ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (7,283)
  • By Webmaster
  • 04:13:01 | 2 ก.พ. 2566

ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

Itsukushima Shrine, Hisoshima, Japan


ประตูโทริอิลอยน้ำ

             ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ (Itsukushima Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เกาะศาลเจ้า หรือศาลเจ้าลอยน้ำ หรือประตูโทริอิลอยน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิม่า (Miyajima) จังหวัดฮิโรชิมะ โดยศาลเจ้าอิสึคุชิมะนี้ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก


แผนที่ตั้ง ศาลเจ้าอิสิกุชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมา


วิหารของศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ

             ศาลเจ้าอิตสึกุชิมะ (Itsukushima jinja) เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตบนเกาะอิตสึกุชิมะ เมืองฮัตสึกาอิจิ จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะอาคารต่างๆ ในศาลเจ้าให้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น


รูปปั้นด้านหน้าศาลเจ้าอิตสึกุชิมะ

           ศาลเจ้าอิตสึกุชิมะก่อสร้างสำเร็จในปี พ.ศ.1711 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากแม่ทัพคิโยโมริ ซึ่งทำให้ศาลเจ้านี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะ โดยในอดีตชาวบ้านสามัญชนจะถูกห้ามไม่ให้ย่างเท้าขึ้นบนเกาะ และต้องเดินทางโดยเรือผ่านเสาประตูที่ลอยอยู่กลางทะเล


สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะ

           ด้านเสาโทริอิของศาลเจ้าอิตสึกุชิมะเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์เป็นประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเล จนดูเหมือนลอยอยู่ในน้ำในช่วงที่น้ำขึ้นสูงและทิวทัศน์ของเสาประตูที่อยู่หน้าภูเขามิเซ็งบนเกาะ ทั้งยังได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในสามทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น (Three Views of Japan) โดยเสาโทริอิถูกสร้างขึ้นในบริเวณนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.1711 แต่เสาที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2418 ตัวเสาทำจากไม้การบูร มีความสูงประมาณ 16 เมตร มีเสาเล็กๆ เป็นฐานรองอีก 4 เสา


การเดินทางจากสนามบินฮิโรชิม่าไปยังตัวเมืองฮิโรชิมา

             - รถลีมูซีนบัส เป็นการเดินทางจะสะดวกที่สุด โดยนักท่องเที่ยวเดินออกจากสนามบินประมาณ 200 เมตร เพื่อมานั่งรถจากสถานี Hiroshima Airport ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ในการเข้าสู่ตัวเมืองฮิโรชิม่า ลงสถานี Hiroshima Station Shinkansen หรือ HIROSHIMA STATION ค่าโดยสารสำหรับตั๋วเที่ยวเดียวราคาประมาณ 1,300 เยน ส่วนตั๋วไปกลับ ราคาประมาณ 2,360 เยน โดยมีกำหนดใช้ภายใน 7 วัน


การเดินทางไปยังเกาะมิยาจิมะ

             - รถไฟฟ้า นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถไฟจาก JR Hiroshima Station สาย Sanyo Line - JR Miyajimaguchi Station แล้วต่อเรือเฟอรี่มาลงที่เกาะมิยาจิม่า (Matsudai Kiden Miyajima Ferry Terminal) ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อย โดยเรือ JR Nishinihon Miyajima Ferry มีบริการเรือเฟอร์รี่ทุกประมาณ 15 นาที ใช้เวลาในการข้ามไปยังเกาะมิยาจิมะประมาณ 10 นาที


การเดินทางไปยัง ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine)

             - เดินเท้า หลังจากมาถึงเกาะมิยาจิมะแล้ว เดินไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงศาลเจ้าอิตสึกุชิมะ หรืออีกทางเลือกหนึ่งจะมีเรือโอโทริอิออกจากเกาะมิยาจิมะล่องไปเทียบกับเสาโอโทริอิขนาดยักษ์นี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากชมเสาโอโทริอิลอยน้ำก็สามารถไปใช้บริการได้


เวลาทำการเปิด-ปิด


ส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอิตสึกุชิมะที่ตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิม่า

           เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06:30 - 18:00 น. ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามฤดูกาล


การซื้อบัตรเข้าชม


กวางที่อาศัยอยู่ในเกาะมิยาจิมะนี้มีจำนวนกว่า 500 ตัว

           อัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 300 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 200 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 100 เยน


จุดท่องเที่ยวสำคัญ


เสาโทริอิสีแดงในเวลากลางคืน

           จุดท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมายังศาลเจ้าอิสึคุชิมะบนเกาะมิยาจิมะ จังหวัดฮิโรชิม่า คือเสาโอโทริอิขนาดยักษ์ของศาลเจ้าที่ลอยเหนือทะเลเซะโตะจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน


เสาโอโทริอิที่ตั้งตระหง่านอยู่บนทะเลเซะโตะ

           สำหรับเสาโอโทริอิของศาลเจ้าที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลเซะโตะของญี่ปุ่นนี้ มีแนะนำอยู่ในหนังสือนำเที่ยวทั่วโลกในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ซึ่งชื่อดั้งเดิมคือ อิสึกุชิมะ แต่เพราะว่ามีโอมิยะ(ศาลเจ้า) จึงกลายเป็นเรียกว่ามิยาจิมะกันทั่วไป


มุมมองเสาโทริอิจากศาลเจ้าอิสึกุชิมะ

           ทั้งนี้เสาโอโทริอิที่สูงตระหง่านขึ้นมาจากท้องทะเลของศาลเจ้าอิสึคุชิมะมีความสูง 16 เมตร และหนักกว่า 60 ตัน โดยไม่มีการตอกเสาเข็มลงใต้ดิน ตั้งอยู่ใต้ทะเลด้วยน้ำหนักของตัวโทริอิเองเท่านั้น


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว


ประตูโทริอิลอยน้ำขณะช่วงน้ำขึ้น

             ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นบนทะเลจึงมีทัศนียภาพแตกต่างกันตามน้ำขึ้น – น้ำลง เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นมากกว่า 250 เซนติเมตร ก็จะสามารถมองเห็นศาลเจ้าอิสึคุชิมะโผล่ขึ้นมาบนทะเลได้ และถ้าระดับน้ำลดลงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร ก็จะสามารถเดินไปถึงฐานเสาโอโทริอิได้ด้วย ถ้านักท่องเที่ยวได้มาในวันที่มีระดับน้ำขึ้น – น้ำลงสูงตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงตอนเย็นก็จะสามารถเพลิดเพลินกับทั้งเสาโอโทริอิโผล่ขึ้นมาจากทะเลและการเดินเล่นที่ฐานเสาโอโทริอิได้ด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเช็คระดับน้ำทะเลล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์หลักของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะมิยาจิมะ


ข้อมูลที่ควรรู้


วิหารอิตสึคุชิมะ

           วิหารทรงคุณค่าศาลเจ้าอิสึคุชิมะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดฮิโรชิมะ และเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอิสึคุชิมะ วิหารนี้สะสมสมบัติล้ำค่ากว่า 4,500 ชิ้น ที่ตระกูลเฮอิเกะและผู้มีอิทธิคนอื่นๆ มอบแก่ศาลเจ้า แต่ผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น

           บริเวณทางเข้าวิหารจะมีเสาอิตสึคุชิมะ-จินจา โอโตริดั้งเดิมที่นำมาวางใหม่ในปี ค.ศ.1875 และพิพิธภัณฑ์ได้จัดวางแผ่นไม้ที่ได้จากต้นไม้ยักษ์ขนาดกว้างถึง 10 เมตร วัตถุโบราณในวิหารทรงคุณค่ามีอายุมากกว่า 900 ปี รวมถึงหนังสือสวดมนต์ของตระกูลเฮอิเกะ พัดไม้ไซเปรส เสื้อเกราะ และดาบที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีหน้ากากบุงากุ และวัตถุเก่าแก่อื่นๆ


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ จังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

                       (Itsukushima Shrine, Hisoshima, Japan)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 300 เยน, นักเรียนมัธยมปลาย 200 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 100 เยน

                       เวลาเปิด-ปิด : เวลา 06:30 - 18:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี เลือกตามช่วงเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81)829-44-2020

                       เว็บไซต์ : http://www.miyajima.or.jp/sio/sio01.html

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                   เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                   เช็คตารางเวลารถ http://highway-buses.jp/fuji/

                                   เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาะมิยาจิมะ http://www.miyajima.or.jp/sio/sio01.html

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ