารามซึ่งเป็นที่รู้จักจากการมาตั้งรกรากของกลุ่มโรมันคาทอลิกในปี ค.ศ. 1143 เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่คำสอนทางศาสนาคริสต์ ก่อนที่ต่อมาการเข้าปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์จะทำให้พระอารามได้ถูกปิดตัวลง แล้วกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งในปี ค.ศ. 1990 โดยไฮไลท์หลักของที่นี่คือห้องสมุดสตราร์โฮฟ ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี ภายในได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม และมีหนังสือหายาก วัตถุโบราณ ฯลฯ นับเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ และสวยที่สุดประจำเมืองปราก


แผนที่ตั้ง พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก


ประวัติ


หนึ่งในโบสถ์ที่อยู่ในส่วนพื้นที่ของพระอารามสตราร์โฮฟ

             พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monaster) พระอารามอันเก่าแก่แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการสร้างพระอารามเพื่อใช้เป็นสถานที่หลักในการเผยแพร่คำสอนทางศาสนาของท่านบิชอประดับสูง แต่ด้วยสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองค่อนข้างไกล ทำให้ไม่ได้รับความใส่ใจจากประชาชนมากนัก จนมาในปี ค.ศ. 1143 กลุ่มโรมันคาทอลิกที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า ปรีมอนส์สตราเทนเซียนส์ (Premonstratensians) ได้เข้ามาตั้งรกราก และใช้พระอารามแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่คำสอนทางศาสนา แต่ไม่นานระบอบคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีอิทธิพลในสาธารณรัฐเช็ก ได้บีบให้ทางพระอารามต้องปิดตัวลง พระภายในพระอารามหลายรูปถูกกักขัง ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 เมื่อระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลาย เหล่าพระก็ได้กลับมาที่พระอารามแห่งนี้อีกครั้ง และขยายพื้นที่ของพระอารามออกไปอีก


ห้องโถงส่วนศาสนศาสตร์ของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


ห้องโถงปรัชญาที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดสตราร์โฮฟ

           ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ห้องสมุดสตราร์โฮฟ (Strahov Library) ห้องสมุดทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปราก และก่อตั้งมานานกว่า 800 ปี โดยพื้นที่หลักของห้องสมุดนั้นแยกออกเป็นสองห้องโถง คือห้องโถงปรัชญาที่มีความสูงสองชั้น ตัวเพดานตกแต่งด้วยปูนปั้นที่ทำเป็นลวดลายวิจิตรบรรจง มีภาพเขียนที่เป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวสำคัญ ที่ผ่านมาตลอดหลายร้อยปีของพระอาราม กับห้องโถงศาสนศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบในสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก


พื้นที่ส่วนเก็บหนังสือมีค่าของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


หนังสือหายากที่จัดแสดงอยู่ในห้องสมุดสตราร์โฮฟ

           โดยพื้นที่ทั้งสองส่วนมีหนังสือบรรจุอยู่ภายในกว่า 130,000 เล่ม แบ่งเป็นหนังสือหายาก หนังสือเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนาในสมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายชิ้น ปัจจุบันตัวพระอาราม ยังถูกใช้เป็นหอศิลป์ ตลอดจนพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ และเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้มาแสดงผลงานทางศิลปะได้อีกด้วย


การเดินทางจากสนามบินปรากไปยังตัวเมือง

             - รถบัส จากสนามบินปราก ให้ขึ้นรถบัสสาย AE หมายเลข 119 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 48 นาที ก็จะถึง Prague Main Station


การเดินทางจากสถานีขนส่งสาธารณะหลักของเมืองไปยังพระอารามสตราร์โฮฟ

             - รถราง จาก Prague Main Station ให้เดินไปที่ป้ายรถราง เพื่อขึ้นรถรางหมายเลข 15 แล้วเปลี่ยนไปขึ้น รถรางหมายเลข 22 ที่ป้าย Malostranska Station แล้วไปลงที่ป้าย Pohorelec Station ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 36 นาที และเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึง พระอารามสตราร์โฮฟ


เวลาเปิด-ปิดทำการ

           พระอารามสตราร์โฮฟ เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 24-25 ธ.ค.) พื้นที่ภายในพระอาราม เปิดให้เข้าชมเวลา 09:00 น. – 17:00 น.


ซุ้มประตูทางเข้าพระอารามสตราร์โฮฟ


อัตราค่าเข้าชม

           พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monaster) และห้องสมุดสตราร์โฮฟ มีค่าเข้าชมภายใน 120 โครูนาเช็ก สำหรับผู้ใหญ่, 60 โครูนาเช็ก สำหรับเด็ก (อายุ6-15ปี), เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี


นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปพื้นที่ภายในของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี

 
ทางเข้าด้านหน้าห้องโถงทั้งสองของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


โครงสร้างของโบสถ์ต่างๆ ภายในพระอารามสตราร์โฮฟที่มีความงดงาม


           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พระอารามสตราร์โฮฟ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                       (Strahov Monaster, Prague, Czech Republic)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : 120 โครูนาเช็ก สำหรับผู้ใหญ่, 60 โครูนาเช็ก สำหรับเด็ก (อายุ 6-15 ปี), เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี

                       เวลาเปิด-ปิด : พื้นที่ภายในพระอาราม สตราร์โฮฟ เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 24-25 ธ.ค.) เวลา 09:00 น. – 17:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                       โทรศัพท์ : (+420) 233-107-752

                       เว็บไซต์ : https://www.strahovskyklaster.cz/en/

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปราก https://www.prague.eu/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 วันขับรถเที่ยวตะลุยแลปแลนด์

แลปแลนด์ (Lapland) ภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์ (Finland) นับเป็นจุดหมายหลักสำหรับนั่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงพวกเราด้วยที่อยากจะเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวฤดูหนาวแบบขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการพักอยู่ในที่พักแบบกระท่อมหลังคากระจกใสท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมของป่าสนและทุ่งหิมะขาวโพลนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เฝ้ารอชมปรากฏการณ์แสงเหนือวาดลีลาอันสวยงามเหนือท้องฟ้าในยามค่ำคืน และทำกิจกรรมฤดูหนาวสนุกๆ อย่างการนั่งเลื่อนที่วิ่งลากโดยสุนัขฮัสกี้จอมพลัง ขับสโนวโมบิลออกไปตะลุยตกปลาน้ำแข็ง รวมถึงนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ เที่ยวปราสาทหิมะ ไปเที่ยวหมู่บ้านซานต้าและชมเส้นวงกลมละติจูดอาร์กติก (Arctic Circle) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเส้นสำคัญของโลกที่ลากผ่านเมืองโรวาเนียมี

อ่านต่อ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ