นาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

  • อ่าน (3,906)
  • By Webmaster
  • 16:07:31 | 6 ก.ย. 2562

นาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

Astronomical Clock, Prague, Czech Republic


นักท่องเที่ยวที่มารอเยี่ยมชมการแสดงบอกเวลาของนาฬิกาดาราศาสตร์

             นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคุณค่า และประวัติศาสตร์น่าสนใจ โดยสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1410 หน้าปัดนาฬิกาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ วงบนที่ใช้บอกเวลาปกติ กับวงล่างที่มีปฎิทินพร้อมจักรราศี โดยในทุกๆ ชั่วโมง จะมีนักท่องเที่ยวมารอชมการแสดงบอกเวลา ที่ดำเนินมาตลอดหลายร้อยปี ซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวของรูปปั้นต่างๆ ที่ประดับอยู่รอบนาฬิกา รวมถึงกลไกที่สร้างให้อัครสาวกทั้ง 12 คนของพระเยซู ในอิริยาบถที่แตกต่างกันไป เผยออกมาบริเวณหน้าต่างเล็กๆ บนนาฬิกา เรียกว่าเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากมาย


แผนที่ตั้ง นาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก


ประวัติ


บรรยากาศยามค่ำของบริเวณหอนาฬิกาดาราศาสตร์

             นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) เป็นนาฬิกาที่อยู่คู่เมืองปรากมายาวนานกว่า 600 ปี นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีความสวยงาม อันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเต็มไปด้วยรายละเอียดยิบย่อย ที่ประณีต และละเอียดอ่อนที่สุดเท่าที่ศักยภาพของผู้สร้างในสมัยนั้นจะรังสรรค์ขึ้นมาได้ โดยมีการบันทึกเอกไว้ว่านาฬิกานี้ ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1410 โดยการร่วมแรง ร่วมใจกันของบรรดานักดาราศาสตร์ และผู้ทรงภูมิในสมัยนั้น ตัวนาฬิกาฝังอยู่บนตึกศาลาว่าการเมืองเก่า (Old Town Hall) ริมถนนฝั่งทิศใต้ แต่ก็เสียหายไปตามกาลเวลา และถูกบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1865 แต่กระนั้นส่วนประกอบหลักที่สำคัญๆ ส่วนใหญ่ของนาฬิกานั้น ก็ยังเป็นชิ้นส่วนที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มสร้างครั้งแรก และยังคงทำงานได้อย่างดี มาจนถึงปัจจุบันอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ว่าหากนาฬิกาเรือนนี้หยุดเดิน จะเป็นลางร้ายของเมือง โดยส่วนประกอบหลักของนาฬิกาดาราศาสตร์ ถูกแบ่งออกเป็นวงกลมหน้าปัดขนาดใหญ่ 2 วง


วงหน้าปัดด้านบนของนาฬิกาดาราศาสตร์

           เริ่มจากหน้าปัดด้านบน วงด้านนอกสุดของหน้าปัดนั้น เป็นการบอกเวลาที่อิงตามการขึ้นลงของพระอาทิตย์ ซึ่งพอเข็มวนครบชั่วโมงที่ 24 ของวัน จะตรงกับช่วงที่พระอาทิตย์ในเมืองปรากตกดินพอดี และใช้เลขอารบิกในสมัยยุคกลางเป็นตัวแสดงผล แบ่งเป็นช่วงละ 12 ชั่วโมง ให้เวลาเที่ยงวันอยู่ข้างบน กลางคืนอยู่ข้างล่าง ส่วนวงในที่เป็นเลขโรมัน และมีหน้าปัดเป็นสีฟ้ากับสีแดงนั้น จะแบ่งการวัดเวลา ตามสมัยบาบิโลนที่มีความสั้นยาวต่างกันตามฤดูกาล ส่วนสุดท้ายคือหน้าปัดที่เล็กที่สุด ที่มีปลายเข็มบอกเวลา จะมีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ พร้อมอักขระที่หมายถึงกลุ่มดาวต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งเป็นพื้นที่ว่างรอบวงกลม หน้าปัดนี้แสดงถึงตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวที่โคจรอยู่โดยรอบ


วงหน้าปัดด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์

           มาที่หน้าปัดด้านล่าง จะประกอบด้วยวงกลมใหญ่หนึ่งวง พร้อมรูปหอคอยที่ประดับด้วยวงกลมเล็กๆ 12 วง แทนราศี ทั้ง 12 ส่วนวงกลมด้านนอกนั้น เป็นภาพที่แสดงถึงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนของเมืองนั่นเอง และยังมีการแสดงบอกเวลา ในทุกชั่วโมงของช่วงเวลา 09:00 น. – 21:00 น. โดยการแสดงบอกเวลาของนาฬิกาแห่งนี้นั่น เริ่มจากการแสดงท่าทางของรูปปั้นสาวกพระเยซู พร้อมเสียงระฆัง 


ทุกๆ ชั่วโมงจะมีนักท่องเที่ยวมารอการแสดงบอกเวลาของนาฬิกาดาราศาสตร์กันหนาแน่น

           และการเผยตัวตัวของอัครสาวกทั้ง 12 คนของพระเยซู ในอิริยาบถหลากหลาย ผ่านหน้าต่างกระจกเล็ก ที่เปิดออก โดยอัครสาวกแต่ละรูป ล้วนเป็นภาพแทนถึงหมุดหมายสำคัญทางเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริสต์ ที่ผู้นับถือคุ้นเคยกันดี โดยการแสดงบอกเวลานี้ จะมีขึ้นในทุกๆ ต้นชั่วโมงของวัน และมีนักท่องเที่ยวมารอชมกันหนาแน่นทุกรอบ ปัจจุบันนาฬิกาดาราศาสตร์แห่งนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ทรงคุณค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก


การเดินทางจากสนามบินปรากไปยังตัวเมือง

             - รถบัส จากสนามบินปราก ให้ขึ้นรถบัสสาย AE หมายเลข 119 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 48 นาที ก็จะถึง Prague Main Station


การเดินทางจากสถานีขนส่งสาธารณะหลักของเมืองไปยังนาฬิกาดาราศาสตร์

             - เดิน จาก Prague Main Station สามารถเดินทางไปยัง นาฬิกาดาราศาสตร์ ได้เลย ระยะทางประมาณ 800 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 13 นาที


เวลาเปิด-ปิดทำการ

           ตลอดเวลา


อัตราค่าเข้าชม

           เข้าชมฟรี


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) จะมีการแสดงบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง ซึ่งเป็นธรรมเนียมมานับร้อยปี โดยในแต่ละรอบ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามารอชมกันหนาแน่น

 
หน้าปัดของนาฬิกาดาราศาสตร์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตอนกลางวันและกลางคืน


           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว นาฬิกาดาราศาสตร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       นาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                       (Astronomical Clock, Prague, Czech Republic)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี 

                       เวลาเปิด-ปิด : ชมฟรีตลอดเวลา

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                       โทรศัพท์ : (+420) 775-400-052

                       เว็บไซต์ : -

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปราก https://www.prague.eu/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ

อลาคาติ จังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อลาคาติ (Alacati ) เมืองตากอากาศในบรรยากาศสไตล์กรีก โดดเด่นด้วยถนนแคบๆ กับบ้านหินแบบดั้งเดิมทาสีขาว ฟ้า ตกแต่งด้วยสีสันสดใส และกังหันลม ให้กลิ่นอายของซานโตรินี สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศกรีซ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ