ปราสาทตาพรหม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

  • อ่าน (5,918)
  • By Webmaster
  • 10:27:00 | 29 พ.ย. 2561

ปราสาทตาพรหม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

Prasat Ta Prohm, Siem Reap, Cambodia

 

             ปราสาทตาพรหม (Prasat Ta Prohm) เป็นหนึ่งในปราสาทโบราณที่มีเสน่ห์ชวนให้พิศวงด้วยภาพของรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้ ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา


แผนที่แสดงที่ตั้งของปราสาทตาพรหม

           ทั้งนี้ปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่ฝรั่งเศสในคราวปกครองประเทศกัมพูชาได้เลือกให้เป็นปราสาทที่จะคงสภาพก่อนบูรณะไว้ให้มากที่สุด ปราสาทแห่งนี้จึงยังมีบรรยากาศปราสาทโบราณกลางป่าที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ และจากภาพอันน่ามหัศจรรย์และบรรยากาศอันลึกลับนี้เอง ทำให้ปราสาทตาพรหมถูกเลือกเป็นฉากภายในภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider อันโด่งดัง ทำให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นที่สนใจและเป็นสถานที่ที่ต้องมาเยือนสักครั้งของนักท่องเที่ยว

           โดยปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่ก่อสร้างในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ร่วมสมัยเดียวกับปราสาทบายน) จึงจัดเป็นพุทธศาสนสถานและได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้มีฐานะเป็นมรดกโลกในปี 1992 เช่นเดียวกัน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://angkor.com.kh/discover/history/unesco/)


แผนผังของปราสาทตาพรหม 


ปราสาทและกิ่งก้านของต้นสะปงต้นใหญ่ ความงามที่ทั้งโลกเคยตะลึงของตาพรหม 


ต้นไม้ใหญ่อื่นๆก็ยังถูกรักษาไว้รอบปราสาทเช่นกัน 


ร่องรอยของจิตรกรรมที่แม้จะเลือนรางแต่ยังเห็นความสวยดั้งเดิม 


ผู้คนที่ยังแวะมาเยี่ยมเยือนปราสาทตาพรหมกันอย่างไม่ขาดสาย

ประวัติของปราสาทตาพรหม

           สันนิฐานว่าคำเรียกเดิมของปราสาทตาพรหมน่าจะเป็น “ราชวิหาร” ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (คศ.1181-1219) สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดาของพระองค์ โดยไม่ได้สร้างให้สูงใหญ่ตามคติการสร้างของปราสาทแบบพราหมณ์-ฮินดู แต่ความโดดเด่นของปราสาทตาพรหมหรือราชวิหารคือการที่ปราสาทแห่งนี้ได้รับการบันทึกว่าเคยมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ถึง 2,740 รูป หัวหน้าพระสงฆ์ 18 รูป และคนดูแลอีกนับหมื่นคน ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีแผงผังที่ซับซ้อนและตระการตาอย่างมากในอดีต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://angkor.com.kh/temple/ta-prohm/)

           สำหรับคำเรียกว่าปราสาทตาพรหมนั้น สันนิฐานว่าน่าจะมาจากชื่อเรียกผู้ดูแลปราสาทในขณะที่ทำการปรับปรุงและได้รับการเรียกติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ 


ปราสาทตาพรหมหรือราชวิหารที่เคยยิ่งใหญ่ซับซ้อน

การเดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองเสียมราฐ

           ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ-อังกอร์ (Siem Reap International Airport / REP) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองได้โดย

 

             - รถแท็กซี่  การเดินทางอันสะดวกสบายที่มีให้เรียกใช้งานตั้งแต่บริเวณด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้าเช่นกัน สามารถอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ https://rep.cambodia-airports.aero/en/access-parking/airport-city

การเดินทางไปปราสาทตาพรหม เมืองเสียมราฐ

           ปราสาทตาพรหมตั้งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองเสียมราฐ เพียงประมาณ 11.2 กิโลเมตร ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงสามารถเลือกวิธีการมาเยี่ยมชมได้หลายวิธี อาทิ

             - รถตุ๊กตุ๊ก ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งแบบไป-กลับนครวัด เหมาเที่ยวนครวัดและโบราณสถานรอบๆก็ได้เช่นกัน

             - รถแท็กซี่ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบาย มีให้บริการทั้งแบบมิเตอร์กับแบบที่ได้รับความนิยมอย่างเหมาพาเที่ยวนครวัดรวมไปถึงปราสาทอื่นๆบริเวณใกล้เคียง

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.30 น.

อัตราค่าเข้าชม

           บัตรสำหรับเข้าชมปราสาทต่างๆภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองพระนครและโบราณสถานรอบเมืองเสียมราฐ มีให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ คือ

           บัตรเข้าชมสำหรับ 1 วัน ราคา 37 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD)/คน

           บัตรเข้าชมสำหรับ 3 วัน (ภายในระยะเวลา 10 วัน) ราคา 62 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD)/คน

           บัตรเข้าชมสำหรับ 7 วัน (ภายในระยะเวลา 30 วัน) ราคา 72 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD)/คน

           ทั้งนี้ บัตรทุกประเภทต้องมีการถ่ายรูปติดบัตรไว้ด้วย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://angkor.com.kh/angkor-tip/ 


นักท่องเที่ยวต้องไปซื้อบัตรด้วยตนเองเนื่องจากต้องมีการถ่ายรูปติดบัตร
 

เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว

           แม้ปราสาทตาพรหมจะไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่เท่านครวัด แต่เนื่องจากปราสาทหลังนี้ได้รับการรักษาสภาพเอาไว้มากที่สุด จึงทำให้มีมุมในการเก็บภาพที่น่าสนใจหลายมุม นักท่องเที่ยวจึงควรใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงในการเก็บภาพของปราสาทและบริเวณรอบๆ

           สำหรับเมืองเสียมราฐเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนได้ทุกฤดู โดยฤดูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) ที่อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซสเซียสทำให้เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ขณะที่หากไปเยือนในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) ต้องเตรียมตัวรับมือกับแดดแรงและพกน้ำไว้ติดตัว ขณะที่ช่วงฝนตกชุก (เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม) ต้องพกร่มไว้เสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการเที่ยวชมโบราณสถานที่อาจมีตะไคร่น้ำเป็นพิเศษด้วย โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/ 


นักท่องเที่ยวกับขวดน้ำดื่มระหว่างเที่ยวชมปราสาทตาพรหม

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวปราสาทตาพรหม และประเทศกัมพูชา

           แม้สกุลเงินของกัมพูชาคือเงินเรียล (KHR) แต่ตามร้านค้า,โรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายๆแห่งมักจะมีการเก็บเงินค่าเข้าชมหรือค่าบริการเป็นเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (USD) มากกว่า นักท่องเที่ยวจึงควรแลกเงินดอลล่าห์สหรัฐเผื่อเอาไว้สำหรับใช้จ่ายด้วย และเนื่องจากปราสาทตาพรหมถือเป็นศาสนสถานที่ยังได้รับความนับถือจากชาวกัมพูชาอยู่ นักท่องเที่ยวจึงควรแต่งตัวสุภาพโดยสามารถอ่านรายละเอียดการแต่งตัวและข้อควรปฎิบัติเพิ่มเติมได้ที่ http://angkor.com.kh/plan-your-visit/visitor-code-of-conduct/


อีกหนึ่งมุมอันงดงามของปราสาทตาพรหมที่ห้ามพลาด

 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยี่ยมชม ปราสาทตาพรหม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ปราสาทตาพรหม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

                        (Prasat Ta Prohm, Siem Reap, Cambodia)

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : เริ่มตั้งแต่ 37 ดอลล่าห์สหรัฐต่อคน (1 วัน), 62 ดอลล่าห์สหรัฐต่อคน (3 วัน) และ 72 ดอลล่าห์สหรัฐต่อคน (7 วัน)

                        เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่ 7.30 น. – 17.30 น.

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ทุกฤดูกาล โดยฤดูหนาว(เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) จะได้รับความนิยมสูงสุด

                        ตั้งอยู่ที่ : เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

                        โทร : (+855)063-765-577            E-mail : info@apsaraauthority.gov.kh

                        เว็บไซต์ : http:// http://angkor.com.kh/   

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                        บริการข้อมูลท่าอากาศยานประเทศกัมพูชา https://corp.cambodia-airports.aero/ 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ