ตลาดยองอู เมืองพุกาม ประเทศพม่า

  • อ่าน (3,625)
  • By Webmaster
  • 13:01:47 | 1 ก.พ. 2562

ตลาดยองอู เมืองพุกาม ประเทศพม่า

Nyang U Market, Bagan, Myanmar


บรรยากาศของตลาดยองอูที่มีสินค้าหลากหลายชนิดวางจำหน่าย

          ตลาดยองอู เป็นตลาดสำคัญของเมืองพุกาม ซึ่งจำหน่ายทั้งของที่ระลึก งานฝีมือท้องถิ่น และสินค้าต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงจำหน่ายพืชผักผลไม้ และของกินของใช้สำหรับชาวพม่าในท้องถิ่น เป็นหนึ่งในจุดช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองพุกาม เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลายและมีราคาถูก ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ประเทศพม่าประวัติความเป็นมาของตลาดยองอู


ผักผลไม้และอาหารนานาชนิดที่จำหน่ายในตลาด

           ตลาดยองอูเปิดทำการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ในอดีต โดยเป็นพื้นที่ค้าขายสำคัญของชาวเมืองพุกามในการนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนและจำหน่ายกัน โดยบรรยากาศของตลาดจะมีความคึกคักตลอดทั้งวัน เนื่องจากเปิดทำการตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ทำให้มักจะมีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าต่างๆ ในทุกช่วงเวลา และถือเป็นหนึ่งในจุดที่สามารถสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวพม่าในท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด


แม่ค้าขายผักหลากหลายชนิดในตลาดยองอู

การเดินทางจากสนามบินยองอูไปยังตัวเมือง

             - รถแท็กซี่ เป็นวิธีการเดินทางรูปแบบเดียวจากสนามบินยองอูเข้ามายังตัวเมืองพุกาม โดยมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ค่าโดยสารเที่ยวละ 6,000 จ๊าด

การเดินทางในเขตเมืองเก่าพุกาม

             - รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางภายในเมืองต่างๆของพม่า รวมถึงในเขตพุกาม เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีบริการรถสาธารณะประเภทอื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ทั้งจากรถของโรงแรมที่พักต่างๆ หรือตามท้องถนน ทั้งนี้อัตราค่าบริการจะเป็นราคาแบบเหมา ทั้งการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง หรือการเหมาท่องเที่ยวแบบ 1 วัน โดยอัตราเหมาต่อ 1 วันอยู่ที่ประมาณ USD 70-120 ขึ้นอยู่กับสภาพรถ จุดหมาย และระยะทางในการเดินทาง

             - รถเช่า การเช่ารถยนต์ในพม่า ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ารถพร้อมคนขับ และรวมค่าน้ำมันเอาไว้แล้ว อัตราค่าเช่าต่อวันจึงใกล้เคียงกับการเหมารถแท็กซี่ อยู่ที่ประมาณ USD 70-120 และอาจได้ราคาถูกกว่านั้นในกรณีที่เช่ารถติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือตลอดทั้งทริป

           นอกจากนี้ ในพุกามยังมีพาหนะอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หรือ E Bike ซึ่งมีลักษณะคล้ายรถมอเตอร์ไซค์ แต่ทำความเร็วได้น้อยกว่า ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเช่าขับได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่ โดยมีราคาเช่าต่อหนึ่งวันอยู่ที่ประมาณ 7,000 – 10,000 จ๊าด ทั้งนี้ การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในพุกาม ต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องพื้นผิวถนนเป็นพิเศษ เนื่องจากบางส่วนเป็นพื้นทรายที่ค่อนข้างลื่นจนเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

             - รถม้า เป็นอีกวิธีการเดินทางในเมืองพุกามที่ได้รับความนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างเต็มที่ โดยรูปแบบการส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมา 1 วัน ราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 จ๊าด หรือสูงกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลา จุดหมายปลายทาง และเส้นทางที่ตกลงกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถพบรถม้าได้โดยทั่วไปตามจุดสำคัญต่างๆในเมือง และตามสถานที่สำคัญหลายแห่งในพุกาม

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           ตลาดยองอูเปิดทำการตั้งแต่ 06.00 – 17.00 น.


ตลาดยองอูถือเป็นหนึ่งในจุดที่สามารถสัมผัสกับวิภีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนตลาดยองอู ได้ตลอดทั้งปี

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


บรรยากาศอันคึกคักของตลาดในตอนเช้า


ทั้งชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาจับจ่ายซื้อของในตลาด

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


ชาวพม่าเลือกซื้อผักหลากหลายชนิดในตลาด

           แม้ว่าสถานที่ต่างๆในประเทศพม่าทั้งสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร จะรับชำระเงินทั้งในสกุลจ๊าด และสกุลดอลล่าร์ แต่สำหรับการใช้จ่ายทั่วไป เช่นการขึ้นรถ หรือจ่ายค่าอาหาร การจ่ายเงินเป็นสกุลจ๊าดจะได้เรทที่ค่อนข้างดีกว่าการจ่ายเป็นสกุลดอลล่าร์

           นอกจากนี้ การจ่ายเงินเป็นสกุลดอลล่าร์ในประเทศพม่า ยังต้องใช้ธนบัตรใหม่ที่ไม่มีรอยยับ หรือรอยพับเท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับสถานที่แลกเงินในประเทศไทยได้ว่าต้องการธนบัตรฉบับใหม่เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเมื่อนำไปใช้ในประเทศพม่า และสำหรับการเดินทางขากลับ เนื่องจากสถานที่แลกเงินในประเทศไทยไม่นิยมรับแลกเงินพม่าเป็นเงินไทย นักท่องเที่ยวที่มีเงินจ๊าดเหลืออยู่ ควรแลกกลับเป็นสกุลดอลล่าร์หรือสกุลบาทที่สนามบินในพม่าก่อนเดินทางกลับ 


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ตลาดยองอู สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ตลาดยองอู เมืองพุกาม ประเทศพม่า

                       (Nyang U Market, Bagan, Myanmar)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                       เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่ 06.00 – 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

                       โทรศัพท์ : -

                       เว็บไซต์ : -

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เว็บไซต์จองตั๋วรถบัสออนไลน์ในประเทศพม่า https://myanmarbusticket.com/home/ticket/

                                       เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศพม่า http://www.tourism.gov.mm/

                                       เว็บไซต์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศพม่า http://myanmar.travel/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น (Grand Canal National Culture Park) เป็นส่วนหนึ่งของคลองต้ายุ่นซึ่งทอดตัวยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร และเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมสำคัญในประเทศจีนมานานกว่า 2,500 ปี ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ